134 találat (0,366 másodperc)

Találatok

1. 1900-01-14 / 2. szám
[...] Hermann Vincéné Braun Arnoldné Garay Sán­dorné Gerstl Károlyné Murai Lajosné Hofman [...] Mihályné Kovácsevicsné Rai­mann Ferencné özv Farkas drné Braun Ar­noldné Lőbl Arminné [...] megyénk szülöttje a nagy idők vitéz tevékeny­ségű tényezője a szegények jótevője [...]
2. 1906-04-29 / 17. szám
[...] egyedüli sze­rep Szilágyi Aladárra Knobe Farkas Je­remiás napidíjas gyakornok személyesitő­jére nehezedett [...] be Ma délután tólhelyárakkal János vitéz este pedig Kukorica Jónás szerepel [...] psokat aratott s végül János vitéz Egy rózsa száU kezdetű dalát [...] Hetyey Gézáné Horváth Károlyué Ikotics Sándorné Kolczonay Au­talné M Apáti Puly [...]
3. 1915-03-28 / 13. szám
[...] kilenc VIII oszt tanuló névszerint Farkas Kálmán Kenyeres István Kiss János [...] tartotta meg Helyreigazítás Özv Part Sándorné urnő 100 K volt szíves [...] sebesült részesült operációban a had­sereg legvitézebb katonái az orvosok részé­ről Megmutattn [...]
4. 1916-07-23 / 30. szám
[...] 301 K 80 f Szeredi Sándorné 20 K Borostyán Gyula New [...] Nagy Józsefné Steiner Miksa Klein Sán­dorné Szalai Ignác Szabó János Szakszer [...] K Takács Jánosné 2 K Farkas Katalin Mo­hacsek Jánosné N N [...] des Jenőné Gremm Péterné Szattler Far­kas Füzéri Ernőné N N Bauer [...]
5. 1917-12-09 / 49. szám
[...] ékszereket gyártanak hogy a konjunk­lurás vitézek és hadseregszállítók őrjöngő nagy ási [...] gazságról hall hírt belőle Zalaszentgróton Farkas Kálmán főbiró Sümegen pedig Farkas István főbiró erélyes fellépése vetett [...] Schleiffer Bőzsike Weisz Ig­nácné Weisz Sándorné 2 2 kor Eisenkorb Józsefné Fábsics János Özv Fischl Sán­dorné Károlyi Gábor Kapalláró Gottlieb Kovács [...]
6. 1905-12-28 / 52. szám
[...] Rezső Árvay István Csák Kálmán Farkas Ferencz Cziráky István Borsos György [...] né Kiosetz Istvánné VargaVilmosné Rutich Sándorné Mcranaini Tamásné Uemm Józsefné Dervarits [...] ugyanebben a hivatal bari Bor vitéz Bor József bort ivott tegnapelőtt [...]
7. 1906-01-18 / 3. szám
[...] 3 Pálnó 40 fill özv Farkas Lajcsiié 30 fill Kastás Józsefné 40 fill Erigelhai t Sándorné Donáczi Lajos 10 10 fill [...] 1 1 kor özv Part Sándorné Hrádek 4 kor Takács Kata­lin [...] énekelt Divinszky ur A János vitéz­ből négy sornak a szövegét megtanulta [...]
8. 1906-03-01 / 9. szám
[...] ült a közönség mert János vitéz volt i s men Jászai [...] N 30 30 f Hunyady Sándorné 20 f Fürst Henrik N [...] Men­tes György dr Fenczlinger József Farkas Lajos Gombás István Hauk Ffrenczné [...]
9. 1910-01-06 / 1. szám
[...] a maga valamint özv Németh Sándorné szül Juranits Mária Magdolna édes [...] halálra verte Hermán Istvánt A vitéz rendörbiztos czimü múltkori czik­künkre védekező [...] m kir honvédelm 1 miniszter Farkas Aladár 20 honvédgyalogezred­beli századost Nagykanizsáról [...]
10. 1892-06-19 / 25. szám
[...] lett volna O Felségének alkalma vitéz seregét a harcmezőre küldeni de [...] Máté ur Sármellék özvegy Skublics Sándorné urnő Szt Mihály 3 3 [...] Dunst K apát ur Keszthely Farkas József ur Bagód Kis­faludy Sándor [...]
11. 1895-02-17 / 7. szám
[...] egerszegi kereskedő eljegyezte Zala Egerszegen Farkas Gizella kisasszonyt Farkas Márton földbirtokos kedves leányát Kinevezés [...] elnök Takács Jenőné alelnök Glázer Sándorné titkár Vastag Jánosné pénztár nok [...] s egyike volt a honvédség legvitézebb huszárainak A világosi fegyverletétel után [...]
12. 1903-03-15 / 11. szám
[...] magyar seregbe és Klapka alatt vitézül harcolt több ütközetben Tüzér volt [...] K N N 40 f Farkas Gizella 20 f Baksa János [...] f Domonkos Anna 10 f Farkas Józsefné 1 K Mészáros János [...] F 2 2 K Rutich Sándorné Kotsis Sándorné dr Csák Károlyné Reisinger ós [...]
13. 1908-08-30 / 35. szám
[...] Dr Isoó Jánosné 18 Rutieh Sándorné 19 Dr Korbai Károly ié [...] L myay János Lendvay Balázs Farkas Ferenc N N Szenecsár Antal [...] Róza Kisfaludy Sándor neje Csokonai Vitéz Mihály Berzsenyi Dániel Csány László [...]
14. 1925-05-05 / 99. szám
[...] Tabajdy elnök ezután bejelenti a vitéz Bobest Mátyás távozásával meg­üresedett alelnökséget [...] maga és a választmány nevében vitéz Bo­best Mátyásnak az egyesület meg­alapítójának [...] Szabady Károly Osztályvezetők 1 Atlétikai vitéz Farkas Endre és Szépudvary László tanító [...] mély érzésű szavalatai özv Vajda Sándorné munkáját dicsérik Az ünnepély díszletei [...]
15. 1925-11-04 / 249. szám
[...] 2 Miheller Béláná 2 Kugler Sándorné 1 Farkas Lajosné 1 Szabó Aníalné 7 [...] Jenő 2 Filó Ferencné 2 vitéz Óhegyi Ferencné 2 Wolf Sándorné 1 Sinkó Lajosné 1 Bakra [...]
16. 1941-05-03 / 100. szám
[...] pengő Wollák János Zalaegerszeg Balogh Sándorné Babosdöbréte erdő 700 pengő Tóth [...] Józséfné Álsónemesapáti erdő 200 pengő Farkas József Babosdöbréte Szele István Babosdöbréte [...] 36 pengő Illés Andor Csömödér vitéz János József Iklódbördőce 1 100 [...] P Turján józséfné Sümegcsehi özv Farkas Gyuláné Sümegasehi 1379 Q öl [...]
17. 1941-05-29 / 121. szám
[...] gazdasági fő­felügyelő szövetségi igazgató Megjelent vitéz gróf Teleki Béla kormánybiztos főispán [...] A vár­megye tiszti főügyészének dr Farkas Szilárd aljegyzőt választották meg Kétszázéves [...] alkalma­zottakat Háromhónapi fogházra ítélték Végh Sándorné dunamócsi asszonyt aki már­cius 15 [...]
18. 1941-05-29 / 121. szám
[...] fellniö k a város díszpolgára Vitéz Botos Gábor dr Borbély András vitéz Farkas Jenő Gavallér Gyula Most készül [...] pengő Varga István Lickóvadamos Egyed Sándorné Bazita erdő 100 pengő Csokány [...] szántó 221 négyszögöl 250 pengő Farkas Imre Nagytétény Németh Ferencné Zalaegerszeg [...]
19. 1941-06-20 / 138. szám
[...] adomá­nyozta Ugyancsak a kormányzó úr vitéz Al­brecht királyi herceg a 38 [...] Gizella Ferenc fia rk Halálozás Farkas Ist­ván rk 2 éves Zalatárnok [...] rk 71 éves özv Gaál Sándorné szül GesZvein Paula rk 60 [...]
20. 1941-06-28 / 145. szám
[...] délelőtt tartotta évi ren­des közgyűlését vitéz gróf Teleki Béla kor ímánybiztos [...] Szerecz Imre keszthelyi apátplébános dr vitéz Tamásy István polgármester és dr [...] tisztikarba az éltávozott dr Hussy Sándorné helyett vitéz Farkas Sándornét alelniöknek vi­téz Márk Ferenc helyébe Énekes Bélát [...]
21. 1941-07-07 / 152. szám
[...] a tagok azonban csak megtizedelve Vitéz Farkas Sándorné elnökasszony meg­nyitó beszédében kitért arra [...] felszólalást tetszéssel hallgatták meg Végül vitéz Farkas Sándorné elnökasszony indítványára táviratilag üdvözöl­ték dr [...]
22. 1941-08-22 / 190. szám
[...] ONNAN IS A kormányzó úr vitéz Béldy Alajos vezér­őrnagyot nevezte ki [...] Kerkakutason Schrettner Istvánná Nagykanizsán Hertelendy Sándorné és Alt mann Mihályné Pacsán [...] Kálmánná Szepetneken Somogyi Ferencné Zalaapátiban Farkas Ernőné és Zalaszentgróton Balatoni Károlyné [...]
23. 1941-09-27 / 220. szám
[...] István Nagy palina 14 szerz Farkas József Mencshely Soponyai István Taliándörögd [...] 600 H öl 420 pengő Vitéz Pál József Raposka Cséplő György [...] 80 pengő Székeskáptalan Veszprém Suska Sándorné Budapest erdő 2 054 pengő [...] szántó 1 200 pengő Borbényi Sándorné Békéscsaba Baranyai Sándorné Tihany szántó 20 pengő Nagy [...]
24. 1941-10-22 / 241. szám
[...] meg­nyitása alkalmából üdvözlő táviratot küldjenek vitéz Bonczos Miklójs államtitkárnak a nép­es [...] 150 sertést ettek meg a farkasok Csíkszereda Város 250 ezer pengő [...] a börtönben sze­rencsétlenség ért Bíró Sándorné szolnoki asszony sógornője csecsemőjét fejszével [...]
25. 1942-02-28 / 48. szám
[...] ellenére abban oroszlán része van vitéz gróf T e 1 e [...] katasztrális hold 40 000 pengő Farkas Ferenc Babosdöbréte Németh Elek Babosdöbréte szántó Gergócs Sándorné Szaknyér Koczor Endre Kerkáskápolna erdő [...] István Nemesapáti erdő 225 pengő Farkas János Nagykutas Bősze József Nagykutas [...]
26. 1942-03-06 / 53. szám
[...] e reske dó 1 0 Vitéz nagybányai Horthy István kormányzó helyettes [...] a szívhemarkoló sza­vakkal köszöntötte levélben vitéz Horthy Ist­vánt Eben a pilanatban [...] pengő Kútfej Pál Molvány Benke Sándorné Lasztonya 105 pengő Bokányi József [...] György Szepetnek szőlő 1940 pengő Farkas János Garabonc Tóth Ferenc Garabonc [...]
27. 1942-03-28 / 70. szám
[...] Imréné Gellénháza erdő 550 P Farkas Antal Zalaboldogfa Laczó Ferenc Zalaboldogfa [...] pengő Sárvári József Kővágóörs Nagy Sándorné Kisapáti szántó 500 pengő Ángyán [...] 253 pengő Marczinkó József Badacsonytomaj vitéz Horváth Istvánná Nemestördemic 330 P [...]
28. 1942-07-27 / 167. szám
[...] eredmények 100 méteres sík­futásban 3 Farkas 12 mp ellenszél 200 mé­teres [...] Mivel nem volt megfelelő rúd Far­kas csak győzelemre ment Pontversenyben 1 [...] december hó i napján Léránt Sándorné sér­tettől 12 dara tojásért mint [...] Zalaegerszeg 1942 március 14 Dr vitéz Horváth Bertalan kir törvény­széki tanácselnök [...]
29. 1942-11-03 / 247. szám
[...] tankerületi kir főigazgató jóváhagyta Pais Sándorné Iglói Margit tanítónőnek a barabásszegi [...] szabóiparos az ellenség előtt tanúsí­tott vitéz magatartásáért a magyar bronz vi [...] Láthatatlan asszony Péntek szombat Tengeri farkasok 5 A SÜMEGI APOLLÖ FILMSZÍNHÁZ [...]
30. 1943-05-10 / 104. szám
[...] évi közgyű­lését amelyen az elnöklő vitéz gróf Teleki Béla főispán bejelentette [...] dr Ta­kács László alelnök dr vitéz Tamásy István női alelnöktárs vitéz Farkas Sándorné ügy­vezető titkár dr Szabó Béla [...] szövetségi alelnök ügybuzgó munkásságáról Dr Farkas Béla főorvos ismertette a szö­vetség [...]
31. 1944-02-28 / 47. szám
[...] Tomcsányi Móric egyetemi tanárnak és vitéz Borbély Maczky Emil borsodi fő­ispánnak [...] a ro­konsága is Tianügyi hír Farkas Sándorné Kontor Erzsébet nyug polgári leányiskolái [...]
32. 1944-07-10 / 153. szám
[...] osztályú tisztet fő i tisztté vitéz Egyedi János zalaszentgróti ál­lampénztári II [...] Repka Erzsébet János fia rk Farkas Ágoston kórházi ápoló és Fehér [...] rk 37 éves özv Kisrómai Sándorné szül Ehrenberger Mária rk 79 [...] belicai honvéd a becsület mezején vi­tézül teljesítette kötelességét bajtársaival együtt az [...]
33. 1944-09-07 / 203. szám
[...] harc során tanú­sított bátor és vitéz magatartásáért a kardok kai és [...] beszállított súlyos se­besültek közül három vitéz magyar a földi tusa után [...] Vers Gáborné Nyirád 9 Gál Sándorné Kisgörbő 9 Papp Jánosné Csab [...] 7 napi elzárásra változtatható 70 Farkas János zalagyömörői lakost pedig nem [...]
34. 1945-02-13 / 33. szám
[...] A sümegi járás fő szolgabírája vitéz Finta Ferenc Szék elyb etlen [...] bíró­ságának Szívműtéttel megmentették az életét Far­kas János keszthelyújmajori kovácssegédet ősszeszólalkozás közben [...] tudott létrehozni Az életnek vissza­adott Farkas János egyébként hazafias szol­gálatot is [...] menekült keresi húgát dr Siposs Sándorné született Farkas Magdát Aki tud róla értesítse [...]
35. 1932-01-28 / 22. szám
[...] Gramofonhangverseny Í 2 05 Veszprémi Farkas Vince és cigányzenekarának hangversenye 4 [...] időjárás és vízállásjelen­tés hírek 5 Vitéz Párdy Imre A baromfiak hizlalása [...] ivén adakoztak özv Vörös Ferencné Farkas Jó­zsef 10 10 Vrancsics Sándorné özv Sikota Ferencné 3 3 [...]
36. 1932-02-20 / 41. szám
[...] őri felügyelő Léránt János szobafestő Farkas János állpt igazg Lang Nándor építési vállalkozó Papp Sándorné magánzó Vitay Sándor ntézeskalácsos Farkas György kádármester Pais Kálmán mun­kástoborzó [...] Pál kir törvényszéki nyug altiszt vitéz Kaszaházy Antal szobafestő László Dezső [...]
37. 1932-11-03 / 249. szám
[...] Sarolta varrónő 44 éves izr Farkas Jánosné szül Máté Etel 35 [...] 60 éves rk özv Németh Sándorné szül Ifsics Ve­rona 73 éves [...] és a Jamboree tábor parancsnokságát vitéz Farkas Fe­renc vezérkari főnök képviselte A [...] a délutáni tiszti értekezleten pidig vitéz Farkas Ferenc tájé­koztatta a tiszteket a [...]
38. 1932-11-04 / 250. szám
[...] Kása Máriával kötött házasságot Halálozások vitéz Nagy József földműves Tiíajon vitéz Ferenczi Imre posta altiszt Keszthelyen vitéz Dénesi Alajos Zoltán nevű fia Zalaegerszegen vitéz Tábori Károly földműves Szentpéteruron vitéz Somogyi Pálné Zalaegerszegen vitéz Var­sányi József Zoltán nevű fia [...] ma Szakálnét 8 napi fogházra Farkast 40 pen­gőre özv Máténét egy [...]
39. 1933-02-04 / 28. szám
[...] pakodi bú­csú Görcsi János és Farkas Már ton zalabéri muzsikus cigányok [...] a fiát Ott össze különbözött Farkas Mártonnal akit a veszekedés hevében [...] ny keres­kedelmi iskolai igazgató sógornő­jét vitéz Kiss Béla huszárőrnagy vitéz Kiss Lajos erdőfőmérnök és Mayer Kornél né nagynénjüket gyáselják Tomka Sándorné szül Csák Irma 74 éves [...]
40. 1933-02-21 / 42. szám
[...] a bejáratnál Csorba István ezredes vitéz Vida Gyula alezre­des állomásparancsnok vitéz Büky Ernő alezredes zászlóalj­parancsnok Kulhey [...] dr Bozzay Jenőné dr Brand Sándorné Bruck Lajosné dr Bruzsa Gyuláné [...] Sztankovszky Imréné dr Takáts Dezsőné vi­téz dr Tamásy Istvánné dr Tomka [...] Tunci Bruzsa Baba Fangler Bö­zsi Farkas Annus Hilda Fecher Fülöp Hugi [...]
41. 1933-02-23 / 44. szám
[...] törzskapitánya Zala vár­megye Székkapitánya javaslatára vitéz Kiss György vitéz Dús Sán­dor és vitéz Kámán István járási vitézi őrmestereket [...] Nagymama Németh Imre ren­dezésében Szereplők Farkas Manci Tóth János Dervarics Jó­zsef [...] József Bog­nár Mária Radó Terka Farkas Vali Farkas öözsike Ferencz Mancika és Jakab [...]
42. 1933-02-25 / 46. szám
[...] polgármester ma ünnepelte névnapját Reggel vi­téz Tamásy István dr h polgár [...] rendezőségnél Megjele­nés utcai ruhában Cigányvajda Farkas Károly Belépődíj tetszés szerint A [...] vállalták id Ber­ger Józsefné Garai Sándorné Grünbaum Rezsőné Grünhut Fe rencné [...]
43. 1933-05-31 / 122. szám
[...] adományaikkal lehetővé tették Dr Brand Sándorné Boár Janka dr Bruzsa Gyuláné [...] Ekler Józsefné dr Fatér Endréné Farkas Nán dorné Fülöp Mária özv [...] Dezsőné Kosárszky Józsefné JLövészy Györgyné vitéz dr Man dics Lászlóné Markovics [...] Ödönné özv Sikota Ferencné Schlemmer Sándorné Still Nán dorné Schmidt Ignácné [...]
44. 1933-12-13 / 280. szám
[...] nagy gondolatai egy székesfehérvári nrilány Farkas Edith lelkében találtak visszhangra s [...] adta ki magát özv Móric Sándorné veszprémi asszony előtt felfogadta házvezetőnőnek [...] őrnagy a lovas csendőrosztály parancs­noka vitéz Buda alhadnagy li­manovai hős az [...]
45. 1934-01-27 / 21. szám
[...] Ödön Czobor Mátyás 10 P vitéz Békésy Rudolf Kiss Dénes D [...] Frigyes Zala­egerszeg városa 20 P vitéz Márk Ferencné 10 P Isoó [...] Miklósné dr Thassy Kristófné őzv Farkas Imréné dr Brand Sándorné Kászonyi Mihályné dr Németh Jánosné [...] kalács alma dió dr Vida Sán­dorné sütemény Kiss Lajosné sütemény dr [...]
46. 1934-08-05 / 177. szám
[...] Józsefné fél kg hús Schlemmer Sándorné 25 kg alma Szalay Gyula [...] naponta 1 1 liter tej Farkas Jánosné Arany János u 1 [...] P Varga Mihály 3 P vitéz Szántó Jenő 2 P 50 [...]
47. 1935-06-01 / 125. szám
[...] Szigfridné dr Székely Emilné dr vitéz Mandics Lászlóné Fél 12 órai [...] Né­meth jánosné dr Bozzay Jenőné vitéz Farkas Sándorné Ferences templomnál Fél 8 órai [...] Pásztor Imre volt Move elnököt Vitéz dr Horváth Bertalannak aki bejelentette [...] A főispán és alispán Keszthelyen Vitéz Tabódy Ti­bor főispán és Bődy [...]
48. 1936-02-26 / 47. szám
[...] hölgyek névsora Asszonyok gróf Festetics Sándorné Söjtör vitéz Árvátfalvy Nagy Istvánné özv Barthelmes Valterné Péterfy Béláné Bruzsa Gyuláné vitéz Far­kas Sándorné Székely Jenőné Ba­log Béláné özv [...] Desseő Árpádné Desseő Béláné Desseő Sándorné Sárközy Vik torné Fülöp Jenőné [...] szabó Katkics János Laáb Lajos Farkas Lajos Farkas Zoltán Redler Dezső Berke György [...]
49. 1936-04-09 / 83. szám
[...] Simon Mária halvaszületett fia ref Farkas Károly banktiszt­viselő és Simonits Andrianne [...] rk Fábián Sándor földműves és Far­kas Mária Róza leánya rk Halá­lozás [...] s az akciót hathatósan támo­gatta vitéz Tabódy Tibor főispán Mint a [...] virágtartó és 1 drb könyv vitéz Farkas Sándorné 2 csomag Va kg os [...]
50. 1936-09-22 / 216. szám
[...] gazdasága Dörgicse Badacsony vidéH Pinceszövetkezet vitéz Igmándy Hegyessy Géza Csopak Magyar [...] Lovas Festetics György herceg Keszthely Farkas Jenő Csopak Kiss Plusz Csopak [...] nyert Varjas Géza Lovas bronzérmet vitéz Tabajdy Kálmán Hahói a Balatoni [...] Sánta Ilona Bfüred P Nagy Sándorné Bfüred A szövetség ezüst okle­velét [...]
51. 1937-01-06 / 4. szám
[...] Marthon LáSHlóné l kosár alma vitéz Farkas Sándorné baba és játék dr Csendes [...] cigányok Laka­tos Károly petőhenyei és Farkas Károly tüskevári cigányok újév napján [...]
52. 1937-02-05 / 28. szám
[...] éves leány és özv Fehér Sándorné tűrjet lakós d csuztak és [...] a Páterdom bon lábát törte vitéz Bárka Já­nos malomellenőr leánykája pe­dig [...] karrrucsi lakó sokat akik agyonverték Farkas Jó sef hévízi hentessegédet Far­kas hentessegéd Karmoson egy darab fát [...] és ennek so­rán verték agyon Farkast Az Ítélet után a törvényszék [...]
53. 1937-06-24 / 140. szám
[...] köz­pontot Csath Béla dr és vitéz Csorba Sándorné képviselték Priorrá közfelkiáltással Szabady Lőrinc [...] voltak Tenke Lajos alezredes és Farkas Gábor csendőrfőhadnagy Az esketési szertartást [...] vármegyeháza közgyűlési termében A hangversenyen vitéz Teleki Béla gróf főispánnal és [...]
54. 1937-08-25 / 191. szám
[...] jutalomban részesültek Kozma Istvánné Gaál Sándorné Mojzer Sülé Ambruené tapolcai Bakonyi [...] Lajosné szigligeti és Polá nyi Sándorné gyulakeszi lakósok Éremjutalmai kaptak Lengyel Jó zsefné Toih Károlyné tapolcai vitéz Szabó Gyuiáné badacsony­tomaji Kajdt Gyuiáné [...] leegyszerüsi tésének kérdéséhez szól hozzá Farkas Istvánnak a népszerű publicistának exotikus [...]
55. 1938-01-23 / 18. szám
[...] körmendi vá­rosházán Körmend nagyközség képviselőtestülete Farkas Jézssf városbiró javaslatára kimondotta hogy [...] börzöncd fiatal tsnitósőnek üksritónője Móricz Sándorné 54 éves asszony a tragi [...] a hár­mas tárgyalásokról Szek szérdon vitéz Vendel István pol­gármester ski el [...]
56. 1938-01-26 / 20. szám
[...] hivatalhoí helyez­ték A kórház fejlesztése Vi­téz Tamásy István dr polgár­mester és [...] éves napszámos rk özv Engelhardt Sándorné sz Farkas Anna 78 éves rk Házasságkötés [...] tanítónőnek Zoltán Margitnak takarítónője Móricz Sándorné 54 éves ssszony is mérgezési [...] Horváth János Laji 4 évi Farkas István Csicsa 3 évi fegyházat [...]
57. 1938-04-27 / 93. szám
[...] volt Nagykanizsán HaMa Aurél ál­lamtitkár vitéz Teleki Béla gróf főispán vitéz Bíró György Vág váry József [...] 54 éves rk özv Nagy Sándorné szül Böcgäei Rózáiig 70 éves [...] este 8 órai kezdettel előadja Fárkas Imre kedves diák­történetéi az Iglóí [...] dr póttagak Dcrvaiics László dr vitéz Németh Bélé VI curia Rendes [...]
58. 1938-05-08 / 103. szám
[...] tagja énekel zongorakiséretteh 1 30 Farkas Béla és cigányzene kara 4 [...] Nemzeti Gyer­mekűét keretében Beszélő Gecső Sándorné 5 40 A májusfa Szedrei Ákos előadása 6 Farkas Sándor és cigányzenekara 6 30 [...] 14 1205 Gere Lola és vitéz Szende Ferenc az Operaház tagjai [...]
59. 1938-06-14 / 132. szám
[...] a leventecsapatok a frontharcosok a vitézek az intézetek ifjúsága Elénk színfolt [...] fekete diszmagyarban csontszinü csipegfátyollal láttuk vitéz gróf Teieki Bálánál két leányával [...] művé­szi magyar ruhában jelentek meg vitéz boldogfai Farkas Sándorné vitéz Pászthóy Ernőné vitéz dr Horváth Bertalanná vi­téz dr Mandics Lászlóné vitéz J dr Hunyadi Lászlóné Fái [...]
60. 1938-10-13 / 231. szám
[...] zalai kisgazdák trá gyateiep létesítésére Vitéz Agg János Vaspör Benke Péter [...] a Szent Jó­zsef Otthon javára Farkas Béla dr 1 kabát 1 [...] Oláh István 1072 kg szappan Farkas Nándor 14 kg csont Ko­vács [...] burgonya 2 db tök Schlem­mer Sándorné 72 kg cukorka Schütz Frigyes [...]
61. 1939-01-15 / 12. szám
[...] alig változik A polgármester beteg Vitéz Tamáfy István dr polgár mesier [...] városháza nagytér mében Az értekezletre vitéz Lu­kács Béla államtitkár és Bárányos [...] Já nosné Halász Kálmán Bak Farkas Béla dr 10 10 pengő [...] 1 50 P dr Brand Sándorné Dénes Ist­ván Szeliánszky Nándor Mihályi [...]
62. 1939-04-13 / 83. szám
[...] délelőtt tartolta havi rendes ülését vitéz Teleki Béla gróf fő­ispán elnökletével [...] nyug­díjazták s megállapították özv Kugler Sándorné ny körjegyző özvegyének nyugdiját A [...] Brand Sándor dr alispán és vi­téz Teleki Béla gróf főispán is [...] l esetet A jelentés kapcsán Farkas Ti­bor dr a közelgő választásokra [...]
63. 1939-05-04 / 101. szám
[...] a segédnyilvántartóí állásra pedig Hiba Sándorné szül Horváth Maris­kát választotta meg [...] értekezletet tart Ezután megnyitót mond vi­téz Tamás Elek köri elnök a [...] Hogyan neveljük katonai erényekre ifjainkat Farkas Sándor esperes kér tanfelügyelő pe­dig [...]
64. 1939-05-09 / 105. szám
[...] történi változásokról terjesztette elő jelentését Vitéz Botos Árpád műszaki tanácsos az [...] tojás Boár Janka 1 P Farkas Jánosné 1 P Hénig József 1 P dr Vida Sándorné 1 P N N 9 [...] kg hagyma 3 üveg paradicsom Farkas Nándor 25 kg csont Bakos [...]
65. 1939-07-29 / 173. szám
[...] Pesthy Nővérek 10 kg ribizli Farkas Nándor 40 kg csont és [...] 5 kg ri­bizli dr Vida Sándorné 4 kg barack Ker kai [...] és 70 dkg tüdő dr vitéz Horváth Bertalanná 3 kg körte [...] Baur csodálatos drámai alakítása Rendezte Farkas Miklós Bemutatja az Edi­son mozi [...]
66. 1939-08-27 / 197. szám
[...] István 15 kg csont Schlemmer Sándorné 26 kg körte 4 kg [...] kg körte 7 kg szilva Far­kas Nándor 12 kg csont 10 [...] Illés Elekné 11 kg körte vitéz Tamásy István dr 3 kg [...] 1 kg szappan dr Vida Sándorné 16 kg körte ßabinszki N­ [...]
67. 1939-09-14 / 211. szám
[...] évi rizling borát Ezüst kancsóval Farkas Jenő 1938 évi csopaki vegyes [...] vegyes fehér borát özv Udvardi Sándorné balatonalmádi 1936 os vegyes fehér [...] volt tagjai pedig a következők vitéz Lomjapatakv István m kir szol [...]
68. 1939-11-25 / 271. szám
[...] ünnepélyére a tiszte­letjegyből befolyt adományok vitéz Teleki Béla gróf 30 P [...] Kristóf dr özv Thassy Kristófné vitéz Farkas Sándor dr Telman Sándorné Body Zoltánná Keszthely Szalay Gyula dr Schnattner Szigfrid vitéz Botos Gábor Samassa János dr vitéz Pász tóhy Ernő Tomka János [...]
69. 1939-12-19 / 290. szám
[...] kissé csökken A POLGÁRMESTER ITTHON Vitéz Tá­rná sy István dr polgármester [...] Vitézi Székkapi­tányságához visszahelyezte Zala vármegye vi­tézei körében nagy örömet keltett Kostyál [...] csont 2 kg füstölt bőrke Farkas Nándor 30 kg csont M [...] 2 pár harisnya Schlemt mer Sándorné 2 kg dió HATÁRJELvHAMISITÁS vétsége [...]
70. 1940-02-19 / 40. szám
[...] mial ao hite officiumot J Vitéz Teleki gróf elnök megköszönte a [...] tisztség I betöltését Alelnök lelt vitéz Tamásy István lr polgármester alelnöknő [...] m kir tiszti foorvos I Vitéz Teleki Béla gróf elnök í [...] így alakult meg női társelnök vitéz Farkas Sándorné alelnök Thassy Gá­bor dr egészségügyi [...]
71. 1940-04-01 / 73. szám
[...] a kisleányt s azután fogadta vitéz Ta másy István dr polgármester [...] jobbján Pehm József pre­látus balra vitéz Tamásy István dr polgár­mester foglalt [...] főispánná Edit leá­nyával dr Brand Sándorné vitéz boldogjai Farkas Sándorné özv Czikó Jánosné dr Tomka [...] közül Brand Sándor dr alispán vi­téz Bozóky Gyula ezredes Hussy Sándor [...]
72. 1940-04-06 / 78. szám
[...] A rendőrség őrizetbe vette Lórántot­Felhívás Vitéz Farkas Sándorné mint a Baross Női Tábor [...] Baross Női Tábort Érdeklődni jelentkezni vitéz Farkas Sán dornénál Erzsébet királyné út [...]
73. 1940-04-10 / 81. szám
[...] Czobor Mátyás el­nök távoli étében vitéz Farkas 5 ándonré cz redesné üdvözölte [...] terén való teljesítésére Megköszönte viléz Farkas Sándornénak megjelenését és a város közön­sége [...] délelőtt tartotta havi rendes ülését vitéz Teleki Béla gróf főispán elnöklete [...]
74. 1940-05-06 / 102. szám
[...] a zala­egerszegi hazafias hölgyeknek élükön vitéz boldogfai Farkas Sándor ezredesnének óhaját hogy a [...] megalakulását és elnökévé nagy lelkesedéssel vitéz boldog­fai Farkas Sándornét választotta akf a meg­tiszteltetést köszönettel [...] aleb nökké Rigler Mihályt ellenőrökké Farkas Nándort és Horváth Gézát választották [...] és el is fogadtak í Vitéz Nyilassy Ferenc főtitkár jelentése következett [...]
75. 1940-05-10 / 106. szám
[...] alatt minden alkalommal tanúsított kiválóan vitéz és bátor magatartá­sáért ekkor már [...] kezdődött A vizsgálatokon jelen volt vitéz bol­dogfai Farkas Sándorné ezredesné és Czobor Mátyás ny [...] nem kell A vizsgálat befejeztével vitéz boldQgfai Far­kas Sándorné mondott köszönetét Németh Jo­lán oktató [...]
76. 1940-05-11 / 107. szám
[...] kór­ház belgyógyászati osztályában gyülekeztek ahol vitéz boldogfai Farkas Sándorné ezre desné elnöknő üdvözölte és [...] polgármesternél úgy Czobor Mátyásnál mint vitéz Tamásy István dr nál és [...]
77. 1940-05-14 / 108. szám
[...] lót a nagykanizsai 3 Oroszy Farkas kisbirtokos szilvágyi lakost a pacsai [...] és ünnepi beszédet is mondott vitéz Varsányi József igazgatótanító A nagyszámban [...] tanítót a sümegi dr Várhelyi Sándorné csikériai áll tanítónőt a nagykanizsai [...]
78. 1940-06-13 / 133. szám
[...] Gábor arcképét 4 Beszédet mond vitéz Teleki Béla gtóf fő­ispán a [...] zalaegerszegi Női Tábor tagjaitól 6 Vitéz Farkas Sándorné a helyi Baross Női Tábor [...]
79. 1940-06-14 / 134. szám
[...] Gábor arcképét 4 Beszédet mond vitéz Teleki Béla gróf fő­ispán á [...] zalaegerszegi Női Tábor tagjaitól 6 Vitéz Farkas Sándorné a helyi Baross Női Tábor [...]
80. 1940-06-15 / 135. szám
[...] Gábor arcképét 4 Beszédet mond vitéz Teleki Béla gróf fő­ispán a [...] zalaegerszegi Női Tábor tagjaitól 6 Vitéz Farkas Sándorné a helyi Baross Női Tábor [...]
81. 1940-08-26 / 193. szám
[...] sorai­ban ott láttuk dr Brand Sándorné özv Sza lay Lászlóné vitéz Farkas Sándorné Szir­mai Miksán é Bentzik Mihályné [...] Lászlóné dr Németh Jánosné dr Far­kas Béláné vitéz Kiss Lajosné Kiss Ödönné özv [...] tűzoltóparancsnok A vitézi szék képviseletében vitéz boldog­fai Farkas Sándor ezredes a Baross Szövetség [...]
82. 1940-10-01 / 224. szám
[...] a Baross székházban gyű­lést tárlóit Vitéz Farkas Sándorné elnök az egvbe gyűlíek üdvözlése [...]
83. 1940-10-08 / 230. szám
[...] Tábor zalaegerszegi szerve­zete hétfőn este vitéz Farkas Sándorné elnök vezetésével népes tagértekezíetet tartott [...] hónap első hét­főjén lesz tagértekezlet Vitéz Farkas Sándorné elnök szóvátette a kolozsvári utazást [...]
84. 1940-10-14 / 235. szám
[...] zenekara a Hi­szekeggyel nyitotta meg Vitéz Teleki Béla gróf főispán bevezető [...] ország ölel­kezése című költeményét majd vitéz Farkas Sándorné és dr Czigány Jánosné zongorán [...] zongora­kísérete mellett székely nótákat énekelt Farkas Lóránt VIII o gimn tanuló [...]
85. 1940-10-15 / 236. szám
[...] zalaegerszegi szerveze­tének hétfő esti tagértekezletén vitéz Farkas Sándorné elnök bejelentette hogy vitéz gróf Teleki Béláné Majláth Mária [...]
86. 1940-10-22 / 242. szám
[...] szerve­zete hétfőn este 8 órakor vitéz Farkas Sán dorné elnök vezetésével tagértekezletet [...] Isten áldd meg a magyart Farkas Sándorné elnök köszönetét mondott a lelkesítő [...]
87. 1940-10-29 / 248. szám
[...] tagok nagy érdeklő désse mellett Vitéz Farkas Sándorné elnök az értekezlet megnyitása után [...]
88. 1940-11-11 / 256. (257.) szám
[...] dr Miért tetszik nekem címmel vitéz Farkas Sándorné felkérésére A gyülé előtt fél [...] külön számaival Az előadás végén vitéz Kardos András megyebi­zottsági tag üdvözölte [...] hangulatban szórakozott a hajnali órákig Vitéz dr Tamásy Istvánná az egyesü­let [...]
89. 1940-12-10 / 282. szám
[...] sárvári apát Közi Hor­váth József vitéz Makray Lajos Mátéffy Viktor Reibel [...] olvasta föl nagy tetszés mellett Vi­téz Farkas Sándorné elnök bejelentette hogy a legutóbbi [...]
90. 1940-12-16 / 287. szám
[...] és fe lülfizeltek dr Brand Sándorné és B H 10 1 [...] Gyula dr Tomka János dr vitéz Teleki Béla gróf Tel­man Sándor [...] Mik­lós 4 4 Szeliánszky Nándor Farkas Béla dr Schlemmer József dr [...] György dr Veszprém Schnattner Szigfrid vitéz Botos Gá­bor vitéz Farkas Sándor vitéz Gaál Lajos Bru zsa Gyula [...]
91. 1940-12-23 / 293. szám
[...] köszönetét a Női Tábarnak elsősorban vitéz Farkas Sán dorné elnőknőnek a lelkes buzgalomért Vitéz Farkas Sándorné az anyákhoz és gyermekekhez szólott [...] gyer­tyagyújtás után karácsonyi ének majd Farkas Sándor csoportparancsnok beszéde következett Arról [...] pengőt adományo­zott a csapatnak Végül Farkas Sándor csapat parancsnok boldog karácsonyt [...]
92. 1941-01-09 / 6. szám
[...] Sipos József egyházköz­ségi világi elnök vitéz Tamásv István dr polgármester és [...] D Horváth Imre 2 50 Farkas János dr Márdióné N N [...] könyvet cigarettát Ado­mányok dr Viola Sándorné dr Joó Já nosné 2 [...] osztályba előadóvá Simonffy Ferencné szül Farkas Lujza a zalaegerszegi kir tanfel­ügyelői [...]
93. 1941-03-12 / 59. szám
[...] Baross Női Tábor szerdán este vitéz Farkas Sándorné elnök vezetése mellett taggyűlést tartott [...]
94. 1941-03-18 / 63. szám
[...] i a Egylet c v Farkas Sándorné ny ezredes neje Ba­ross Női [...] neje Oltáregylet e Dr Zsidó Sán­dorné országgyűlési képviselő ügyvéd neje az [...] Schaffer Jenőné 1 darab szentképet vitéz dr Horváth Bertalanná kis szentképeket [...] cikke a Magyar Vöröskereszt Egyletről Vitéz Szarka Géza Nagy Miklós és [...]
95. 1941-03-22 / 67. szám
[...] március 22 A Szociális Misizlólársuíai vitéz gróf le­lek Bélámé í őispáuné [...] évi közgyűlés jegyzőkönyvé­nek felolvasása Dr Farkas Béláné főorvos neje 4 Egy [...] neje Karácsonyfa Egylet c v Farkas Sándorné ny ezredes neje Ba­ross Női [...] neje Oltáregyíet e Dr Zsidó Sán­dorné országgyűlési képviselő ügyvéd neje az [...]
96. 1941-04-02 / 75. szám
[...] kézitusában leküzdötte őket Bátor és vitéz magatartásáért a kis ezüst vitézségi [...] án 15 30 kg csont Farkas Nándor 22 80 kg csont vitéz Tamásy István dr 7 50 [...] anyukáposzta özv dr V ida Sándorné 1 5 liter tej Boár [...] Udv ary Jenő szá­zados repülőhírekről vitéz Hefty Frigyes pe­dig a kétkormányos [...]
97. 1941-05-02 / 99. szám
[...] 3 kg egységes Rszt Schlem­mer Sándorné 9 kg zöldség Oláh István [...] kg csont 3 kg marhahús Farkas Nán­dor 2645 kg csőrit özv [...] 73 éves r k özv vitéz Böjté Péterné Bányai Jolán nyugdíjas [...]
98. 1941-06-09 / 129. szám
[...] Hiszekegy elmondása után bejelentette hogy vitéz Teleki Béla gróf főispán és [...] Sán­dor dr alispán díszelnökök valamint vitéz Tamásy István dr polgármester hivatali [...] Betlehem József dr városi aljegyzőt vitéz Farkas Sándor­nál a Női Tábor elnökasszony [...] 1 jál A megválasztott elnöknő vitéz Farkas Sándorné és társai dicséretes buzgalommal 1 [...]
99. 1941-06-20 / 138. szám
[...] nagy­kanizsai múzeumnak A SÜMEGI JÁRÁSI VITÉZEK ÉS VÁ­ROMÁNYOSOK értekezletén az országos vi­tézi szék részéről vitéz Földházy Pál alez­redes budapesti vitézi [...] Ferenc fia r k Halálozás Farkas István 2 éves r k [...] éves r k özv Gaál Sándorné Geszwein Paula 60 éves r [...]
100. 1941-07-07 / 152. szám
[...] 10 órakor a Női Tábor vitéz Farkas Sándorné ezredesné elnökasz szony vezetésével a [...] első é i beszámoló gyűlését Vitéz Farkas Sándorné a Hiszekegy elmon­dása után elnöki [...] a vármegye kép­viseletiben jelent meg vitéz Tamásy Tstván dr polgármestert és az összes megjelente ket Vitéz Farkas Sándorné arra kérte Pehm József prelátust [...]