Pest Megyei Hirlap, 1963. április (7. évfolyam, 77-99. szám)

1963-04-26 / 96. szám

Vácott lesz a PTST elnökségi ülése A Pest megyei Testnevelési ts Sporttanács április havi el­nökségi ülésé* ma délelőtt 10 órakor Vácott tartják a párt- és tömegszervezeti székházban. A napirendi pontok a követ­kezők: Beszámoló a Pes* me­gyei sportiskola működéséről (Bemáth Kálmán). Tájékoz­tató a megyei természetbarát szövetség munkájáról (Mayer Géza). Tájékoztató a PTST módszertani bizottságának munkájáról (Belos Péter). Ezenkívül egyéb kérdéseket A körösi kosaraslányok első győzelme A Ceglédi Bányász „kárpótol“ Eredmények innen—onnan ATLÉTIKA A vád Járás mezei futóbajnók- ságán százan vetélkedtek. Barna Ildikó. Lus'/.dk Zoltán és Gombai László imponáló fölénnyel nyert. Győztesek. Fiúk. Úttörők (600 m): Gombai László (Dunakeszi n.). Csapatban: Dunakeszi H. sz. ÁM. kük. Serdülők (1000 m): Mé­száros Sándor (Fót), Csapatban: Pest megyei Sportiskola. Hiúsá­giak (2000 m): Lusztig Zoltán (Fót). Csapatban: Pest megyei Sportislkola. Lányok. Úttörők (300 m): Barna Ildikó (Dunakeszi). Csapatban: Dunakeszi H. Ált. Isk. Serdülők p atban: Fót. Ifjúságiak (800 m): Juhász Éva (Főt). Csapatban: Fót. Összesített pontversenyben: 1. Fóti Gyermekváros U3, 2. Duna­keszi II. sz. Alt. Isk. 61. 3. Pest megyei Sportiskola 36. 4. Vácdu- ka 10. Sólymost László KOSÁRLABDA A nagykőrösi lányok sokáig „késlekedtek”- a győzelemmel. Most végre a 12. fordulóban meg­született. , NB n. női. Keleti csoport: Nagy­kőrösi Kinizsi—Keaskeméö Dózsa 52:47 (21:15). vitatnák meg. (S00 m): Sándor Gizella fFót). Csa­2 gól a 17 közül A Váci Fonó NB 11-es kézilabda-csapata 17:9-re nyert a 1. BEAC 2. Duna Cipő 3. Eger 4. FŰSZERT 5. Kecsk. ETSZ 6. B.p. HSC 7. Kecsk. Dózsa 8. Szolnok 9. Békés 10. Nagykőrös 12 18 2 853:481 22 12 10 2 ©07:452 22 12 7 5 483 509 19 12 7 5 483:443 19 12 7 5 502:475 19 12 6 6 549:500 18 12 5 7 588:634 17 12 4 8 453:561 16 12 3 9 447:555 15 12 1 11 477:622 13 Férfiruhagyár ellen, s 4 pontjával, jobb gólarányával az öt 4 pontos legjobbjaként a második helyen áll a nyugati-csoport­ban. NB n. Idő. Nyugati csoport: Csepel Autó—BVSC 70:57 (27:30.). LABDARÚGÁS Aszód—gödöllői összevont járás: Galgahéviz—Szada S:L Gödöllői Vasas II.—Hány 2 h. Túra—Zsám- bok 3:0, Domony—Mogyoród 4:2, Váckisújfalu—Aszódi Honvéd 1:2, Nagytarcsa—Csömör 1:3, Kartali Kinizsi II.—Gödöllői EAC H. 0:5. 1. Aszódi Hoaw. 16 13 2 1 63:11 28 2. G. EAC H. 14 11 2 1 47:18 24 3. Zsámbok 16 18 3 3 28:24 23 4. Dány IS 9 2 4 38:24 20 5. Túra 16 8 3 5 41:30 19 6. Galgahéviz 16 7 3 6 39:29 17 7. Csömör 16 6 5 5 37:29 17 8. Domony 14 6 2 6 21:15 14 9. Kartól H. 14 5 1 8 28:37 11 10. Nagytarcsa 14 5 — 9 10:26 10 11. Váckisűjf. 16 5 — 31 17:43 10 12. Mogyoród 15 4 1 10 29:42 9 13. G. Vasas M. 16 2 4 10 24:39 8 14. Szada 16 1 — 15 5:54 2 IL K. TBKiH Beszámoltunk arról. mayen gyöngén ment eddig tavasszal az NB I-ben szereplő Ceglédi Építők tekecsapatának, a másik ceglédi sportkör, a Bányász, némi kárpót­lást nyújt a felsőbb osztályúak sok vereségéért. A bányászok a legutóbbi fordulóban idegenben győztek, s ezzel csoportjukban a második helyre jöttek feL NB U. férfi. KtgetÜ csoport: Bp. EKA—Ceglédi Bányász (25313577). 2:6 1. Ózdi Koíl. 6 15 953 33 2. Ceglédi B. 6 15 277 29 3. K. MÁV 6 15 036 29 4. Csepel 6 14 980 29 5. SZAK 6 15 149 23 6. Z. Danuvia 6 15 702 27 7. Szegedi Post. 6 15 376 27 8. KTSTFrXT 6 15 215 23 9. Vízművek 6 14 744 20 10. Bp. MBDOSZ 6 14 987 16,5 11. K. Vasas 6 14 582 15,5 12. Bp. EKA 6 14 790 11 Baracsi kezén a labda: s aztán újabb gól (Gyimesd Sándor felv.) 1 Albérleti szobát keres fiatal házaspár Buda­pest környékén. Fe- tőcz. n., Tapolcsányi u. 2. ____________ V idékinek átírható! Budapesthez félórá­nyira,- beköltözhető, príma házam eladó. Kettőszoba-hallos, Séányszobás. összkom­fortos. Gyümölcsös­ben. vízvezetékkel, villannyal! Buszmeg­állónál. Felsőgüd, Vö- rösmarty 25., Barta. Trabant Combi, kifo­gástalan állapotban, 20 000-et futott, családi okból, sürgősen el­adó. Megtekinthető vasárnap egész nap. újpest. Árpád ut 23. Teutsch Frigyes. _____ É M. 42. sz. Állami Építőipari Vállalat Bp., X., Gergely u. 8. Azonnali be­lépésre felvés* kubikosokat, fér­fi segédmunkáso­kat, valamint fes­tő. mázolókat. Munkásszállást, étkezést, térítés ellenében biztosí­tunk. jelenkezés: hétfő, szerda, pén­tek; munkaerőgaz­dálkodás. Beköltözhető kétszo- ba konyhás ház el­adó. Nagykőrös, Szol­noki utca 114. Szép, modem, 10 dó­ból álló ebédlőbútor eladó. Nagykőrös, Pa­tai. u. 15. Érd: szom­bat délután és vasár­nap^ ___________________ 250 köbcentiméteres, kiskerekű Jáwa eladó. Nagykőrös, Érd: Dal- madi Gy. u. 1. Szabó Ktsz irodája. Felveszünk darus traktorunkra 1 főt, akinek traktorkezelő és darukezelő vizsgá­ja van, továbbá vil- lanyhegesatőket, se­gédmunkásokat és 1 fő kőművest. Dunaha- raszti, MAHART Ha­jójavító Üzem. (Tele­pünkre.) Vállalatunk felvesz bádogos, telőfedő, kőműves, villanysze­relő, festő szakmun­kásokat, csatornaépítő munkásokat, valamint férfi segédmunkáso­kat budapesti munka­helyeinkre. Jelen tke- zés: X., Hölgy u. 8. Munkaügyi osztály. Az É. M. 25. 6Z. Állami Építőipari Vállalat azonnal felvesz autóvillamossági szerelőket, kőműves szakmunkásokat és 18 éven felüli férfi segédmunkásokat budapesti, gödöllői gyömrői, nagyká- tai, váci és apaj- pusztai építkezé­seire. J elentkezés; Budapest XXI., Kiss János altá­bornagy utca 19., valamint szakipara kiegészítésére, lakatosokat, motorszerelőket, autógén- és vil­lanyhegesztőket, továbbá szobafestő szakmunkásokat, Budapest XXI., Rákóczi Ferenc u. 187. Vidékieknek taná­csi igazolás szük­séges. A Mechanikai Laboratórium felvételre keres Gorkij fasori és alagi telepére szer­kesztésben jártas gépészmérnököket, gépész­technikusokat, elektromérnököket és elektro­technikusokat, valamint üzemi gyengeáramú elektromérnököket, elektro­technikusokat, szerszámkészítőket, mechanikus- és elektromos műszerészeket, maros, esztergályos, lemezlakatos, TMK lakatos szakmunkásokat és gyakorlott be­tanított munkáso­kat. Alagi telepre külön autóbuszjá­rat. Jelentkezés Bp. VII., Gorkij