Szabó László szerk.: Jászdózsa és a palócság (Tematikus és lokális monográfiák 1. Eger, Szolnok, 1973 )

Szabó István: Egy jászdózsai család genealógiája

- Bozóky István esetében - apja, de feltehetően vérrokona, ami', legkedvezőbb esetben azt jelenti, hogy jász mivoltuk az l6oo-as évek első harmadáig visszavezethető. I. Bozóki István és Bálint Ilona leszármazói î 1, Bozóki Kati 17o2.VI.ll. ,+17o5.ÎV,7. 2. Bozóki István 1796.11,7. ,+17o9.X.25, 3.,Bozóki Anna 17o7.VIII.$l, +l?o9.XII.2. II.4. Bozóki József I709.V.I0. neje Nagy Erzsi 1727.XI.9. +1756. III.23. II. 4. Bozóki József,és nçje Nagy Erzsi 1727.XI.9. leszármazol.: 1. Bozóki Anna 173©.YIII,9..férje Tóth Jakab idegen + I782.I.I3. 2. Bozóki Erzsi 1732.X.l. I.'férje Pető György 1749.1.lo. 1fi ,' , , II. 11 Kaszab János J76o.I,17. idegen +J­Ö °3.v.l. 3. Bozóki István 1735.IV.13. neje Máté Kati 1795.IV.13. +I815.I.7. 4. Bozóki Kati 1737.IX.13,,elköltözött v 5. Bozóki András 174o.II,l, » III. 6. Bozóki János 1742.X.4, neje Szatmári Kati +I80I.IV.9. 7, Bozóki Judit 1744,VIII.29. elköltözött 8, Bozóki Judit 1746,X.4, férje Balta Márton 1765,1.27. elköltözött 9, Bozóki Ilona 1751.VIU2o. férje Gál Jénos 1Ç73. I. 14., elkölt. Jalsósztgyörgy III,6. Bozóki János és neje Szatmári Kati leszármazói : 1. EDzóki János 1^74.X.2o, neje Varga Anna 1798.XI.12, +I83I.X.II. 2. Bozóki István 1777,XII,22. elköltözött 3. Bozóki József 1779,111,24. +1791.IV.15. 4. Bozóki József I789.III.4. +I782.V.30. 5. Bozóki Erzsi i783.XI.i3. elköltözött 6. Bozóki Margit 1785.1,23, +1785.IH.4. 7. Bozóki Judit 1786,II.25. elköltözött , , 8. Bozóki Boris 178?.I.2o.I.f ér je Turi Mihály l8o6.XI;17. IPX/TTT ?? II.férje,Papp János 1847.IX.19. +­LODif ' 111 "^» 9..Bozóki Ilona 1791.V.26, +1792.X.14. . , . . , rv.lo. Bozóki András 1793. XI.16. nejç Bálint Ilona l8l2.XI.23. +1842.XI.2o. iy.,lo. Bozóki András és neje Bálint Ilona 1812.XI.23. leszármazol : V.l. Bozóki Lajos l8l4.VIII.22. I.'neje Csomor Juli I833. XI.25. ' ' ' II,- " Tóth Anna 1850.1.7. +1867.IV.28. ... , HI. M Kiss Margit lß52.VII.5. 2. Bozóki János 1819.V.8. I.'neje Rédei Lucza 1842.XI.23. .ifttv* TY ifi .II. M Palotai Lucza I852.XI.22. 3. Bozóki Margit 1824.VII.1. férje Gyurkó Ferenc l8? XI.17. +1877.1.2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom