Pest Megyei Hirlap, 1959. július (3. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-08 / 158. szám

PEST Nfcrci hírlap 1959. JÚLIUS S. SZERDA TOTÓ-TANÁCSADÓ X. Bp. Honvéd—Wiener AC. Szombaton Bécsben a Honvéd a hajrában maradt alul 2:1 arány­ban. Valószínű, hogy most ledol­gozzák hátrányukat, bár figye­lembe kell venni, hogy a WAC a bajnoki küzdelmek során jobban szerepelt Idegenben, mint otthon. Tipp: 1. 2. Partizán—Bánik Ostrava. Ha­zai győzelem várható. Tipp: 1. 3. Csepel Autó—Szállítók. A for­mába lendült Csepel Autó esé­lyesebb. Tipp: 1, x. 4. Jászberény _Szegedi VSE. A h azaiak pontszerzése várható. Tipp: 1, x. 5. Oroszlány_Szolnok. Jobb he­l yen végzett az NB H-toen az Oroszlányi Bányász, mint a szol­noki csapat. Tipp: 1. «. KISTEXT—Borsodi Bányász. A hazai pálya előnye a KISTEXT győzelmére mutat. Tipp: 1, x. 7. Váci Petőfi—Salgótarjáni KSE. Talán most megszakad a Nyári Totó Kupában gyöngén szereplő váciak vereségsorozata. Tipp: 1. 8. Budai Spartacus—Egyetértés. Nyílt mérkőzés. Tipp: 1, x, 2. í. Eger—Hatvan. Mindkét csapat győzelemmel rajtolt a Totő Ku­pában. Tipp: 1. 2. lfl. Gázmüvek—Autótaxi. Tipp: 1. x. 11. EVTK—Traktorgyár. Esélye­sebb az NB in északkőzép cso­portjának győztese, az NB H-'oe feljutott EVTK. Tipp: 1. 12. Pilisi Bányász—Tokod. Való­színűleg kiköszörülik a múlt va­sárnapi csorbát a vörösváriak. Tipp: 1. x. PÖTMÉRKOZESEK: IS. TRANSVILL—Nyerges Újfalu (1. x). H. K. Lombik—Annavőlgy <1). IS. Esztergom—Kerámia (1. x). IC. Józsefvárosi Szállítók—Bp. Petőfi (1). Több jellemzője volt a va­sárnap megkezdődött labdarú­gó osztályozó küzdelmeinek. A mindvégig nagy iram, a nagy tét miatt meglehetősen ideges játék, s nem utolsósorban a hatalmas nézőközönség. Vala­mennyi csapatot igen sok szur­koló kísérte el a semleges pá­lyára, népvándorlás volt va­sárnap a megyében. Fogadtatás a nagykálai állomáson Gyomron a délelőtti sparta- kiád miatt feldíszített pálya várta a csapatokat, a nagyká- tad és ócsai együttest. Ócsárol külön autóbusz érkezett, ezen­kívül igen sok motoros és ke­rékpáros jött át az eseményre. Ócsárol az Ikarus-busz há­romszor fordult. Nagyikátáról mintegy 400 néző jött a nagy jelentőségű összecsapásra. A mérkőzés megkezdése előtt Fodor István dr. a me­gyei TST, Lengyel József pe­dig a labdarúgó szövetség ne­vében szólt a játékosokhoz. A két tábor hangpárbaja köze­pette kezdődött a mérkőzés, amelyet virágcsokor csere ve­A vecsésiek szerepeltek legeredményesebben a monori járás spariakiád döntőjén Kedvező időben, hét köz­ség 117 versenyzőjének része vételével rendezték meg a monori járás spartakjédját vasárnap a gyömrői sport­pályán: A szervezés nem volt a legkifogéstalanabb, későn kez­dődött a verseny és a vártnál kevesebb részvevő jelent meg. A községi sportkörök és KÍSZ-szervezetek nem tettek meg minden tőlük telhetőt a nagyobb siker érdekében. Legjobban a vecsésiek tet­tek ki magukért, ők jelentek meg a legnagyobb létszám- mái, ők szerezték meg a leg­több jó helyezést, őket illeti a járási RISZ-bizottság ván­dorzászlaja. Az eredmény ékből: Férfiak. 