Pest Megyei Hirlap, 1960. augusztus (4. évfolyam, 181-205. szám)

1960-08-11 / 189. szám

r INNEN — ONNAN Az aszódi járási TST helyi­ségében ma délután megbe­szélés lesz a sportköri vezetők részére. A sportkörök jelenlegi helyzetével, soron következő feladataival f ogl atkoznak majd. Remélhetőleg a járás valamennyi egyesülete képvi­selteti magát az összejövete­len. ★ A Szentendrei Papírgyár tér mészetjáró szakosztálya két csoportban Ikirándulást rendez a balatonfüredi nemetközi sá tortáborban. Az első csoport augusztus 14—21, a második 19—26 között vesz részt a tá­borozáson, összesen 100 fő. A csoport vezetői Malatinszki dr. és Miki er Sándorné. ★ A Gyömrői SE vasárnap ve­zetőségválasztó közgyűlést tart a gyömrői KISZ-szákházban, délelőtt 10 órakor. Az üléslen határozna^ többek között ar ról, hogy mely szervezet égi­sze alatt működik tovább az egyesület. ★ Az országos spartakiádon résztvevő szentendrei járásbe­li férfi és női kerékpárosok ré­szére augusztus 14-én 10 óra­kor edzést tartanak. Jelentke­zés a JTST helyiségében 8,30- kor. ★ Üllő—Vecsés barátságos lab­darúgó-mérkőzés lesz ma dél­után 5 órakor Üllőn. Tízezer néző — gazdag műsor Jegyzetek a dabasi honvédelmi napról A labdarúgó NB II állása NYUGATI CSOPOBT: 1-3. Budai Spart. Il­2:0 2 1-3. Vác ii— — 2:0 2 1-3. Zalaegerszeg 11 — _ 2 :0 2 4-5. Láng 1 1 — _ 1 :0 2 4-5. Szombathely Il­— 1:0 2 6-7. Szállítóik ii— — 2:1 2 6-7. Elektromos 11 — _ 2 :1 2 8. Pécsi BTC 1 i — — 3:2 2 9. Budafok i —. — 1 2:3 _ 10­11. EVTK 1 — — 1 1:2 — 10-11. Oroszlány f _ — 1 1 :2 — 12-13. Sztálinv. 1------­1 0:1 _ 12­13. Koml ó 1 — __ 1 0 :1 _ 14-16. Mosonm. 1 _ — 1 O rZ — 14-16. K. (Lombik 1 _ — 1 D 2 — 14-16. Szék esi. 1------­1 0 :2­KELETI CSOPORT: 1. Pénzügyőrök: Il­_ 4 :0 2 2. Ceglédi VSE ii— _ 2 :0 2 3-4. Ózd Il­— 1:0 2 3-4. Nyíregyháza ii— — 1:0 2 5. Egyetértés 1 1 — __ 4 :1 2 6. Ganz-MAVAG 1 1 — — 2:1 2 7. BVSC 11 — __ 3 :2 2 8-9. Diósgyőri B. 1—1 _ 3 :3 1 8-9. Bp. Spart. 1—1 — 3:3 1 10. Kecskemét 1 __ — 1 2 :3 _ 1 1. Szolnok 1 __ —— 1 1 :2 — 12. Jászberény 1 _ __ 1 1 :4 _ 13-14. SZVSE 1------­1 0 :1 _ 13-14. Borsodi B. 1 _ —­1 0 :1 _ 15. Bp. Előre 1 _ __ 1 0 :2 — 16. Miskolc 1 _ __ 1 0 :4 _ A dabasi járás valamennyi községe képviseltette magát' az összetett honvédelmi ver­senyen. sőt több helyről két- három csapat is érkezett. így nem csoda, hogy 31 együttes vetélkedett az elsőségért. Sári község vívta ki a győzelmet, Öcsak I és Öcsa II előtt. Népvándorlás De nemcsak versenyzők, hanem érdeklődők is szép számmal érkeztek a járás kü­lönböző részéből, elsősorban a környékből Dabasra, a hon­védelmi napra. Amikor a meg­nyitóra felsorakoztak a rész­vevők, egy repülőgép virágot szórt a pályára. Először a táborfalvi hon­védek a reggeli tornagyakor­lat anyagát mutatták be. majd a dabasi tűzoltók adtak szá­mot felkészültségükről, tudá­sukról. Egy tornyot állítottak fel a pálya szélén. Innen a képzeletbeli tűz színhelyéről ereszekedíek le, két kötél, il­letve mentőtömlő, valamint más módszer segítségével a tűzoltók, a különböző mentési gyakorlatok bemutatója során. — Nézd, ott, ott... — mo- rajlott fel a nézősereg, ami­kor hangos bugással egyre jobban közeledett a kispont, majd a repülőgép óriáskere­ket írt le a levegőben, s egy ideig ,,háton” szelte az eget a gépmadár. Kerékkiszerelés — menetközben A pályán újabb látnivaló következett. A ceglédberceli motoros akrobata csoport tag­jai bebizonyították, nem ér­demtelenül arattak nagy si­kert §z eddigi honvédelmi na­pokon. Hat motoros haladt a pályán, utasaik a baráti or­szágok zászlóit lengették. Ez a szám vezette be műsorukat, amelynek sikerét a gyakran fel-fel hangzó taps jelezte. Érdekes mutatvány volt, ami­kor az oldalkocsi kerekét me­netközben kiszerelték és a motor csak két keréken „laví­rozott” tovább. A berceliek után a buda­pesti MHS motoros akrobatái léptek színre. — Milyen ügyesek, de szép — hangzottak a megjegyzé­sek. Több mint egy óra hosszat „birtokolták” a motorosok a Felsőgöd nyerte a jubileumi labdarúgó-tornát A Felsőgödi TK megalakulásá­nak 40. évfordulója tiszteletére brendezett jubileumi labdarúgó- torna küzdelmei befejeződtek. A harmadik fordulóban Felsőgöd legyőzte Sződligetet, s ezzel az FTTK lett a kupa védője. D. MAGYARSÁG—ALSO GÖD 7:1 (2:1) Felsőgöd, 500 néző. V: Dunai. A dunakeszi csapat ezen a mérkő­zésen tudásának megfelelően ját­szott. Megérdemelten nyert a szü­net után összeroppant Alsógöd ellen, amelynek védelme csak az első félidőben tudott ellenállni a Magyarság kiválóan játszó csatár­sorának. G: Kemenczik (4), Nagy T. (2), Szántai, ill. Görbitz. Jó: Kemen­czik (a mezőny legjobbja). Nagy PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja Felelős szerkesztő Bácskai László Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó Csollány Ferenc Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VHX, Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343—ICO, 142—220. Előállítja Szikra Lapnyomda Budapest Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj 1 hónapra 11 forint Tó Istenes,. Németh. Az alsógödi csapatból senkit sem lehet ki­emelni. FELSÖGÖD—SZÖDLIGET 5:0 (3:0) Felsőgöd, 700 néző. V: Kovács III. Felsőgöd csatársora igen jó napot fogott ki és ez ellen a sződligetí. védelemnek nem volt orvossága. Az első félidőben Simkó gólképessége eldöntötte a mérkőzést, mesterihármasával a győzelem főrészese volt. G: Simkó (3), Fischl, Bédi. Jó: Kovács (a mezőny legjobbjait Simkó-, Szaniszló, Gróf, őri, ill. Sós, Magyar H, Vajda. A mérkőzések után Kovács Mi­hály, az FTK első elnöke adta át a kupát a győztes Felsőgödnek. A további sorrend: Sződliget, Dunakeszi Magyarság, Alsógöd. Mindegyik együttes oklevelet ka­pott. Este a négy csapat játékosai és vezetői baráti vacsorán vettek részt. Ny. J. Olimpiai Válogatott- Oroszlányi Bányász 8:1 (2:0) Tegnap délután az Olimpiai Válogatott Tatán az NB Il-es Oroszlányi Bányász csapatával játszott edzőmérkőzést Vég­eredményben 8:l-re győzött. NAGYKŐRÖSI APRÓHIRDETÉSEK Eladó ház, beköltözhe­tő, nagy kerttel, 50 ezerért. _ Nagykőrös, I I., Honvéd u. 25. Perpetuum kályha, nagyobb méretű, el­adó. Gadó tanító, V„ Achlm u. 8. Eladó jó állapotban levő fekete Pannónia. Nagykőrös, III., Örké­nyi u. 17. Tessék utánacsinálni! Az egyik budapesti motoros akro­bata nagy ügyességet és nyugodtságot megkövetelő gya­korlata. pályát. Szerintünk jobb lett volna a Pest megyeiek és- a budapestiek bemutatóját nem egymásután, hanem az egyi­ket délután lebonyolítaná, hogy jusson az ilyen jellegű eseményből azoknak is, akik csak ebéd után jöttek ki. Szünet nélkül peregtek a számok. Íjász-bemutató, majd birkózó- és ökölvívó-viadal következett a zöld gyep köze­pén elhelyezett szőnyegen, il­letve szorítóban. A Táborfal­vi Honvéd, Örkény, Bugyi Traktor és Inárcs versenyzői mellett szovjet sportolók is szerepeltek. így, a birkózóknál a két Kuznyecov és Mankin. Az inárcsi Sallai Gyula, az egykori országos ifjúsági baj­nok szép tusgyőzelmet aratott, s kitűnt Macsek is, a Bugyi Traktor versenyzője, s egyben edzője. Mindenki az égre nézett ■— Egy, kettő, három, négy... — ütemesen számolt az eget kémlelő közönség, amikor a pálya felett köröző repülőgép oldalától apró alakok váltak el: az ejtőernyősök. Körön­ként újabb négy ejtőernyős hagyta el a gépet. Csupán egyikük ért földet a sport­telepen — még szerencse, hogy nem a körhintára esett. Később egy sportgépből még egy ejtőernyős ugrott, ő a pá­lyára érkezett, majd a hang­szórón keresztül üdvözölte a tízezres közönséget. A gödöllői MHS kutyabe­mutatóján néhány négylábú — amelyek idomítása nemrég folyik —, olykor megmaka­csolta magát, de így is sok tap­sot kaptak. Az atlétikai verseny során több, jobb eredmény született.------- írí*?*'........... " V erebes, Sári II, Dinnyés. Csere: Kovács L., Kovács E., Fazekas. Dabasi járási váloga­tott: Nagy (Öcsa), Láng (Uj- hartyán), Molnár (Sári), Si- roki (Örkény) — Móricz (Tá­borfalva), Harminc (Dabas) — Feczesin (Inárcs), Gyar­mati, Varró (Öcsa), Szeibert (Örkény), Csorba (Dabas). Csere: Kátai (Örkény), Kun (Inárcs), Módé, Poczai, Man- lcovics, (Táborfalvai Honvéd). A hazaiak szerezték meg a vezetést, majd a technikásabb, gyorsabb, vendégcsapat nem­csak egyenlített, de potyagó­lokkal 4:l-re el is húzott. Szü­net után már kiegyenlítettebb volt a játék. Kátai ekkor ki­védett egy 11-est. G: Nagy G. (2), Verebes (2), Simon, Sári II, Dinnyés, ill. Csorba, Mankovics. Jó: Kan­di, Rátkai, Simon, Verebes, ill. Mankovics, Siroki, Molnár, Máté. Inárcs védi a vándorserleget Az összetett honvédelmi verseny és az atlétikai viadal eredményeit figyelembe véve, pontversenyt írtak ki a közsé­gek között. A járási MHS ván­dorserlegét Inárcs nyerte Sá­ri község és Dabas előtt. Da­bas már kétszer védte a ku­pát, most azonban nem tudott „ismételni”, s emiatt nem ke­rülhetett végleg birtokukba a vándorserleg. Csak dicsérni lehet a honvé­delmi nap rendezőit, szerep­lőit, akik reggeltől estig gazdag érdekes műsort biztosítottak. A számok jól peregtek. Cse- roczky András, a járási MHS társadalmi elnöke mindenütt Mii iiigHi II# ' ' É#Í GEREVICU VEZET... OLIMPIAI HÍRADÓ Sátán a gerendán. A szép fekete kutyán meglátszott, hogy már jó ideje idomítják. * Az olimpiára utazó magyar sportolók névso­rát vizsgálgatva érdekes az, hogy ki hány olimpián vett eddig részt. A listaveze­tő Gerevich Aladár — Los Angelesben, Berlinben, Lon­donban, Helsinkiben és Mel- bouros-ben képviselte már a magyar színeket, a római lesz a hatodik olimpiája. A további sorrend: Négy olimpia: Berlin, Lon­don, Helsinki, Melbourne: Kovács Pál. Három olimpia (London, Helsinki, Melbourne): lírá­nyi János, Tass Olga, Jenei László, Gyarmati Dezső, Kár­páti Rudolf. Két olimpia (Helsinki, Mel­bourne) : Csermák József, Hódos Imre, Pólyák Imre, Gurics György, Parti János, Balogh Ambrus (London, Helsinki), Markovics Kálmán, dr. Kárpáti György, Kovács- né Nyári Magda. Egy olimpia (Melbourne): Rózsavölgyi, Kovács József, Szabó Miklós dr., Iharos Sán­dor (Helsinki), Tóth Gyula, Bánfalvi Klára (London), Farkas Imre, Hunics Jó­zsef, Dalnoki Jenő, Boros Ottó, Hevesi István, Mayer Mihály, Kanizsa Tivadar, Dömölki Lidia, Gyuricza Jó­zsef, Fülöp Mihály, Marosi József. A kosárlabdázók nem sze­repelnek az összesítésben, mivel nekik még előbb Bo­lognában kell biztosítaniuk a Rómába jutást. ¥ Soha olyan. magas nem volt még az olimpiai falu­ban a férfi és női tábort elválasztó drótkerítés, mint Rómában. Melbourne-ben ez még 2 m magas volt — igaz, mint az egyik külföldi hír- ügynökség megjegyzi, akkor még nem számolhattak azzal, hogy John Tomas 2,20 m fe­lett ugrik. Rómában 2 és fél méter magas lesz a válaszfal, de a rosszmájúnknak már erre is van egy megjegyzé­sük: igaz, hogy a magasug­rókra gondoltak, de nem szá­moltak viszont a rúdugrók­kal. ¥ A szervező bizottság nem engedi meg azoknak a tolmá­csoknak a foglalkoztatását, akik a kelet-európai orszá­gokból disszidáltak. Ezzel, mint közölték, bizonyos ne­hézségeik támadnak ugyan, de a legfontosabb, hogy elke­rülik az esetleges diplomá­ciai bonyodalmakat. A görög, az olasz és a ja­pán sportolók egy házban laknak, majd s ennek indo­kolása: Görögország a modern olimpia hazája, Olaszország az ez évi rendező, s Japán az 1964. évi játékok gazdája. ★ Az olimpiai zászlót augusz­tus 17-én indítják el Mel- bourne-ből a római nyári já­tékok ünnepélyes megnyitó­jára. A zászló az olimpia be­fejezése után Rómában ma­rad, s innen viszik majd az 1964. évi tizennyolcadik olim_ pia színhelyére, Tokióba. ¥ Irákot 23 sportoló képvi­seli Rómában: atléták, ököl­vívók, birkózók, súlyemelők és kerékpárosok. Spanyolor­szágból 155 sportoló, 147 cér- fi és 8 nő utazik Rómába. A legnagyobb létszámú az evezős küldöttség, 20 főből áll, ezenkívül 18-as a gyep­labda- és 14-es a kosár­labda-csapat. ¥ A szovjet olimpiai együt­tes előkészületeiről, összeál­lításáról tájékoztatta N. Ro­manov, a Szovjet Sport- szervezetek Szövetsége köz­ponti tanácsának elnöke a világsajtó képviselőit Moszk­vában. A szovjet küldöttség vég­leges létszáma 308—310 fő lesz. Közülük mintegy két­százan első ízben vesznek részt az olimpián, viszont sok olyan idősebb sportoló is elutazik Rómába, aki har­madszor indul majd harcba az ötkarikás zászló alatl. A szovjet válogatottban min­den egyes szövetségi köztár­saság képviselve van, a spor­tolók ötvenhárom város klubjaiból kerültek ki. A szovjet olimpiai váloga­tott tagjai a hátralévő na­pokban Moszkvában és a Szovjetunió néhány más vá­rosában közös edzésekkel ké­szülnek fel a nagy verseny­re. A csapatot külön repülő­gépekkel szállítják Rómába. Az újságírók kérdéseire vá­laszolva Romanov a többi között elmondotta, hogy a Szovjetunió sportvezetőinek véleménye szerint Moszkvá­ban bármilyen nagyszabású sportversenyt meg lehet ren­dezni. Az 1968. évi olimpia megrendezéséről a Nemzet­közi Olimpiai Bizottság csak 1962-ben dönt. A szovjet sportszervek azonban java­solták a NOB-nak, s a külön­böző európai, sportszerveze­teknek, hogy a pán-amerikai és az ázsiai sportjátékok mintájára 1962-ben Moszk­vában rendezzenek európai sportjátékokat, valamennyi olimpiai sportágban. Egy inárcsi 9.92 méterre dob­ta a súlygolyót, klubtársa, 551 centit ugrott távolba. A 158 centis magasugró eredmény dabasi sportoló nevéhez fű­ződik. A sportműsor befejező szá­ma a labdarúgó-mérkőzés volt. FTC ifi—dabasi járási válogatott 7:2 (4:1) FTC: Landi — Gombkötő, Rátkai, Sebestyén — Simon, Muzslai — Nagy G., Tarsoly, ott volt, ahol kellett. A műsor nemcsak szórakozást biztosí­tott a 10 000 néző számára, hanem jól szolgálta a honvé­delmi sportok népszerűsítését is. Még egy érdekes számadat: hét község vendéglátóipari vállalata gondoskodott a ha­talmas közönség ellátásáról, az enni-inni valóról. Este bál következett, s mind a hét üzemegységnél külön zenekar húzta a talpaiéval ót. Reitter László Eladó ingatlanok a nagykátai járás területén: Nagykáta: 3 szoba, előszoba, conyha, műhely, kam­ra és melléképületek, kút, villany van. 160 n.-öl telekkel. Beköl­tözhető. Ara 180 000 Ft. Szoba, konyha, kamra, kút, villany van. 100 n.-öl telekkel. Azonnal beköltözhető. 30 000 Ft. Szoba, konyha, kam­ra, 114 n.-öl telekkel. Kút van. Azonnal be­költözhető. 20 000 Ft. 360 n.-öl telek, ház­helynek alkalmas, 3 oldalon kerített. Vil­lany bevezetés lehet­séges, n.-ölenként 55 forint. 203 n.-öl telek, ház­helynek alkalmas, 7000 forint. Újszilvás: 1 szoba, konyha, kam­ra, külső kamra, kút, villany van, 400 n.-öl telekkel, azonnal be­költözhető, 15 000 Ft. Tápióbicskc; 338 n.-öl házhelynek alkalmas, n.-ölenként la forint. Tápiószele: 400—415 n.-öl, házhely­nek alkalmas, n.-ölen- ként 1 forint. Érdeklődni lehet: Nagykáta, Bajcsy-Zs. u. 22. sz. Lakatos, villanyszerelő, fényező-mázoló, asztalos ipari tanulókat fel­vesz a MÁV Duna­keszi Járműjavító U. V. Dunakeszi. Otthont biztosítani nem tudunk. Keresünk számviteli képesítéssel rendelke­ző belső ellenőrt és állóeszköz egyedi nyil­vántartó vezetőt. Ipari Műszergyár. Iklad. Komfortos, részben beköltözhető villa. Csillaghegyen olcsón eladó . 143—690. Öftrer, 4-től 6-ig. Háromhónapos tenyész leghorn csir­kék eladók. Telefon: 183—040. Keresünk boltvezetőt vegyesiparcikk bol­tunk vezetésére Tahi- tótfalura. _ Belépés azonnal. _ Illetmény k ollektív szerint. Er­kölcsi bizonyítvány szükséges. Jelentke­zés: Földművesszövet­kezet, Tahi. Felvételre keresünk szakképzett kisven­déglő-vezetőt, a nyári időszakra, a Surányi- csárda vezetésére. Bé­rezés jutalékos ala­pon. Erkölcsi bizonyít­vány és működési bi­zonyítvány a jelentke­zéskor szükséges. Je­lentkezés: Földműves­szövetkezet. Tahi. A Prés- és Kovácsolt- árugyár felvesz esz­tergályos ipari tanuló­nak olyan fiatalt, aki az általános iskola 8 osztályát elvégezte és a 16. életévét még nem töltötte be. Jelentke­zési határidő- 1960. Vili. 17. Jelentkezni lehet a vállalat üzem- gazdasági osztályán, ahol a szükséges fel­világosítást is meg­kapják a jelentkezők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom