Szabó László szerk.: Jászdózsa és a palócság (Tematikus és lokális monográfiák 1. Eger, Szolnok, 1973 )

Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája

VU.4. Rédei József ós neje Budai Rozália 191o.V.l4. leszármazol , 2oo VIII f l.Ródei Rozál 1914.II.22. férje Rusvai Ferenc Lajos 1939.X.2o. Japátl VIII.2.Rédei József 192o.VII.5. neje Bugyi Ilona 1943.XI.21. VII,5,Rédei János és neje,Béres Rozál 1919.V.5. leszármazó! 2ol VII.1.Rédei János 192o,IX.2. neje Gyurkó Anna 1946.X.27, , VII.2.Rédei Ilona 1922.VII.11. férje Gulyás Ferenc 1947.IX.6. VII.3. Rédei Mária és férje,Kiss János 1921.IX.lo. leszármazói 2o2 1. Kiss András 1922.XII.4. +1944.IV.2. tanító 2. Kiss Erzsébet 1924.XI.13. VII.4,Turi Erzsébet és,férje Kiss István 1919.X.2o. leszármazói 2o3 Í.Kiss István 1920.X.12. VII.1.Juhász Erzsébet ég férje, Turi János 19o2.XI.26* leszármazói 2o4 1. Turi Margit 19o8.XI.3o. VII. 2,Szerencsés József és nej e . Bozoré.di Ilona 19o8.IX.7. leszármazói 2o5 1.Szerencsés Ismvr 19o9.V,1 .+19o9.V.29. , , VIII. 2.Szerencsés István i9il.VII.l3. neje Béres Mária 1932.V.lo. XX= 34. VII.1,Bodonyi Mária és,férje Çolya La.jos,l9?l.X.25, leszármazói 2o6 1.Bolya Ilona 1922. IV.24. +1922.VII.27. VII. 1.Vajda Mária és férje Kiss Gyula 1922. IX.19. leszármazó! 2o7 J.Kiss Anna 1923.IX.29. , , , , . , VIII. 2.Kiss Mária Erzsébet 1926.XI.2o.férje Béres Benedek Imre 1948.VIII.4. VII.1.Csomor Anna és Bugyi István 1919.XI.5- leszármazói azonosak a II. ág VIII.1. alattival VII.1,Bollók Miklós és neje Tóth Piros 1919.XI.17. leszármazói 2o8 1. Bollók Mária 192o.IX,ll. 2. Bollók Rozál 1923.11.26. . VII. 2.,Bollók Mária és férje Morvái István 1919.XI.lo. leszármazói 2o9 VIII. 1, Morvái Mária 192o.XII.25. férje Csomor László 1937.X.4. VII. 1..Bozóky Rozál és férje Bollók Ferenc 1918.XI.26. leszármazó* . 21o VIII, 1,Bollók Ferenc 192o,I.7. neje Kiss Rozália Piroska 1943.XII.28. VIII,2.Bollók Anna 1921.V.27..férje Barta József 1939.VI 1.24. VIII.3.Bollók József 1923. III.9. neje Papp Eta lka 1947.1.7. VII.1, Morva! János és neje.SzikszaiiMária 1921.X.17, leszármazói 211 1. Morvái Mária 1923.11.22.+1928.X.25. - 80 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom