Pest Megyei Hirlap, 1958. szeptember (2. évfolyam, 206-230. szám)

1958-09-17 / 219. szám

> irlop 1958. SZEPTEMBER 17. SZERDA „Elsöosztályú4í érdekességek Hétfőn este egy kis kitérőt fettünk. Mielőtt felmentünk volna a labdarúgó szövetségbe, belátogattunk a játékvezetők földszinti termébe. Megtudtuk, hogy a vasárnapi I. osztályú mérkőzésekről, a játékvezetés­ről, az ellenőrök kedvező je­lentéseket küldtek be. A csa­patok vezetői, még a veszte­sek is, általában elismerőleg nyilatkoztak a bíráskodásról. Ezután mentünk fel a labda­rúgó szövetségbe, ahol szokás szerint szorgalmasan tárgyal­hatták a forduló eseményeit. Egy perc alatt két gól Az Üllő—Szigetszentmiklös mérkőzés 43. percéig nem esett gól. Egy perc alatt aztán két gólt is láthattak a nézők. Az SZTK védelmének megingása miatt, gyors egymásutánban kétszer vették be az üllőiek a vendégcsapat hálóját. — Fordulás után Sziget- szentmiklós nagy fölényt har­colt ki — emlékezett vissza Kapuvári Béla edző. — Lövés lövést követett, de a kitűnő na­pot kifogó Szekeres mindent mentett. Az üllőiek ebben a játékrészben alig jöttek át a félvonalon. Szerintem az üllői győzelem főrészese Szekeres, aki csapata legjobbjának bizo­nyult, míg nálunk Gere nyúj­tott átlagon felülit. Öröm Albertirsán Vasárnap az Albertirsa— Dunakeszi mérkőzés előtt a szépszámú közönség kíván­csian találgatta, hogy a két ve­reség után magára talál-e a Vasutas; győztesen hagyja majd el a pályát? Irsán telje­sült a szurkolók kívánsága. Sőt többszörösen, hisz nemcsak hazai győzelmet, hanem sok gólt, szép, érdekes mérkőzést láthattak, Nemcsak a győzelmet ünnepelték Ünnepséget terveztek vasár­nap Gyomron: Szabó József labdarúgó pályafutásának 20 éves jubileumát. Egy ünnepsé­get terveztek, de több is akadt. A Gyömrő—Kistarcsa találko­zón ugyanis nemcsak biztos hazai győzelmet, hanem igen szép mérkőzést is láthattak a szurkolók. S amire rég volt példa, a játék befejezése után a helybeliek ütemes tapssal A MÉH Vállalni es a Pest megyei Hírlap ötezer forintos papír­os rongygyűjtő rejtvényversenye I ' 1 3 u 5 (p * 9 w ü * m ■ * A 0 m fül * _ H ü /<? zo U JT m 23 i9 25 ü 26 ü 2? m 2S ü 29 ; _ m 3/ 32 ü 33 a? w 35 m VÍZSZINTES SOROK: 1. Folyta­tása a vízsz. 33 sorban. Ezt képezi » régi papír az új papír előállításá­nak esetében. II. vágyakozó. 12. Igen, az angoloknál. 13. Mulató­hely. 14. Kedves erdei állat. 15. Maró folyadék. 16. Női név. 17. Fél­ezer? 18. Mérték a textilüzletben. 19. Gyerekjáték. 20. K. R. 21. Néha ez is talál szemet! 23. Földet túr. 24. Földesúrnál felügyelt a cselé­dekre. 26. A betűk sorrendje. 27. Kiss Sándor. 28. Irigység — néme­tül (NEID). 29. Lábain nyugszik. 30. Élelmiszernövény. 32. Karjaival jelez. 33. Korszak — ismert idegen szóval. 34. N. B. I-es csapat. FÜGGŐLEGES SOROK: 1. Fut­tatás az ügetőn. 2. Vizen sportol. 3. Árvíz ellen véd. 4. Minden frigy így kezdődik? 5. Izeg-mozog, nem találja helyét. 6. Ez a nao már el­múlt. 7. O. S. 8. Szalonnát főz. 9. Egyik legfontosabb iparág. 10. Péksütemény. 11. Az eset belülről? 15. Rés a jégén. 16. Létra tartozék. 18. Létezik. 19. Huzat _ megfordít­va. 20. Gyógyszer, a malária ellen­szere. 21. Az ügyész terjeszti eló. 22. Az Operaház építője. 25. Egy­szerű sütemény. 27. „á”. 29. Ellen­értéké. 30. Nyelvtani fogalom. 31. S. S. 33. Kötőszó. 34. A vasút eleje? Megfejtésül beküldendő a vízsz. 1 és 35. sor. Kérjük megfejtőinket, hogy a szelvényt borítékban a Pest megyei Hírlap szerkesztőségének (Budapest, VIII., Blaha Lujza tér 3. sz.) címezve küldjék. A borítékra kívül írják rá; *MÉH-rejtvényverseny”. A megfejtéseket lehet egyenként, de lehet összegyűjtve, a verseny befejezése után is beküldeni. fcWniHtWfWfWIHWiWHWIWHWHIHIMIilHIIHIIIHIiWiHWIItWtnmHWWWMIHHmilfWmHIWtHWnWfIHWHIIHmillllWllíWHg 9. sz. A Pest—Báes—Nógrád me­gyei MÉH Vállalat és a Pest megyei Hírlap 5000 forintos rejtvényversenye. Megfejtés: Beküldő (név és pontos cfm): köszöntötték, ünnepelték a labdarúgókat. A meccs érdekessége, hogy a Gyömrői SE csak tíz fővel kez­dett, mert egyik labdarúgónak nem volt rendben az igazolá­sa. A nézők közül „vetkeztet­ték le” az egyik második csa­patbeli játékost. A kistarcsai- ak nem nagyon vigyáztak aa „új szerzeményre”, akinek be­adásából három gól esett. Ne­ve; Szewczyk. A másik ér­dekesség, hogy a jubiláló Szabó József lőtte a hazaiak első gólját. Este sportkörük klubhelyisé­gében gyűltek össze a gyömrői vezetők, labdarúgók, ahol Gombos Gyula a sportkör, a játékosok nevében pedig Tóth Károly köszöntötte Szabó Jó- szefet, aki húsz éve játszik a Gyömrői SE színeiben. A hely­beliek hiányolták, hogy sem a TST, sem a szövetség képvise­lője nem jött el, pedig meghív­ták őket is. Túlzott óvatosság Furcsa eset adódott a Ceg­lédi Építők—Fóti SE mérkőzés szünetében. A fóti vezetők nem elégedtek meg a mérkő­zés előtti igazolással, s az első 45 perc eltelte után kérték, hogy Laborcz, az egyik ceglédi játékos ne csak az igazolását, hanem személyazonossági iga­zolványát is mutassa fel. Laborcz rögtön nem tudott eleget tenni a kérésnek, mert ingujjban jött és igazolványát — nem éppen helyesen — za­kójával együtt otthon hagyta. Ezért haza kellett mennie, s már mintegy 10 perce folyt a második félidő, amikor ismét beállhatott csapatába. A ceglédiek elítélték a fó­tiak magatartását, hiszen a já­tékvezető már a mérkőzés előtt leigazolta a labdarúgókat, no meg ki ne ismerné a több­szörös megyei ifjúsági váloga­tott Laborczot. R. U A MEGYEI ATLÉTIKAI BAJNOKSÁG EREDMÉNYEI Pest megye 1958. évi atlétikai bajnokságának küzdelmeit szom­bat-vasárnap bonyolították le a Dunakeszi Magyarság-pályán. A kétnapos viadalon közel 200 induló állt rajthoz. A versenyen több iű eredmény született, így férfi távol- és hármasugrásban, női 400 és 800 méteren. Férfiak. 100 m: 1. Balogh Lajos (Gödöllői MEDOSZ) 11.6, 2. Kasza Miklós (G. Agráregyetem) 11.7, 3. Técsi (G: ASC, 11.8. 400 m: l. Ka­sza Miklós 52.8, 2. Fejős (Dunakeszi Magyarság) 58 mp. 800 m: l. Kasza Miklós 2:15.5. 2. Reszeli Soos (Nagykőrösi Kinizsi) 2:16.6. 3. Szűcs (Galgahéviz) 2:16.8. 15V0 m: 1. Kovács László (Nagykőrös) 4:25.4, 2. Dömsödi (Ceglédi Vas­utas) 4:36.8. 5000 m: 1. Gaál József (G. MEDOSZ) 18:49.7, 2. Kiss (Nagy­kőrös) 19:19.6. 110 m gát: 1. Vésze­lik János (Felsőgöd) 19.2, 2. Reszeli Soós 20.8, 3. Erdei (Nagykőrös) 20.9. 200 m gát: 1. Vészelik János 29 mp, 2. Técsi 29.2, 3. Reszeli Soós 29.8. 400 m gát: 1. Técsi János 63.04. 3000 m akadály: 1. Kovács László (Nagykőrös) 11:03, 2. Reszeli Soós (Nagykőrös) 11:04.8. 3. Dömsödi (CVSE) 11:09.2. Magasugrás: 1. Erdei János (Nagykőrös) 170, 2. Beczner (G. ASC) 165, 3. Prohászka (CVSE) 160. Hármasugrás: 1. öííenberger Ká­roly (Szentendrei Építők) 12.87, 2- Técsi 11.47. Távolugrás: 1. öífen- berger Károly 573, 2. Mihalovics (Szentendre) 536. 3. Prohászka 530. Rúdugrás: i. Erdei János 260. Kalapácsvetés: 1. Gulyas Balázs (Nagykőrös) 38.21, 2. Plachy (G. MEDOSZ) 27.70. Súlylökés: X. Ba­logh János (G. ASC) 11.31, 2. öffen- berger 10.52, 3. Józsa (Nagykőrös) 10.49. Gerelyvetés: 1. Platorki Ist­ván (G. MEDOSZ) 48.04 . 2. JÓZsa 46,07. 3. Mészáros (CVSE) 38.50. Diszkoszvetés: 1. Józsa Balázs 34.10, 2. Gulyás (Nagykőrös) 30 m. 3. öííenberger 29.70. Férfi ifjúságiak. 100 m: 1. Kiszel József (G. MEDOSZ) 12.1, 2. Zental (Dunakeszi) 12.2, 3. Békési (Albert­irsa) 12.4. 200 m: 1. Sára Sándor (Túra) 24.2, 2. Kiszel 25 mp. 3. Zen- tai 25.3. 400 m: 1. Nemesházi István (Dunakeszi) 55.9. 2. Baranyai (G. MEDOSZ) 59.5. 3. Nagy Gyula (Nagykőrös) 60.4. 800 m: 1. Viskl Sándor (Dunakeszi) 2:10.3, 2. Szuda (Albertirsa) 2:11.6, 3. Sólymáéi (Dunakeszi) 2:11.8 , 3000 m: 1. Sár­közi László (G. MEDOSZ) 10:18.7, 2. Pilicka (Albertirsa) 10:23.4, 3. Si­pos (Nagykőrös) 10.39. 1500 m: 1. Sárközi László (G. MEDOSZ) 4:23.9, 2. Szuda 4:26.5, 3. Viskl 4:27.6. 1500 m akadály: 1. Bíró \ helybeliek szerepeltek a legjobban az abonyi birkózóversenyen Élénk érdeklődés mellett bonyolították le Abonyban a „megye legjobb ifjúsági bir­kózója” címért kiírt szabad­fogású ifjúsági birkózóver­senyt. A viadalon 5 sportkör 33 indulója vett részt. Ez a szám nagyobb is lehetett volna, de több sportkör még nem cserélte ki versenyzőinek igazolásait, s emiatt nem in­dulhattak. Lepkesúly: 1. Vick (Abonyi MTE), 2. Szikszai (Dunakeszi 201. sz. ITSK). Légsúly: 1; Oláh (Nagykő­rös), 2. Csömör (Abony), 3. Guzmics (Dunakeszi Magyar­ság). Pehelysúly: 1; Varga J. (Abony), 2. Bodolai (Duna­keszi), 3. Gornyácz (Dunakeszi). Könnyűsúly: 1. Farkas I. (Dunakeszi), 2. Bodor (Abony), 3. Kovács (201. ITSK). Kisváltósúly: 1. Juhász G. (Abony), 2. Kása (Abony), 3. Szabó (Ceglédi Építők). Nagyváltósúly: 1. Kecskés (Nagykőrös), 2. Pető (Duna­keszi), 3. Fodor (Dunakeszi). Kisközépsúly: 1. Papp László (Nagykőrös), 2. Kozma (Duna­keszi). Nagyközépsúly: 1. Papp Fe­renc (Ceglédi Építők), 2. Jä­ger (Abony). Félnehézsúly: 1. Képű (Du­nakeszi), 2. Varga (Ceglédi Építők). Nehézsúly: 1. Horányi (Du­nakeszi), 2. Szabó (Abony); Pontversenyben: 1. Abonyi MTE 30, 2. Dunakeszi Ma­gyarság 27, 3. Nagykőrösi Ki­nizsi 15, 4. Ceglédi Építők 9. 5. Dunakeszi 201. sz. ITSK 4. TÖTO-TANACSADO 1. Dorog—Diósgyőr. Bár jól sze­repelt eddig a Diósgyőr, egy pont­nál többet nehezen hoz el Dorog­ról. Tipp: x, 1. 2. Miskolci VSC—Bp. Vasas. Ed­dig még veretlen az újonc MVSC. igaz, eddig könnyebb ellenfeleket kapott. Valószínű, hogy a piros­kékek most megtörik ezt a siker- sorozatot. Tipp: 2. S. Szombathely—Ferencváros. Mindhárom eredmény lehetséges. Tipp: x§ 2, 1. 4. Csepeli Vasas—Győri ETO. Ha­zai győzelem várható. Tipp: 1. 5. Szegedi EAC—Egyetértés. Az NB I-ből kiesett, javuló formában levő Szeged esélyesebb, a vissza­esett Egyetértéssel szemben. Tipp: 1. 6. Székesfehérvár—Sztállnváros. Nehéz feladat vár Fehérvárott a vendégcsapatra. Tipp: x, 1, 2. 7. Oroszlány—KISTEXT. A KIS* TEXT a legutóbbi mérkőzésén már javuló teljesítményt nyújtott, en­nek ellenére nehéz lesz nontot sze­reznie Oroszlányban. Tipp: 1. x. 8. Komló—Láng Gépgyár. Komló esélyesebb. de nem lehetetlen hogy me^enetést szerez a vendég­csapat. Tipp: 1, x, 9. Csepel Autó—Pécsi Dózsa. Igen Jól szerepeltek ősszel a pécsiek, ■ még Dunaharasztin is esélyeseb­bek. Tipp: 2, x. 10. Délbudai Spartacus—Budafok Nyílt mérkőzés. Tipp: 1, 2, x. 11. Nimes_Racing Paris. Az él­lovas PC Paris az esélyesebb. Tipp: 2. 1. 12. Limoges-—Lens. Döntetlen­körüli eredmény várható. Tipp: x, 1. PÓTMÉRKÖZÉSEK: 13. Szolnok—Jászberény (I, x). 14. Salgótarjáni SE—Bp. Előre 0. x). 13. Ózd—Ceglédi Vasutas (1). 16. Pécsi VSK_Zalaegerszeg <1. X). PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkásoárt Pest megvei Bizottsága és a megyei tanács laoja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság Kiadia a Hírlapkiadó Vállalat. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budaoest. VIII,. Blaha Luiza tér 3 Telefon: 343—100 142—220. Szikra tannyomda. Felelős vezető; Kulcsár Mihály. A célnál a 200 méteres ifjúsági síkfutás élcsoportja. Képünkön jobboldalt a győztes, a túrái Sára Sándor Csaba (Váci Petőfi) 4:59.2, 2. Sóly­mos! 5:01, 3. Paliaga (Dunake.sjl) 5:38.2. 110 m gát: 1. Holényl Gábor (G. MEDOSZ) 19.4. 2. Cseszek (Nagy­kőrös) 21.9. 200 m gát: 1. Zentat Gyula 29.4, 2, Vincze (G. MEDOSZ) 29.8, 3. Szuda 31.3. 400 m gát: 1. Benkő Ákos (G. MEDOSZ) 67.6. 2. Cseszek 67.8, 8. Mihály (G. MT­DOSZ) 69.2. Magasugrás: 1. Holényl Gábor 170, 2. Benkő 155, 3. Bálint (Ceglédi Ép.) 145. Rúdugrás: 1. Kiszel Jó­zsef 290, 2. Cseszek 280, 3. Benkő (Dunakeszi 202. sz. ITSK) 270. Hármasugrás: 1. Konecsni Miklós (Gyömrő, 12.44, 2. Békési (Albert­irsa) 12.25, 3. Cseszek 12.23. Távol­ugrás: í. Konecsni Miklós 612. 2. Nyíri (Aszód) 587, 3. Kundiva (Dunakeszi) 586. Diszkoszvetés: 1. Borszéki Csaba (Váci Petőfi) 30.44. 2. Tóth L. (Al­bertirsa) 27.92, 3. Hrustunkt (G. MEDOSZ) 26.91. Gerelyvetés: 1. Borszéki Csaba 43.96, 2. Jeszenszky Pál (Alsógöd) 41.12, 3. Járos (Alsú- göd) 40.61. Súlylökés: 1. Járos Csaba 19.30, 2. Parádi (Vác) 10,29 3. Borszéki 10.05. Kalapácsvetés: 1 Mihályi András (G. MEDOSZ) 24.24 2. Temesvári (CVSE) 22.80, 3. Ma­gyar (CVSE) 22.37. Nők. too m: 1, Kirchoffer Ferené- né (G. MEDOSZ) 15.Í, 2. Gevicsw (G. MEDOSZ) 16.2. Magasugrás: 1. Gevicser Gab­riella 125. Gerelyvetés: 1. Kaiser KJára (G. MEDOSZ) 24.47. 2. Gevicser 20.35. Súly lökés: 1. Kaiser Klára 9.01, 9 Gevicser 8.93. Diszkoszvetés: 1 Hasszán Ilona (Alsógöd) 26.03, í Kaiser 23.11, 3. Gevicser 22.25, Női ifjúságiak. 100 m: 1. Karáfl* Zsuzsa (Nagykőrös, 13.5. 2. Barta (Nagykőrös) 13.9. 3. Grób (CVSE) 14 mp. 800 m: 1. Pácsa Jolán (Nagy­kőrös) 2:41.2. 2. Kenderes (Ceglédi Ép.) 2:45, 3. Szaniszló (Nagykőrös) 2:46.2. 80 m gát: l. Karádi Zsuzsa. 14.7. 2. Kozma (Ceglédi Ep., 16.2, 3. Bartha 16.4. 200 m: l. Czechaer Katalin (Dunakeszi) 28.4, 2. Karádi 28.6, 3. Bartha 29 mp. 400 ra: t. Czechner Katalin 64.2. 2. Fodor, (Nagykőrös) 65.1. 3. Kiss (Albert­irsa) 65.9. Távolugrás: 1. Karádi Zsuzsa 478, 2. Fodor (Nagykőrös) 471, 3. Kis* 453. Magasugrás: 1. Radnóti Gi­zella (Nagykőrös) 140. 2. Erdei (Al­bertirsa, 135. 3. Kiskun (Ceglédi Ép.) 130. Gerelyvetés: 1. Száraz Edit (CVSE) 30 m. 2. Tavaszi (Albert­irsa) 24.45, 3. Komjáth (Ceglédi Ep.1 19.65. Diszkoszvetés: I. Marik Ilona (Albertirsa) 29.84. 2. Kiss 22.38. 8; Tavaszi 21.90. Súlylökés: 1. Marik Ilona 8.65. 2. Pácsa 7.62, 3. Orvos (CVSE, 7.37. Gazdag sportműsor lesz vasárnap Vasárnap a Mátyás-napok ünnepségei keretében érdekes sportműsort rendeznek Viseg- rádon. Délelőtt férfi és női röplabda villámtoma kerül sorra, délután tartják a Vi- segTád—Tahitótfalu járási lab­darúgó bajnoki mérkőzést a sporttelepen. A szünetben tor­nabemutató lesz. Különösen érdekesnek ígérkezik a megyei motoros csiilagtúra. A részve­vőknek 14 óráig kell befutni Visegrádra. k labdarúgó-bajnokság állása NB II. NYUGATI CSOPORT 1. Pécsi Dózsa 3 3 — _ 9:1 6 KELETI l. Bükkalja CSOPORT 3 3-----­1 1:3 9 z. Dö. Spart. .3 2 1 _ 3 :1 5 2. Debrecen 3 2 1 _ 5 :1 S 3. Oroszlány 3 2 — 1 7:2 4 3. Szegedi EAC 3 2 1 6:2 4 4. Vác 3 1 2 — 5:3 4 4. Bp. Spartacus 3 2 _ 1 5:3 4 5 . Szállítók 3 1 2 — 6:5 4 5. UTTE 3 2 _ 1 5:5 4 6 . Mi-magyaróvár 3 2 — 1 5:5 4 6. Egyetértés 3 1 1 1 8:3 3 7. Komló 3 2 _ 1 6:7 4 7 . Szegedi VSE 3 1 1 1 6:4 3 8. Cs. Autó 3 1 1 1 5:5 3 8. Jászberény 3 1 1 1 7:6 3 9. Sztálinváros 3 1 — 2 4:4 2 9-10. Pénzügyőr. 