Sziklay János: A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei III. kötet - A Balaton környékének társadalmi földrajza. 5. rész: A Balaton bibliografiája (Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága. Budapest, 1904)

A BALATON TUDOMÁNYOS TANULMÁNYOZÁSÁNAK EREDMÉNYEI. NAGYMÉLTÓSÁGÚ MAGYAR KIRÁLYI FÖLDMÍVELÉSÜGYI ÉS A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTERIUM TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A M. FÖLDRAJZI TÁRSASÁG BALATON-BIZOTTSÁGA. HARMADIK KÖTET. A BALATON KÖRNYÉKÉNEK TÁRSADALMI FÖLDRAJZA. ÖTÖDIK RÉSZ. BALATON BIBLIOGRÁFIÁJA. ÍRTA Dr SZIKLAY JÁNOS. A BUDAPEST, 1904. KILIÁN FRIGYES M. K. EGYETEMI KÖNYVARÚS BIZOMANYA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom