Pest Megyei Hirlap, 1957. október (1. évfolyam, 130-156. szám)

1957-10-02 / 131. szám

6 «ST MEGYEI iSfCirlap 1957. OKTOBER 2. SZERDA Már a folyosón elkapott az egyik vezető. — Hallotta, mi történt Nyáregyházán? Megszurkál- ták az ellenfél nézőit, félbe­szakadt a mérkőzés. Benn, a labdarúgó alszövet- ség helyiségében is ez volt a fő beszédtéma, ezt tárgyalták izgatottan a jelenlevők „Kifutott" a kapus Nyáregyházán játszották le vasárnap a Náregyháza—Pé­teri II. osztályú mérkőzést. A találkozó a második félidőben a Péteriek 2:l-es vezetésénél félbeszakadt. Az esetről Sze- nyán Pál, a Péteriek intézője a következő jelentést adta a szövetségnek. „A második félidő 32. per­cében a hazaiak lerúgták a mi jobbszéls&nket. Az egyik szur­kolónk bekiabált Vanház já­tékvezetőnek, figyelmeztette őt, hogy egy játékos fekszik a pályán. Erre a hazai ka­pun elhagyta posztját, odaro­hant a beknabálóhoz s ütlegelni kezdte, s csakhamar tömeg­verekedéssé fajult a dolog. A péteri szurkolók és a játékosok tehergépkocsijukhoz menekül­tek, közben kijutott néhá- nyuknak az ütlegelésből. Há­rom péteri szurkolót, Sárán- Szki Pált, László Mihályt és Bielik Sándornét a kocsira felszállás közben megszurkál- ták.”- A jelentés arról is szól, hogy a nyáregyháziak bal­szélsője mérkőzés előtt a kö­vetkező kijelentést tette „in­nen nem mentek haza, csak gyalog.” Ügy látszik, a fenye­getésnek alapja is volt. Ki­derült, hogy a sportolókat szállító TEFU gépkocsi veze­tője myáregyházi lakos, aki először nem akarta a csapa­tot hazavinni. A péteriek amiatt jelentést tesznek majd feletteseinek. A nyáregyházi botrányról nem tudtunk a hazaiak veze­tőjével beszélni, mert közü­lük senki sem jelent meg a szövetségi napon. Tudomásunk szerint a nyáregyhézi intéző a mérkőzésen sem volt ott. A községben az elmúlt vasár­nap is adódtak sportszerűt­len jelenetek. Ezt figyelembe véve az alszövetségnek a leg­szigorúbb büntetést kell hoz­nia az esettel kapcsolatban. (Kedd este beérkezett a szö­vetségbe Vanház játékvezető jelentése. Eszerint a II. félidő 27. percében az egyik péteri játékos sérülést színlelve a földön maradt, mire betódult a közönség a pályára és vere­kedés kezdődött. Ebbe be­kapcsolódtak a játékosok is, többi között Fekete, a nyár­egyházi kapus. A verekedők csakhamar eltűntek a közön­ség gyűrűjében. Természete­sen a játékvezető lefújta a mérkőzést 1 Árokba futott a kistarcsaiak autóbusza Gól nélküli döntetlennel végződött vasárnap a Duna­keszi Kinizsi—Kistarcsa mér­kőzés. A vendégcsapatnak az első félidőben három nagy helyzete akadt, azonban egyi­ket sem tudta értékesíteni. Hoffmann hiányát megérezte a tárcsái támadósor, de va­lószínűleg a mérkőzés előtti izgalmak is befolyásolták a csapat teljesítményét. Az együttest szállító autó­busz ugyanis a gödöllői or­szágúton a „patkónál'’ az árok­ba futott, s ott féloldalra bil­lent. Szerencse, hogy az el­ső kerék nem csúszott tovább, mert csupán egy méter vá­lasztotta el a kocsit a két mé­ter mély szakadéktól. A benn „Megszurkálták“ a péteri szurkolókat Nyáregyházán Hírek a labdarúgó házból ülőik egymásra estek, néhá- nyan izgalmukban kiugrottak az ablakon. A rendőrség kiszállt a helyszínre, megvizsgálni az esetet. Kiderítették, hogy a vezető ittas volt. A sofőr nem is tiltakozott, maga vallotta be „bűnét”. Kisegítő autó­buszt küldtek a fővárosból a csapat továbbszállítására. Az ifjúsági játékosok már előbb útnak indultak, de így is késéssel érkeztek Dunakeszi­re. Emiatt csak 20 percig tartott az ifjúsági találkozó. Helyi rangadó Vácott Az eddig még veretlen Váci Forte a Váci SE II-vei mérte össze tudását vasárnap. A má­sodik csapat igen nehéz ellen­félnek bizonyult, hiszen három NB Il-es játékos — Boros, Buchnitz, Farkas — is helyet kapott az együttesben Két el­lentétes félidő jellemezte a já­tékot. Az első 45 percben a Forte játszott fölényben. A csapat először kihagyott egy 11-est, később Sebestyén meg­szerezte a vezetést számukra. Fordulás után a Váci SE II irányította a játékot, de az eredményen már nem tudott változtatni. A Forte vasárnap az ötödik mérkőzését is meg­nyerte, s érdekesség, hogy a négy legutolsó találkozón nem kapott gólt a csapat. Az ifi­válogatott Borost igen jól sem­legesítették a Forte védői. Régi formában Régi formájára emlékezte­tőén játszott vasárnap Nagy­marosi Mihály, a sokszoros válogatott labdarúgó. Régi he­lyén, a balfedezeí posztján szerepelt, a védekezésből s a támadások elindításából egy­aránt kivette részét. Tizen­egyes gólja olyan volt, hogy alig lehetett szemmel követni a labda útját. Végeredmény­ben a nagymarosi csapat éri­re nyerte a Pilis vörösvár el­leni találkozót. A további há­rom hazai gól közül Lá’ng ket­tőt, Jung pedig egyet szerzett. Az első vereséq Négy fordulón át nem vesz­tett pontot a IX. osztály egyik újonca, a Kartali Kinizsi. Va­sárnap megtört a jég, kikapott a csapat, méghozzá otthoná­ban. A hazaiak elkönnyeiműs- ködték a mérkőzést. Angyal két 11-est kihagyott az első félidőben. A Fóti Vasutas egy- gólos vezetését nem tudták kiegyenlíteni fordulás után a hazaiak. Bár nagy fölényben játszottak ekkor, fölényüket nem tudták gólra váltani. A sok támadás nem elég Hasonló volt a helyzet a Fó­ti SE—Szigetszentmiklós ösz- szecsapáson is. Csaknem végig a fóti csapat támadott. Fölé­nyét azonban nem tudta érté­kesíteni, a szigetszentmikló- siák első félidőben rúgott gól­ját nem tudta behozni. — Bezzeg más lett volna az eredmény — mondogatták a fótiak —, nem kapunk ki 1:0- ra, ha a játékvezető megadja a jogos tizenegyesünket. Mit lehet tudni, amilyenek a fóti játékosok, talán még azt sem értékesítették volna Ismét Vecsésen Akárcsak legutóbb, most vasárnap is Vecsésen játszott az Üllői Vasutas. Akkor azon­ban pályájuk betiltása miatt tették át a szomszédos köz­ségbe a Monor elleni mérkő­zés színhelyét. Most azonban hivatalosan is ide volt kisor­solva a játék. S úgy mint leg­utóbb, most is meglepő győ­zelemmel hagyta el a pályát a Vasutas, Mintegy 1000 szurkoló kí­sérte át Üllőről csapatát. A vendégek azonnal támadólag léptek fel, már a negyedik percben megszerezték a veze­tést. A váratlan gól után erő­sen rohamozott a vecsési csa­társor, de hiába. Az üllői együttes ritkább támadásai veszélyesnek bizonyultak, s csak a ragyogóan védő Pin­térnek köszönhető, hogy újabb gól nem esett. Fordulás után is erősen támadtak a hazaiak, a vendégek olykor 7—8 em­berrel is védekeztek. Az utol­só negyedórában ismét a Vas­utas vette át a játék irányítá­sát és befejezés előtt hét perc­cel újabb gólt szereztek. A mérkőzés után az üllői szurkolók boldogan ölelgették kedvenceiket. A játékosok rá is szolgáltak az elismerésre, mert igen nagy lelkesedéssel küzdöttek, győzelmük teljesen megérdemeltnek mondható, fezt még a kesérű szájízzel tá­vozó veesssr fiézck is elismer­ték Az Üll-Ji Vasutas minden tagja kiváló teljesítményt nyújtott, míg a veqsési csa­patban Pintér, Molnár, Mül­ler és Hanek játszott átlagon felül. 1. Magyarország—Franciaország. = A francia csapat ez évben csak n három mérkőzést játszott. Mind.- 'ű egyiket megnyerte. Ennek ellenére | a magyar csapat valamivel esélye- 1 sebb. Tipp: 1. x. 2. Hatvan—Debreceni VSC. A: I Hatvan legutóbbi mérkőzéseit. | ! mind elvesztette, míg a Debreceni = csapat jól szerepelt ez idő alatt, f Tipp: 2, x. | l 3. Nagybátony—Nyíregyháza. Lát- [ szólag jobb a nyíregyházi csapat, H de Nagybátony otthon még nem = vesztett. Nyíregyháza pedig nem v. nyert idegenben. Tipp: 1. = 4. Pereces—Eger. Pereces még p nyeretlen. Talán most vasárnap p magára talál?! Tipp: x, 1. r 5. Székesfehérvár—Győri ETO. ? Szeszélyesen szerepel a fehérvári ? csapat, s így mindhárom ered-1 mény lehetséges. Tipp: x, 1, 2. f 6. Nagykanizsa—Délbuúai Spar- | tacus. Otthon még veretlen a ka- = niz'sai együttes. Mindketten egy- = formán 4:0.-ra kaptak ki Sztálin- = városban. így nagy különbség § nincs a két csapat között. Tipp: | 1, x. | 7. Zalaegerszegi TE—Sztáiinvá- § ros. Kérdés, hogy a jól szereplő ZTE a sztálinvárosiakat is le- § győzi-e? Tipp: x, 2, 1. 8. Kaposvári Kinizsi—Pécs-Bá- | nyatelep. a Kinizsi messze van jó = formájától, otthon mégis esélye- = sebb. Tipp: 1. 9. Békéscsaba-UTTE. A Békés-1 csaba vasárnap pontot szerzett a 1 Pénzügyőröktől, ugyanakkor az | UTTE gyöngén szerepelt otthóná- = ban. Tipp: x, 1. 10. váci SE—Pénzügyőrök, a 1 Pénzügyőrök ősszel csak egyszer = járt vidéken, Makón döntetlenül § végzett, ugyanakkor a váciak ki-1 kaptak Makón. Az összehasonlítás i ellenére hazai győzelem várható, £ Tipp: 1, x. 11. Ceglédi Vasutas—Makó. A = ceglédi csapat vasárnap meglepe- Ü tésre legyőzte a Bp. Vörös Me- = teort, valószínűleg ezen a mérkő- § zésen is megszerzi mindkét pon-1 tot. Tipp: 1. 12. Szegedi Vasutas—KISTEXT. 1 Jobb az éllovas textiles csapat, de = figyelembe kell venni, hogy a fő-l városiak eddig csak 50 százalékom § sikerrel szerepeltek vidéken. £ Tipp: 2, x. SZTÁROK Mind a tippünk: 1, négy x. pótmérkőzésr» | 1. Albertirsa 2. D. Kinizsi 3. Sz.-miklós 4. Üllő 5. Kistarcsa ö. Sz.-ujfalu 7. Gyösnrő 8. xMonor S. Vecsés lö. Ceglédi Sp. 11. D. Magyarság 12. Váci Hajó 13. Főt lí. Tököl 15. Maglód 16. Fclsőgöd D. = Dunakeszi Pontot veszteti Ecser és a két biatorbágyi csapat Meglepetések a II. osztályú labdarúgó-bajnokságban Ninel Miskova + + \ MEGYEI I. OSZTÁLYÚ LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG ÁLLÁSA I Ma Bálinkén játszik a Szentendrei Honvéd j A vasárnapról elhalasztott Bálinkat Bányász—Szentendrei I Honvéd NB II 1-as mérkőzést ma délután fél 3-kor játsszák le 1 Balinkán. A Pest megyei csapat eddig gyöngén szerepelt, s I valószínű Fejér megyében sem szerez pontot. A mai sportműsorhoz tartozik még, hogy a Váci SE a Do- 1 rogi Bányász NB Il-es csapatával vív edzőmérkőzést Vácott. I ★ Hírek szerint csütörtökön is lesz egy NB 111-as mérkőzés, I a Váci Vasutas Vácott az Adonyi Petőfivel játszik délután 21 órai kezdettel. A megyei n. osztályú labdarúgó, bajnokság vasárnapi fordulója több váratlan eredményt hozott. A Petőfi csoportban döntetlenül vég­ződött az Inárcs—Ecser, az Újlen­gyel—Torbágy, Valamint a Bia— Ujhartyán találkozó. A Rákóczi csoportban az újonc Halásztelek folytatta jó szereplését, újabb győ­zelmet aratott. Eredmények. Petőfi csoport: Érdi Építők—Páty 1:0, Inárcs—Ecser 1:1, Tárnok—Alsónémedl 5:0, Újlengyel Építésztechnikus hosz- szú gyakorlattal azon- nalra elhelyezkedne művezetői, techniku­si, kalkulátor!, műsza­ki ellenőri munka­körben vállalatnál, ktsz-nél, építési, vagy szakipari vonalon vi­déken vagy Budapes­ten. Csipő ,T„ Nagykő- rös. Zrínyi u. 47. Bajai Gyapjúszövet­gyár pályázatot hirdet energetikus és főgé­pész munkakör betöl­tésére. Feltétel: gé­pészmérnöki oklevél, vagy technikusi vég­zettség és 5 éves szak­mai gyakorlat. Ajánla­tokat: Bajai Gyapjú­szövetgyár. Baja, tit­kárságra kérjük. A Szigetszentmiklósi Tanács kezelésében levő sóderbányában, Csepeltől 3 km-re jó­minőségű sóder kap­ható deponlából nő­ként 17,30 forint egy­ségáron. Utalvány­váltás a községi ta­nács gazdasági cso­portjánál Szigetszent- miklóson. A Kenderesi Földmű­vesszövetkezet vegyes­boltjába boltvezetőt keres. Jelentkezés a központi irodán. írás­beli jelentkezés esetén j előző munkahely 1 megjelölését várjuk. Állami gazdaságba október 15-re, az or­szág bármely részébe elmennék, sertés-ba­romfi gondozónak. 40 éves elvált asszony. Mari néni, Komárom, Bajcsy Zsilinszky u. 8. Kétszemélyes reka- miék, fotelek, székek, készítése és javítása. Készen is kaphatók kárpitosnál. Bp., H„ Mártírok útja 24. HIRDESSEN A PEST MEGYEI HÍRLAPBAN «-Torbágy 2:2, űcsa—Dabas 2:0, Bia —Ujhartyán 1:1, Örkény—Érdi Traktor 1:2. A Budaörs—Bugyi mérkőzés a vendégcsapat lemon­dása miatt elmaradt. Kossuth csoport: Hévízgyörk— Galgahévfz 1:4, Túra—Zsámibok 3:0, Kerepes—Aszód 2:1, Nagykáta —Iklad 4:1, Isaszeg—Tápióeüly 4:1, Bag—Kóka 2:0, Gyömrő II—Csö­mör 3:4. A Tápiószecső—Mogyoród mérkőzést Mogyoród lemondta. Rákóczi csoport: Nyáregyháza— Péteri 1:2 (félbeszakadt). Halász­telek—‘Pilisi Kinizsi H 2:0, Tak­sony—Ceglédbercel 4:1, Ráckeve— Ceglédi Vasutas II 0:3, Áporka— Kiskuniacháza 0:1, Ceglédi Honvéd —Monor II 4:1, szentmárton—Szi­gethalom 5:3. Zrínyi csoport: Szentendrei Épí­tők—Visegrád 3:0, Kartal—Fóti Vasutas 0:1, Nagymaros—Pilis­vörösvár 4:1, Szob—Tahitótfalu 4:0, Váci Forte—Váci SE H 1:0, Nóg- rádverőee—Dunabogdány 3:2, Ze- begény—Veresegyház' 1:1, Pilis- csaba—Alsógöd 4:2. | Oleg Sztrizsenov '.iiiniiHiiiiHimtiiiim'.iiriiiittiiiiniiiiniiiiisiiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiii'Mniiii Kijelölték a stockholmi öttusa világbajnokságon induló magyar együttest PEST MEGYEI HlftLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei bizottsága és a megyei tanács lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, Vin., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100. 142-220. Szikra Lapnyomda. Felelős vezető: Kulcsár Mihály. A Magyar öttusa Szövetség ta­nácsa — az edzőtanács javaslatá­nak meghallgatása után — kijelöl­te az idei öttusa, világbajnokságon részvevő magyar válogatott együt­tes tagjait, akik.a következők: Szabó Sándor (Bp. Pedagógus) 1957., magyar bajnok. Bódy János (Bp. Honvéd) a ma­gyar bajnokság 2. helyezettje. Balczó János (Csepel), a bajnok­ság 4. helyezettje. Tartalék: Szaniszló József (Bp. Honvéd). . A Stockholmba utazó magyar öt­tusa válogatott vezetője Hegyi Gyula, az MTSH elnöke lesz. Ezen­kívül a csapattal utazik Vigh Mik­lós szövetségi kapitány, szakveze­tő és Tóth Béla edző. Az együttes szerdától edzőtáborban készül a nagy versenysorozatra. A magyar öttusázók október 23-án előreláthatólag repülőgépen utaznak a svéd fővárosba. RÖVID — de érdekes A november 2&-én Stockholmban kezdődő skandináv nemzetközi asztalitenisz-bajnokságon az angol Ann Haydon és Johny Leach is indul. A magyar férfi atléták ez évi utolsó nagy nemzetközi erőpróbája az október 12-én és 13-án Buda­pesten sorrakerülő Magarország— Német Szövetségi Köztársaság viadal lesz, amelyet a Népstadion­ban bonyolítanak le. A kétnapos vetélkedésre a legjobb magyar sportolók is szorgalmasan készül­nek. Svájc nem vesz részt az Oslóban megrendezésre kerülő idei jég­korong világ- és Európa-bajnoksá- gon. A távolmaradást azzal indo­kolják, hogy nem akarják meg­zavarni a kialakulóban levő, meg­fiatalított svájci jégkorongváloga­tott előkészületeit. A Magyarországon vendégsze­replő bajor ökölvívó válogatott hétfőn este Csepelen lépett szorí- lóba s 13:7 arányú vereséget szen­vedett Csepel csapatától. A nem­zetközi ökölvívómérkőzést a cse­peli Sportcsarnokban bonyolítot­ták le zsúfolt nézőtér előtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom