T. Knotik Márta: Patikák Csongrád megyében 1738-1947 (Szeged, 2007)

Csongrád megyei patikatörténet

1940-től ifj. Lukinich Dezső a patika új tulajdonosa. 1947-ben is ifj. Lukinich Dezső a tulajdonosa és felelős vezetője az 1923-ban létesített Páduai Szent Antal Gyógyszertárnak a Szentesi utca 114. szám alatt, gyógyszerésze ifjú Lukinich Dezsőné Hartyáni Kornélia. Szentes Az első idevonatkozó adatokat Czímer Károly és Füzesi Péter jóvoltából ismerjük. Szentes gyógyszertárainak vizsgálatáról szóló je­lentés 1851-ben készült. Ekkor a városban két pa­tika működött. A HAJNALHOZ később AURÓRA Gyógyszertár Az első patika létesítésének időpontját Czímer 1815- re teszi: „Szentesen 1815-ben és Csongrádon 1826- ban Stöckl János állított gyógyszertárat,” amelyet özvegye adott el. 1832-től Goldschmidt Gusztáv tulajdona. 1851-ben a főorvosi ellenőrzéskor „a gyógyszertár helye Szentes város úgynevezett úri utczában. A Hajnalhoz. Tulajdonos Goldschmidt Gusztáv okle­velét nyerte a Pesti Kir. Egyetemtől 1830-ik évben, a gyógyszertárt Stekli János özvegyétől átvette 1832-ik évben. Felügyellője nints. Segéde Galló Soma Liptó megyei Szent Miklóson tette gyakornoki vizsgálatát 1850-ik évben, miolta ott segédkedett és jelenlegi he­lyén 3. holnapok olta. Gyakornoka nints.” 1861-ben Auróra a patika neve, bérlője Eisdorfer. 1867-ben a tulajdonjog Várady Lajosé, 1897-től kezelő Sárossy Lajos. 1908-tól Metzger Károly gyógyszertára. 1910-től Nyíri Bertalané. 1914-től a Szentesi Taka­rékpénztárt tulajdonosként tartják nyilván, kezelő Nyíri Bertalan, aki 1916-tól tulajdonos. 1922-től Kristó Nagy István tulajdona. 1929-től a patika Kaláb Aladáré, kezelő 1934-ben Várady Béla. 1935-ben Kerekes Istvánt tulajdonos­ként tartják nyilván. 1936-tól Justh Alfréd és Társai a gyógyszertár-tulajdono­sok, bérlő Kerekes István. 1940-től lile József. 1941-ben Tangyógyszertár, a Petőfi utca 1. szám alatt található. 1947-ben is Justh Alfréd és Társai tulajdona az 1815- ben létesített Hajnal Gyógyszertár, bérlője és felelős vezetője lile József. A MEGVÁLTÓHOZ Gyógyszertár Szentesen 1847-ben létesült a második patika Farkas Zsigmond tulajdonában. Labádi Lajost idézzük: „Első üzletét bérelt helyiségben nyitotta az Úri (ma Petőfi) utca és a Fő (ma Kossuth) utca sarkán a Megváltóhoz címezve.” 1851-ben a főorvosi ellenőrzéskor „A gyógyszer- tár helye. Szentes városi úgynevezett Úri utzában. A Megváltóhoz. A tulajdonos Farkass Zsigmond oklevelét nyerte a Pesti K. Egyetemtől 1939-ik év­ben, üzleti jogát pedig 1845-ik évben a N. M. K. Helytartó Tanáts által. Felügyelője nints. Segéde Hirhájger Mátyás Pest megyei Ketskeméthi hol is gyakornoki éveit töltvén, jelenlegi helyén 4 holna­pok olta mint segéd működik. Gyakornoka Reilein Gyula Békés megyei felvétetett 1850-ik évben.” 1856-ban a tanácstól kérte, hogy gyógyszertárát saját házába áthelyezhesse. 1861-ben a patika tulajdonosa még Farkas Zsigmond, aki 1863-ban meghalt. 1867-ben tulajdonosként tartják nyilván Krengel Imrét, aki föltehetően bérlő volt. 1872-ben özv. Farkas Zsigmondné tulajdona, bérlője Dósa Béla, 1877-ben Boros K., 1878- ban Török J„ 1879-től Glaser Adolf, 1884-től Podhraczky Ferenc. 1887-től a volt bérlőt. Podhraczky Ferencet tartják nyilván tulajdonosként. 1895-től Farkas Eugénia tulajdonában van a patika, bérlő Stammer László, 1901-től Bozóky György, 1907-től Sámuel Béla hat éven át, egy év kihagyás után Lehrer Alfréd, 1923-tól Weymann Félix, míg a gyógyszertár pályázat alatt áll. 1926-tól Ihász Nándoré, amikor az ingatlant Farkas Eugénia örököseitől 1928-ban a város megvásárol­ta. 1941-ben Tangyógyszertár, 1946-ban hatósági kezelő Toffler Lajos. 1947-ben is Ihász Nándor a tulajdonosa és felelős vezetője az 1847-ben létesített Megváltó Gyógy­szertárnak, gyógyszerésze Ihász István, gyakorno­ka Molnár Aranka. MAGYAR KIRÁLY később KÍGYÓ Gyógyszertár Szentesen 1877-ben nyílt a harmadik patika Dósa Béla tulajdonában. 1895-től Gömbös László gyógyszertára, 1900-tól kezelő Horváth Antal, 1902-től bérlő Müller Ferenc. 1903-tól a patika tulajdonosa Müller Mór. 1906-tól Vecsery János gyógyszertára. 1919-től Havas József tulajdona. 1941-ben Tan­gyógyszertár, a Harrucker utca 19. szám alatt, 1943-ban vitéz Horthy István utca. 1946- ban a patika neve Kígyó, tulajdonosa és felelős vezetője N. Havas Klára. 1947- ben is Nógrády Lászlóné Havas Klára a tu­lajdonosa és felelős vezetője az 1877-ben létesített Kígyó, azelőtt Magyar Király Gyógyszertárnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom