436 találat (0,052 másodperc)

Találatok

1. 1957-05-05 / 4. szám
[...] volt Gimes Imre BAKARUHÁBAN Hunyadi Sándor novellája nyomán készült nagyhatá­sú film [...] Kovács Magda Koltay Erzsébet zongora Szaniszló Ilonka Tahin Gyula Szederkényi Erzsébet [...]
2. 1957-09-11 / 113. szám
[...] a Tököl Vecsés találkozó Halápi Sándor szövetségi ellenőr így vélekedett a [...] 2 Hor­váth 12 11 3 Sándor D Magyar­ság 12 09 Magas [...] Szatmári CVSE 29 1 3 Szaniszló Nagykő­rös 30 6 800 m [...]
3. 1957-09-26 / 126. szám
[...] öttusa bajnokság párbajtőrvívó száma Ebben Szaniszló győzött Az összetettben azonban Móra [...] Nagykőrösről érkezett két levél Balogh Sándor a Ceglédi Vasutas ifjúsági csapatának [...] Kinizsinek nincs ifjúsági csapata Balogh Sándor aki egyben a ceglédi járási [...] kérdéséről fejezi be leve­lét Balogh Sándor Miért nincs Nagykőrös­nek ifjúsági csapata [...]
4. 1957-09-29 / 129. szám
[...] asszo­nyok Veres Péter Asszony­hűség Verne Sándor Mátyás Móra Ferenc Négy apá­nak [...] Munkára fiúk hallot­ta maga mögött Szaniszló De­zső szakaszparancsnok jól is­mert hangját [...] a parancsnok kocsija várta S Szaniszló hadnagy mellett ott ült Jóska [...]
5. 1957-10-02 / 131. szám
[...] tagjait akik a következők Szabó Sándor Bp Pedagógus 1957 magyar bajnok [...] a bajnok­ság 4 helyezettje Tartalék Szaniszló József Bp Honvéd A Stockholmba [...]
6. 1957-10-19 / 146. szám
[...] Monor Sztgel szentmiklós 14 30 Sándor Kistar csa Fóti SE Kistarcsa [...] a nagy erőpróbára A Szabó Sándor Hódi János Ferdinand f Géza és Szaniszló Józseí össze tételű együttesből csak [...]
7. 1958-07-03 / 155. szám
[...] MAFC 4 12 2 4 Szaniszló Honvéd 4 12 5 5 [...] MAFC vezet 3655 ponttal 2 Szaniszló 3510 13 Ferdinándi 3490 f [...] öttusázó­kat A vadat éjszaka Vaczó Sándor terítette le a hegyek­ben Az [...]
8. 1958-09-17 / 219. szám
[...] A betűk sorrendje 27 Kiss Sándor 28 Irigység néme­tül NEID 29 [...] 4 200 m 1 Sára Sándor Túra 24 2 2 Kiszel [...] 4 800 m 1 Viskl Sándor Dunakeszi 2 10 3 2 [...] Ceglédi Ép 2 45 3 Szaniszló Nagykőrös 2 46 2 80 [...]
9. 1959-07-08 / 158. szám
[...] Férfiak 100 m 1 Fóris Sándor Györnrő 12 1 2 Müller [...] az első Súlylökés 1 Ba­logh Sándor Györnrő 10 50 Gránátdobás 1 [...] 2280 Csapatban 1 Ma­gyar B Szaniszló Kovácsi dr Szabó 9967 5 [...]
10. 1959-07-10 / 160. szám
[...] 8 p 844 pont 2 Szaniszló magyar B 15 54 8 [...] 92 Dabas 59 Gyón 49 Sándor és Lantos nélkül Sándor nélkül utazott el szerdán este [...] és az újságírók is elsősorban Sán­dort keresték és kissé csaló­dottan vették [...]
11. 1959-08-20 / 195. szám
[...] és egyben tár­sa F Kovács Sándor ugyan­csak csemői Ereklyés dűtö 5 [...] na tóság A böllérmunkát végző Szaniszló Ferenc Kecskés u 14 100 [...] elmúlt héten Koeséron Pa tonai Sándor 9 éves kisfiával a tanya [...] autó­szerelő és Zsiga Anna fia Sán­dor Gyula Csutár István szoba­festő és [...]
12. 1959-10-13 / 240. szám
[...] hatalmas mennyiségű pálinkának Képünk Fehér Sán­dort a szőlőművelő brigád tagját ábrázolja [...] CEGLÉD Születtek Safranyik Erzsébet Köpe Sándor Csábi Ignácz Szula György Szrapkó [...] Kecske­méti Erzsébet Házasságot kötöttek Matulik Sándor és sós Anna Tóth Mihály [...] Dánielné Varga Eszter 83 éves Szaniszló József 6 5 éves Csábi [...]
13. 1959-11-13 / 267. szám
[...] rrwnap 1959 november 13 péntek Szaniszló napja A Nap kél 6 [...] tör­ténjék PÜSPÖKSZILÁGY község színjátszói Sásdi Sándor Nyolc hold föld cí­mű színművének [...]
14. 1960-02-24 / 46. szám
[...] Tavaly meghalt a köztiszte­letben álló Szaniszló József költségvetési előadó Az idén [...] tanácsapparátusban tály volt vezetője Molnár Sándor volt városi főagronó mus Az [...] Károly Az anyakönyvi hivatal Kutasi Sándor személyében kapott vezetőt Kutasi elvtárs [...]
15. 1960-03-19 / 67. szám
[...] vályogfalak Lő í rinc Sebőné Szaniszló Rozá lia csak állt nézte [...] volt és szép volt Gáli Sándor Klemen Fcrencné és Majoros Mihályné [...] asszony hajlott Lőrinc Ssbőné született Szaniszló Rozália gyorsan szedte a lábát [...] tornácos ház még az öreg Szaniszló építette A tanyát Rózái örö­költe [...]
16. 1960-03-22 / 69. szám
[...] Vácott a tanácsháza díszter­mében örsi Sándor igazgató a szép számban összejött [...] rendbentartja a járdát Meg­dicsérjük Tóth Sándor Rácz Pál utca 5 szám [...] és Tar Gábor Pál Já­nos Szaniszló József Széche­nyi utcai kisiparosokat akik [...] A szabálysértési előadó Ko norót Sándor és Konorót Ist­ván rádi lakosokat [...]
17. 1960-03-25 / 72. szám
[...] megyei Petőfi Színpad együt­tese Gergely Sándor Vitézek és hősök című színművét [...] órai kezdettel a nyírbátori Petőfi Sándor Mű­velődési Házban tartják Ugyancsak sorsolással [...] talált Tar Gábor Pál János Szaniszló József és a többi Széchenyi [...] egy főváros környéki faluban Ék Sándor festménye után hangzottak el a [...]
18. 1960-04-07 / 82. szám
[...] a kölyök fiiik versenyén Gyimesi Sándor felvétele Hétfőn délelőtt a megyei [...] 1500 méter 38 befuió 1 Szaniszló József Ceglédi Hu­nyadi 2 oerc [...] Vasvári Váci girnn 5 Nagy Sándor Aszód 6 Kertész Váci ginm [...] m 46 befutó 1 Munkácsi Sándor Gödöllői ME DOSZ 4 9 [...]
19. 1960-08-10 / 188. szám
[...] Balczó Nagy és Németh mellett Szaniszló lesz a tartalék PEST MEGYEI [...] esett több gól mon­dotta Halápi Sándor szövet­ségi ellenőr Érd a máso­dik [...]
20. 1960-08-11 / 189. szám
[...] Kovács a mezőny legjobbjait Simkó Szaniszló Gróf őri ill Sós Magyar [...] József Szabó Miklós dr Iharos Sán­dor Helsinki Tóth Gyula Bánfalvi Klára [...]
21. 1960-09-15 / 218. szám
[...] Béketanács Katolikus Bizottságának elnöke Kovács Sándor szombathelyi püspök az Opus Pads [...] egri apostoli kormányzó dr Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzó dr Szán­tai [...] Nagy Imre Né­meth Ferenc és Szaniszló Jó­zsef írta alá B alatonszárszó [...]
22. 1961-01-07 / 6. szám
[...] másodrendű vád í lőtt Molnár Sándor kihallga tására kerül sor Molnár [...] napi kiesése volt a traktornak Szaniszló Sándor DT 54 es gépével mit [...] Ebből nem lett baj mert Sza­niszló idejében észrevette Mi történik ha [...] vol­tam Az udvaron találkoztam Molnár Sándorral aki szintén rossz viszonyban volt [...]
23. 1961-01-10 / 8. szám
[...] Jó barátunk volt Újszilvá­son Glag Sándor tanácstag aki köszönetét fejezte ki [...] 5 4 5 Győz Nagy Sándor 1 tábla el­lenfél nélkül Freytag [...] tábla ellenfél nélkül A Balogh Sándor Kraj ovits Márton mér­k őzés [...] Dobos Gé­za mezőgazdasági munkás és Szaniszló Julianna Szecsei Lász­ló alkalmi munkás [...]
24. 1961-03-19 / 67. szám
[...] Kiss Mária Motyóvszki Tibor Má­té Sándor Hering Julianna Ke­repesi Lénárd Kuthy Károly Pap Sándor Sólyom Zoltán Tar­kó Mihály volenszki Tibor Szaniszló Mihály Zatykó János Gór Erzsébet [...] András és Zsengellér Karolina Dávid Sándor és Dudás Rozália Bil lai Sándor és Lendvay Ilona Má­ria Elhaltak [...]
25. 1961-03-22 / 69. szám
[...] István Prekler János Prekler Kálmán Szaniszló Pál és Trepák Sándor ok­levelet és pénzjutalmat kapott A [...] szerelési munkálatokat Belesik József Izsáki Sándor Nagy Sándor és sorolhatnánk azoknak a mun­kásembere [...] fia István ikerszü lötiek Bán Sándor és Faragó Er­zsébet fia Sándor Nagy Károly és Farkas Emilia [...]
26. 1961-06-08 / 133. szám
[...] Sötét mezben a hazaiak Gyimesi Sándor felv Abony Ceglédi Honvéd 12 [...] ácsmunka el­végzését vállalja Ná nai Sándor ácsmester Monor Mártírok útja 1 [...] tagjai Török Ferenc Földi László Szaniszló József Török Ottó Balczó idén [...]
27. 1961-06-11 / 136. szám
[...] kör 2 Török 546 3 Szaniszló 541 A Dunakanyar Kupa öttusa­verseny [...] ácsmunka el­végzését vállalja Ná nai Sándor ácsmester Monor Mártírok útja t [...]
28. 1961-06-21 / 144. szám
[...] az egész évi jövedelmünk Kiss Sándor i i í jsgiMsa Varró [...] túlteljesíti Külön meg kell említeni Szaniszló Pál cipész munká ját 10 [...] tartozik Gyomron sok ember dicséri Szaniszló bácsi munkáját és igazán sajnáljuk [...] éppen arra járó dr Simon Sándor orvos men tette ki a [...]
29. 1961-06-28 / 150. szám
[...] Farkas Pál Németh Béla Tamasi Sándor Nagy Ilo­na írén Dékány Ferenc [...] Kiss Mi­hály 47 éves Koncz Sándor 79 éves Danyi Antal János 19 éves Monori Sándor 48 éves Abony Házasságot kötött [...] Tsz A kötözés befejezéséhez érkezett Szaniszló Jutka lányi Julianna Farkas Ilona [...]
30. 1961-10-10 / 239. szám
[...] MEDOSZ kultúrotthonban 300 néző előtt Szaniszló és a német Coni bí­ráskodása [...] hatal­Fraydl véd Háttérben sötét mezben Sándor látható Mikó László félv mosi Kotász Sándor Bo zsik Tichy Monostori 46 [...]
31. 1961-10-17 / 245. szám
[...] díjtalan A Kálmán hegyen Huszár Sándor és a közöst felesége szüretelik [...] segédmunkás fia György Atti­la Mészáros Sándor tsz földmű ves és Bognár Éva fia Sándor Mészáros Károly kazánfűtő és Téglás [...] Kas­sai Károly Pál segédmunkás és Szaniszló Etelka segédmunkás Dabizs Szücs Ambrus [...]
32. 1961-11-12 / 267. szám
[...] órakor 1961 november 13 hétfő Szaniszló napja A nap kél 6 [...] Kollégiumában Az ün­nepi beszedet Szabó Sán­dor a megyei tanács vb elnökhelyettese [...]
33. 1961-11-14 / 268. szám
[...] megvita­tása szerepelt Az ülést Szabó Sándor a népfront elnöke nyitotta meg [...] évi községfejleszí tésí terveket Szabó Sán­dor elvtárs ismertette El­mondotta hogy a [...] község har­madik főorvosa dr Dobó Sándor A NÖVÉNYTERMESZ­TÉSI munka után a [...] LásZlóné sz Sági Katalin Mártons Sándor és Szaniszló Terézia Meghalt Ancsó József 75 [...]
34. 1961-11-28 / 280. szám
[...] j ügyfelei rendelkezésére DR FARAGÓ SÁNDOR a Ceglédi Járásbíróság elnö­ke december [...] sor Delneki Gábor és Mátrai Sándor élsportolók részvéte­lével A befejező előadást [...] Szűcs Erzsébet Visnyei István Kemenczés Sándor Kiss Sándor Szilágyi Erzsébet Turcsik Erika Erdei [...] túsz Já­nos és Istvánfi Kataün Szaniszló Ferenc és Rózsavölgyi Katalin Elhalt [...]
35. 1962-01-16 / 12. szám
[...] íHencz Mária fia János Ferenc Szaniszló István tetőkészítő és Fá bián [...] Postás Férfi vigasz 1 Pipicz Sán­dor CVSE 2 Juhász N Pos­tás [...]
36. 1962-02-27 / 48. szám
[...] Hörömpő József X vonatfékező és Szaniszló Julianna 7 fia György Sinor [...] 4 zsár Maria Magdolna fia Sándor 4 Kovács József földműves és [...] 4 nyugdíjas 86 éves Simon Sándor nyugdíjas 80 éves Nagy Kis [...]
37. 1962-03-20 / 66. szám
[...] Ka­talin Korompay Lenke N Szabó Sándor egy egy verssel Köss Éva [...] Lehel mondott köszö­netét Gál György Sándor az is­mert zeneesztéta számos könyv [...] Veronika Eleonóra Házasságot kötöttek Nyerges Sándor tsz kőműves és Horváth Jolán Tóth József tsz földműves és Szaniszló Mária Hajdú Ferenc élelmiszeripari szakmunkás [...]
38. 1962-05-24 / 119. szám
[...] vánnét idősebb és fiatalabb f Szaniszló Mártonnét emle getik és Sándor Erzsit áld nek például 340 [...]
39. 1962-06-29 / 150. szám
[...] Bo leszló lengyel király összekü­lönbözött Szaniszló krakkói püspökkel az a lengyel [...] A történet kü­lönössége az hogy Szaniszló krakkói püspök az egyház mártírjaként [...] miként az unokatest­vére által meggyilkolt Sza­niszló püspököt Ennek oka pedig az [...] a Gyermek­rádió műsorában hallottam Sásdi Sándor Sólyom utcai ti­zennyolcak című rádiójátékát [...]
40. 1962-06-29 / 150. szám
[...] segíti vál­lalatának eredményesebb munkáját Dékány Sándor A Pest megyei papok leg­utóbbi [...] Aranka Csankó La­jos agronómus és Szaniszló Má­ria Mária Gaái László villany­szerelő és Gebhardt Julianna Csaba Jakab Sándor segédmunkás és Simon Anna László [...]
41. 1962-07-24 / 171. szám
[...] ebben a beosztásban dolgozik Lukácsi Sándor aki egyben a K 1 [...] a beszélgetésünk során megis­mertem Lukácsi Sándort megvalósítja Ez év július 1 [...] Házasságot kötöttek Katona Ist­ván és Szaniszló Rozália Pető Bé a és [...] figyelmetlensége miatt súlyosan leforrázta ma­gát Szaniszló Vendelné kezén mélv vágást ejtett [...]
42. 1962-11-06 / 260. szám
[...] Pál László Sápi Tibor Cseh Sándor Timár Gyula Csehi Pál Major [...] János és Koncz Julianna Makai Sándor és Horváth Terézia Szeleczki Fe­renc [...] Ferenc és Varga Er­zsébet Misák Sándor és Győri Erzsébet Illyés György [...] Határ Terézia Mihály Ferenc és Szaniszló Terézia Elhalt Vincze János 73 [...]
43. 1963-01-03 / 1. szám
[...] os Nagy Teréz lett Erki Sándor a helyettes elnök s rajta [...] Fai­ka Ilona fia István Szóláth Sán­dor és Szabó Rozália leánya Ro­zália [...] Erzsébet leánya 4 Katalin Darányi Sándor és Hörömpő Katalin leá­nya Dóra [...] Ka alin Faragó Balázs és Szaniszló Ilona Balogh Sándor és Törőcsik Irén Győri József [...]
44. 1963-02-14 / 37. szám
[...] z anovics ül Béres 3 Szaniszló 2 pakos Faragó Borbély Szigethalomi [...] 2 I Oláh Herendi ill Szaniszló 4 Béres 3 Bakos 2 [...] közül a versenybiróság még Papp Sándor Pécel és Széles Károly Vác [...]
45. 1963-03-22 / 68. szám
[...] forint baleseti kártérítést kaúott Sólyom Sán­dor dolgozó balesete miatt A Hunyadi [...] kö­rül segédkeznek ha kedvük tartja Szaniszló Gábor bácsi pél­dául kertészkedéssel foglalko­zik Az 1 otthon vezetője szerint Szaniszló bácsi olyan lelkese­déssel foglalkozik a [...]
46. 1963-04-26 / 96. szám
[...] kük Serdülők 1000 m Mé­száros Sándor Fót Csapatban Pest megyei Sportiskola [...] vitatnák meg S 00 m Sándor Gizella fFót Csa­ 2 gól [...] a magyar sportolók biztos győzelmével Szaniszló illetve a Bp Honvéd elsőségével [...] főleg vasárnap hétköznap esténként Darányi Sándornál Épületanyag bontás­ból eladó Érdeklődni lehet [...]
47. 1963-05-07 / 104. szám
[...] Erika Kas­sai Károly Pál és Szaniszló Etel­ka fia Károly Pál Dancsa [...] leánya Ilo­na Ildikó Kiss István Sándor és Huszár Piroska fia Zoltán [...] Bacsó Erzsébet fia Bálint Berta Sándor és Szűcs Ma tild fia [...] Put­tók Ilona fia Róbert Varkonyi Sándor és Szépe Eszter leánya Eszter [...]
48. 1963-05-08 / 105. szám
[...] előtt Szi­lágyi Imre és Magócsi Sándor egy doronggal ütlegeltek egy szerencsétlen [...] Tibor éa Mezei János jászdózsai Szaniszlói István nyírbátori és Rábaközi András [...] vezetősége is rendezett mu­latságot Semperger Sándor Piliscsabán a tűzoltózene­kar zenés ébresztőjével [...] művelődési otthon ban a Sziklai Sándor kul turális szemle keretében A [...]
49. 1963-05-31 / 125. szám
[...] forinttal 13 hónap vagy Gáspár Sándor 520 forinttal 35 hónap A [...] a tartozások felszá­molására A bizottság Szaniszló József Eckhardt Károly és Kozák [...] kor szavalóverseny kezdődik a Sziklai Sándor kulturális szemle keretében a művelő­dési [...] A kapunyitás előestéjén felkerestük File Sándort a Váci Községgazdálkodási Vál­lalat vezetőjét [...]
50. 1963-06-07 / 131. szám
[...] csütörtök fe­jezte be tájékoztatóját Sulyok Sándor Dehogyis mondom meg hogy hívják [...] takarmá­nyozására saját terméséből A Petőfi Sándor általá nos iskola tanulói borsót [...] közönsége Ennek okáról kér­deztük Sulyok Sándort a mozi vezetőjét Mozink a [...] üzemből Kecs­keméti István Rédai Jó­zsef Szaniszló István Ki­rály László és Antal [...]