Pest Megyei Hirlap, 1961. június (5. évfolyam, 127-152. szám)

1961-06-08 / 133. szám

nyerte a kézilabda NB II. Margitics Béla 13,71 méterrel nyerte a hármasugrást megyei rangadóját Vasárnap igen nagy érdek­lődés mellett zajlott le a Csö­mör—Váci Fonó NB II.es me­gyei rangadó. A két rivális igen nagy becsvággyal küz­dött, és a hazai csapat meg­érdemelt győzelmet aratott. A Váci Spartacus és a Ceglédi £pítők nem bírt egymással, és végül is igazságos döntet­lent hozott találkozójuk. Du­nakeszi Tökölön is győzött, így továbbra is megtartotta veze­tő helyét. Meglepetésnek szá­mít Budakalász győzelme a Ráckevei Gimnázium ellen, va­lamint Abony győzelme Ceg­léden. Vasárnap kezdődött a megyei II. osztályú csapatok éremmérkőzés-soro2ata és a rajt mindjárt meglepetést is hozott: Pécel vereséget szen­vedett Bagón. NB n. férfi: Csömöri KSK-Váci Fonó 19:12 (10:61 Csömör. 1200 néző. V: Götz. Csömör: Solymár i. — Kiss, Spreitzer, Tamás, Bagyánszki, Ra- docsányi. Solymár II. Csere: Bú­zás, Kadók, Littkei. Váci Fonó: Török — Szikora, Belányi, Lász­ló, Sulyánszki, Vuklovszki, Bra­unsteiner. Csere: Dónusz. Biró, Szabó, Kleiner. Igen nagy iramú, heves küzde­lem. Az első félidőben még tar­totta magát a váci csapat, de a második félidőben nem tudták feltartani a meg-megú.1uló csö­möri rohamokat. Ezen a mérkőzé­sen a hazai csapat nemcsak lel­kesen, hanem igen jól is játszott. Sulyánszki bevetődéses góljával a váciak szereztek vezetést, mely­re Kiss a 3. percben válaszolt. Ez­után a hazai csapat igen ötlete­sen játszott, és végig kezében tartotta a mérkőzés irányítását. G: Kiss (6), Bagyánszki (5). Litt­kei, Kadók (3—3), Tamás. Soly­már IT., ill. Braunsteiner (5), Szi­kora (3), László. Sulyánszki (2—2) Jó: Solymár I.. Kiss, Bagyánszki, Kadók, ill. Török, Braunsteiner, Sulyánszki. Szikora. NB il. női: Divatcipőgyár—Váci Forte 9:3 (6:1) Nagy Lajos kir. út. v: Romvá­ri. A Forte-lányok ilyen arányú ve­resége meglepetés. G: Kontreczki (2), Kovács. Megyei férfi 1. osztály: Váci Spartacus—Ceglédi Építők 10:19 (4:4) Vác. V: Eisen. Igen jő iramú mérkőzést vívott egymással a két csapat. A második félidő végén Cegléd már 10:7.re vezetett, azon­ban a lelkes hazai gárda meg tudta menteni az egyik pontot. G: Németh (4). Steidl (3), Kovács. Prohászka, Budavári, ill. Osváth (4). Monori, Vincze (2—2). Irházi, Jakusits. Jó: Petrányi. Németh, Steidl Kovács. ill. Csendes, (a mezőny legjobbja), Monori, Os- vátih. Vincze. Váci Kötött—Nógrádverőce 21:13 (10:91 Vác. V: Rusznyák. Az első fél­időben a hazai csapat gyengén játszott, csak a n. félidőben tud­ta győzelmét biztosítani. G: Góts (7), Adamcsek (5), Kürtös, Kul­csár (3—3). Tóth A.. Tóth G.. Sza- lontai, ill. Kirschner (5), Erdővöl­gyi (3), Kován. Sipos (2—2). Marx. Döntetlen a Váci Spartacus—Ceglédi Építők mérkőzés 1 A Váci Kötött—Nógrádverőce mérkőzés egyik mozgalmas jelenete. Sötét mezben a hazaiak (Gyimesi Sándor felv.) Abony—Ceglédi Honvéd 12:7 (6:4) Cegléd. V: Bognár. Szoros mér­kőzésen, megérdemelten győzött az abonyi csapat. G: Komáromi, Guth (4—4), Varga (2), Molnár I., Czmorek, ill. Odegnál (5). Stich (2). Jó: Vojter, Komáromi. Guth, ül. Odegnál. Vecsés—Zebegény 21:4 (12:2) Vecsés, V: Kertész. A hazai csapat még nagyobb arányban is győzhetett volna. G: Szopper (6), Tölgyesi 05). Horváth, Sáro­st (3—3), Körmöczi J. (2). Urba- nek, Ba-busa, ill. Pásztor, Ara­nyosi (2—2). Jó: Piefka, Szopper, Tölgyesi, ill. Pásztor. Aranyosi. Budakalász—Ráckeve 13:12 (7:7) Budakalász, V: Kurucz. Nagy iramú mérkőzésen, csak az utol­só percben dőlt el az eredmény a hazai csapat javára. G: Kunsá­gi, Földes (4—4). Biró (3). Streit­mann (2). ill. Bodrogi (6). Kul­csár (3), Vona (2), Vaslaki. Jó: Gáspár, Kunsági, Földes, Biró, ill. Bodrogi, Vona. Kulcsár. 1. Dunák. VSE 10 9 — 1 138: 82 1-3 2. Cégi. Ép. 10 7 2 1 174: 99 16 3. V. Kötött 10 8 — 2 190:110 16 4. V. Spart. 10 6 1 3 130:104 13 5. Tököli KSK 10 6 — 4 127:108 12 6. Abony 10 5 — 5 135:129 10 7. Vecs. MTK 10 5 — 5 79 : 77 10 8. Nógrádv. 9 3 1 5 89:101 7 9. Budakal. 10 3 — 7 108:133 6 10. Ráck. Gimn. 8 3 — 5 89:121 6 11. Cégi. Honv. 10 1 — 9 T9:132 2 12. Zeb. KSK 9 -------- 9 52:203 — Megyei női bajnokság: Penci KSK—Budakalász 10:4 (4:1). Penc. V: Dévényi. A tava­szi forduló utolsó mérkőzése. a megyei középiskolás atlétikai bajnokságon L Váci Kötött 2. c«a. Építők 3. V. Finomlonó *. Penci KSK 5. Vecsési MTK fi. Váci Húsos 7. Budakalász 6 -*------55: 9 ia 5 —1 38:15 10 3—3 13:22 6 3 — 3 25:40 6 2 — 4 9:22 4 1—5 14:25 2 1 — 5 15:38 2 Megyei férfimérközések: Baei KSK—Péceli MÁV 16:12 (8:51. Bae. V: Barna. Hévizityörki KSK— Üllő 18:10 (8:5). Hévlzgyörk. V: Tóth. Balogh László A megyei középiskolás atlé­tikai bajnokság második for­dulóját is a Budafoki úti MAFC-pálván bonyolították le. Több jó eredmény szü­letett, közöttük Margitics hármasugrásban elért telje­sítménye. Fiúk. 200 m: 1. Horváth Ist­ván (Nagykáta) 24.7, 2. Kiss L. (Nagykáta) 24.8, 3. Pintér (Aszód) 24.9. 400 m: 1. Kovács Károly (Aszód) 54.2, 2. Bog­nár (Gödöllő) 55.8, 3. Kulik (Cegléd) 57.2. 1500 m: 1. Tom- csányi László (Nagykáta) 4:34.6, 2. Katatics (Cegléd) 4:37.4, 3. Kovács 4:41.2. 4x100 m: 1. Váci Gimnázium Grossz- mann, Barna, Manninger, Margitics) 3:48, 2. Nagykáta 3:52.4, 3. Aszód 3:57.8. Magas: 1. Manninger Gá­bor (Vác) 175, 2. Sződi (Nagy­káta) 170, 3. Margitics (Vác) 165. Csapatban: 1. Ráckeve 159, 2. Cegléd 153, 3. Nagykő­rös 151. Hármasugrás: 1. Mar­gitics Béla 13.71, 2. Horváth (Nagykáta) 12.80, 3. Nyitray (Aszód) 12.49. Diszkosz: 1. Bá­rány Tamás (Gödöllő) 39,01, 2. Bene (Nagykáta) 36,48, 3. Vészeli (Nagykáta) 34,80. Csapatban: 1. Nagykáta 30,83, 2. Váci Gimnázium 28,01, 3. Aszód 27,65. Lányok. 200 m: 1. Orosz Má­ria (Váci Közgazdasági Tech­Bakonyi Károly a megyei ISB elnöke adta át a győztesek­nek. a helyezetteknek a díjakat. Képünkön: a súlylökés legjobbjai a dobogón, balról jobbra: Kántor, Huppert, Kovács Aszód mégis játszik- egy mérkőzésre betiltották a kartaii pályát Több észrevétel merült fel, hogy Aszód visszalépésével megváltozott a megyei lab­darúgó-bajnokság élcsoport­jának, s a kiesés ellen küzdő csapatok sorrendje. Aszód ta­vaszi mérkőzéseit ugyanis megsemmisítették s a két pontot 0:0 gólaránnyal az el­lenfelek javára írták. Az öttusázók seregszemléje lesz a Dunakanyar Kupa viadal Egy évi szünet után ismét megrendezik a hagyományos Dunakanyar Kupa viadalt, amely az öttusázók nagy se­regszemléje lesz. Olyan népes mezőny vetélkedik, amilyen­re hazai versenyen még alig volt példa. Nyolc csapat, har­minc versenyző indul. A Bp. Honvéd 3, a Csepel 2, a MAFC, a Győri építők és a Székesfe­Eladó ingatlanok az érdi járás területén: Érd: 1 szoba, konyha, speiz, mellékhelyiségek. 100. n.-öl telekkel, gyü­mölcsfákkal. Kút, vil­lany van. Beköltözhe­tő. Ara: 45 000,— Ft. 1 helyiség (romos) 200 n.-öl kerítetlen telek­kel. Kőépület, cse­réptetős. Beköltözhető. Ara: 25 000,— Ft. 1 szoba, konyha, speiz, előszoba, nyárikonyha, fáskamra, istálló, 205 n.-öl telekkel. Villany, kút van. Beköltözhető. Ara: 120 000 __Ft. 8 00 n.-öl kerített gyü­mölcsös telek. Kút van. Ara; 28 ooo__Ft. 150 n.-öl kerítetlen gvümölcsös telek. Ara: 12 000.— Ft. Tárnok: szoba, konyha. 165 n.- öl kerítetlen telekkel. Kút van. Beköltözhető. Ara: 30 000,— Ft. Érdliget: 1 szoba, konyha, kam­ra, üvegezett veranda, 600 n.-öl telekkel. 74 db gyümölcsfa. Kút van. Beköltözhető. Ara: 52 000,— Ft. 240 n.-öl kerítetlen művelt üres telek. Ara: 16 000,— Ft. 606 n.-öl kerítetlen te­lek. 15__20 db gyü­m ölcsfa. Ára: n-öl 32,__ Ft. É rd-Parkváros: 2 szoba. 2 manzárd, fürdőszoba, konyha, kamra. 200 n.-öl telek fenvőfákkal. Beköltöz­hető. Ara: 100 000,— Ft. Érdeklődni lehet: PTK., Érd, Diósdi u. 34. sz. Eladó jókarban levő 200-as Méray Puch I motor. Nagykőrös, | Rákóczi u. 33. Jókarban levő Gott­fried Grämer zongora eladó. Lakos István, Vecsés, Költői Anna 12. Építtetők figyelem! Minden ácsmunka el­végzését vállalja: Ná- nai Sándor ácsmester, Monor, Mártírok útja 1. Eladó 125-ös lemezvil­lás Csepel motorke­rékpár és gerendának való nyárfák. Nagykő­rös, IX., Vadas 29. Az ÉM. Szentendrei Cemeníáruipari Válla­lat felvételre keres fiatal építész-. vágy oki. mérnököt, továb­bá kőműves és kar­bantartó lakatos szak­munkásokat. valamint férfi segédmunkáso­kat. Jelentkezés: Szentendre, Dózsa György út 34. Munka­ügyi osztályon. nagykőrösi apróhirdetések Eladó azonnal beköl­tözhető kisebb ház. II., Tabán u. 13. Ér­deklődni este és va­sárnap. Nasvkőrös. Eladó fekete Pannónia motorkerékpár. Nagy­kőrös, I., Dózsa Gy. u. 1.____________________ Eladó egy új oltíalko- esi. Nasvkőrös, IV. Petőfi u. 49. A Nagykőrösi Szesz­főzde Vállalat értesíti a főzetőket, hogy a pálinkafőzésre az elő­jegyzést megkezdtük. Jelentkezni és főzni a téglagyári telepünkön lehet. Egyben értesít­jük a lakosságot, hogy a faeper felvásárlását is a téglagyári tele­pünkön kezdjük meg. Eladó ajtó és ablak. Nagykőrös, VI., Hel- meczi u. 3. sz. Eladó beköltözhető jó kertes ház. VII., Te­mesvári u. 17. Nagy­kőrös. Nylon, tüll,. esküvői, komplett ruhák köl­csön kaphatók. Nagy­kőrös. Losonczi u. 92. Érdeklődni délután. hérvári MHS 1—1 együttessel ■képviselteti magát. Külön indulnak a váloga­tott keret tagjai: Németh Fe­renc olimpiai bajnok, Nagy Imre és Balczó András, az olimpiai bajnokcsapat tagjai, Török Ferenc, Földi László, Szaniszló József, Török Ottó. Balczó idén már kétszer dia­dalmaskodott. legutóbb a bu­dapesti nemzetközi versenyt nyerte. A moszkvai világbajnoksá­gon induló válogatott felké­szülésének jelentős állomása lesz a viadal, amelyet egy kül­földi verseny, majd a magyar bajnokság, végül a VB követ. A Dunakanyar Kupa küz­delmei pénteken Budapesten, a sportlövészettel kezdődnek, a többi szám már Pest me­gyében kerül sorra. Szomba­ton a Váci Gépipari Techni­kumban bonyolítják le a pár­baj tőrvívást, vasárnap dél­előtt ugyancsak Vácott lesz az úszás, délután pedig a Pokol­csárda mellett a díjlovaglás. A terepfutásra hétfőn, Zebe- gényben kerül sor. A nagy érdeklődéssel várt eseményt különböző bemuta­tók színesítik. Így vasárnap a műugró válogatott keret tag­jai tartanak bemutatót Vá­cott. Ige-> gazdag műsor lesz Zebesényben is, ahol 19.15-kor tartiák a Dunakanyar Kupa eredményhirdetését, díjkiosz­tóját. PEST MEGYEI HÍRLAP A Masyar Szocialista Munkáspárt Pest meevei btzottsáea és a meavef tanács laoia Felelő» szerkesztő Bácskai László Kiadta a Hirlaokiadó Vállalat Felelő» kiadó rsollánv Ferenc Szerkesztőséé és kiadóhivatal: nudenest VTT1 Blaha 1 ni-.’ tér 5 Telefon: 543—180 147—32« Előállftia Szikra Lapnyomda Budapest Terieszti a Maevat Posta. E16- Uzethető a helvi oo«4ahlvataloknál és kézbesítőknél Előfizetési dii í hónapra n forint Az aszódi járás, valamint a község vezetői biztosí­tották az anyagiakat, a KSK további szereplésé­hez, s a megyei labdarúgó­szövetség szerda esti rend­kívüli elnökségi ülésén kö­zölte az alsóbbfokú határo­zatot. Aszód tehát tovább játszik, most vasárnap az SZTK ellen. így, igen helyesen, a pá­lyán elért eredmények döntik majd el a végső sorrendet. A fótiak elleni mérkőzésük július 9-én kerül sorra, a június 4-i gödöllői találko­zójuk ügyében — amely Aszód visszalépése miatt el­maradt — még nem hoztak döntést. Kartalon vasárnap a Ve­csés elleni mérkőzés után megsértették a bírót, s emiatt a szövetség fegyel­mi bizottsága egy találkozó­ra betiltotta a kartaii pályát, így legközelebb Bagón fogad­ják az ellenfelet. Pénteken regsel utaznak Ná­polyba, illetve Szófiába az év el­ső jelentős nemzetközi kajak­kenu versenyeire a magyar spor­tolók. nikum) 28.4, 2. Parragh (Nagy­kőrös) 28.7, 3. Nagy E. (Aszód) 30.2. 3x800 m: 1. Nagykáta (Botka, Kreutz, Tóth M.) 9:04.6, 2. Nagykőrös 9:16.8, 3. Aszód 10:21. Távol: 1. Gombkötő Klára (Aszód) 478, 2. Botka (Nagy­káta) 473, 3. Parragh 462. Csapatban: 1. Aszód 444, 2. Nagykáta 438, 3. Cegléd 428. Súly: 1. Ruppert Mária (Aszód) 9,70, 2. Kántor (Nagy­káta) 9,25, 3. Kovács Aranka (Aszód) 8,93. Csapatban: 1. Aszód 8,49, 2. Nagykőrös 7,67, 3. Cegléd 7,50. Gerely: 1. Gombkötő Klára 34,22, 2. Mol­nár (Aszód) 30,79, 3. Kántor (Nagykáta) 26,12. Csapatban: 1. Aszód 25,70, 2. Nagykáta 18,62, 3. Cegléd 18,05. Az I. forduló le nem közölt eredményei. Fűik. 4x100 m: 1. Nagykáta 47.8, 2. Váci Gim­názium 47.9, 3. Váci Mezőgaz­dasági Technikum 48.1. 4x1000 m: 1. Aszód 11:48.8, 2. Váci Gimnázium 12:06.4, 3. Monor 12:41.2. Távol: 1. Margitics 661, 2. Horváth (Nagykáta) 648, 3. Manninger 566. Csapatban: I. Váci Gimnázium 569, 2, Nagykáta 549, 3. Aszód 501; Súly: 1. Bene Csaba (Nagyká­ta) 12,16, 2. Várkonyi (Aszód) 12.07, 3. Ábrahám (Nagykőrös) II, 67. Csapatban: 1. Váci Gim­názium 10,98, 2. Nagykáta 10,80, 3. Váci Gépipari Tech­nikum 10,59. Gerely: 1. Pamuk Pál (Ráckeve) 41,63, 2. Török (Cegléd) 40,97, 3. Rossi (Ceg­léd) 40,25. Csapatban: 1. Ceg­léd 37,38. Lányok. 4x100 m: 1. Cegléd 56.8, 2. Nagykáta 57.2, 3. Nagy­kőrös 57.4. Diszkosz: 1. Rup­pert Mária 29,81, 2. Vogt . Vá­ci Közgazdasági Technikum) 25,14, 3. Lovas (Cegléd) 24,91; R. L. Vecsés—Gödöllő 4:2 (2:1) Vecsés, 1000 néző. V: Soós. Az első húsz percben a ha­zaiak nagy fölényben játszot­tak, de helyzeteiket csak egy­szer, Jámbor révén sikerült kihasználni. Ezután feljöttek a vendégek és kiegyenlítetté vált a játék. A 29. percben Cseresznye volt eredményes. Nagy küzdelem alakult ki és a 43. percben újra Vecsés volt eredményes, majd Kalász ré­vén 2:l-re alakult az ered­mény. Szünet után óriási iramban folyt a játék, mindkét kapu előtt adódtak jó helyzetek. A 48. percben Kári újabb gólt lőtt. Ezután a vendégek me­zőnyfölényre tettek szert és lAfyítni napeh. mjáxi c'trniM Többezer mintából választhat magának selyem és mosó méterárut! amikor a 65. percben a ve- csésiek Siszler kiállítása után tíz főre olvadtak, határozot­tan jobban és szebben játszot­tak, de csatáraik pontatlanul lőttek. A 66. percben Bata 3:2-re szépített. A hajrá a hazaiaknak sikerült jobban és a 85. percben Kassai beál­lította a végeredményt. Jó: Trasser, Kalász, Jámbor, Leimetter, ill. Cseresznye, Kovács, Tóth II. CSÜTÖRTÖKI SPORTMŰSOR LABDARÜGAS. Megyei bajnok­sás. SZTK—Szisetüífalu (Sziqef- szentmiklós, 17.30. Kaiser. Tóth J.. Budai). A tavaszi 12. forduló­ban, az eső miatt elmaradt ..szi­geti rangadót” most látsszák le. „Daisy” nyomott, gyűrtel»nitett ruhaselyem 80 cm sz. Műselyem twill nyomott 90 cm sz. Tisztaselyem nyomott 90 cm sz. Nylon nyomott 90 cm. sz. Műselyem shantung gyűrtelenített 90 cm sz. R.űselyem ripsz »yűrtelenítetj 90 cm. sz. 40.70 Ft 57.— Ft 115.— Ft 120.— Ft 44.50 Ft 76.90 Ft Kapható a szakboltokban és az állami áruházakban! MOZI MŰSOR Cegléd Szabadság: június 8 __11. Felismerés ( szovjet film); jún. 12__14. Az ötö­d ik ügyosztály (csehszlovák film). Dunakeszi Vörös Csillag: jún. 9—11. Balti ég­bolt I. (szovjet film); jún. 12—14. Seiler utca 8. (NDK film). Dunakeszi Rákóczi: jún. 10—11. Öz a csodák csodája (amerikai film); jún Il­lő. Az áruló bankjegy (csehszlo­vák film). Gödöllő Petőfi: jún. 8—11. Ember a holdon (szélesvásznú angol film); jún. 12 —14. Felismerés (szovjet film). Nagykőrös .Vrany János: jún. 8—9. Az első év (lengyel film); jún. 10—11. Találko­zás az ördöggel (francia film); iún. 12__14. Halálhajó (nyugatné­m et film). Szentendre Felszabadulás: iún. 9—10. Rangon alul (magyar film); jún. 11__12. M egtorlás (csehszlovák film): jún. 13__14. Fapados szerelem (magyar f ilm).

Next

/
Oldalképek
Tartalom