100 m: 1. Fóris Sándor (Györnrő) 12.1, 2. Müller Béla (Vecsés) 12.2. 400 m: 1; Sáirosi Róbert (Vecsés) 61 mp. 1500 m: 1. Nagy Gyula (Vecsés) 5:10. Magas­ugrásban Korponaj László (Tápiósáp), távolugrásban Far­kas Miklós (Nyáregyháza) lett az első. Súlylökés: 1. Ba­logh Sándor (Györnrő) 10,50. Gránátdobás: 1. Pifkó József (Monor) 65,40. A röplabda- tornát Monor, a tekeversenyt és a kerékpárversenyt Nyár­egyháza csapata nyerte. Nők, 100 m: 1. Endrei Ró­zsi (Vecsés) 14 mp Távolug­rás: 1. Győrffy Mária (Gyöm- rő) 4,14. Magasugrás: 1. Tóth Sarolta (Monor) 130. Gránát­dobás: 1. Dobronai Éva (Györnrő) 46 m. Súlylökésben 10,30 méteres kitűnő ered­ményt ért el a vecsési End­rei Rózsi. A gyömrői röplab- dás és a vecsési kézilabdás lányok ellenfél nélkül tovább jutottak. A vecsésiek mögött agyöm- rőiek érték el a legjobb ered­ményeket. Gátolta őket az, hogy egyik legkiválóbb atlé­tájuk, ÍConecsni Miklós nem vehetett részt a spartakiádon, mert osztályozom kellett mennie: (R. B.) ÁLLÁS Felveszünk esztergá­lyos, szerszámkészítő, köszörűs, marós és la­katos szakmunkáso­kat. Ipari Műszergyár, IklacL INGATLAN Ráckevei járásban eladó beköltözhető házak: Dunaharaszti: 4 szoba, két előszoba, sze­mélyzeti, fürdőszoba, vízvezeték, 446 n.-öl telek, 42 termő gyü­mölcsfa, azonnal be­költözhető ház, köz­vetlen HÉV-állomás- nál 250 000 Ft. Három­szobás, 200 n.-51 te­lekkel 150 000 Ft, két­szobás 170 n.-öl telek­kel 140 000 Ft, négy­szobás 287 n.-öl telek­kel 220 000 Ft, egyszo­bás 110 n.-öl telekkel 65 000 Ft, egyszobás 1233 n.-öl telekkel, sző­lő és gyümölcsös 110 ezer forint, 328 n.-öl üres házhely 7500 Ft, 230 n.-öl üres házhely 6200 Ft, 1399 n.-öl, ölenként 35 Ft, 300 n.- öl, 12 termő gyümölcs­fával. ölenként 60 Ft. rökölön 222 n.-öl te­lek ölenként 20 Ft, 200 n--öl üres házhely «000 Ft. Szigethalom: 210 n.-öl üres telek 3000 Ft, 600 n.-öl bekerített gyü­mölcsös ölenként 35 Ft. Egy szoba, kony- hás ház, 216 n.-öl te­lekkel azonnal beköl­tözhető 55 000 Ft. Szigetszentmikíőson 2 szobás ház, 300 n.-öl telekkel, beköltözhető, 60 000 Ft, háromszobás ház 376 n.-öl telekkel nem beköltözhető, 60 ezer forint. Felvilágosítást ad a Pest megyei Ingatlan- közvetítő Vállalat ki- rendeltsége, Dunaha­raszti, Dózsa György u. 1. Eladó Ingatlanok a monori járásban: Vecsésen: két szoba, konyhás, 150 n.-öl te­lekkel 85 000 Ft, há­romszobás 190 n.-öl telekkel 180 000 Ft, két szoba, konyhás 75 000 forint. Nyáregyházán 4 szo­bás, 450 n.-öl telekkel 150 000 Ft. Gyömrön három szo­ba, összkomfortos 600 n.-öl gyümölcsösben 220 000 Ft, három szo­ba összkomfortos 400 n.-öl telekkel 75 000 Ft, háromszobás 164 n.-öl telekkel 80 000 Ft. Monoron 2 szobás, 250 n.-öl gyümölcsösben 140 000 Ft, két szoba, konyhás 45 000 Ft, szo­ba, konyhás 300 n.-öl telekkel 80 000 Ft. Monori-erdőn telek 2000 forinttól nagy vá­lasztékban. Felvilágosítást ad a Pest megyei Ingatlan- közvetítő Vállalat ki­rendeltsége, Monor, Petőfi u. 10. EGYÉB Különbejáratú szobát keresek azonnalra bármilyen áron. Vád, Ilona utca 10. (Dé- l^ányné.) Július 3-án este el­vesztettem Igazolvá­nyaimat Rádl út kör­nyékén. Becsületes megtaláló adja le a váci rendőrségen. Kiss János. fíirdssssn a mi HE! IÉlAP-bi JTST elnökök értekezlete Diósdon „Népvándorlás..." zetett be. Az eredmény, mint már közöltük, 3:0 volt Nagyká- ta javára. — A nagykátai állomáson mintegy százan várták a haza­érkező csapatot. Azok, akik va­sárnap a földeken dolgoztak, s emiatt nem tudták elkísérni az együttest — mondotta a nagy- kátaiak egyik vezetője. — A szurkolók, érthetően, boldogan gratuláltak a győzelemmel ha­zatért labdarúgóknak. „Szőrös" volt a gödöllői pálya Csiba József, gödöllői tudó­sitónk a Kartal—Isaszeg mér­kőzésről több érdekességet jegyzett fel. Ezeket foglaltuk dióhéjba. Az idő borongós volt. Már azt hittük, az eső elmossa a mérkőzést. Ez ugyan nem kö­vetkezett be, de az isaszegiek- nek csak „beborult”. Kikaptak, pedig az utolsó húsz percben sok szép támadást vezettek. Nagyon „szőrös” a gödöllői pálya — mondogatták a játé­kosok a nagy fű miatt. Az alacsony emberek is láthatták a mérkőzést, mert a labda állandóan a „sztratoszférá­ban” pergett. Egyoldalú virágcsere Szinte feketéllett az ország­út, olyan sokan igyekeztek Pi­lisre a Péteri—Ceglédbercel- találkozóra. Nemcsak a két csapat szurkolói, hanem „sem­leges nézők” is, Albertijáról, Monorról és még jónéhány községből mentek a meccsre. — A találkozó előtt virág­csokorral kedveskedett a ceg- lédberceli csapat — emléke­zett vissza Kiss Ernő, a Péteri KSK elnökhelyettese. — Mi sajnos, nem tudtuk ezt viszo­nozni, mert nem készültünk fel erre a figyelmességre. Bércéi keményen, sportsze­rűen küzdött, * kis szeren­csével egyenlíthetett volna. így vélekedett Jenel Ferenc, a ceglédberceli intéző is. —■ Nem volt szerencsénk, nem tudtunk egyenlíteni. Nézőcsúcs Törökbálinton Még soha ilyen sokan — kétezren — nem népesítették be a Törökbálinti TC festői környezetben levő pályájának „természetes lelátóit”: Azért természetes lelátó, mert a já­tékteret körülölelő két hegy nyújt ülőhelyet a nézők szá­mára. — Több mint hétszáz néző jött át a községből — büsz­kélkedtek az érdiek. — Töb­bek között hat autóbusz, mintegy száz kerékpár, motor- kerékpár fuvarozta az érdek­lődőket, nem beszélve az egyéb közlekedési alkalmatosságon érkezőket. A biaiak is kitettek magu­kért; A Budaörs utáni egyik megállónál a HÉV-kalauz nem tudta mire vélni az ott álldogáló tömeget. Hová