Pest Megyei Hirlap, 1959. július (3. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-10 / 160. szám

"kfCirlap 1959. JÚLIUS 10. PÉNTEK & A Szentendrei Honvéd labdarúgói a Hadseregbajnokság I. for­dulójában 2:l-re nyertek az ÉTI ellen. A szentendreiek mindkét gólját Kiss szerezte. Az együttes vasárnap délután a Műszaki Parancsnokság el­len játszik Szentendrén. Ezen­kívül még a híradók vannak ebben a csoportban, s az első két helyezett jut majd to­vább. A Pest megyei csapat szer­da délután barátságos mér­kőzésen látta vendégül a Kecs­keméti Dózsa együttesét. Az NB Il-es ellenfél 5:2 (3:0) arányban nyert. A hazaiak góljait Kiss és Szamedli sze­rezte. A Váci Vasutas nyerte a megyei II. osztályú termé­szetjáró csapatbajnokságot. 1. Váci Vasutas 183 hiba­pont, 2. Szigetszentmiklós 2316 hibapont, 3. Gödöllői 202, Sz. ISK 3028 hibapont. Szakszervezeti tömegsporinap Budakalászon A Budakalászi Textil, a gyári szakszervezeti bizottság;» a KISZ és a sportkör közös rendezésé­ben szakszervezeti tömegsport- napot rendezett 140 részvevővel. A kézilabda villámtornán hat férfi és három női, míg a labda­rúgó kispályás villámtomán öt csapat vetélkedett. A röplabdá- zöknál négy férfi és négy női együttes indult. A sportnap kere­tében VIT jelvényszerző versenyt is lebonyolítottak. Másodszor... s még sokszor... Jegyzetek a Danakanyar öttasa-versenyről A GYŐZTES A VÍZEN — Hagyományossá alkarjuk tenni a Dunakanyar Ku­páért kiírt öttusa-versenyt — többször hallottuk ezt az idén másodízben sorralkerült viadal folyamán. A terv igen helyes, hisz a sportesemény jól szolgálja a Duna­kanyar népszerűsítését, az öttusa-sport fejlesztését. A Magyar öttusa Szövetség s a Pest megyei Idegen­forgalmi Hivatal közös rendezésében sorra került ver­seny érdekességeiből kis csokrot gyűjtöttünk össze, melyet az alábbiakban ismertetünk. A z első szám, a lovaglás, a Tabánban zajlott le. Sajnálatos, hogy nagyrészt a közönség fegyelmezetlen ma­gatartása miatt több bukás történt. így járt a verseny egyik esélyese, Balczó is, aki kézsérülése miatt kénytelen volt visszalépni a további szerepléstől. De azért bekö­tött kézzel 6 is szorgalmas né­zője volt a versenynek. Lova, Lángoló, az egyik leg­jobb magyar öttusa ló is meg­sérült. Ügy vitték el „lómen­tőkocsin”. Sokan lábtöréstől tartottak, de mint hallottuk, nem tört el a lába a nemes paripának, ló-izomszalag be­szakadást szenvedett. Az első szám „érdekességei­hez” tartozik a rendezők elbe­szélése szerint, hogy péntek­ről szombatra virradóra há­rom akadályt elloptak. Pedig találhattak volna más fa­anyagot is a tüzelésre. TTalamennyi számot ünnep- » séggel színesítették. Du­nakeszin a párbajtőrvívás al­kalmából két úttörő. Deb­receni Éva és Lapos József Sikeresen mutatkozott be megyei férfi és női kézilabda-válogatott Csömörön „rekord közönség” előtt mutatkozott be a Pest me­gyei női és férfi kispályás kézi­labda-válogatott. A Csömöri KSK vezetősége minden dicséretet meg­érdemel. hogy a találkozóikat megrendezte. A nagyszámú kö­zönség végig lelkesen buzdította a megyei csapatokat. Pest megyei női válogatott—Bp. XIII. kér. női válogatott 5:2 (3:0). 800 néző. V: K. Nagy. Pest megye: Vass (V. Forte) — Lengyel (Cegléd), Szilágyvári (V. Kötött). Sulyánszkyné (V. Forte) _ Kovács (V. Forte). Kontreczki (V. Forte). Erdélyiné (Cegléd). Csere: Petrik. Kvanta. Kmett (V. Kötött). Berkesné (Cegléd). Kezdetben nem találta fel ma­gát a kisméretű pályán a megyei csapat, de a félidő közepén már szépen gördültek támadásai. Szü­net után Fazekas edző több cse­rét eszközölt. Vasst Petrik vál­totta fel a kapuban. Ekkor ki­egyenlített lett a játék. G: Kontreczki (2), Sulyánszlky- né, Lengyel. Erdélyiné. Jő: Vass. Kontreczki. Kovács. Erdélyiné. SzUágyvári. Pest megyei férfi válogatott— Bp. XIII. kér. férfi válogatott 14:10 (6:2). 1000 néző. V: Csicsmá- nyi. Pest megye: Solymár I — Soreitzer L.. Solymár II. Kiss — Brieska (Csömör). Brellos (V. Kö­tött), 6csal K. (Cegléd). Csere: Soós ;v. Kötött), Petrányi (V. Spartacus), Vincze (Cegléd), Stroh- mayer (Vecsés). A megyei csapat csömöri játé­kosokra épült. A kezdő együttes­ben szereplő öt helybeli kézi­labdázó végig jó teljesítményt nyújtott és nagyban hozzájárult a győzelemhez. Vincze és Kiss hétméterest hibázott. G: Kiss H>, Oesai (3). Brellos, Brieska (2—2). Solymár II. Vin­cze. Spreitzer. Nyilatkozatok. Fazekas Lajos, a Pest megyei válogatott edzője: — Elégedett vagyok a női és férfi csapat szereplésével, a várt­nál többet nyújtottak. A XIII. kerületiekben jóképcsségű. sport­szerű ellenfelet ismertünk meg. Berendi József, a XIII. kér. vá­logatott edzője: _ A nagyobb tudású megyei f érfi csapat az első félidőben megérdemelt 4 gólos vezetést szer­zett. Szünet után játékosaink le­vetkőzték kezdeti idegességüket, s lelkesedésükkel kiegyenlítetté tudták tenni a mérkőzést. A sportesemény után a Csömöri KSK vezetősége vacsorán látta vendégül a játékosokat, a csapat- és játékvezetőket. Fábián Ferenc (Csömör) köszönetét mondott azért hogy ezt a találkozót Csö­mörön sikerült megrendezni. El­mondta, hogy a község kézilabda sportjában ez a nap nagy ese­ményt jelentett és újabb híveket szerzett ennek a szép sportágnak. B. L. ÁLLÁS Felveszünk esztergá­lyos, szerszámkészítő, köszörűs, marós és la­katos szakmunkáso­kat. Ipari Müszergyár Iklad. INGATLAN Szentendrei Járásban eladó ingatlanok: Szentistvántelepen két szoba, konyhás, 150 n.- öl gyümölcsösben 90 ezer forint, 3 szoba összkomfort, 1600 n.-öl gyümölcsös, 250 000 Ft, 2 szoba, összkomfor­tos, 150 n.-öl telekkel 140 000 Ft. Szentendrén: 4 szoba, összkomfortos, 2311 n.- öl gyümölcsös és sző­lő 250 000 Ft, 1 szoba, konyhás (nem beköl­tözhető), 750 n.-öl gyü­mölcsös 40 000 Ft, 425 n.-öl gyümölcsös 12 ezer forint. 700 n.-öl gvümölcsös n.-ölen­ként 75 Ft. 810 n.-öl gvümölcrös ?.8 Ft n.- ölenként. 1200 n.-öl gyümölcsös 12 000 Ft. Leányfalun 2 szoba, összkomfortos, 280 n.- öl, telekkel, 125 000 Ft, 800 n.-öl üres telek n.- ölenként 80 Ft, 640 n.- öl telek ölenként 30 forint. Felvilágosítást ad a Pest megyei Ingatlan- közvetítő Vállalat ki- rendeltsége, Szentend­re, Rákóczi út 11. Vác és szobi járásban eladó Ingatlanok: Dunakeszi, 3 szoba összkomfortos, 400 n.- öl gyümölcsös 150 00“ Ft, 453 n.-öl üres telek 12 000 Ft, 900 n.-öl gyü­mölcsös 15 000 Ft. Sződligeten, 150 n.-öl üres telek n.-ölenként 25 Ft, 1235 n.-öl üres telek n.-ölenként 35 Ft, 3 szoba, összkom­fortos, 365 n.-öl telek­kel 160 000 Ft. Erdőkertesen 200 n.-öl gyümölcsös 50 000 Ft. Nagymaroson, 2 szo­ba, 2 konyha, kőpin­ce. gazdasási épüle­tek, 300 n.-öl telek 110 ezer forint. Felsőgödön, 240 n.-öl üres telek 10 000 Ft, 750 n.-öl üres telek 20 ezer forint. Egy szoba, konyhás ház 230 n.-öl telekkel 50 000 Ft, 2 szoba, konyhás, 200 n.-öl telekkel 85 000 Ft, 2 szoba, összkom­fort, 175 n.-öl sarok­telekkel 130 000 Ft. Felvilágosítást ad a Pest megyei Ingatlan- közvetítő Vállalat ki- rendeltsége, Vác, Vá­rosi Tanács. EGYÉB Eladó Szigethalmon huszonnégykalapá- csos új daráló közli* letnek, vagy magá­nosnak, ciklonnal együtt felszereléssel. Tanácselnök. Hirdessen a píst mm HÍiIAP-ban virágcsokorral kedveskedett a vendégeknek. A viadal megkezdése előtt egy kis zavar támadt. A vi­lágbajnok szovjet Novikov tőrje az előírtnál hosszabbnak bizonyult. Nem maradt el a segítség. Keszthelyi János, a Járműjavító dolgozója vál­lalkozott a „rövidítésre”, be­ment a gyárba, s elvégezte a nem éppen könnyű műveletet. — Novikov többször is meg­köszönte segítségemet — em­lékezett vissza. A verseny lebonyolításában igen nagy segítséget nyújtot­tak a helyi úttörők, ök kap­csolták be és ki a találatjelző készüléket minden indulónál. ★ A váci úszóviadal is ün­nepséggel kezdődött. Ked­ves jelenet volt, amikor két úttörő kislány köszöntötte a szovjet, illetve a magyar csapat kapitányát. Egyikük jól el tudta mondani oroszul mondókáját. viszont az, aki­nek magyarul kellett volna beszélni, belesült a megillető- döttségtől. Hja... nem mindennap adó­dik ilyen esemény az életé­ben. Az úszóversemy után került sorra az FTC—Bp. Vörös Me­teor vízilabda-mérkőzés. A két csapat megosztozott a pon­tokon, 10:10-re végződött a találkozó. A kapu három ízben is „leszakadt”, nem szokott hozzá az ilyen nagy bombák­hoz. ★ F estői környezetben, a La- jos-forrás környékén ren­dezték meg a verseny utolsó számát, a terepfutást. Kirán­dulók, a turistaház lakói kí­váncsian figyelték a küzdel­meket. Külföldi nézők is akadtak, ugyanis egy hete lengyel vendégei vannak a Ságvári turistaháznak, akik balatoni üdülés után érkez­tek ide. — Nagyon jól érezzük ma­gunkat — mondotta Pawlows- ki, a lengyel pénzügyminiszté­rium egyik vezetője. — Az ellátás kitűnő. Az öttusa-ver­seny külön érdekessége, hogy a közeljövőben nálunlk szere­pelnek majd a „sokoldalú magyar” sportolók. Itt Nagy Éva és Frimond Margit szentendrei úttörő kis­lány adott át virágcsokrot a vendégeknek. A lengyel nők sem maradtak ki az ajándé­kozók sorából, ők mezei vi­rágot gyűjtöttek a szovjet és magyar sportolóknak. A terep- futás győztesének Sziráki Fe­renc, a Szentendrei Városi Tanács vb-elnöke művészi kivitelű kis boroshordót adott át, Bárczi. a „népművészet mesterének” készítményét. Az összetett verseny első helye­zettje. a magyar B-válogatott, a Dunakanyar Kupát kapta, amelyet Otz Lóránt, a Duna­kanyar Intéző Bizottság tit­kára nyújtott át. ★ \7égezetül két csapatvezető ' az MTI munkatársának adott nyilatkozata. Nyikolaj Talajén, a szovjet csapat edzője: PESI MEGYEI HÍRLAP A Magvar Szocialista MunkasDárt Pest megyei Bizottsága és a megye) tanécs lama Felelős szerkesztő: Széntő Miklós Kladla a HlrlaDkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollénv Ferenc Szerkesztőséé és kiadóhivatal: Budanest. vm.. Blaha Lujza tér 3 Telefon 343—100 142—220 Előállítja- Szikra Larmyomda. Budaoest Terjeszt? a Magyar Posta. Elő­fizethető a rtelvl nostahlvataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj 1 hónapra 11 forint — Versenyzőink szereplésé­vel egyáltalán nem vagyok elé­gedett, bár egy-égy számban a várt teljesítményt nyújtot­ták. Főleg a párbajtőrvivásban szerepeltek gyengén, így en­nek tulajdonítható, hogy az összetett csapatversenyben meg kellett elégednünk a má­sodik hellyel. A Dunakanyar- kupa vetélkedés megmutatta a szovjet öttusacsapat egyes tagjainak fogyatékosságait, s ezeknek kiküszöbölése most a legfontosabb feladat, ha jól akarunk szerepelni a világbaj- noksáaon. Bordás Miklós, a Magyar öttusa Szövetség főtitkára: — Versenyzőink jól meg­álltak helyüket, bár úszásban és futásban még sókat kell fej­lődniük. — Dicséretes a fiatalok jó eredménye annak ellenére, hogy néhányon még erősen látszott a tapasztalathiány, s a nemzetközi verseny izgalma egyes számokban károsan be­folyásolta teljesítményeiket. Feltétlenül ötöst érdemelnek azonban a küzdeni akarásból. — Ami a sérülteket illeti: Visontai István már teljesen felgyógyult, Balczó András pe­dig 10 nap múlva újra részt vehet a válogatott edzéseken. Borsa Miklós ugyan kihever­te a lovglásban szerzett ki­sebb sérülését, de a terepfutás­ban ismét megsérült, így pihe­nésre kényszerül. Terepfutás. Egyéni: I. Nagy Imre (magyar A) 15:52.8 p. 844 pont. 2. Szaniszló (magyar B) 15:54.8 p, 838 pont, 3. Szelg (szov­jet) 15:56.3 p. 832 pont, 4. Bódl (magyar C) 16:02.4 p 814 pont. 5. Földi (magyar C> 16:03 o. 811 pont. 6. Fáklya (magyar egyéni) 16:19.2 p. 763 pont. ...8. Szalnyi- kov (szovjet) 16:28.5 p. 736 pont. 9. Novikov (szovjet) 16:30.2 p, 730 pont. Csapat: t. Szovjetunió 2298 pont. 2. Magyarország C 2228, 3. Ma­gyarország B 2175, 4. Magyar­ország A 2139. Összetett egyéni: 1. Szabó Imre (magyar B) 433B.5 pont, 2. Ferdi- nándv (magyar A) 4168 pont. 3. Szelg (szovjet) 4114.5 pont, 4. Nagy (magyar A) 4088.5 pont. 5. Novikov (szovjet) 408« pont. 6. dr. Kovácsi (magyar B) 4651.5 pont, 7. Szalnyiíkov (szovjet) 4016.5 pont, összetett csapatversenyben: 1. Magyarország B 12.142.5 pont. 2. Szovjetunió 12.100, 3. Magyar­ország A 11.058. 4. Magyarország C 10.704. . Yj;' ^ A Vácott sorrakerült országos vidéki evezós-bajnoksá- ^ gon az ifjúsági férfi egyes II. korcsoportjában ifj. ^ Szauer Kálmán, a Váci Petőfi versenyzője szerezte meg az elsőséget. Képünk a győz.test ábrázolja § (Cserny Gábor felv.) 5--------------------------------------------------------------------------------------------imniinnoinimii « A z inárcsiak szerepeltek a legjobban a dabasi járási spartakiádon A magyar teniszsport idei leg­nagyobb hazai eseménye lesz a vasárnap kezdődő nemzetközi baj­nokság. A július 12—20 között sorrakerülö versenyen számos külföldi játékos is indul. Indulá­sát jelezte a belga Brlchant és Mercellls. a svéd Lundquist. a svájci Blondel és még több an­gol, lengyel, kínai és nyugat­német játékos. A július 26-án sorrakerülö ha­gyományos Capri—Nápoly 33 kilo­méteres távúszőversenyre szom­baton utazik Molnár Magda, a viadal magyar részvevője. Július 25—26-án Koppenhágában nemzetközi kajak-kenuversenyt rendeznek, amelyre magyar spor­tolókat is meghívtak. A kétnapos viadalon az Építők több verseny­zője és néhány válogatott keret­tag indul. Csütörtökön délelőtt, a menet­rendszerinti TU 104-es repülőgép­pel Budapestre érkezett a Moszk­vai Torpedó labdarúgó-csapata, amely több mérkőzést játszik ha­zánkban. A Ferihegyi repülőtéren Lázár Lajos elnökkel az élen a Csepel SC képviselői fogadták a 21 főnyi szovjet sportküldöttsé­get. Nyolc általános iskolát végzett fiúkat SÜTŐIPARI TANULÓNAK felvesz a Váci Sütőipari Vállalat 1 Jelentkezés: Vác, Március1 15 tér 5. (j A dabasi járási spartakiád döntő első fordulóját az atlétikai és tornaversenyt vasárnap dél­után kilenc község részvételével bonyolították le Dabason. A laza, félig kész atlétikai pálya káro­san befolyásolta az eredménye­ket. Kiemelkedett az inárcsi Fel­falusi teljesítménye, aki gránát­dobásban 70.30 métert ért el. Atlétika. Férfiak. 100 m: 1. Ná­das (Dabas) 12.17. 2. Horváth F. (Inárcsi 13 mp. 3. Horváth A. (Inárcs) 13.1. 400 m: 1. Walter (Dabas) 62 mp. 2. Nvitrai (Inárcs) 64 mp. 3. Jeszenszki (Uihartyán) 66.8. 1500 m: 1. Vitéz (Inárcs) 5:51, 2. Maesek (Bugyi) 5:32, 3. Antal (Dabas) 5:38. Magas: I. Struoka J. (Dabas) 155. 2. Hor­váth F. 146, 3. Nádas 145. Távol: 1. Horváth 'Dabas) 5.28. 2. Mayer (inárcs) 5.1-, 3. Struoka I. (Da­bas) 4.90. Súly: 1. Felíalusl (Inárcs) 9.40. 2. Farkas (Dabas) 9.1», 3. Klemenc (Ujhartyán) 8.65. Gránátdobás: 1. Felfalusi 70.30. 2. Újvári (Dabas) 64.50. 3. Szekeres (Dabas) €3 m. Nők. 100 m: l. Diamant (Da­bas) 15 mp. Távol: l. Pilisi (Inárcs) 3.70. 2. Diamant 3.20. 3. Károlyi 3.20. Magas: 1. Csuka (Inárcs) 120. Gránátdobás: 1. Ráca (Gyón) 38.85, 3. Halász (Inárcs) 29.82. Súly: 1. Rácz (Gyón) 5.59, 2. Halász 5.12. A női és férS torna versenyt egyaránt Gyón nyerte. A pontverseny állása az elsS két szám után: Inárcs 92. Dabas 59, Gyón 49. Sándor és Lantos nélkül... Sándor nélkül utazott el szerdán este az MTK a cseh­szlovák fővárosba a Prágai Dinamó elleni KK visszavágó­ra. a kitűnő jobbszélső sérü­lése ugyanis nem jött rendbe. Otthoni ápolásra szorul, ezért is hagyta ki a prágai utat. Csütörtökön, amikor a kora délelőtti órákban kellemes utazás után a kék-fehérek megérkeztek Prágába, a ven­déglátó együttes vezetői és az újságírók is elsősorban Sán­dort keresték és kissé csaló­dottan vették tudomásul, hogy a prágai közönség nem lát­hatja a csehszlovákok által is Európa legjobbjának tartott apró termetű magyar jobb­szélsőt. A csehszlovák vezetők nyi­latkozataiból különben az csendül ki, hogy igen csekély­nek tartják reményeiket a péntek délutáni mérkőzésre, de azért mégis csak bizakod­nak. A Prágai Dinamó nagy hát­ránya ellenére is komoly az érdeklődés a mérkőzés iránt. A Vacek Stadionba 28 000 néző fér be és csütörtökön délelőttre az ülőhelyek már el­fogytak. Remélik, hogy pén­tek délután kevés hely marad szabadon a korszerű, szép sta­dionban. Népstadion-bérleteket sorsolnak ki totószelvényekre A júliusi totó-szelvényekre a hónap utolsó vasárnapján, július 26-án 200 darab Népstadion bér­letet sorsolnak ki. A nyertesek ez évben dí j mentesen tekinthetik mes a Népstadion valamennyi mérkőzését. A bérletek a nemzetközi labda­rúgó-mérkőzésekre — így a szep­tember 27-i Magyar ország—Szov­jetunió, az október 25-3 Magyar- ország— Sválc és a november 8-1 Magyarország _Német Szövetségi Köztársaság találkozóra — is ér­vényesek. A közjegyző jelenlétében lebo­nyolított sorsolás nyertesei július 2i9-én vehetik át bérleteiket. Érdekesnek ígérkező nemzet­közi atlétikai viadalt rendez szom­baton és vasárnao a MASZ: a magyar férfi és női élgárda tag­lalnak a Népstadionban — mind­két napon fél 5 órai kezdettel lengvel. finn. román, csehszlovák, és NDK-beli sportolók lesznek aa ellenfelei. Nagy-budapesti és környékbeli VIII. általános iskolát végzett fiatalokat szerződtetünk építőipari tanulóknak a Fővárosi Tanács alábbi építőipari vállalatainál. A tanulókat kizárólag Nagy-Budapest területén — lehetőleg lakóhelyükhöz közeleső — vállalathoz, illetőleg munkahelyre osztjuk be. A felvételt nyert tanulóknak a rendeletben előirt ösztöndíjat, munka- és védőruhát, valamint ebédet és egyéb szociális juttatásokat is biztosítunk. Jelentkezés: Budapesti Magasépítési Vállalat, Bp. V., Szemere u. 11—13 sz. Fővárosi Epületbontó és Építő Vállalat, Bp., XIII. Tünde u. 12. sz. Fővárosi Építő Vállalat, V., Bástya u. 35. Fővárosi II. kér. Tatarozó Vállalat, Bp., II. Felhévizi u. 3. sz. Fővárosi X, kér. Tatarozó Vállalat, Bp., X., Óhegy u. 4. sz. Továbbá bármelyik kerületi tatarozó vállalatnál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom