Horváth Lajos: Gödöllő történetének irott forrásai 1325-1711 (Gödöllői Füzetek 1. - Városi Helytörténeti Gyűjtemény, Gödöllő, 1987)

Oklevél regeszták 1325-1711

2. tanú Koródy János, Sződön lakik, 40 éves, Csorgál János jobbá­gya, eskü alatt vall, mint az első tanu. "Végh Urbál el vit az hatá­rokon alól, Babatai és Gödölöy, fellyül penig nem mertünk hálni Sza­da felől, mert féltettünk az feiszéinket az szadaiaktul, ' ogy el veszik, még csak tűzre való fát eyelre sem mertünk vágni, az Atyámis az szerinth mutatta az határt, ki hova való, valamint Vég Urbán mutatta. " 3. tanu Der.ielyős György, Sződön lakik, 35 éves, Csorgál János job­bágya, eskü alatt vall, mint az első tanu, "tizenhat esztendeig éltem, s Vég Urbántul követtem, reáis felelte, hogy mindenek ellen meg ol­talmaza, nemis mert az Szaday ember ellene véteni, fenyegette, hogy fejszéjét el veszi, de ugian békével ment el tüle." 4. tanu Somogyi János, Sződön lakik, 45 éves, Csorgál János jobbá­gya, eskü alatt vallja, hogy a Szurdokon alul a babati és gödöllői föl­det Végh Urbántól, hol a falutól bérelte husz esztendeig. 5. tanu Bozoky Márton, Sződön lakik, 50 éves, Csorgál János jobbá­gya, vall, mint az 1. és 2. tanu. 6. tanu Kutassi Orbán, Sződön lakik, 60 éves, Csorgál János jobbá­gya, vallja, hogy 25 évig hol a falutól, hol Vég Urbántól bérelte, de senkitől bántása nem volt. 7. tanu Iffju István, Sződön lakik, 45 éves, Csorgál János jobbágya, eskü alatt vallja, "hogy az mint Vég Urbán el hordozot, mindaddig nem élte, hanem egy darabiát, Szaday tilalmasnak tartották az árnyé­kossal az Babati ketteős határig." 133

Next

/
Oldalképek
Tartalom