igyekszik ez a sok ember? — kérdezte. A biaiak ugyanis itt szálltak át a vonatról a HÉV- szerelvényre. A törökbálinti sporttelep műsora már kora délután el­kezdődött a Bia—Törökbálint úttörőmérkőzéssel (2:1), majd a Sóskút—Törökbálint öreg­fiúk találkozó következett (6:2). Az osztályozó mérkőzést rö­vid ünnepség vezette be. A két csapat ajándékkal kedves­kedett a kitűnő Pest megyei játékvezetőnek, Virág Fe­rencnek, 25 éves játékvezetői jubileuma alkalmából. Az ér­diek serleget, Bia pedig kis szászlót adott, s mindkét fél hatalmas virágcsokorral te­tézte ajándékát. — reitter — Legszebben birkózott: VARGA (Abonv) Az Egyesített Tiszti Iskola tornatermében az FTC rendezésé­ben került sorra a Pongrácz Jó­zsef szabadfogású birkózó emlék- verseny. melyen elindult a válo­gatott keret nagy része is. Har­mincnyolc sportoló mérte össze tudását. A meglepetést a légsúly­ban Induló abonyi Varga szolgál­tatta. aki súlycsoportjában ki­harcolta az elsőséget, s akciódús versenyzéséért elnyerte a legszeb­ben birkózó versenyzőnek járó tiszteletdijat. A Pest megyeiek eredményei. Légsúly: 1. Varga (Abony). Fél­nehézsúly: ___3. Tóth (Nagy­k őrös). Nehézsúly: 1. Reznák (Ceglédi Vasiutas). A hét végén játsszák le a Davis Kupa európai zónájának elődön­tőit. Július 9—11 között Barcelo­nában kerül sor a Spanyolország —Anglia és július 10—12 között San Remoban az Olaszország— Franciaország találkozóra. A váci városi uszoda bejá­ratánál kedd délután szovjet és magyar nyelvű feliratok fogadták a vendégeket. Itt tartottá]? a Dunakanyar ku­páért kiírt, a Magyar öttusa Szövetség és a Pest megyei Idegenforgalmi Hivatal ren­dezésében sorrakerülő nem­zetközi viadal úszószámát. A sportolók felvonulása vezette be az eseményt, majd Kiszel János, a Váci Városi Tanács v. b. elnöke mondott meg­nyitó beszédet. Ezután két út­törő kislány virágcsokorral kedveskedett az öttusázóknak. Ambrus Ágota Novikovot, Polacsek Kató pedig Nagy Imrét, a magyar csapat kapi­tányát üdvözölte. 300 métert, kilenc hosszt úsztak a versenyzők. A szov­jet úszók bebizonyították, hogy a fizikai számok az erős­ségük. mert Dobnyikov, Novi­kov és Szalnyikov egyaránt első lett futamában. A ma­gyarok közül Ferdinándi és Nagy szerepelt a legjobban. Az eredményhirdetésig váci úttörők részvételével bonyolí­tottak le versenyt, melyben Nemes József, Székely Miklós, Pogány Gábor és Kalecz Jo­lán szerzett elsőséget. Ezután került sor az ered­Mint ismeretes, a járási TST-elnökök értekezletét ha­vonta más-más járásban ren­dezik. A júliusi megbeszélés a budai járásban kerül sorra. Ma a diósdi tanácsházán gyűlnek össze a járási sport­vezetők. A legfontosabb fel­adatokról esik szó, s egyben megnézik a diósdi községi sportkör munkáját. Délután visszajönnek a Karinthy Fri­gyes út 3. szám alá, ahol a budai járási TST helyiségé­ben tapasztalatcsere követke­zik. Az összejövetel részvevői ma reggel fél 9 órakor gyü­lekeznek a megyei TST helyi­ségében. Innen közösen utaz­nak ki Diósdra, ahol 10 óra­kor kezdődik az értekezlet. Vidéki evezősbajnokság Vácott Három első helyet szereztek a váciak Az országos vidéki evezősfaaj- noksá.got szombat-vasárnap Vá­cott rendezték meg szépszámú In­duló részvételével. Győr, Szolnok, Mohács, Baja és Vác képvisel­tette magát a viadalon, valamint versenyen kívül több .fővárosi egyesület is elindult. Az első napon a legjobb telje­sítményt a Bajai Spartacus ifjú­sági női négyese nyújtotta, de nagyon szépen evezett még a ba­jai ifjúsági férfi kormányos négyes, valamint a váci Szauer, az ifjúsági férfi egyes győztese. Vasárnap folyamatosabban kö­vetkeztek egymásután a számok, ekkor a felnőtt női kormányos négyesek küzdelme volt a leg­érdekesebb, melyben az elsőséget a Váci Finomfonó szerezte meg. A bajnokság a Váci Petőfi ren­dezésében mintaszerűen folyt le. A viadalt mindkét nap Igen szép számú közönség tekintette- meg, s megelégedetten távozott, mert szép versenyt és az egyes szá­mokban nagy küzdelmeket látha­tott. A váci evezősök a jövőben több támogatást kérnek, hogy méltób­ban képviselhessék a város szí­neit, hogy minél hamarabb előd­jeik nyomdokain járhassanak, s ne .kelljen a sok bajnoki szám­ból mindössze hárommal megelé­gedni. . A bajnokságok így oszlottak meg a sportkörök között: Győr, Baja 8—8. Mohács 7, Szolnok S, Váci Petőfi 2, Vád Finomfonó 1. A váciak eredményei. Ifjúsági női nyolcas I. korcsoport: 1. Vác. Ifjúsági férfi egyes II. korcsoport: 1. Ki. Szauer (Vác). Férfi kor­mányos négyes: ... 4. Vác. Fel­nőtt férfi egyes: ...4. Holzhein (Vác). Felnőtt női nyolcas: ... 3. Vác. Ifjúsági férfi nyolcas: . . . S. Vác. Felnőtt női kormányos né­gyes: 1. Vác. Ifjúsági férfi nyol­cas n. korcsoport: ... S. Vác. Felnőtt férfi kormányos négyes: ... 4. Vác. Fái János Külön autóbuszjáratok A Fővárosi Autóbuszüzem július lO^én, pénteken a Moszkvai Torpedó—Csepeli Vasas labdarúgó-mérkőzésre külön autóbuszjáratokat he­lyez forgalomba. Az autóbu­szok délután 19 órától a Cor­vin Áruháztól közlekednek. Vácott a szovjet Novikov nyerte az úszást Ma Szentendrén fejeződik be a Dunakanyar nemzetközi öttusa-versenye ményhirdetésre. Kiszel János vb-elnök kristályvázát adott át a győztes Novikovnak. Az úszás végeredménye: 1. Novikov (szovjet) 3:57.3, 1015 pont, 2. Ferdinándi (magyar A) 4:04.4, 980 pont, 3. Nagy (magyar A) 4-04.5, 980 pont, 4. Dobnyikov (szovjet egyéni) 1:04.7, 980 pont, 5. Takács (magyar egyéni) 4:07.5, 965 pont, 6. Szalnyikov (szovjet) 4:08.0, 960 pont. Csapatban: 1. Szovjetunió (Novikov, Szal­nyikov, Szelg) 2895 pont, 2. Magyar A válogatott 2790 pont, 3. Magyar C válogatott 2615, 4. Magyar B válogatott 2570: összetett versenyben: egyé­ni: 1. Szabó (magyar B) 3578,5, 2. Ferdinándi (magyar A) 3516,5, 3. Kovácsi dr: (ma­gyar B) 3468,5, 4. Novikov (szovjet) 3330, 5. Szelg (szov­jet 3282,5, 6. Szalnyikov (szov­jet) 2280. Csapatban: 1. Ma­gyar B (Szaniszló, Kovácsi dr., Szabó) 9967,5, 2. Szovjet­unió 9802, 3. Magyar A 8931, 4. Magyar C 8588. Az utolsó számot, a terep­futást ma délután öt órai kezdettel bonyolítják le Szent­endrén, a Lajos-forrás kör­nyékén. A festői környezet­ben igen változatos pályát je­löltek ki. Olyan rész is akad, ahol derékig érő fűben kell futniok a versenyzőknek. Két emelkedőt is iktattak be. Az egyik ezer méter után, a má­sik a hajrában „vár” a fu­tókra. A sporteseményre a szentendrei HÉV-végállomás- tól a MÁVAüT külön autó- buszjáratokat indít. Felsőbb osztályba jutott a Csepel Autó férfi röplabda csapata Az autógyár férfi röplabda­csapata a legutóbbi két mér­kőzésen legyőzte a Daru, s az Élgép csapatát, s bejutott a Budapest II. osztályba. Az osztályozó-mérkőzéseken im_ ponáló eredmények születtek: az öt mérkőzés során mind­össze egyetlen játszmát vesz­tettek, pontarányuk 230:131 volt. PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Műnk ásóért Pest megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja Felelős szerkesztő: Szántó Miklós Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollány Ferenc Szerkesztőség és kiadóhivatalt Budapest. VHL. Blaha Lujza tér t Telefon: S43—100. 142—220 Előállítja! Szikra Lapnyomda. Budapest Terleszt! a Magyar Posta. Elő­fizethető a helyi oostahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj i hónapra u forint Az új magassági csúcsot elért ceglédi ejtőernyősök bal­ról jobbra: Dczú Gábor, Oláh Demeter, Rónai Mihály. Guggolnak: Orbán Bé’a, Oláh Ferenc (B. Tóth József felvétele) \ I I Rossz a kooperáció... i $ i § A Csepel Autó vízilabda- & ^ zói az OB II utolsó fordu- & ^ lója előtt 2 ponttal vezet- 8 § nek Szentes csapata előtt. S 8 A játékosok elhatározása; 8 ^ lelkes játékukkal bejutnak ^ ^ az országos bajnokság első \ | osztályába! ^ Ez azonban több segítse- ^ ^ get igényel... Egy autó- & ^ gyári — és országos! — csa- a ^ patnál például szállító jár- | 8 művet is. Vasárnap a Szol- § 8 noki Honvéd csapatát — ^ | otthonában — 6:4 (2:3) $ ^ arányban legyőzték. Nehéz \ ^ győzelem volt, mert az ^ ^ autógyáriak zsúfolt vona- ^ ^ ton. állva utaztak Szolnok- \ & ra, s fáradtan kerültek víz- 8 § be... 8 Pedig van a gyárnak § 8 sportautóbusza, máskor az- ^ § zal jártak. De ezen a va-1 | sárnapon rosszul kooperált ^ ^ a gyár, odaadták más cél- ^ | ra ... S egy olyan gyár. § ^ amelyik tucatnyi * céggel ^ ^ kooperál a termelő municá- § ^ ban, saját kapuin belül is § ^ jobban megszervezhetné az ^ ^ együttműködést. (jurmics) | X s ssssss/s/ss/ssssssssssss/ssssssssssssss//.' a Moszkvai Torpedó-Csepeli Vasas labdarúgó-mérkőzésre

Next

/
Oldalképek
Tartalom