T. Knotik Márta: Patikák Csongrád megyében 1738-1947 (Szeged, 2007)

Csongrád megyei patikatörténet

1947-ben is Konkoly Dezső a tulajdonosa és felelős vezetője az 1907-ben létesített Vöröskereszt Gyógyszertárnak. ARANY CSILLAG Gyógyszertár Hódmezővásárhelyen 1907-ben nyílt a kilencedik patika Müller Mór tulajdonában. 1922-ben a Nádor utca 42. szám alatt van, 1924-ben az Arany csillag nevet viseli. 1936-tól tulajdonosai a Müller Mór örökösök, bérlő Janáki Dezső, akit 1937, 1940 és 1942-ben is bérlőként tartanak számon, míg Ormos Ilonát kezelőként 1941, 1943-ban. 1946-ban nincs föltün­tetve tulajdonos. 1947-ben dr. László Györgyné Müller Magdolna hatósági kezelője az 1907-ben létesített Arany Csillag Gyógyszertárnak. ZRÍNYI Gyógyszertár Hódmezővásárhelyen 1910-ben nyílt a tizedik pa­tika Burg Dénes tulajdonában, 1912-ben a Zrínyi nevet viseli, bérlője Lévai Géza. 1914-től Skoumál Jenő az új tulajdonos, 1922-ben a Zrínyi utca 56. szám alatt. 1933-tól tulajdonos ifjú Skoumál Jenő, 1939-ben üzemtárs idős Skoumál Jenő. 1940-ben dr. Kéki Miklós tulajdona, a Rákosi Jenő utca 2. szám alatt, 1941, 1943-ban Tangyógy­szertár. 1946-ban dr. Vetró Lajosé a patika, felelős vezetője Vasváry Elemér. 1947-ben is dr. Vetró Lajos a tulajdonosa az 1910-ben létesített Zrínyi Gyógyszertárnak, hatósági kezelője Későy István. ARANY SAS Gyógyszertár Hódmezővásárhelyen 1926-ban nyílt a tizenegye­dik patika az Arany sasról elnevezve, Gábris Jenő tulajdonában. 1928-tól bérlője Gutfreund Árpád, aki 1933-ban üzemtárs. 1934-től az új tulajdonos a volt bérlő Gutfreund Árpád, 1941-ben a Ferenc József sugárút 84. szám alatt. 1946- ban a patika tulajdonjoga Görög Árpádé. 1947- ben is Görög Árpád a tulajdonosa és felelős vezetője az 1926-ban létesített Arany Sas Gyógy­szertárnak ugyanott, a Szántó Kovács János utcán. SZENT TERÉZKE Gyógyszertár Hódmezővásárhelyen 1928-ban nyílt a tizenkettedik patika Szent Terézkéről elnevezve, Szporny Miklós tulajdonában. 1941-ben a Dáni utca 1. szám alatt. 1947-ben is az alapító Szporny Miklós a tulajdono­sa és felelős vezetője az 1928-ban létesített Szent Terézke Gyógyszertárnak. NAGYMAGYARORSZÁG Gyógyszertár Hódmezővásárhelyen 1929-ben nyílt a tizenharmadik patika Nagymagyarország elnevezéssel, Juhász István tulajdonában. 1941-ben a Szerencse utca 2. szám alatt. 1947-ben is Juhász István a tulajdonosa és felelős vezetője az 1929-ben létesített Nagymagyarország Gyógyszertárnak. TURUL Gyógyszertár Hódmezővásárhelyen 1932-ben nyílt a tizennegye­dik gyógyszertár Gidófalvy György tulajdonában. 1934-ben Hódmezővásárhely-Kutason a Turul ne­vet viseli. 1938-39-ben nem jelölnek tulajdonost. 1947-ben is Gidófalvy György a tulajdonosa és felelős vezetője az 1932-ben létesített Turul Gyógyszertárnak. Ál Kiskundorozsma A SZENT ISTVÁNHOZ Gyógyszertár Dorozsmán 1861-ben nyílt az első patika Knauf Károly tulajdonában. Géczi Lajost idézzük: „1860- ban a félegyházi kerületi kapitány intézett felhívást a városhoz, hogy tegyen javaslatot egy helyi gyógy­szertár felállítására. Ekkor a városi tanács Bárány Gergely helyi lakos kérelmét terjesztette fel. Nem tudni, közben mi történt, de 1861 szeptemberében a tanács Knauf Károly bécsi gyógyszerésznek enge­délyt adott egy gyógyszertár felállítására, a helytar­tótanács azonban csak pályázat útján engedélyezte azt. Végül a két pályázó közül 1861. november 25- én Knauf Károly pályázatát fogadta el.” 1878-tól Karcsay Károly a gyógyszertár tulajdonosa. 1899-től Karcsay Aladár tulajdona a Szent Istvánról elnevezett patika, kezelője 1907-től Hulmecsik János. 1909- ben a tulajdon a Karcsay Aladár örökösöké, kezelő Hulmecsik János. 1919-től az új tulajdonos Szirmai Kornél, aki 1924- től Kiskundorozsma patikusa. 1938-tól Szirmai Kornél örököseinek tulajdo­na. 1946-ban haszonélvező özv. Szirmai Lórántné, felelős vezető Szirmai Lóránt. 1947-ben is haszonélvezője özv. Szirmai Lórántné Tóth Emília, felelős vezetője Szirmai Lóránt az 1861-ben létesített Szent István Gyógyszertárnak, gyakornoka Elek Zoltán. SZENTHÁROMSÁG Gyógyszertár Dorozsmán 1907-ben nyílt a második patika Bozóky György tulajdonában. 1910- ben Szabó László a gyógyszertár tulajdonosa. 1911- től Dániel Mihály a Szentháromság patika tu­lajdonosa, aki 1924-től Kiskundorozsma patikusa. 1931-ben a tulajdonos Forgách János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom