Zalamegyei Ujság, 1943. április-június (26. évfolyam, 73-144. szám)

1943-04-01 / 73. szám

■bar; rBMtkm 10Iís-h*«/ - *al c ^ bI a sebesülésbe^ mig a többi fertőzőbetegségnek esik áldozatul- ■■min ni —in mii ■■iuMBiim mrniii W-m.iifraw.an.gH’.iBMf TOir*¥*BRWMiis*ffl!iisHSJ*N5^^ v ür* .wrsf&m) v ■*< j#essa 12 hajó közöl a japánok 11-et elpusztítottak — Keleten a repülők vették át a harci vezényszót — Tuniszban Gabes és El Hamma vidékén voltak leghevesebbek a harcok — Közellátási válságba jutott USA a haditermelés miatt-Bulgária gummit termel - Románia és Finnország nem kért különbékét A Magyar Távirati Iroda jelenti: Amszterdami jelentések szerint a brit hír- szolgálati iroda beszámol arról, bogy Low kül- e ügyi államtitkárhoz kérdést intéztek az alsó­házban, hogy van-e tudomása arról, hogy Csungking-Kínában minden 10 halott közül csak 1 hal meg sebesülés következtében, míg a többi kolerában és vérhasban pusztul fcl az éhínség következtében. Az államtitkár kijelentette, hogy 50 ezer fontot küldtek élelmiszer beszerzésére, mígi 15 ezret a Vöröskeresztnek, Csungking-Kína reszere. A vallás és közokta­tásügyi miniszter nyi­totta meg a bolgár Képzőművészeti Kiállítást Towái>i»s~«:' is élénk a légitevékenység m keleti feonton (MTI) A keleti front középső és déli sza­kaszán általában nyugodtan telt el a nap.! A nézhet zuhanóbombázók azonban igen jő hatással bombázták az utánpótlási vonalakat. Bjelgorodnál a németek nagyobb szovjet csa­patokat vertek szét. Az erdős terepen a német csapatok mindenhol keményen megállották he­lyüket. Sztaraja Russza vidéken a harcok tel-> jesen ellanyhultak. A Ladoga-tónál 8 hol-' sevista páncélost semmisítettek meg. A Mur- manszk-vasúton két lőszerszállító vonatot sem­misítettek meg a bombázók. Gáfcbss és lói Hainnia vidékén a leg- hevessusiibelE a harcok (MTI) A Tuniszban harcoló amerikai és angol csapatok Djebel vidékén, a keletre ve­zető országúton tovább folytatták támadásai­kat, de heves rohamaik ellenére sem tudták atjutni egyes fontos hágón. Medjcz El Bab vidékén szintén heves tá­madásokat vezettek az angolszászok. Meg jegy- i zik, hogy a britek heves támadásik ellenére sem érhették el azokat a pontokat, amelyeket :j célul kitűztek. El Hamma és Gabes vidékén • voltak a leghevesebb harcok. Itt 48 angol- száz páncélost semmisítettek meg az elhárító ütegek és 23-at pedig a zuhanóbombázók.; lfiléghipek röviden Berlin. Scheel Gusztáv dr., német diák­vezér, körzetvezető, 5 napos tartózkodásra Bu­dapestre érkezik. Zágráb. Az ideérkező hírek szerint Athén­től 150 kilométerre lévő Korinthosi-öbölinél március 15-e óta szakadatlan földrengés van. Lisszabon. A közellátási válság egyre nő! Amerikában, a washingtoni jelentések szerint, amit a nagy munkás- és mezőgazdasági gép­hiánnyal lehet megmagyarázni. Igen sok ezer hektárnyi terület maradt ezek miatt bevetet­lenül. Viehard földművelésügyi minisztert he­vesen támadják és valószínűlég, le is mond« Szófia. Bulgáriában fokozottan olyan nö­vények termelésére tértek át, amelyeknek a, nedvéből gummi nyerhető. Berlin. A márciusi ellenséges hajótérvesz- teség összesen 900 ezer bruttó regisztertonna Volt, a múlt évi márciusi 650 ezer tonnás vesz­teséggel szemben. Az eddigi idei hajótérvesz- teség összesen 2 millió bruttó regisztertonna. Budapest. Szinyei Merse Jenő kultuszmi­niszter Németországban hivatalos látogatást tett, ahonnan most érkezett haza. London. Londonban rendeletét adtak ki, amely szerint igen megnehezült a partvidékre való utazás. A korlátozás különösen figyelmet érdemel és az azt mutatja, hogy Angliában valamire készülnek a partvidéken. Anglia ki akarja irtani Japánt (MTI) Amszterdami jelentések ismertetik a I írnes cikkét, amely a szövetségesek Csen riet Óceánon folytatandó politikáját ismertette. Ez szerint elsősorban is le kell győzni Japánt, majd »ki kell irtani ezt a gyűlölt fajt«.,' 1 A cikkíró azonban, Churchill szerint, meg­állapítja, hogy ehhez az eddiginél sokkal na­gyobb hadseregre van szükség. ÁRA 10 FILLÉR,

Next

/
Oldalképek
Tartalom