3 3 2:2 3 10. Budafok 3 1 2 6:7 2 9-10. Szolnok 3 1 1 1 3:3 3 11. KISTEXT 3 1 _ 2 4 :5 2 11. Bp. Előre 3 1 2 6:6 3 12. Sz.-fehérvár 3 — 2 1 3:4 2 12. Cegléd 3 1 2 5:10 J 13. Zalaeg. TE 3 — 2 1 3:5 2 13. Ózd 3 1 _. 2 3:7 a 14. Láng-gépgyár S 1 — 2 3:6 2 14. Salg. SE 3 1 __ 2 3:9 1 15. Pécsi VSK 3 _ 1 2 4 :3 1 15. Kecskemét 3 1 2 2:7 i 16. Kaposvár 3 — 1 2 1:6 1 16. Misk. MTE 3 — 1 2 1:7 i Gyönyörű kivitelű egy­es kétszemélyes ön­működő epedás reka- miék, fotelek, székek raktáron, készítőnél kaphatók. Székács Ot­tó. Budapest, VL Lenin körűt 60. Kapu alatt. Aszód, Széchenyi u. 2. családi ház azon­nal beköltözhetően el­adó. Monoron és Monori Erdőn eladó házak 40 000 forinttól, telkek 8000 forinttól. Érdek­lődni lehet és a cí­mek megtudhatók a Pest megyei Ingatlan­közvetítő Vállalat ki- rendeltségén, Monor. Petőfi u. 10. Hivata­los órák hétfőn, szer­dán és szombaton 8—12 között. Eladó ingatlanok Gö­döllőn: házak már 8t ezer forinttól, telkek 4000 forinttól. Pest megyei Ingatlanközve­títő Vállalat kirendelt­sége. Gödöllő. Dózsa György út 12. Félfo­gadás 8—12 óra kö- zött minden kedden csütörtökön és szom­baton. Leányfalu és Szent­endre környékén el­adó házak 60 ooo fo­rinttól. telkek 10 ooo forinttól. Felvilágosí­tást ad a Pest megye. Ingatlanközvetítő Vál­lalat központja min­dennap 8-tól 4 óráis íBudapest. V-, Kálmán u. 13.) és a 3zentehd- ret kirendeltség szer­dán 8—12 óra között. Ceglédi és nagykőrösi eladó Ingatlanok. Há­zak 40 090 forinttól telkek 8000 forinttól. Táiékoztatást ad a Pesi megyei Ingatlan­közvetítő vállalat ceg­lédi kirendeltsége Cegléd, Kossuth tét 1. Hivatalos órák 8— 12 között kedden, oén- teken és szombaton. Cifrakerti Állami Gaz­daság szakképzet bognárt keres felvé­telre. Fizetési mód kollektív szerint. La-» käst a gazdaság nemi biztosit-__________ Mozaiklapok gyönyW rű mintákban kapha­tók. Vidékre szállítóié Kaba. XL. Bartók Bé­la út 76. 256-211. Érdi és érdligetl eladó ingatlanok: házak 25 szeT forinttól, telkek ;000 forinttól, gyümöl­csösök 15 060 forinttól Pest megyei Ingatlan­közvetítő Vállalat érd kirendeltsége. Érd ntósdl út 34 Félfoga­dás reggel 8—12 kö­zött kedden, csütörtö­kön és szombaton. Vác és környéki el­adó Ingatlanok: Há­zak már 50 000 forina tói. telkek 10 000 fo­rinttól. Felvilágosítási ad a Pest megyei In­gatlanközvetítő Válla­lat kirendeltsége. Vác, Tanácsháza. Félfoga' dás 8—12 óra között minden kedden. pe.n- teken és szombaton. Ráckevei tárásban ha-« zak 40 ooo fortnttóli telkek 6000 forinttól« Felvilágosítást ad a Pest megyei Ingatlan-« Közvetítő Vállalat du-« iáharaszti kirendelt* lége: Dunaharas7tli Dózsa György dt U felvilágosítás adad reggel 8—12 óra kó* zfttt hétfőn, szerdán es szombaton.

Next

/
Oldalképek
Tartalom