fasor - 25. Személyzeti o. Tel.: 229-238 és Dunakeszi alagi telep. Eladó szürke Skoda Oktávia Szuper, rá­dióval, 28 000-et futott, príma állapotban. Nagykőrös, Kossuth u. 26. Kovács órás. Érdeklődni' minden­nap. A hivatásos középsúlyú ökölví­vó Európa-bajnok Papp László, soron következő, 24. mérkőzésé­re, május 17-én Bécsben kerül sor. A 10 menetes találkozón az amerikai néger Randy Sandy lesz a háromszoros olimpiai bajnok ellenfele. Papp László jelenleg Budapesten folytatja előkészülete­it, május első hetében utazik Eécsbe. s az osztrák fővárosban edzőtáborba vonul. Ezúton mondunk hálás köszö­netét mindazoknak, akik szeretett jó feleségem, édesanyánk, nagy­anyáink, dédnagyanyánk és test­vérünk: id. Nagy Istvánná szül.: Habony Borbála temetésén meg­jelentek, részvétükkel bánatunk­ban osztoztak, sírjára koszorút, virágot helyeztek Id. Nagy István és a gyászoló csailád. Köszönetnyilvánítás. A gyászoló család nevében Angyal Gyula tra­gikus . elhalálozása alkalmával nyújtott segítségért és részvét- nyilvánításokért a váci társadalmi szerveknek, a KIOSZ-nak, az is­koláknak, a barátoknak, ismerő­söknek és ismeretleneknek ezúton is hálás köszönetét mondunk, özv. Angyal Gyuláné és a gyá­szoló család. PEST MEGYE] HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja Főszerkesztő Bácskai László Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó Csollány Ferenc Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. VETI.. Blaha Lujza tér 3 Egész nap hívható központi telefon: 343—100. 142—22< Gepírószoba ?hívható 20 óráig): 140—447 — Belpolitikai és sport­rovat: 140—449 - Ipari rovat: 141—462 — Művelődési rovat: 141—258 Előállítja Szikra Lapnyomda Budapest Index: 25 064 Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi posta­hivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj 1 hónapra 11 forint A horgászok is elkezdték A Szentendrei Horgász Egyésület nemcsak a városbelieket, hanem a járás csaknem vala­mennyi községének horgászait tömöríti. Az egyesület hagyományos paducfogó-versenyét. amely' az évad nyitányát jelentette, népes mezőnnyel, mintegy 60 résztvevővel bonyolították le. A végső sorrendet a horgászok által kifo nőtt halak összsúlya, illetve azok minősége dön­tötte el. Már reggel 7 órakor benépesedett a Duna-part. A délelőtt folyamán azonban a víz tükrén megjelentek a csónakázák, akik sok bosszúságot okoztak a versenyzőknek: túl közel haladva a parthoz, gyakorta „összeszedték” a zsinórokat. Margaritovics Jenő dr., aki 10 éve áll az egyesület élén, valamint Papp László ellenőr alkották a versenybizottságot. Képünkön a mezőny Benjáminja, a 12 éves Heim László, mellette papája Heim György, az egyesület 110 kilós titkára. Jobboldalt a budakalászi Kutas! József épp második fogását gusztálja (R. l. felv.) IPARI TANULÓ KÉZILABDA KUPA Az 1963. évi kieséses rendszerű Ipari tanuló Kézilabda Kupára megyénkből öt csapat nevezett: Aszódi 200. sz. ITSK, Gödöllői 202. sz. rrSK, Pilisvörösvári 206* sz. ITSK, Váci 204. sz. ITSK. Szi­gethalmi 208. sz. ITSK. A Pest megyei Kézilabda Szövetség el­készítette a torna sorsolását, e szerint a találkozók párosítása és időpontja a következő: 204. SZ. ITSK—206. SZ. ITSK (Vác. Kötött-pálya. 12). 200. sz. ITSK—202. sz. ITSK (Aszód, 10.30). Ez a két találkozó vasárnap, ápri­lis 20-án lesz. Az áUvamaradó kft győztes május 1-én Szigethal­mon játssza a döntőt a 208. sz. ITSK csapatával, körmérkőzéses formában. A győztes Jut az országos se­lejtező mezőnyébe. Leningrádiban szerdán rendezték meg a Leningrád—Budapest sza­badfogású birkózóviadalt, amely a hazaiak 5 a arányú győzelmével ért véget, a ceglédi Reznák dön­tetlenül végzett. Varsóban szerdán befejeződött a Bp. Honvéd—Legia nemzetközi öttusaverseny, a magyar sportolók biztos győzelmével — Szaniszló, illetve a Bp. Honvéd elsőségével. Csütörtökre virradóra, meglehe­tősen fáradtan érkeztek Buda­pestre a kínai asztaliteniszezők. A csütörtökre tervezett bemutató a Zrínyi Katonai Akadémián, a kí­nai játékosok fáradtsága miatt el­maradt. Ma Komáromban csak egymás elleni bemutatón vesznek részt. Szombaton és vasárnap a Sportcsarnokban viszont már a terveknek megfelelően, körmér­kőzéses versenyen találkoznak a magyar játékosokkal. Ön iá a ^j£)unalan uaría. l. ..// keizul I Május 1-én, Tahiban megnyílik a „VÖRÖSKŐ” étterem J éó eózpreóózo Különleges ételek, kitűnő italok, mindennap zene! + ' Ha jól akar szórakozni jöjjön a „VÖRÖSKÖ” étterem-eszpresszóba! Mozgalmas szerda Szerdán ismét igen élénk volt a nemzetközi labdarúgó-program. Több országos válogatott találko­zóra. valamint nemzetközi kupa- mérkőzésre került sor. Nagy ér­deklődés előzte meg a kétszeres világbajnok brazil válogatott má­sodik európai mérkőzését. A „zsonglőrök” óriási csalódást kel­tettek Brüsszelben. 5:1 arányú gólzáporos vereséget szenveditek Belgium együttesétől. ★ Ausztria—Csehszlovákia 3n (0:0). Bécs, 76 000 néző. G. Nemec (3), Ul. Maseik. A svédek elleni mérkőzésre ké­szülő labdarúgó válogatott keret Gyöngyösön játszott edzőmérkó- zést. az NB III-íis Gyöngyösi Spartacus ellen, a válogatott a fe­rencvárosi játékosok nélkül áll* ki. A válogatott keret—Gyöngyö­si Spartacus 12:1 (2:0). ★ A svédeik elleni selejtezőre ké­szülő magyar olimpiai csapat szerdán Szegeden Játszat* edző- mérkőzés* a jugoszláv Vojvodina ellen. Olimpiai keret—Vojvodina í:i (0:0). zerdán ját­szotta a Fe­rencváros első mérkőzését a Vá­sári Városok Ku­pa döntőbe jutá­sáért. Pillantsunk csak röviden visz- sza az előző bu­dapesti VVK-ta- lálkozóra. Az első félidőiben Fried- manszky Zoltán összecsapott a Ploesti közép­hátvédjével, aki­nek keze eltörött. — En ezután rosszullétet, a szí­vem táján tompa fájást éreztem, nem is tudtam végigjátszani 90 percet — emléke­zik vissza a sze­rencsétlen epizód­ra a zöld-fehér játékos. — Azóta kényszerpihenőn vagyok, március 29-én feküdtem be a Sportkór­házba kivizsgálás­ra, s a lelet még most sem vég­leges. Az orvo­sok szívizom­vagy koszorúér­gyulladásra gya­nakszanak. A látogatási na­pokon igen sokan keresik fel a csaknem egy hó­napja kórházban levő Friedmansz- kyt. De különö­sen jólesik neki diákjainak figyel­messége. A zöld­fehér labdarúgó Budaörsön az I-es számú általános iskolában tanít, a Vl/B osztályfőnö­ke. Legszorgalma­sabb, legjobb ta­nulói — Módi Zoltán, Füzér Fe­renc Péter, Dé­vai István, az osz­tály „triumvirá­tusa” — a beteg- látogatásban is igen szorgalma­sak. Ma is tiszte­letüket teszik ta­nárjuknál. A budaörsi is­kola igazgatója, a szakszervezet képviselője, klub­társai. God a Imre, a PTST munka­társa, Barbacsy Imre. a budai JTST elnöke, sem hiányoztak a szer­da, péntek, va­sárnapi látogatá­si napokról. Albert Flórián egyszer nemcsak látogatóként ér­kezett az I-es szá­mú belosztály 13. szobájába. Április 1-től 5-ig ő is ott feküdt Fried- manszky mellett, kivizsgáláson volt. Hasonlóképp Szé­les, a tartalék­csapat egyik játé­kosa. A budaörsi diá­kok, pedagógus­kollégák. klub­társak, szurkolók és még sokak — köztük a Pest megyei sportba­rátok, akik köré­ben oly sok él­ménybeszámolót tartott — kíván­ságát tolmácsolva zárjuk e sorokat; mielőbbi gyógyu­lást Frici bácsi, Frici! — reitter — CEGLÉDI APRÓHIRDETÉSEK Szoba-, épület- és bú­torfestést, részletfi­zetésre is, jutányosán vállal Szabó József, IX. kér., Bezerédi u. 25. szám (volt Dob ut- ca). __________ E ladó: jól állapotban levő kályha, tűzhely, konyhaasztal. Szarvas utca 10. alatt. 80 drb kúpcserép el­adó, Bezerédi utca 6. szám alatt. __________ 3 50-es IZS motorke­rékpár eladó, Budai út 9. sz. Zsámberger lakatos mellett._______ 4 2 éves nő bejárónak elmenne. ugyanott friss libatoll és alig használt tangóharmc- nika eladó. Dessewffy utca 84. (Volt Homok utca.)_______ E ladó Felszegi út 9. számú ház. Bővebb felvilágosítást Tápíó- györgyén. Lovas Jó­zsefnél. IX. kér.. Rét utca 26. számú ház eladó, be­költözhető. Jó állapotban levő PANNÓNIA motorke­rékpár eladó. Mizsei út 11._________________ E gyedülálló, egyszerű, idősebb munkabíró asszonyt keresek cse- mői szőlőbe. Fehér, Achim utca 9. Bútor­üzlet után második utca. DANUViA motorke­rékpár eladó, Cegléd. Rákóczi út 8. alatt. Cegléd központjában eladom 2 és 3 szobás házam, 2 szobás cse­relakással beköltözhe­tően. Érdeklődni Ceg­léd. Petőfi utca 4.. Szpthmáry. Eladó Törtei! útban 2x350 n-öl porta. Za- karék mögött, egész­ben is. felerészben is. Uj utcai. 350 n-öl por­ta. 800 n-öl szőlő, az öreghegybe, jó épü­lettel. Értekezni lehet Felház utca: 2. szám alatt, főleg vasárnap, hétköznap esténként. Darányi Sándornál. Épületanyag, bontás­ból, eladó. Érdeklődni lehet Buzogány u. 21. Juhászéknál. Harminc mázsa, I/A minőségű széna eladó. Törtei, Nyilas dűlő, 72. (Pesti-féle tanya.) Só állapotban levő, mély gyermekkocsi olcsón eladó, újváros- szél 11 Eladó negyed telek, kis épülettel, ugyanott cserép, és kárpitozott vaságy. Hajó q, i/a. Építőipari kalkulátort, (technikust). 3 fót, va­lamint munkaügyis bérelszámolót. cső­-- ti K TSZ. Cegléd. A A- u- 26. Tplefon Eiuszobai üvegfal el­adó. Szolnoki út *>0. S 7*™ ttlr-.ii Nagypecstés- sütő tökmag é*! venvige, 4 forint. G. Bíró György Széchenyi tér 5. BETEG AZOSZTÁlYEÓNÖk BÁCSI

Next

/
Oldalképek
Tartalom