A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Historica 6. (Szeged, 2003)

T. KNOTIK Márta: Gyógyszertárak Csongrád megyében (1738-1947)

— 1867-ben tulajdonosként tartják nyilván Krengel Imrét, aki föltehetően csak bérelte a patikát (1868/8: Krengel Imre). — 1872-ben a gyógyszertár már özvegy Farkas Zsigmondné tulajdona, bérlője öt éven át Dósa Béla (1873/7: özv. Farkas Zsigmondné tul, Dósa Béla. 1874/3: bér­lő Dósa Béla). 1877-ben a bérlő Boros K. (1878/120: bérlő Boros K), 1878-ban Tö­rök J. (1879/89: bérlő Török J.), 1879-től Glaser Adolf (1880/111: bérlő Glaser Adolf), 1884-től Podhraczky Ferenc (1885/66: bérlő Podhraczky Fer.). — 1887-től a volt bérlőt Podhraczky Ferencet tartják nyilván tulajdonosként (1888/166: Podhraczky Ferencz). — 1895-től Farkas Eugénia tulajdonában van a gyógyszertár, bérlője Stammer László (1896/245: Farkas Eugénia, b. Stammer László), 1901-től Bozóky György (1902/184: b. Bozóky György), 1907-től Sámuel Béla (1908/173: b. Sámuel Béla), aki hat éven keresztül bérelte a patikát. Majd egy év kihagyás után a bérlők sorá­ban Lehrer Alfréd következett (1914/169: b. Lehrer Alfréd), egy évtized multán pe­dig 1923-tól Weymann Félix bérli a gyógyszertárat (1924/271: b. Weymann Félix) addig is míg az pályázat alatt áll. (1925/431: Pályázat alatt, b. Weymann Félix. 1926/414: Ihász Nándor. A megüresedett jogosítványnak közig, bizottsági betöltését a népjóléti minisztérium még nem hagyta jóvá. b. Weymann Félix). — 1926-tól Ihász Nándor a patika tulajdonosa (1927/468: Ihász Nándor), ami­kor az ingatlant Farkas Eugénia örököseitől 1928-ban a város megvásárolta. Az átvételkor részletes leírás készült, ebből a patikára vonatkozókat emeljük ki Labáditól: „A gyógyszertár helyiség a kiugró felől külső bádogozott teli és belső üveges kétszárnyú ajtókkal, egy redőnyös kirakatszekrénnyel, mintás cementlap padlóburkolattal. A laboratóriumnak használt helyiség kapcsolatban az előbbivel, hajópadozattal, egy ablakkal ... Egy hajópadozatú két teli ajtóval, egy vasrácsos ablakkal ellátott kamrahelyiség, melyben feljáró falépcső van a szárító padlásra." 1932-ben telefonszámuk: 75. 1941-ben tangyógyszertár, a Kossuth utca 12. szám alatt (1942/434: Kossuth-u. 12, Tangy.). 1946-ban a patika hatósági kezelője Toffler Lajos (1947/395: Toffler Lajos hat. kezelő). 1947-ben is Ihász Nándor a tulajdonosa és felelős vezetője az 1847-ben létesí­tett Megváltó gyógyszertárnak a Kossuth utca 12. szám alatt, gyógyszerésze Ihász István, gyakornoka Molnár Aranka. (1945-48/977: Megváltó, 1842, Kossuth-utca 12, Tel. 75, Ihász Nándor tfv., Ihász István gy., Molnár Aranka gyak.) MAGYAR KIRÁLY később KÍGYÓ gyógyszertár Szentesen 1877-ben nyüt a harmadik patika Dósa Béla tulajdonában (1878/120: Dósa Béla). - 1895-től a gyógyszertár tulajdonosa Gömbös László (1896/245: Gömbös Lász­ló), 1900-tól kezelője Horváth Antal (1901/168: k. Horváth Antal), 1902-től bérlő­je Müller Ferenc (1903/178: b. Müller Ferencz). - 1903-tól pár éven át a patika tulajdonosa Müller Mór (1904/161: Müller Mór).

Next

/
Oldalképek
Tartalom