Gilicze János: A földeáki Návay család története (Régi magyar családok 5. Debrecen, 2006)

A reformkor és 1848-1849 nemzedéke

ban tanultak jeles eredménnyel. Később Návay János 4 7fia érdekében megkereste annak keresztapját, későbbi nászát, Sánka Ignácot, akinek befolyása lehetett az Arad megyei Bibics tanulmányi alapítványi helyek, illetve támogatások megszerzésében. Sánka keltezetlen válaszlevelében megemlítette, hogy tárgyalták a négy hely elosztását, ő ugyan támogatta keresztfiát, csak az a baj, hogy a he­lyekre ötvenkét tanuló adta be pályázatát. Azt is közölte, hogy a cél érdekében személyesen felkereste Edelspacher Zsigmond Arad megyei alispánt, aki szerinte nem zárkózott el a leendő támogatástól. 216 Návay László 9 4 talán a segítségnek köszönhetően bejutott a Nagyváradi Kirá­lyi Jogakadémiára, amit 1813-1815-ben jó eredménnyel elvégzett. 217 Tanulmá­nyai befejeztével 1816-ban hat hónapig Csanád megye jegyzői hivatalában és levéltárában gyakornokoskodott, majd egy évig jogi gyakorlatot folytatott Halácsy László tanácsos, személyi ítélőmester mellett a Királyi Táblán. Innen került a Helytartótanácshoz, ahol először 1818-1820 között fizetéses gyakornok, majd 1820-1824 között fogalmazó gyakornokként dolgozott. 218 Apja halála után hazatért Földeákra és birtokán gazdálkodott. Az 1829. április 29-én megtartott megyei közgyűlésén főszolgabírónak jelölték, de nem választot­ták meg, és nem kapta meg a fizetéses táblabírói posztot sem. 219 Az 1830-1831-es nagy kolera járvány idején kinevezték biztosnak. Kötelességei közé tartozott a megye rendelkezéseinek szigorú betartatása. Hivatalát komolyan vette, ezért került összetűzésbe pont falujában, Földeákon az ottani plébánossal. Az történt ugyanis, hogy Kaszta István „a népet kényszeríttette a koporsóhoz, amelyet a felsőbb rendelések ellenére kinyitva tartott éneklés közben közelítvén, mondván miért nem álltok közelebb a koporsóhoz? Talán azt gondoljátok, hogy veszett kutya?", áll Návaynak 94 a megyére küldött jelentésében. Elpanaszolta még azt is, hogy a plébános a kolerás halott koporsóját átvitette egy másik halottas házhoz, és azt addig ott tartotta, amíg a búcsúztatást be nem fejezte. Másnap ugyanezt a tiltott gyakorlatot tovább gyakorolta. Návay 94 személyesen szólította fel Kasztát a 216 Nlt. 59.sz. Sánka Ignác levele. A Bibics alapítványi helyeket, valószínű, hogy Arad megye közgyűlése vagy belőlük választott bizottság oszthatta el, ugyanis az alapít­ványtevő Bibics Jakab Arad megye alispánjakén működött több évig. 217 Bozóky Alajos. 188.p. 218 CSML.CSL.IV.A.3.kgy.i. 1415/1818.sz., MOL.C.84. Dep.gr.ord. 235.d.F.l.N. 289.sz. (továbbiakban MOL.C.84.) Ember Győző: A Magyar Királyi Helytartótanács ügyinté­zésének története 1724-1848. (továbbiakban: Ember Gy.) 214, 220.p. 219 CSML.CSL.IV.kgy.jkv. 1829. április 29.

Next

/
Oldalképek
Tartalom