Jósa Miklós - Ulrich Attila: A németszőgyéni és bánházi Jósa család története (Régi magyar családok 3. Debrecen, 2005)

A Dunántúlon maradt Jósák

lós és Orbán tulajdonában voltak. A tanúk egy része emlékezett arra, hogy „valami 15 Esztendő elfolyása alatt" a Jósakat Varga névvel is nevezték, ennek eredetéről azonban nem tudtak pontosabb felvilágosítást adni. A vizsgálat bebizonyította, hogy a Jósa név felvett név, és a családot a Varga, de még inkább a Benke név illetné meg, mivel Szobonya Zsuzsanna és németszogyeni Jósa István 25 leányának, Borbálának a férjét eredetileg Benke „aliter" Varga Jánosnak hívták! 123 1775-ben zárult le a per a Varga család és Varga-Jósa család között, a nemesi levelet és a nemességet a Var­ga családnak ítélték, azonban a Varga-Jósák is tovább használták mindkét nevet. Jellemző, hogy egy évszázaddal később, 1845-ben a Komáromban lakos Vargha Jánosnak még mindig amiatt kellett pereskednie, hogy ne­mesi levelét visszaszerezze. 124 A Varga-Jósákat Kollonich Lipót adománya miatt egyházi adományosoknak tekintették. Azt gondoljuk, hogy nevüket anyai ősükről, s méginkább arról vették, hogy 1699-ben a németszogyeni Jósak ősi kúriáját - Kollonich nagylelkűsége következtében - Jósa Borbála 2K fiai, Varga András és István adományul kapták! Kettős előnevük fennmaradt, 1844-ben is Vargha vagy Jósa névvel illették őket. 125 A család 18. századi története István 48 ága és a Jósa család birtokai A 18. század - mint korábban láthattuk - több szempontból is változáso­kat hozott a család életében. Egyfelől visszakapták a korábban elvesztett birtokaik egy részét, azokat újakkal gyarapították, megkapták a bánházi nemességet és előnevet, István 48 révén fontos szerepet játszottak a Sza­bolcs vármegyei közéletben. Másrészt viszont kihalt a család tehetősebb ága, ezek a Jósa-birtokok mind a leányági örökösöké lettek, megindult a család tagjainak elköltözése Szabolcs vármegyéből. Jósa Miklósnak 4| mint tudjuk, két fia született, Mihály 47 és István 4g . (Lásd a III. számú genealógiai tábla.) Ez utóbbi nyárádi Bozóky Klárát 123 U.o. 104., 114. ff. 124 U.o. 57. f. 125 U.o. 112 £

Next

/
Oldalképek
Tartalom