Pest Megyei Hirlap, 1957. október (1. évfolyam, 130-156. szám)

1957-10-19 / 146. szám

K7rri kfCírtap 1957. OKTÓBER 19. SZOMBAT Asztalitenisz Tizek-versenye, országos birkózó-bajnokság Kehéa feladat előtt KB il-es és KB IMI-as csapataink Ml LESZ A HÉT VÉGÉN? A Ceglédi Vasutas a BVSC, a Váci SE pedig a Bp. Vörös Meteor ellen lép pályára va­sárnap. Érdekesség, hogy a ceglédiek már játszottak a Me­teorral, a váciak pedig a Bu­dapesti Vasutassal. A CVSE, meglepetésre a fővárosban győzött a Meteor ellen, a VSE viszont kikapott a BVSC-tők Vajon most mi lesz? Egy tény, a ceglédi csapat sokkal nehe­zebb feladat előtt ál, mint a váciak. Harmadik \B Il-es együttesünk már ma pályára lép, az Egyetértéssel játszik, méghozzá idegenben. * öt csapat, más megyében. Ez jellemzi az NB 111 soron- következő fordulóját. Gödöllő valószínűleg nem szerez pon­tot Martonvásáron, több esélyt adunk — elsősorban — a Pili­si Bányásznak és a Pilisi Ki­nizsinek. A Váci Vasutas nem esélytelen a Székesfehérvári Honvéd ellen. A Szentendrei Honvéd—Nagykőrösi Kinizsi mérkőzés a vendégek győzel­mét ígéri. Vajon megtörik-e a péceliek döntetlensorozata? Reméljük, hogy igen. Minden­esetre a hetedik helyezett An- navölgy nem lebecsülendő el­lenfél. A más megyebeliek összecsapása közül igen érde­kesnek ígérkezik a Töltőd— Esztergom találkozó. ★ A megyei I. osztályú labda­rúgó-bajnokság műsorából az Üllő—Gyömrő és a Sziget- szentmiklós—Monor mérkőzés emelkedik ki. Gyömrő talán •megtöri az üllőiek sikersoro­zatát. A javuló formában le­vő Monor a második helyezett Szigetszentmiklós otthonába látogat el. Vasárnap kerül sor a me­gyei asztalitenisz sport egyik legjelentősebb eseményére, a Tizek ba jnokságára. Pest me­gye legjobb pingpongozó! kör- mérkőzéses rendszerben küz­denek a Tizek bajnoka címért. A verseny részvevői a követke­zők: Férfiak. Felnőttek: Ehrlich (Ceglédi Vasutas), Papp, Ger- gye (Ceglédi Építők), Tóth, Juhász, Nagy dr„ Árvái (Gö­döllői Vasas), PáJfi, Molnár (Váci SE), Kőházi «Nagykőrö­si Kinizsi), Rung (Fóti Vas­utas). Ifjúságiak: Imre Ferenc, Imre József (Gödöllői Vasas), Rónaszéki, G. Biró (Ceglédi Vasutas), Hubik (Dunakeszi Spartacus), Elek (Fóti SE), Kiss, Bea (Váci SE), Nánási II (Nagykőrösi Postás), Lukács (Felsőgöd). Nők: Felnőttek: Plahi, Pá­pai, Boné (Gödöllői Vasas), Faragóné, Kosik, Milus, Papp (Ceglédi Építők), Rungné (Fó­ti Vasutas). Ifjúságiak: Csőké, Gémesi Gabriella, Gémes! Ág­nes (Gödöllői Vasas), Kovács, Füle Erzsébet, Füle Vera (Ceg­lédi Építők). RÉSZLETES MŰSOR SZOMBAT 1ABDARÜGÁS. NB n. Keleti csoport: Egyetértés—Csepel Autó (Rákosfalva, 14.30, Simkó), VASÁRNAP ASZTALITENISZ. Pest megye tizek-bajnoksága, Vác, Gépipari Technikum, 10. BIRKÓZÁS. 1937. évi országos kötöttfogású bajnokság, Sportcsar­nok, 9. KERÉKPÁR. A Szabolcs-Szatmár megyei sportfeiügyelöség országúti versenye, Nyíregyháza, 10. LABDARÚGÁS. NB II. Déli cso­port: váci SE—Bp. Vörös Meteor (Vác, 14.30, Boros G.), Ceglédi Vas­utas—BVSC (Cegléd, 14.30, Pósa). NB III. Közép-dunái csoport: Pé- cell MÁV—Bálinkat Bányász (Pé- cel, 14.30, Sárosi), Viscosa—Székes- fehérvári Petőfi (Nyergesujfalu, 14.30, Kovács), Martonvásári Trak­tor—Gödöllői Vasas (Martonvásár, 14.30, Vankó), Ercsi Kinizsi—Ado­nyi Petőfi (Ercsi, 14.30, Kaiser), Tokodi Bányász—Esztergomi Vasas (Tokod, 10.30, Timár), Balinkai Bá­nyász—Pilisi Bányász (Balinka, 10.30, Monáth), Sz. Honvéd—Váci Vasutas (Székesfehérvár, 13, Sze­nes!), Sz. MÁV—Pilisi Kinizsi (Szé­kesfehérvár, 14.30, Vajasdi). A Szentendrei Honvéd—Nagykörösi Kinizsi mérkőzést nem jelentették be. Megyei I. osztály: Albertirsa— Vecsés (Albertirsa, 15, Jakab), Váci Hajó—Tököl (Vác, 9.30, Németh), Sz.-ujfalu—Dunakeszi Kinizsi (Szi- getujfalu. 15, Potoesnyi), Üllő— Gyömrő (Vecsés. 15. Soós), Maglód —Ceglédi Építők (Maglód, 14.30, Veszprém megyéi Jv.), D. Magyar­ság—Felsögöd (Dunakeszi, 14.30, Száraz), Sz.-mlklós—Monor (Sztgel- szentmiklós, 14.30, Sándor), Kistar- csa—Fóti SE (Kistarcsa, 14.30, Kiss K.). Megyei n. osztály. Petőfi cso­port: Ujhartyán—Tárnok (Ujhar- tyán, 15, Lékó), Dabas—Inárcs (Da- bas, 14.30, Ember), Torbágy—Endi Építők (Torbágy, 14.30, Csesznekl), Alsónémedi—Ecser (Alsónémedi, 14.30, Csizmadia), Örkény—Bia (Ör­kény, 15, Nagy I.), Érdi Traktor— Öcsa (Érd, 15, Gábor), Bugyi—Új­lengyel (Bugyi, 14.39, Császár), Páty—Budaörs (Páty, 13, Kelemen). Zrínyi csoport: Dunabogdány— Nagymaros (Dunabogdány, 14.30. Horváth), Váci SE n—Kanal (Vác, 13, Haness), Tahi—Szentendrei Épí­tők (Tahitótfalu. 13, Glozik), Pilis- vörösvár—Fóti Vasutas (Pilisvörös- vár, 15, Pusztaszeri), Piliscsaba— Nógrádverőce (Piliscsaba, 14, 7), Alsógöd—Váci Forte (Alsógöd. 14.30, Madarász), Veresegyház— Szob (Veresegyház, 14.30, Kirchen­baum). Visegrád—Zebegény (Viseg- rád, 14.30, Breznal). Kossuth csoport: Tápiősüly—Ke­repes (Tápiósüly, 15. Medgyesi), Iklad—Túra (Iklad. 14.30, Szalay), Mogyoród—Hévizgyörk (Mogyoród, 14.30, Bottyán), Aszód—Zsámbok (Aszód, 14.30, Simák). Gyömrő II— Isaszeg (Gyömrő. 14.30. Czékmány), Csömör—Nagykáta (Csömör, 14.30, Kimmel), Kóka—Tápiószeeső (Kó- ka, 14.30. Vigh), Galgahévíz—Bag (Galgahévíz, 15, Tabányi). Rákóczi csoport: Monor n—Tak­sony (Monor, 14.30, oláh), K.-lac- háza—Halásztelek (Kislcunlacháza. 14.30, Vincze), Ceglédi Vasutas II— VASRAKODASRA HIIIHIIHIIIIIIIHHIIHHMIIIIimilllllllllHHIIIIIHUIIIIIIIIHIIllllllltlIlllllUimmtniUlllllt FÉRFI SEGÉDMUNKÁSOKAT KERES a Kohászati Alapanyagellátó Vállalat. Védőfelszerelést és kedvezményes áron ebédet biztosítunk. Cím: Budapest, VI., Benczúr utca 11. földszint. Irodagépek, varrógé­pek express javítása. Varrógépmotorok, in­dítók eladása, felsze­relése. Kapitány An­tal műszerész, Bp., VI., Szinyei Merse u. 16. kapu alatt. (Vi­dékre is szállítunk!) 50o literes új tölgy­hordók eladók. Kis­pest, Wekerle u. 62. Mozaiklap színes, mintás, I. o. kivitel­ben, azonnal kapható és megrendelhető a készítőnél. Kaba, Bu­dapest, XI., Bartók Béla út 76. 256—211. Rekamiék, fotelek, székek sezlonok nagy választókoan kapha­tók Rex kárpitos, II.. Mártírok útja I. (Mar- git-hldnál.) HIRDESSEN 4 PES7 MEGYEI HÍRLAPBAN Nagykőrösi Kinizsi n (Cegléd, 12.43, Ripp), Ceglédbercel—Pilisi Kinizsi II (Ceglédbercel, 14.30, Sző­ke), Albertirsa II—Aporka (Albert­irsa, 10, Kókai), Péteri—Szentmár- ton (Péteri, 15.30, Halász). A Duna- varsány—Ceglédi Honvéd és a Szi- gethalom—Ráckeve mérkőzést nem jelentették be. TEKE. NB I. Keleti csoport: Ózdi VTK—Ceglédi Építők (Ózd, 8). Szerdán utazik Stockholmba | a magyar öttusa válogatott | Október 26-án Stockholmban 1 megkezdődnek az 1957. évi öttusa | világbajnokság küzdelmei 16 or- | szág 44 sportolójának részvételé- 1 vei. Ausztria, Brazília, Anglia, Chile. | Finnország, Magyarország, Olasz- 1 ország, Lengyelország. Románia, | Svájc, Szovjetunió és Svédország | teljes csapattak a dánok és cseh- | szlovákok pedig egyéni verseny- f zőkkel vesznek részt a küzdelem- § ben. A magyar öttusázók edzőtábor- % ban — közös edzésekkel — készül- | nek a nagy erőpróbára. A Szabó | Sándor, Hódi János, Ferdinand! f Géza és Szaniszló Józseí össze- | tételű együttesből csak a verseny I előtt, a pillanatnyi legjobb formák | alapján állítják össze a végleges 1 3 tagú csapatot. öttusázóink október 23-án 10.5ö § órakor utaznak el a Ferihegyi re- \ pülőtérröl Prágába, ahonnan | ugyancsak repülőgépen folytatják | útjukat s még aznap az esti órák- | ban megérkeznek Stockholmba, a 1 világbajnokság színhelyére. SZTÁROK ISASZEGI GONDOK... — Megkapták levelünket? — már két ízben érdeklődtek szerkesztőségünkben az isasze- gi sportvezetők. — Megkaptuk, s mihelyt le­het leközöljük. Most eleget teszünk ígére­tünknek. Az isaszegi vezetők és szur­kolók levelük elején megemlí­tik, hogy sportkörük igen ne­héz anyagi körülmények kö­zött működik. Nincs, aki tá­mogassa őket, bizony nehéz helyzetben vannak. Az Isa­szegi SK a közelmúltban egye­sült a helyi KISZ-szervezettel, de az egyesülés nem sokat len­dített eddig a sportkör gazda­sági életén. Az Isaszegi SK labdarúgó­csapatai közül az „egy“ a me­gyei II. osztályban, a tartalék- együttes pedig a járásban sze­repel. Ifi gárdájuk az alszövet- ségi ifjúsági bajnokságban ját­szik. így mintegy hatvan lab­darúgót foglalkoztat a sport­kör, de lenne több játékosuk is, ha a helyiség és a pálya­gond megoldódna. Sőt, megfe­lelő sportköri klubszoba bir­tokában megalakíthatnák a szakosztály mellé az asztalite­nisz és sakkszakosztályt is. Je­lentkező van elég. De hogyan is áll a helyiség és pálya-kérdés? A sportkör jelenleg az MSZMP székházban dolgozik, a helyi KISZ-szervezetteí együtt. Nincs külön szobájuk, ahol a játékosértekezleteket megtarthatnák, vagy ahová meghívhatnák a szurkolókat közös eszmecserére. Az ilyen megbeszélés pedig mindig gyü­mölcsöző szokott lenni A legnagyobb gond a sport­telep kérdése. A községi sport­kör tulajdonában, illetve hasz­nálatában levő pálya egészség­telen, poros, homokos. Oly­annyira, hogy csaknem veszé­lyes rajta játszani. Az isasze- g:ek egyik terve, hogy rendbe­hozzák, füvesítik a talajt. De mi lesz addig, amíg ismét hasz- 1 nál'ható lesz a pálya? Ne játsz-1 szartak, vagy pedig a mérkő-1 zéseket bonyolítsák le „albér-1 letben"? A levél szerint egyik megöl-1 dás sem célravezető. Az isa-1 szegiek azt szeretnék, ha egy 1 új pályához juthatnának. A § tervezett hely magántulajdon, | a birtokosok egy része ót is 1 adná a területet, de állítólag a | tanács nem rendelkezik meg-1 felelő „csere-területtel“. No, és mi a véleménye ezek- | ről a kérdésekről a tanács-1 nak. Erről beszélgettünk Kó-1 czián Lőrinc VB-elnökkeL — Nem vitás, nehéz körül- | menyek közön működik a 1 sportkör — mondotta a VB- | elnök. — A rendezvényekből | és a pályabevételekből tartja | fenn magát. Sajnos, a tanács | anyagi lehetőségei igen korlá- | tozottak, csupán a községfej- | lesztési alapból tudunk „ spor- 1 tolóknak segítséget nyújtani. | így volt ez tavaly, s így tér- | vezzük idén is. — A pályakérdést vélemé- | nyem szerint csak a jelenlegi | terület rendbehozatalával, fü- § vesítésSel lehet megoldani. Az § új pálya építését a csere-ingát- 1 lan hiány miatt nem tudjuk f nyélbeütni. Az eddigi pálya | felfrissítéséhez o, gépállomás | segítséget ígért, felszántja a f talajt, s közreműködik a többi 1 munka végzésénél is. Ez idő % alatt igyekszünk jelentősebb \ támogatást nyújtani a sport- | •körnek, havi két rendezvény | tartására adunk majd enge-1 délyí. Nehéz problémákkal küzd | az isaszegi sportkör, de kija- | víthatók ezek. Meg kell olda- | niok a község vezetőinek azt, | hogy az eddiginél nagyobb | anyagi támogatást nyújtsanak | a sportolóknak. Ez nem leüie-1 teilen feladat. A párt, a ta-1 nács és a sportkör vezetőinek | még szarosabb összefogása, § biztos meghozza a gyümöl- | csőt. Klára Lucsko Pável Kadocsnyikov «fiiiinfiiiiiiiimiiiHfiiiiiiiimifiiiiimimiiitiiiiimitiiiiiiiiiiiirtiiimitiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiMiiiiiiitiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitimitiB Ki őrzi ma a Csepel Autó kapuját az Egyetértés elleni mérkőzésen Mint a múlt héten a Váci SE, úgy most a Csepel Autó is szombaton játssza le NB Il-es mérkőzését. Az autógyáriak az Egyetértés csapatával mérik össze tudásukat. Az előkészü­letekről. a várható összeállí­tásról Tóth János szakosztály- vezető, a következőket mon­dotta: — A hétközi edzőm érközésen az „idegen“ ellenfél, az EMTK nem jelenhetett meg, betegség akadályozta meg őket a ven­dégszereplésben. Így a Csepel Autó első és második csapata játszott egymással. A héttagú együttesek küzdelme 3:3-as döntetlennel végződött. AZ eredmény alakulásában közre­játszott, hogy Kárpáti, Pásztor, Kulcsár és Glüdk, hiányzott a nagyok közül, nomeg az is, hogy a tartalékcsapat erős becsvággyal lépett pályára. A betegek listáján pénteken már csak egy név szerepelt: Glück, s valószínű, hogy ma nem ö védi a Csepel Autó ka­puját. Kaiser és Hentes közül választják majd ki a megfelelő embert. Tervek szerint a múlt­heti összeállításban veszi fel a küzdelmet a Pest megyei csa­pát: ? — Vigh, Kulcsár, Goda — Szigetvári, Ribári — Kár­páti Glödkl, Pásztor, Kalász, Réti, A játékosok fogadkoznak, igyekeznek sikeresen megállni helyüket a mai találkozón. Az Egyetértéssel még nem játszot­tak. a közelmúltban Miskolcon látták szerepelni a csapatot, s már akkor „kinézték“ a legve­szélyesebb labdarúgókat, így a középcsatár Zakariást és a bal­szélső Bozsikot. A szurkolók körében nagy érdeklődés előzi meg a mai mérkőzést, s valószínűleg sok autógyári néző is övezi majd a Kerepesi úti pályát. STOP! Ha jó kávét akar inni JÖJJÖN az ALSÓGÖDI 2-ES CUKRÁSZDÁBA Tanácsház mellett. PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei bizottsága és a megyei tanács lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest. VIII.. Blaha Lujza tér 3 Telefon: 343-100 142-220. Szikra Lapnyomda. Felelős vezető: Kulcsár Mihály. ß©W© megvette már a O LOTTO szelvényét 0 liuuiiiiiiiiiiiiniHiiiiiniiiiiuiiiiiniiiiiiiiiuiiiiHtiiiiiiniituiiiiiiiitiiiiiiHiiiniiiuiiiiiiiiiiiuiiMiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiHiiiiiiiiitiiiummmdiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimuiiit'iiiiiiiiiiiiuHiiiifuiiiiiuiiria ! <])td TÖodafL 5000 FORINTOS REJTVÉNYVERSENYE Á ma elrejtett rejtvénymondatot megtaláltam: ■ SZ.------című cikkben. a láírás, lakcím A SZELVÉNYT BORÍTÉKBAN KÉRJÜK BEKÜLDENI

Next

/
Oldalképek
Tartalom