Gazda László szerk.: Tanulmányok Debrecen és a megye felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 43. Debrecen, 1985)

Odalszámok - 61

IRODALOM Kiállítási katalógus, Vankóné Dudás Juli népművész kiállítása 1976. január 9—17. Kresz Mária: Népi díszítőművészetünk fejlődésének útjai. Ethn. 1952. 10—40-ig. Erdei Ferenc: Parasztok 1973. Bp., Akadémiai Kiadó. K. CsUléry Klára: A magyar népművészet története. Néprajzi Füzetek 1979. Bp., 1979. Hof er Tamás— F él Edit: A magyar népművészet. Bp., 1975. Bozóky Éva: A fiatalok és a népművészet. Hajdú-bihari Napló 1982. június 17. Füzes Endre: Művész-e a népi iparművész? Hajdú-bihari Napló 1982. december 28. Tripolszky László. A hagyományból építkezni hozzáadva az egyéniséget (Beszélgetés dr. Domanovsz­ky Györggyel a népi díszítőművészetről, a folytatás lehetőségéről, pálya tapasztalatairól). Nép­szabadság, 1981. augusztus 2. 13. Vadas József: Népi iparművészet avagy a nép iparművészete. Kritika 78/9. 11—12. Plütthy György—dr. Fónai Béla: Népművészet. Tankönyvkiadó, Bp., 1978. Háziipari és népi iparművészeti szövetkezetek Bp. 1953—1978. (Nagy László: Eredmények és távlatok.) Népi iparművészetünk időszerű kérdései II. (NIT Bp.) Budapest — Pécs, 1985. Az 1984. október 25—26-ánmegtartott konferencia előadásai és hozzászólásai: — Bodrogi Tibor: Népi iparművészetünk a mában 21—30. — Füzes Endre: A népi iparművészet napjainkban, 31—36. — Kerékgyártó István: Az amatőr népművészeti mozgalom a mában, 37—40. — Bakay Erzsébet: (hozzászólása) 46—48. — Lendvai István: Gazdaságunk és a népi iparművészet, 79—86. — Báder Miklósné: Gazdasági és társadalmi problémák a háziipari és népművészeti szövet­kezeteknél (87—90). — Tóth János: Az egyénileg dolgozó népi iparművészek, a népi iparművészeti és a hagyományos háziipari termelést végző szövetkezetek helyzete (91—97). Szabadfalvi József: Népművészet I. Béres András: Népművészet II. In: Hajdú-Bihar műemlékei, irodalmi emlékhelyei, népművészete. Szerk.: Szőllősi Gyula, Debrecen, 1972. 277—317 és 219—366. Dankó Imre: Népművészet, népi iparművészet Hajdú-Bihar megyében. Múzeumi Kurír, Debrecen, 30. sz. 3—19. Domünovszky György: A magyar nép díszítőművészete I—II. Bp., 1981.

Next

/
Oldalképek
Tartalom