Pest Megyei Hirlap, 1961. október (5. évfolyam, 232-257. szám)

1961-10-10 / 239. szám

Cegléden már jobban ment az NDK-bírkózóknak, mégis: CVSE-Vorwärts Berlin 45:3.5 Az NDK -birkózók vasárnap reggel a Bp. Honvéd autóbu­szán indultak el a fővárosból Ceglédre, ahol a járási tanács épületében Bencsik Mihály, a járási tanács vb-elnöke üd­vözölte a vendégeket. A reg­gelizés után mérlegelés, majd a város nevezetességeinek megtekintése szerepelt műso­ron. A sportolókat ebédre a Pe­tőfi Tsz látta vendégül, itt Ku- deliik Géza tsz-elnök köszön­tötte az NDK versenyzőit. Dél­után rövid időre lepihentek a vendégek, majd a MEDOSZ- kultúrotthonban 300 néző előtt, Szaniszló és a német Coni bí­ráskodása mellett kezdődött a kötöttfogású összecsapás. Mint ismeretes, a berliniek pénteken a Bp. Honvédtói 7:1 arányú vereséget szenvedtek. Most lényegesen jobb telje­sítményt mutattak, és csak szoros küzdelemben maradtak alul. A mérkőzések közül ki­emelkedett a Forgács-—Metz összecsapás, amelyet az olim­piai második helyezett német sportoló nyert tussal; így következtek az eredmé­nyek. Lepkesúlyban a berli­niek nem indítottak birkózót, mert a pénteki budapesti ösz- szecsapáson versenyzőjük A legérdekesebb összecsapás, a Metz—Forgács mérkőzés egyik jelenete megsérült, s így mérkőzés nél­kül kapott pontot a CVSE. Légsúly: Hatvani pontozás­sal győz Gorh ellen. Pehelysúly: Bállá—Etka döntetlen. Az Egyesült Izzó Gépgyára felvételre keres 1960/61. évbe" végzett technikusokat, gépszerkesztőket, művelettervezőket, normásokat, csúcs- és horizont­esztergályosokat, marós, mechanikai műszerész, és alacsony nyomású kazán­fűtő segédmunkásokat. < Cím: Bp. ÍV.. Szilágyi u. 26. A gyártelep megközelíthető 12-es. 62-es villamossal, vagy 43-as. 47-e* és ~-busz- szaL : : / Kép a Bállá—Etka találkozóról, felül a helyi versenyző Kőnnyűsúly: Gál—Nachtigal döntetlen. Váltósúly: Varga—Molyski döntetlen. Középsúly: Simon Wesárg ellenében alulmarad. Félnehézsúly: Forgács tus­vereséget szenved Metztől. Nehézsúly: Beznák ponto­zással diadalmaskodik Neu­bauer felett. Az NDK-beli vendégek va­sárnap a késő esti órákban utaztak vissza a fővárosba. Ma délután Debrecenben a DVSC ellen lépnek szőnyegre. ★ A szombat-vasárnapi Szel- ky Ottó birkózó-emlékverse­nyen 74-en indultak. A duna­keszi Tálas légsúlyban a má­sodik helyen végzett. Mindenből egy kevés - atlétikában Atlétáink három fronton szere­peltek a hét végén külföldön. Legjobb férfiatlétáink Augsburg- ban, a Német Szövetségi Köztár­sasággal, Temesváron a férfi utánpótlás a románokkal, míg női atlétacsapatunk az olaszokkal és románokkal mérte össze tudását. Atlétáink mindenből egy keveset ,.szedtek” össze, a nők legyőzték az olaszokat és döntetlenül vé­geztek a románokkal, a férfiak viszont kikapuk az NSZK-tól, il­letve a románoktól. NSZK—Magyarország 119,5:92,5 A vártnál nagyobb arányú ve­reség született Augsburgban. Az első napon csak Szentgáli, Má- csár és Szécsényi tudott győzni, 1500 méteren, 5000 méteren, illetve diszkoszvetésben. Csalódást kel­tett Szabó dr. harmadik helye 5000 méteren, valamint Kalocsai szintén harmadik helye távolug­rásban. A legnagyobb csalódást azonban Zsivótzky okozta, aki ka­lapácsvetésben igen gyenge ered­ménnyel szorult a harmadik hely­re. A rúdugró Miskei jó! küzdött, s 440 centiméterrel lett második. Vasárnap iharos, Medovárszky, Nagy Zsigmond és újból Mácsár győzött: io OűO méteren, magasug­rásban, súlylökésben, illetve 3000 méteres akadályon. Szentgálit 800 méteren mindkét német futó le­győzte. Varjú és Noszály sölylö- késben, illetve magasugrásban sze­repelt várakozáson alul. s Kulcsár Gergelynek sem sikerült, még a gvengébbik németet sem legyőz­nie; ^ Magyarország—Olaszország 59:44 Magyarország—Románia 52:52 A temesvári hármasviadalon női atlétacsapatunk a románokkal hatalmas küzdelmet vívott, míg az olasz lányokat biztosan győz­te le. Győzteseink: 800 méteren Kazi Olga, a Heldt, Markó. Miha- lovlcs. Bata összeállítású 4x100 mé­teres váltó. Markó (100 méter), Munkácsi (200) Somogyiné (80 gát), Géléi (magasugrás), Kontsek (diszkosz) és Anul (gerely) vég­zett a második helyen. Román Utánpótlás- Magyar utánpótlás 101:96 Férfi utánpótlás-csapatunk — bár szoros küzdelemben — alul­maradt a románokkal szemben, de három országos ifjúsági csúccsal vigasztalódhattunk. A 400 méte­20 cm-nél nagyobb átmérő­jűt és körtefa-pallót lbgar- léc gyártására minden menny-'ségfcen átveszünk MONORl KEFECVAR Monor, Kölcsey u. 6 tér gátfutásban vértessy 54.8-as csúcsbeállítással lett második, hár­masugrásban Ivanov 14.98-as új, országos ifjúsági csúccsal szintén második, míg a Tálas, Ócskái. Vértessy, Gyulai összeállítású ma­gyar 4x400 méteres váltónk 3:20.2 perces országos Ifjúsági csúcsbe­állítással győzött. 38185 nyertes a totón A vasárnapi totófordulóban 453 pályázó ért el telitalálatot. Nyere­ményük egyenként 682 forint. 11 találatos szelvény 5643. lo talála- tos 32 089 darab akadt. Előbbiek­re 54, utóbbiakra 12,80 forintot fi­zetnek szelvényenként. A 12 találatos tippszel vény: 1. 2. 2. 2, 1, 1, 1, X, x, U 2, x. Moszkvában a Szovjetunió fér­fi asztalitenisz-válogatottja szom­baton 5:0-ra győzött Anglia válo­gatottja ellen, Palermóban a lengyel atléta­válogatott 127:80 pontarányban győzött Olaszország ellen. A má­sodik napon a lengyel Sosgornik 18,58 méterrel nyerte a súlylö­kést, a 200 méteres síkfutásban Berruti (olasz) 21.3 mp-cel volt el­fő. Egy bajnoki mérkőzés a szünnapon Vasárnap a megyei lab­darúgó-bajnokság egy „el­maradt” mérkőzését ját­szották le Szigetszentmifc- lóson. A Ceglédi Vasutas n. tovább folytatta gyenge szereplését. SZTK—Ceglédi VSE n. 7:i (4:0) Szigetszentmiklós, 200 néző. V: Berta. A hazaiak széllel szemben, s széllel hátban, egyaránt többet tá­madtak, s ilyen arányban is meg­érdemelten győztek. A hazai góllövők: Potemkin (3), Nagy Géza (2). Antal, Majoros. Jó: Majoros, Pető. Potemkin, ill. Czékus. 1. Cégi. Ep. 2. Monor 3. Üllő 4. Vecsés 5. Pécel 6. Dunahar. 7. SZTK 8. Gödöllő 9. Albertirsa 10. Nagykőrös 11. Ceglédberc. 12. Főt 13. Bag 14. Váci VSE 15. Szigetújf. 16. Pilisi KSK 7 —- 10: 5 9 2 13: 8 9 2 12: 9 9 3 13: 9 8 2 17:12 8 2 14:10 8 2 14:11 8 2 6: 6 8 3 9: 5 7 3 9: 7 7 3 7: 9 6 3 9:13 6 4 12:19 6 4 10:18 6 3 8:10 5 5 1:13 2 Cégi. VSE H. 5 2 — 3 10:20 4 Székesfehérvár megerősítette első helyét Vasárnap Székesfehérvárott játszották le a legutóbbi he­tekben elmaradt Székesfehér­vár—Sztálinváros NB Il-es bajnoki labdarúgó-mérkőzést. A fehérváriak kitűnő játék­kal, 4:1 arányban győztek, s ezzel megerősítették a baj­nokságban vezető helyüket. A nyugati csoport élén jelenleg ez a helyzet. 1. Székesfehérvár 17 pont (24:4 gólarány), 2. Szombathely 15 pont (21:5 gólarány), 3. BVSC 13 pont (19:8 gólarány). Barátságos labdarúgó-mérkőzés Az „üres” hétvégén a Váci Pe­tőfi NB UI-as labdarúgó-csapata a Salgótarjáni Bányász NB I-es labdarúgó-csapatával játszott ba­rátságos mérkőzést Vácott. Salgótarjáni Bányász—Váci Pe­tőfi 4:0 (1:0). Jó iramú, változatos küzdelemben, a csupán három tartalékkal kiálló Salgótarján a mérkőzés nagyobb részében fö­lényben játszott. A hazaiak kö­zül Jakus. l>oroszlay és Pintér játszott jól. Vasárnap került sor Kassán a hagyományos nemzetközi mara­thon! futóversenyre, amelyen ez­úttal 12 ország 93 sportolója állt rajthoz, ott volt a mezőnyben az olimpiai bajnok etiópiai Abebe Bikila is, aki a várakozásnak megfelelően, kitűnően szerepelt, s megszerezte a győzelmet. A két magyar versenyző közül Szalal Béla futott jobban, s végered­ményben az ötödik helyen vég­zett. Cegléd Városi Tanácsi Építőipari Vállalat épí­tésvezetőket és építő­ipari technikusokat keres felvételre. Az építőipari technikum elvégzését igazoló bi­zonyítvány a felvétel­nél szükséges. _ Cím: Cegléd, Damjanich u. 5. sz. Jól képzett, gyakorlott esztergályosokat állan­dó munkára felve­ssünk. _ Jelentkezés: M aglód! Gépgyár,. Maglód, Csengery u. 4. Szemfelszedést válla­lok. Patayné, Szotaoki u. 25. Nagykőrös. A Nagykőrösi Állami Gazdaság azonnali be­lépéssel felvesz vizs­gázott, gyakorlattal rendelkező üzerni- koniyha-vezetőt és vizsgázott, legalább 5 éves gyakorlattal ren­delkező építésvezetőt. Felvétel esetén utazá­si költséget megtérít­jük- J elentke zés: Nagykőrös 3. j. Fekete dűlő, Nagykőrösi Álla­mi Gazdaság. Eladó bontott faanyag, léc, deszka és kis cse­rép. Nagykőrös, Ba- u. 5. Üllőn, buszmegállónál, beköltözhető kis ház eladó. Ócsai út 1. Kál­mánná. A Forte Fotókémiai Ipari Vállalat, Vác, felvételre keres magasnyomású kazán­fűtőket, stabilkazán fűtővizsgával. Jelent­kezés a vállalat mun­kaügyi osztályán­CEGLÉDI APRÓHIRDETÉSEK 4000-ret futott fekete Pannónia ú j álla pót­ban eladó, fizetési kedvezménnyel is. Fa­kan Imre. Csemő, Al- sóerdő dűlő-___________ E gy hordozható cse­répkályha, egy kétak- nás s Neo-Perpetuum kályha eladó. Sárkány u. 13.__________________ E ladó gerendák, vá­lyog, tégla, ablakok. Érdeklődés ócsai hír­lapárusnál. 8 hl-es kád, szőlőzúzó­gép eladó. _ Kossuth Ferenc út 38. alatt. Klapka György utca 20. szám alatt egy Pan­nónia motorkerékpár pladó._________________ K omplett hálószoba- bútor eladó. Széchenyi út 47. sz. alatt.________ G yermekgondozást 6 évesig vállalok. Cím a Ceglédi Nyomdában. Női kerékpár eladó. Árpád utca 10. alatt. Szolnoki út 3. szám alatt zongora eladó. Vályog eladó. Újváros- szél 44. alatt. Fél ház, bútor, kályha eladó. Érdeklődni le­het: VIII. kér. Sütő u. 6. alatt.________________ É rtesítem kedves ve­vőimet. ismét vállalok fordításokat, alakítá­sokat. fazonmunkákat, RÉVÉSZ JENŐ női és férfiszabó. Cegléd. Te­leki utca l. 11 év után, jogtalan 11-essel balszerencsés vereség Bécsben Ausztria—Magyarország 2:1 (1:1) Becs, Práter Stadion. 92 ezer néző. V.: Kolerus (cseh­szlovák). Ausztria: Fray dl — Trub- rig, Stotz (36. percben Os- lansky), Hasenkopf — Ha- nappi, Koller — Nemec, Knoll, Bűzeit, Hof, Rafreider. Magyarország: Grosics — Mátrai, Sípos. Sóvári — Soly­delem folyt a győztes gólért, mindkét csapatnak voltak „tízpercei”. Ám míg a ma­gyarok támadásait nem kí­sérte szerencse, a 80. perc­ben az osztrákok Oslanxkv 18 méteres kapáslövéséből megszerezték a győzelmet Időnként jól játszott a ma­gyar együttes, s végig hatal­Fraydl véd. Háttérben sötét mezben Sándor látható. (Mikó László félv.) mosi, Kotász — Sándor, Bo- zsik, Tichy, Monostori (46. percben Göröcs), Fenyvesi dr. Válogatott tizenegyünk jól kezdett, az 5. percben a já­tékvezető les címén nem ad­ta meg Monostori gólját, de így is vezetéshez jutottunk rá négy percre: Tichy 17 méte­res szabadrúgásából. A ha­zaiak a 14. percben igazság­talan 11-esből egyenlítettek Rafreider révén. A félidő további részében többet tá­madtunk. de veszélytelenül. Fordulás után hatalmas küz­mas lelkesedéssel. Ám, ez balszerencsés körülmények között nem tudta meggátol­ni, hogy az osztrákok 11 év után végül is legyőzzék Bécs­ben válogatottunkat. A já­tékvezetői tévedések mellett közrejátszott vereségünkben fedezetsorunk hullámzó tel­jesítménye. valamint hogy igazi csapatjáték helyett csu­pán egyéni elképzelések alap­ján játszott együttesünk. így aztán Ausztria válogatottja diadalmaskodott a jobb egyé­ni teljesítményeket nyújtó magyar együttes fölött. Labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzések A labdarúgó világbajnoki se­lejtező küzdelmek során vasárnap több mérkőzésre került sor. A 10. csoport második forduló­jában Jugoszlávia Belgrádban Dél-Korea válogatottjával mérkő­zött. 20 000 néző előtt, a jugosz- lávok 5:1 (1:0) arányban nyertek. A visszavágóra november 26- án, Szöulban kerül sor. Nagy meglepetés született a ha­todik csoportba tartozó Luxem­burg—Portugália mérkőzésen. Az otthonában játszó luxemburgi csa­pat 4:2 (1:0) arányban legyőzte a portugálokat. A csoport állása: 1. Anglia 5 pont (l4:2-es gólarányj, 2. Portu­gália 3 pont (9:5 gólarány), 3. Luxemburg 2 pont (5:22 gólarány). Hátravan még az Anglia—Portu­gália mérkőzés, amelyre október 25-én kerül sor. Az angoloknak már a döntetlen is elég a tovább- j utáshoz. ★ Dublinben Csehszlovákia lab­darúgó-válogatottja a selejtező nyolcadik csoportjában 3:1 arány­ban nyert Írország ellen. Góllö- vők: Kvasnyak (2) és Scherer, tu. Giles. A csoport állása a következő: 1. Skócia 6 pont (10:7), 2. Csehszlo­vákia 4 pont (9:4), 3. Írország 0 pont (2:10). Hátravan még október 29-én a Csehszlovákia—Írország találkozó. PESI MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei bizottsága és a mégyei tanács lapja Felelős szerkesztő Bácskai Lászlr Kiadja a Hírlapkiadó vállalat Felelős kiadó Csollány Ferenc Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. VTn. Blaha (^ujza tér :< E:?ész nap hívható központi telefon: 343-100. 142— A felelős szerkesztő telefonja: 131—248 — Gépfrószoba fhívhatr 20 árále): 140—447 - Belpolitikát és sportrovat: 148—449 — Művelődési rovat: 140—448 Előállítja Szikra Lapnyomda Budapest Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi oo'Uahivatalokná és kézbesítőknél Előfizetési díj | hónapra 11 forint MÉRKŐZÉS NÉLKÜL Az ifjúsági válogatott labda­rúgó-csapatok tornájának máso­dik fordulójában a Pest megyei együttes — mint már szombaton közöltük — lemondta a Fejér me­gye elleni mérkőzését, és így e fordulóban nem játszott csapa­tunk. A VI. csoport másik talál­kozóján a Budapest Közép 5:1 (1:1) arányban legyőzte Szekszárdon Tolna megyét. 1. Bp. Közép 2. Tolna 3. Pest 4. Fejér 2 2-------9:1 4 2 1 — 1 2:5 2 1---------- 1 0:1 — 1-------1 0:4 — N emzetközi mérkőzések Varsóban 25 800 néző előtt a nyu­gatnémet labdarúgó-válogatott; meglepetésre 2:0 (1:0) arányban legyőzte Lengyelország csapatát. G: Brülls és Haller. Fölényes román győzelem szü­letett Bukarestben a román—török labdarúgó-találkozón. A hazaiak 88 000 néző előtt 4:0 (1:0) arányban nyertek. G: Szeredai (3) és Con­stantin (11-esből). Vasárnap délelőtt, napsütéses, de kissé szeles időben rendezte az MKSZ az 1961. évi országos felnőtt és ifjúsági kerékpáros he- gyibajnokságot. A rajt a Német­völgyi út és istenhegyi út sarká­nál, a cél pedig a Normafánál volt. A kijelölt pálya hossza mintegy 7200—7500 m volt. A leg­jobban Megyerdi szerepelt, aki fél perccel jobb időt ért el a má­sodiknak beérkező Török Győző­nél, így biztosan védte meg baj­nokságát. Magyar, osztrák, lengyel, bolgár és jugoszláv versenyzők vettek részt a vasárnapi debreceni sa­lakmotoros viadalon. 15 000 néző előtt, a lengyel Kopola nyerte a pontversenyt, honfitársa Kempa és a magyar Pásztor előtt. Torinóban szombaton folytatták % nemzetközi férfi röplabda-tor­na küzdelmeit. A Magyarország színeit képviselő utánpótlás-vá­logatott 3:1 (11. 12, 11) arányban győzött Franciaország ellen. A másik mérkőzést a jugoszláv— olasz találkozót a jugoszlávok nyerték 3:0 (7, 7, 5) arányban. Őszi és télikabát, iskola- és magasszárű cipők nagy választékban

Next

/
Oldalképek
Tartalom