Kálniczky László szerk.: Az Országos Vízügyi Levéltárban őrzött OVH Tanulmánytár katalógusa 1-2600. (Források a vízügy múltjából 3. Budapest, 1987)

2184 RUSZ Ervinné; Hyilt gyorsszürők hidraulikai vizs­gálata. 1 köt., 22 p., á:26 vTTUKI /III. 1/4/2/, 197o 2189 PÉCZELY Tibor: Alvizszint szabályozók vizsgálata, tanulmány és kutatás. 1 köt., 2o p. VTZITERV /16.784/, 1969 2185/1 BOGÁRDl István: Talajstabilizáció vizépitési célokra. 1 köt., 32 p., á;2, b:2, t:2 vTTUKI /II. 1.1./, 1969 2120 RÉTI Gézáné: Solti Állatifehérje Feldolgozó V. és a Bácsbokodi Tejüzem szennyviz­eihelyezése. 1 köt., 17 p., á;4 VTTUKI /7784/4611/, 197o 2185/2 QUIRICO Domokos: Irányelvek a Vizügyi Szolgálat sta­bilizált átjainak tervezéséhez, épí­téséhez és fenntartásához. 1 köt., 121 p., á:29, b:3o VTZITERV /I6.I07/, 1969 2191 CSOMA János: Vizügyi létesitmények méretezéséhez és kialakításához szükséges hidro­lógiai alapok fejlesztése. 1 köt., 71 p., át 11, b:62 VITUKI /III.1.2.6./, 1970 2186 KRÁNICZ László: Árvédelmi létesitmények korszerű állapotfelvételének kialakítása. 1 köt., 32 p., á:27, b:7, t:3 vTTUKI /II. 1/6/7/, 1970 2192 MAJOR Pál: A Mátraalja vizei triciumtartal­mának vizsgálata. 1 köt., 11 p., á:4, b:3 VTTUKI /III. 1./3/2/, 1969 2187 BÖCKER Tivadar: Dunántúli Középhegység karsztvíz­megfigyelő hálózata. 1 köt., 12 p., á:lo vTTUKI, 1970 Víl714 mi BENES Mária: Árvizi vizálláselőrejelzések a Drávára a felsőbb tetőzések alapján. 1 köt., 4 p., á;l2 vTTUKI /III. 1.2.l/a/, 197o 2188 BOZÓKY-SZESZICH Károly: Kaposvár város vízmüvének hidrauli­kai vizsgálata. 1 köt., 149 p., á:3l, t:39 BME Vizgazdálkodási Tanszék, 197c 2125 PAPPALVY Ferenc: Vizépitési földművek szükséges tö­mörsége. 1 köt., 44 p,, á:9, b:12, t:2 VTTUKI /II.l.lo./, 1970

Next

/
Oldalképek
Tartalom