A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Historica 6. (Szeged, 2003)

T. KNOTIK Márta: Gyógyszertárak Csongrád megyében (1738-1947)

Kiskundorozsma A SZENT ISTVÁNHOZ gyógyszertár Dorozsmán 49 1861-ben nyílt az első patika Knauf Károly tulajdonában (1868/21: Knauf Károly). Erre vonatkozólag Géczi Lajost idézzük: „1860-ban a félegyházi kerületi kapitány intézett felhívást a városhoz, hogy tegyen javaslatot egy helyi gyógyszertár felállítására. Ekkor a városi tanács Bárány Gergely helyi lakos kérelmét terjesztette fel. Nem tudni, közben mi történt, de 1861 szeptembe­rében a tanács Knauf Károly bécsi gyógyszerésznek engedélyt adott egy gyógy­szertár felállítására, a helytartótanács azonban csak pályázat útján engedélyezte azt. Végül a két pályázó közül 1861. november 25-én Knauf Károly pályázatát fo­gadta el." — 1878-tól Karcsay Károly a gyógyszertár tulajdonosa (1879/70: Karcsay Kár­oly). 1895-ben a cím nélküli patika alapítási idejének az 1861. évet jelölik (1896/219: l 1861). — 1899-től Karcsay Aladár tulajdona a mostantól Szent Istvánról elnevezett gyógyszertár (1900/181: Szt-István, Karcsay Aladár), ahol 1907-től egy évtizeden át a patika kezelője Hulmecsik János (1908/143: k. Hulmecsik János). — 1909-től a gyógyszertár tulajdona Karcsay Aladár örökösöké, ahol változatla­nul Hulmecsik János a kezelő (1910/200: Karcsay Aladár örök, k. Hulmecsik Já­nos). — 1919-től az új tulajdonos Szirmai Kornél lett (1920/135: Szirmai Kornél), aki 1924-től Kiskundorozsma patikusa összesen két évtizeden keresztül. — 1938-tól a gyógyszertár tulajdonosai Szirmai Kornél örökösei (1939/464: Szirmai Kornél örök.). 1946-ban haszonélvező özvegy Szirmai Lórántné, felelős ve­zető Szirmai Lóránt (1947/363: h. élv. özv. Szirmai Lórántné, fv. Szirmai Lóránt). 1947-ben is haszonélvezője özvegy Szirmai Kornélné született Tóth Emilia, fe­lelős vezetője Szirmai Lóránt az 1861-ben létesített Szent István gyógyszertárnak a Kossuth utca 8. szám alatt, gyakornoka Elek Zoltán. (1945-48/922: Szent Ist­ván, 1861, Kossuth-u. 8. Tel. 24., Özv. Szirmai Kornélné sz. Tóth Emília h., Szirmai Lóránt fv. Elek Zoltán gyak.) SZENT HÁROMSÁG gyógyszertár Dorozsmán 1907-ben nyílt a második patika Bozóky György tulajdonában (1908/143: Bozóky György). — 1910-ben Szabó László a gyógyszertár tulajdonosa (1911/105: Szabó László). — 1911-től Dániel Mihály az ekkor Szentháromság nevet viselő patika tulajdo­nosa (1912/149: Szent Háromság, Dániel Mihály), aki 1924-től Kiskundorozsma patikusa összesen két évtizeden át. 49 Kiskundorozsma. Szerk.: KÖVÉR Lajos, TÓTH Sándor László. Szeged, 1995. GÉCZI Lajos: Az ön­kényuralomtól a kiegyezésig. 184.

Next

/
Oldalképek
Tartalom