Pest Megyei Hírlap, 1960. április (4. évfolyam, 78-101. szám)

1960-04-07 / 82. szám

Az április 4-i ünnep miatt a héten kedden tartották a szövetségi napot. Bár nem volt olyan nagy forgalom mint máskor, most is igen sokan népesítették be a PTST helyi­ségeit, tárgyalták a forduló eseményeit. Kistarcsa, megszerezte első tavaszi győzelmét és Péteri, amelyik ebben az évben csak egy pontot szerzett, ugyan; csak beiratkozott a „tavaszi győztesek” sorába. A Szalvai Honvéd, a Fóti SE, s a Váci Vasutas megőrizte tavaszi ve­retlenségét. ßskösiönlätt a tavast kislarcsán is A tarcsaiak méghozzá a második helyezett Gödöllő el­len aratták idei első győzel­müket. Schléger II, aki ismét csatasorba állt, a 75. percben ikertestvérétől Schléger I-től kapott labdát gurított a háló­ba. A tarcsaiak remélik, hogy a csapat visszanyerve önbizal­mát, ezután szorgalmasan gyűjti majd pontjait. hogy ő nem tehetett a sajná­latos balesetről. Góüal kezdődőit - és végződött Jól beosztották a gólokat a kartaldak. A hazai csapat már a második percben megsze­rezte a vezetést Szigetújfalu ellen, majd a 43. percben újabb gólt lőttek, s befejezés # i;> Kalma János, fóti intéző a Főt—Pécel mérkőzésről ezeket mondotta: —■ 15 perc volt hátra, s az eredmény 0:0 volt. Ekkor egy előrerúgott labdába a péceli Talapa a 16-oson belül kézzel beleütött. A labda Forgács elé pattant, s a fóti labdarúgó a hálóba lőtt. A játékvezető azonban nem adta meg a gólt, hanem 11-est ítélt. Nem alkal­mazta az előnyszabályt, s ha a büntető kimarad, akkor bi­zony könnyen meglepetés szü­lethetett volna. Itt említjük meg, hogy a múlt héten jól sikerült sport­köri estet tartottak Foton. Iharos, Mátrai és Friedmansz- ky élménybeszámolója után sportfilmvetítés következett. Mi van Pintérrel ? A vecsésiek kapuvédője, aki tavaly a megyeválogatott összeállításánál is szóba ke­rült, teljesen formán kívül van, s ez nagy gondot okoz a vecsési vezetőségnek, edző­nek egyaránt. Mint hírlik, a jeles labda­rúgó magánéletében mutat­koznak zavarok, s ez az oka formahanyatlásának. Fontos, hogy korholás helyett meg­értő és segítő szándékkal nyúljanak a kérdéshez, hisz a tehetséges kapusra szüksége van a vecsési sportnak. Herendi: „Nem tehetek róla“ Figyelemre méltó az Érdi Traktor tavaszi jó szereplése. A hat mérkőzésen kilenc pon­tot gyűjtött a csapat. Vasár­nap a Ceglédi Építőket fek­tette kétvállra. A találkozó egyik sajnálatos epizódjáról Pluhár Lajos érdi intéző így beszélt: ■— A 30. percben a ceglédi Laborcz és az érdi Herendi oly szerencsétlenül csapott össze, hogy Laborcz komoly sérülést szenvedett, bal láb­szárcsontja megrepedt, lábát sínbe is rakták. A mérkőzés végén Herendi, aki igen sportszerű labdarúgó, bána­tában sírva fakadt, társai alig tudták megvigasztalni, PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja Felelős szerkesztő Bácskai László Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó Csollány Ferenc Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. VIII.. Blaha Lujza tér 3 Telefon: 343—100 142—220- Előállítja Szikra Lapnyomda Budapest Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj 1 hónapra 11 forint voltak a CVSE—Békéscsabai MÁV mérkőzés alakulására. — Szeged rúgta az első gólt, majd egyenlített Békéscsaba — folytatta Gombás Attila. — Befejezés előtt másfél perccel a szegedi középcsatár már a kapust is kicselezte. Nagyon szép gólt akart lőni, s miköz­ben lábbal felemelte a labdát, így szólt a földön fekvő ka­pusnak: „Na, most kikapta­tok”. Fejese azonban a kapu­fáról kiperdült. Társai ezért le akarták zavarni a könnyel- műsködő labdarúgót, aki a csapat biztos győzelmét en­gedte ki kezéből. Úgy hisszük, a ceglédiek is haragszanak erre a labdarú­góra, hiszen ha nem fölényes­kedik, akkor már nem három, hanem négy, ilietve a SZEAC II eredményeit leszámítva két tiszta ponttal vezethetne a CVSE a B. Építők előtt. A végső sorrend megállapításá­nál ugyanis nem veszik figye­lembe a SZEAC II szereplé­sét. Eszerint a CVSE-nek 29, a Békéscsabai Építőknek 28, a Szegedi Spartacusnak 24 pontja van. Nagykőrös 16 ponttal 15., az utolsó pedig Szeged Móraváros 15 ponttal. Reitter—Fekete Népes mezőnyök, érdekes küzdelmek Pest megye mezei futóbajnokságán Eajzák szereli a kitörni ké­szülő váci Andriskát (jobb­oldalt) a Váci Petőfi—Szálií­tók NB Il-es mérkőzésen előtt két perccel vették be harmadszor az ellenfél háló­ját. — A tavaszi idényben most voltam másodszor Kartalon, s én csak jót mondhatok a kö­zönségről, s a csapatról egy­aránt — emlékezett vissza Huszák János játékvezető. — Dicséretesen viselkedtek a | szurkolók, s mindkét csapat is. Volt olyan húsz perc, hogy a sípot sem kellett használ­nom a kemény, de sportszerű találkozón, A ceglédiek is haragszanak rá ? Gombás Attila megyed já­tékvezető a Békéscsabai Épí­tők—Szegedi Építők NB III-as mérkőzést vezette vasárnap. A csabai csapat veszélyes ve- télytársa, az éllovas Ceglédi Vasutasnak. A játékvezető el­beszélése szerint a helyiek te­lefonösszeköttetést tartottak fenn Cegléddel, kíváncsiak Az utolsó métereken különösen nagy küzdelem folyt az elsőségért, a helyezésekért a kölyök fiiik versenyén. (Gyimesi Sándor felvétele) Hétfőn délelőtt a megyei fel- szabadulási ünnepségek kere­tében Vácott rendezték meg Pest megye 1960. évi mezei futóbajnokságát. Népes me­zőny, mintegy 250 sportoló ve­télkedett, csupán a monori, szentendrei és szobi járás nem képviseltette magát. Érthetet­len volt a Nagykőrösi Kinizsi atlátáinak távolmaradása. Élénk szélben, buckás, gö­röngyös talajon folyt le Pokol­szigeten a viadal. Különösen népes volt a kölyök leány mezőny, ötvenegyen érkeztek célba, valamint a fiú úttörő és ifjúsági verseny, előbbiben 38, utóbbiban 45 fiatal futotta vé­gig a távot. Az ifiknél Kundlya csaknem végig vezetett, azon­ban pályát tévesztve, hátrány­ba került, s második lett. A felnőtt férfiak küzdelmében 1500 méterig Gál, 2200 méterig Kasza volt az élen, végül is jól hajrázva Frak Géza érke­zett be elsőnek. Pest megye 1960. évi mezei futóbajnokai. FérfLak. Kölyök (800 m. 22 be­futó}: 1- Proiszmainn Aladár (Du­nakeszi TI. sz. ált. isik.) 1:19.2, 2. Marino vszikv (Vác, Ilona utcai ifik.) 1:21.4. 3. Zemnieziki íNasy­Kiharcolta római részvételét a magyar olimpiai válogatott Magyarország—Csehszlovákia 2:1 (1:0) A szerda délután Brnoban lejátszott olimpiai selejtező mérkőzésen a magyar csapat heves és helyenként kemény küzdelem után Albert 2 góljá­val megérdemelten győzte le a a játékidő nagyobb részében jól játszó csehszlovák együt­test. A n.agyar csapatból Faragó, kisebb hibáktól eltekintve, jól védett. A sikerben elsősorban a védelemé a dicsőség, amely dicséretesen oldotta meg fel­adatát. A hátvédhármasból gyorsaságával és higgadtságá­val Várhidi tűnt ki, míg a csa­társorban a tőle megszokott kitűnő játékkal járult a győze­lemhez Albert és méltó társa, Görocs, káta> 1:21.6, 4. Péter (Nasvkáta). 5. Keresztes (Szigetszentmiklós), 6. Mészáros (Alsósod). Csapatban: 1. Nás.vkatai ált. isk. 13, 2. Duna­keszi II. sz. ált. isk. 2l3, 3. Szifíet- szentmiklósi ált. isk. 29. Serdülő (1500 méter. 38 befuió): 1. Szaniszló József (Ceglédi Hu­nyadi) 2 oerc. 2. Kundlya (Duna­keszi Magyarság) 2:01.2. 3. Men- ráth (Váci ITSK), 4. Vasvári (Váci girnn.). 5. Nagy Sándor (Aszód), 6. Kertész (Váci ginm.). Csapat­ban: 1. Váci gimnázium 18. 2. Dunakeszi TTSK 26. 3. Dunakeszi Magyarság. 31. Ifjúsági (2000 m. 46 befutó): 1. Munkácsi Sándor (Gödöllői ME- DOSZ) 4:’9.2. 2. Szuda (Albertijai Vasutas) 4:53.4, 3. Petőfi (Váci Gép­ipari Technikum). 4. Pusztai (Ceg­lédi Hunyadi), 5. Sólymos (Gödöl­lői MEDOSZ). 6. Nagv Károly (Dunakeszi ITSK). 'Csapatban: i. Gödöllői MEDOSZ 15. 2. Váci gimnázium 32, 3. Dunakeszi ITSK 34. Felnőtt (3000 m. 9 befutó): 1. Frak Géza (Váci honvédség) 7:35.7, 2. Kasza (Gödöllői ME­DOSZ) 7:36.8. 3. Gál ÍG. MEDOSZ). 4. Dánv (Aszód), 5. Grébel (G. MEDOSZ), 6. Jász (Váci honvéd­ség). Csapatban: 1. Gödöllői ME­DOSZ 10. 2. Váci honvédség 16. Nők. Kölyök (3:00 m. 51 befutó): 1. Horváth Mária (Dunakeszi II. sz. ált. isk.) 54.1, 2. Ulián (Duna­keszi II. sz. ált. isk.) 53.2, 3. Illés (Ráckeve). 4. Nagy Irén (Duna­keszi II. sz. ált. isk). 5. Gergely (Alsósod). 6. Boldizsár (Gödöllő). Csapatban: l. Dunakeszi n. sz. ált. isk. 7. 2. Gödöllői ált. isk. 23. 3. Ráckevei ált. isik. 25. Serdülő (500 m. 8 befutó): 1. Boldizsár Piroska (Ceglédi Hunya­di) 46.1. 2. Túri (C. Hunyadi) 43 mi). 3. Kozma (C. Hunyadi) 48.2, 4. Kundlva (D. Magyarság). 5. László (D. Magyarság). 6. Kapi­tány (D Magyarság). Csapatban: 1. Ceglédi Hunyadi 6, 2. Duna­keszi Magyarság 15. Ifjúsági (300 m. nyolc befutó): 1. Prohászka Nóra (Váci Petőfi) 1:28.6. 2 Mödl (D. Magyarság) l:2'9.4. 3. Kulik (C. Hunyadi). 4. Antal (C Hunyadi). 5. Kiskun (C. Hunyadi), 6. Fiala (C. Hunyadi). Csapatban: 1. Ceglédi Hunyadi I 6, 2. Ceglédi Hunyadi II 15. Telnőtt (1000 m. 4 befutó): 1. Varga Ida 3:49. 2. Ócsainé 4:01. 3. Csapó. 4. Benedek (mindegyik Ceglédi Hunyadi). Csapatban: 1. Ceglédi Hunyadi 6. --------­T OTÓ-TANÁCSADÓ Megyei serdülő egyéni asztalitenisz-bajnokok: Nagy István és Kiss Katalin Hazánk felszabadulásának 15. évfordulója tiszteletére Cegléden rendezték meg az 1960. évi megyei serdülő asz­talitenisz-bajnokságot. Négy asztalon kezdődött meg 32 fiú és 'kilenc lány részvételével a viadal. A fiúk kieséses rendszerben, a lányok körmérkőzés-soroza­ton döntötték el a bajnoki cí­met. A gödöllői (Nagy István játszmaveszteség nélkül bizto­san lett első. A lányaiénál hatalmas küz­delem alakult ki, csupán az utolsó fordulóban dőlt el a bajnokság sorsa. Döntő volt a Kiss—Molnár mérkőzés. Ha az addig első Kiss Kati veszt, úgy a ceglédi Ehrlich lett volna a bajnak, Molnár a második, Kiss pedig, egy vereséggel a harmadik. így nem is csoda, hogy a ceglédi 'közönség a püspökszilágyi Molnárnak szurkolt, de hiába, mert a gö­döllői sportoló 2:l-re nyert, s ez elsőségét jelentette. Fiú egyes: 1. Nagy István (Gödöllői Vasas), 2. Nánássi (Nagykőrösi Kinizsi), 3. Pusz­tai (Nagykőrös), 4. Demény (Püspökszilágy). Páros: í. Nagy, Orgoványi (Gödöllő), 2. Pusztai, Pipicz (Ceglédi Vas­utas), 3. Nánássi, Stilling (Nagykőrös), 4. Kemény, Hul- ber (Diósd). Leány egyes: 1. Kiss Katalin (Gödöllői Vasas), 2. Ehrlich (Ceglédi Vasutas), 3. Molnár M. (Püspökszilágy), 4. Egyhá­zi (Gödöllő). Páros: 1. Molnár, Nyevelka (Püspökszilágy), 2. Tóth, Völgyi (Diósd), 3. Kiss, Egyházi (Gödöllő). Vegyespáros: 1. Nagy, Kiss (Gödöllő), 2. Pipicz, Ehrlich (Ceglédi Vasutas), 3. Demény, Molnár (Püspökszilágy), 4. Schmied, Völgyi (Diósd). E. R. 1. Újpesti Dózsa—Csepel. Ha azt vesszük figyelembe. ho*gv a vasas legyőzte a Dózsát, a Csepel vi­szont megverte a Vasast, akkor Csepel az esélyesebb. Mi mégis az éllovas hazakik pontszerzését tippeliük. Tipp: 1. x. 2. Ferencváros.—Diósgyőr. A Fra­di még nem kapott ki Budapes­ten vidéki csapattól. Tipp: 1. 3. MTK—Tatabánya. A legutóbbi tíz évben még pontot sem szer­zett a Tatabánya az MTK-tól a fővárosban. Tipp: 1, x. 4. Szeged—Pécsi Dózsa. Haza! győzelem várható. annál is in­kább. mert a pécsieík idegenben eddig nem tudtak győzni vidéki csapat ellen. Tipp: 1. x. 5. Szombathely_Dorog. Esélye­sebb a hazai csapat. Tipp: 1. 6. Jászberény—Miskolc. Az ott­honában iól szereplő jászberényi csapat győzelme várható. Tipp: 1. 7. Debrecen—Pénzügyőrök. Az NB II keleti csoportjának rang­adói a, az első és második helye­zett találkozója a pályaválasztó győzelmét ígéri. Tipp: 1. 8. EVTK—Láng. Kevés babér termett idegenben a Lán.gngy'áriak számára. Tipp: 1. 9. Alessandria—Spal. A két csa­pat eddigi alessandriai találko­zóin döntetlennél jobb eredmény nem termett a Spal számára. Tipp: 1. x. 10. Bari—Milan, a nagyobb tu­Adminisztrativ dolgo­zót keresünk váci munkahelyre. Jelent­kezés önéletrajzzal, fizetési igény megje­lölésével „Képesített könyvelő előnyben 102620” jeligére a Fel- szabadulás téri hirde­tőbe. Beköltözheő ház, 3 padlós szoba, mellék- helyiségek, eladó. IV., Csonka u. 4. Érdeklőd­ni délután. Magános özvegy bejá­ró takarítónőnek ajánlkozik. Címe: Mo- nor, Szilágyi Dezső u. 16. Keresünk nagy gya­korlattal rendelkező TMK szerkesztő ellen­őrt, lehetőleg mérnöki végzettséggel. Ipari Műszergyár, Iklad. Eladó 125-ös Danuvia motorkerékpár. Nagy­kőrös, 4 járás. Gógány dűlő 35. Termelő cukrászt éves viszonylatban felve­szünk. Erkölcsi bizo­nyítvány szükséges. Havi illetmény kollek­tív szerint. Jelentkezni lehet Földművesszö­vetkezet, Tahi, Sza­badság tér 3. A Jászka raj enői Ve­gyes Ktsz. női fodrász részlegvezetőt keres. Érdeklődök fordulja­nak fenti ktsz. vezető­ségéhez. NAGYKŐRÖSI APRÓHIRDETÉSEK Eladó II. Honvéd u. 25. sz. cserepes nagyker­tes ház, 55 ezerért. (Beköltözhetőséggel). Nagykőrös. Keresek szoba, kony- hás, esetleg két szoba, konyhás lakást, meg­egyezéssel. Cím: Kecs­keméti utca 63. Nagy­kőrös. Eladó Nagyboconádi méhek, 59-es anyák­kal. X. Zrínyi u. 61. Nagykőrös. Jó állapotban lévő ol­dalkocsi eladó. 1 járás, Tázerdő d. 6. (II-es telep napközi) Illés. Bútorozott szobát ke­resek. Török Erzsi (Il­la tszerbolt) Eladó ÜT. Örkényi u. 10. számú félház, azonnal beköltözhető. Érdeklődni a helyszí­nen. Eladó 200-as Puch, 100- as Sachs motorkerék­pár, egy mély gyer­mekkocsi és takar­mányrépa. VII., Ba­ross Gábor u. 26« dású vendégeik idegenben is esé­lyesebbek. Tipp: x, 2. 11. Genoa—Juventus. Az éllovas Juventus győzelme áll előtérben, de könnyen születhet meglepetés is. Tipp: 2, x, 1. 12. intemazionale—Roma. A ha­zaiak sikere várható. Tipp: 1, x. pótmérközések: 13. Lyon—St. Etienne (1, 2). 14. Sedan—Reims (2, ]). 15. Budafok—Váci Petőfi (1. x). 16. Pécsi VSK—Pápa (1). A járási labdarúgó-eredmé­nyeket pénteki számunkban közöljük. A MÄV Dunakeszi Járó­műjavító O. V. felvesz: asztalos, lakatos, esztergályos, villanyhegesztő szakmunkásokat, valamint férfi segédmunkásokat. A MÁV Járóműjavító Ü. V. dolgozói és családtagjai részére járó összes kedvez­ményeket, munkába járás­hoz az ingyenes utazási jegyet biztosítjuk. Szállást biztosítani nem tudunk; Vasútállomás: Dunakeszi'Gyártelep (Váci vonal.) ÜNNEPI SPORTESEMENYEK Aszódon hétfőn rendezték meg a járási felszabadulási asztali­tenisz és saik'kvensenvt 59 rész­vevővel. Igen izgalmas, helyen­ként színvonalas küzdelmek ala­kultak ki. Meglepetésre az orszá­gos spartakiádon részt vett Ben- kó nem tudott bejutni az asztali- tenisz hármas döntőbe. Asztalitenisz. Férfi egyes: 1. As-bóth (A. Honvéd), 2. Szénás! (Túra). 3. Kékesi (Bag). Páros: 1. Benkó. Asbóth. 2. szénási. Kul­csár. 3. Kerénvi. Hunyadi. Sakk: 1. Hűvé (A. Honvéd), 7. Fóthv (Aszódi KSK), 3. Tüske (Hévizgyörk). Csapatban: i. Héviz- györík A (Bazán. Sápi. Szabó). 2. Aszódi KSK (Bélán. Jónás. Szá- szi), 3. Hévizgyörk B. ¥ A szentendrei járásban felsza­badulási röplabda villámtornát rendeztek hat férfi és három női csapat részvételével. ★ Cegléden hétfőn tartották a MEDOSZ kultúrtermében a iárás asztalitenisz ..tizek bajnokságát”. Nem indultak a CVSE NB Il-es versenyzői, akik vasárnap Vácott szerepeltek a megyei meghívásos viadalon. III. osztály: 1. Szűcs (egyesüle- ten kívül), 2. Ravola (Nagykőrösi Postás). 3. G. Biró (CVSE). Alap­fokú: l. Szűcs (e. k).. 2. Zsikla (Ceglédi Ruhaüzem). 3. NVirl (CVSE). ★ A szentendrei járási kerékpár- szövetség felszabadulási kerékpár­versenyt rendezett 28 részvevővel. Üttörők (6 km): 1. suszter Gvula 14 perc. 2. Csanádi 14:18. 3. Szabó L. 14:21 (mindhárom szentendrei fiúiskola). Ifjúsági versenykerekesek (30 km): 1. Németh Antal (Szentend­re) 53 p. 2. Kuti (Szentendre) 57 perc. Ifjúsági vaskerekesek (30 km): 1. Méreg István (Szentendrei Mrr<5) 57:18. Felnőtt vaskerekesek (30 km): 1. Kobek Ferenc (Szentendre) 5*? o. 2. Borda (Leányfalu) 55 p. 3. Hor­váth L. (Szentendre) 60 p. A TŰZVÉDELEM mfgjavítá«árrl u/.onnnl kicseréljük a tnzoliúkcszülékeket Várakozás nélkül, azonnal cseréljük a forgalomban levő összes szabványos tűzoltókészülékeket, így a szükséges töltés és javítás miatt eddig fennállt kiesés megszűnt. A tűzoltókészülékeket az alábbi címen cserélik azonnal: FÉMLEMEZIPARI MŰVEK, Háztartási és Kézi Tűzoltókészülékek Gyáregysége I. számú telepe, Budapest, XIII., Angyalföldi út 32. Tel.: 202—647. Nines már nyeretlen csapat Lukjanov szovjet játék­vezető mindvégig jól oldotta meg nehéz feladatát. Elim;szabály, óh!

Next

/
Oldalképek
Tartalom