Horváth Lajos: Gödöllő történetének irott forrásai 1325-1711 (Gödöllői Füzetek 1. - Városi Helytörténeti Gyűjtemény, Gödöllő, 1987)

Oklevél regeszták 1325-1711

"Sjectabili Dno Francisco Baroni a Lew Solvunt Censum f. 150. Item Decimam ex Tritico Metr ex Hordeo ex Vino Ur­náé 51." - PML, CP n. 26. fol. 72-75. 197. 1699. szept. 19. Sotér Ferenc PPS vm. alispánja bizonyítja, hogy abban a perben, amelyet Kajali András irriitott Lew Ferenc báró és felesége Tilmon Constantia ellen, mivel 1697. szept. 20. körül a­zoknak gödöllői jobbágyai: Kodó János, Varga István, Kis János, Sza­bó János, Gyulai István, Kovács Gergely, Molnár István, Bese János, Mészáros István, Tóth Mihály, Hajdú János, Maka Mihály, Tóth János, Fodor István, Posar Miklós, Tikász István, Uny János, Faragó Mi­hály, Nyitrai István, Homonnai György, Ivanicz János, Dér István, Urbán Mihály, Cseh János, Bodonyi János, Bolla Pál és Mihály, Bo­zoky István, Bencsik Miháiy, Gábor János, Pálinkás Pál, Urbán And­rás, Koncz István, Tóth Mihály másik, Ádám István, Szarka János és Varga János és még a név szerint felsorolt ísaszegi jobbágyok 16 né­met lovaskatonával együtt a Rákos vize mellett, a Szilas völgyet Pécel területén megrohanták és a termést elvitték. - PML, Processus terminati 1699. no. 1 és 3. 198. 1700. febr. 7. Dvornikovics Mihály váci püspök jelentése az 1699-ben kiadott primási körlevélre, (részlet) "Gödöllő faiu. Van jól fedett katholikus temploma és kálvinista prédi­kátora. Földesura özv. Werleinné." - Földváry, 1898. 274. 1' A kipontozott helyeken nem adták meg a számokat. 227

Next

/
Oldalképek
Tartalom