Gulyás Éva: Egy őszi pásztorünnep és európai párhuzamai: Adatok a Vendel-kultusz magyarországi kutatásához – Szolnok megyei múzeumok közleményei 42. (1986)

evéseket, az ún. gazdasági evést is. Volt jegyző, pénztárnok és tizedes, ez utóbbi feladatköre a kisdékánéval egyező. Ld. FÖLDES L., 1962. 27-81.1. 21. VARGA GY. 1976. 161-172.1. 22. Ceremóniáié, 1882—86. Jászberényi Főplébánia Levéltára. A többi kötet sajnos elveszett. Az adatra Sáros András hívta fel a figyelmemet. 23. Munkáit a jászladányi Tűzkő, a mezőkövesdi Balázs nyomda adta ki. BÁLINT S. írja, hogy igen sok ének- és imafüzete jelent meg. Az or­szág minden vidékén ismerték. Legtöbb füzete nemcsak régi, XVII— XVIII. századi vallási művek (Cantus Catholici, Bozóky Mihály) kompilációja, hanem saját versírói utánérzése, alkotása. Nemcsak búcsúvezető és énekes, hanem gyógyító is. Ld. ezzel kapcsolatban: dögvész gyógyítása Vendel imádsággal, orbánc gyógyítása: BÁLINT S., 1941. 25-26. és 114—115.1.; Orosz István nyomtatott szerzemé­nyeinek gyűjteménye, melyből néhányat cím szerint is felsorolok, BÁLINT S: tulajdonában volt Szegeden. Pl. Gyász misékre a legújabb és legszebb Halotti énekek, Bp. Bartalits Imre ny., 1910; Tövis-ko­rona, Bartalits Imre, Bp. 1914; Buzgó Fohászok..., Pest, 1869. Bu­csánszky Alajos nyomdája. 24. Az idézett ének megtalálható Orosz István: Dicsőséges Szent Ven­delnek, a dögvész ellen való Patrónus tisztelete c. énekeskönyvében, Bp. é.n. A másik népszerű szent Vendel ének a „Téged kérünk ese­dezve" kezdetű, mely a legtöbb újabb katolikus énekeskönyvben meg­található. A Jászságban általánosan ismert. Két versszakot idézek belőle: „Téged kérünk esedezve irgalmas Isten, Szentjeidnek felajánlott könyörgésünkben: Jószágunkat őrizd meg, minden nemű veszélynek Ártalmától, szent Vendelnek könyörgésére. Ments meg minket az éhségtől, háborúságtól, Szárazságtól, árvizektől és döghaláltól. Jószágunkat őrizd meg, minden nemű veszélynek Ártalmától, szent Vendelnek könyörgésére..." 25. ECSEDI L, 1931. 254-255.1., FÖLDES L., 1962. 168.1. 26. TÁLASI I., 1936. 59.1. 77

Next

/
Oldalképek
Tartalom