Tolnay Gábor: Föld – ember – törvény. Adatok, tények, következtetések Dévaványa mezőgazdaságának és mezőgazdasági népességének történetéből a XX. sz. első felében (1895–1950) – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 59. (2004)

Bél Mátyás 44 Bella Imre endrődi csatornamunkás 375 Bellon Tibor 16-17, 39,418 Benedek Gyula 12, 39, 46, 419 Benedek József miniszteri tanácsos 316-318 Benedek Mihály cséplőgépes 392 Bérezi Lajos gazdálkodó 90 Bérezi Zsigmond hentes és mészáros 154-155, 233, 236-237 Bereczki András vitéz, vitézi telek tulajdonosa 205 Bereczki Imre községi képviselő, mg. biz. tag 95, 215, 228, 258, 260, 262, 266, 286 Bereczki Imre 23, 39, 47 Bereczki Károly mg. biz. tag 261, 263, 266 Berend T. Iván 136, 419 Berentei György földtulajdonos 400 Berényi István 45-ös újgazda 401 Béres Eszter lásd Vass Károlyné. Bernát Gyula 419 Bernát István 139 Bethlen István gróf, miniszterelnök 137, 139, 310 Bethlen Istvánná, ifj, grófnő 250 Bethlen Ödön gróf, társulati elnök 307, 311 Bing Hugó földbérlő 365 Bíró Anna földbirtokos 190, 243, 395 Bíró Lajos földbirtokos 190, 395 Bíró Ferenc 23, 39 B. Kiss Márton lásd Kiss Márton, B. Blayer Béla nagybérlő 98, 118, 120, 131, 205­206, 227-260, 362, 369, 395 Blayer Berta gazdálkodó 251 Blayer Endre dr., gazdálkodó 251 Blayer Ferenc gazdálkodó 251 Blayer Jenőné gazdálkodó 251 Blayer József gazdálkodó 251 Blayer Lajos nagybérlő 205, 227, 369 Blazovich László 419 B. Molnár Imre lásd Molnár Imre, B. Boda Mihály földbirtokos 364, 365 Boda Mihályné földbirtokos 365 Bodaky Mihály vízépítő mérnök 292 Bodnár István 419 Bodnár Mihály 45-ös újgazda 402 Bodoki Károly műszaki igazgató 18-19 Bodrogközy György 31, 39 Bodrogközy Zoltán 419 Bogdán István 419 Bogdán Mihály földbérlő 362, 363, 366 Bognár József 111 Bogya Andrásné földbirtokos 365 Bogya Bálint gazdálkodó, mg. biz. póttag 85, 258, 262, 266 Bogya Bálint, ifj. 45-ös újgazda 402 Bogya Elemér községi képviselő, mg. biz. pót­tag 120, 262, 266, 345 Bogya Ferenc birtokvásárló, mg. biz. póttag 249, 262, 266 Bogya János mg. biz. póttag 258 Bogya József gazdálkodó 213, 364, 365 Bogya Lajos gazdálkodó 210, 362, 365 Bogya Mihály gazdálkodó, községi tanácsos 155,336,365 Bogya Mihály 45-ös újgazda 402 Bogya Mihályné (özv.) Pethő Terézia gazdál­kodó 155-156, 190, 192,210,365 Bogya Péter földbirtokos 365 Bolza Mária Klára grófnő, báró Hellenbach Gottfréd felesége 310 Borbándi Gyula 247 Borbély Gáborné földbirtokos 354 Borbély Géza földbirtokos 365 Borbély György, roffi, főispán 60, 228, 306, 315, 335 Borbély József földbirtokos 354 Borbély László földbirtokos 355 Borbély Mária (Kormosné) földbirtokos 47,354 Borbély Miklós földbirtokos 354 Borbély Sámuel földbirtokos 354 Bornemissza Géza kereskedelem- és közleke­désügyi miniszter 306 Borok Ferenc mg. biz. póttag 257, 261, 266 Boros Károlyné, özv. földbirtokos 362, 365 Boross Károly, ifj. mg. biz. póttag 262, 266 Borsy Zoltán 25, 39 Boruzs Mihály birtokvásárló 249 Botka János 419 Botos József gazdálkodó 345 Bourbon-Sicilien hercegi család 226 Bozóky Kálmán dr. miniszteri tanácsos 180 Bökény József cséplőgépes 391 Bölöny József \37, 419 Börcsök Andor dr. az O. F. B. másodelnöke 209­210 Börcsök Emil dr. vegyésztanár 281 Bresztyenszky Rezső községi jegyző 215 Breznay Mihály főszolgabíró 98, 122, 128, 263, 285-287,310 Brünancz Rebeka lásd Politzer Fülöpné. 446

Next

/
Oldalképek
Tartalom