Kálniczky László szerk.: Az Országos Vízügyi Levéltárban őrzött OVH Tanulmánytár katalógusa 1-2600. (Források a vízügy múltjából 3. Budapest, 1987)

o4o7 KOVÁCS György; TAKÁCS István: Ér vízfolyás hidrológiai értéke­lése. 2. Értékelés. 1 köt., 11 p., á:4, t:6 VIZITERV /13.231/, 1962 0414 FODOR Éva; TAKÁCS István; JÁMBORFI Pál: Fővizkivételek korszerűsítése. Tisza­bő és kőtelek! fővizkivételek terve. 4 köt., 66 p., á:16, t:2o o4o9 VÁGÁS István: Síkvidéki tározók hatása a talaj­vízre. 1 köt., 13 p., á:3, t:2 VITUKI /I3.I.I és I3.I.2/, 1961 0415 BOZÓKY-SZESZICH Károly: A Rába, a Lapines és a Repce határ­szelvényeinek hidrológiai tanulmánya. 1 köt., 25 p., á:22, t:9 ÉKME I. Vizépitéstani Tanszék,1961 04I0 V. NAGY Imre; HAMVAS Ferenc: Szakvélemények a vízépítési műtár­gyak elvi kérdéseivel kapcsolatban. 1 köt., 76 p., t:lo vTTUKI /I5.I.5/60/, 1961 0416 SZILÁGYI József: A budapesti erőmű hidraulikus per­nyekezelése. VITUKI /146.4/, 1959 v:371 04II SZOLNOKY Elemér: Eleveniszapos... üzemi méretű szenny­vizti sztitási ki sér letet...előkészí­tő tanulmányok.Forgókefés...szellőz­tetésü medencék...vizsgálata labora­tóriumban. 1 köt.,44 p.,á:17,VTTUKI/lo.2.1/,1963 0417 SZIJJÁRTÓ László: Töltések és töltésrézsűk tömörítésé­nél - elsősorban öntözőcsatornák szi­várgást gátló rétegének készítésénél - alkalmazott eljárások. 1 köt., 8 p. ÉKME Alagútépítés, Földmüvek és Talajmech.Tanszék, 1962 0412 HOFMEISTER Ferenc: Szórófejek által öntözött területek kötési módjainak vizsgálata. 1 köt., 32 p., á:35, tjll vTTUKI /8.4.2.f/, 1961 £118 SASHALMI András: A balatoni regionális terv vizügyi részének előkészítése MT előterjesz­téshez. 1 köt., 52 p., á:4, t:3 VIZITERV /13.138/, 1961 Pua PERÉNYI Károly: Műanyag-, aluminiumcsövek és ujtipu­su szórófejek kialakítása. 1 köt., 45 p., á:32, t:2 vTTUKI /8.4.2.e/, 1961 0419 FAZAKAS Zoltán: A viz hasznosulásának és a viz vesz­teségeinek vizsgálata esőszerü ön­tözésnél. 1 köt., lo p., á:6, t:ll

Next

/
Oldalképek
Tartalom