297 találat (0,091 másodperc)

Találatok

1. 1935-09-15 / 211. szám
[...] Excelsior Harisnyagyár nyíregyházi üzletét a Feuer Miksa cég vette át Az [...] verekedés történt Józsa községben Pikó Ist­ván napszámos néhány barátjával elment a [...] hogy a közelében álló Pikó Istvánt kétszer ököllel arcul ütötte Pikó [...] belső részei egészen kifor­dultak Pikó István önként jelent­kezett a csendőrségen ahol [...]
2. 1994-12-26 / 236. szám
[...] termelését kétezer tonnával növel­te Minderről Feuer István ügyvezető igaz­gató tájékoztatta az MTI [...]
3. 1935-12-03 / 276. szám
[...] ker is tanár Dr Balogh Istvánná báró Orbán Aranka énekel orgonán kiséri Dr Balogh István Beszédet mond Weiszer Gyuláné leánygimn [...] Excelsior Harisnya­gyár nyíregyházi üzletében a Feuer Miksa cégnél Másnap a lopási [...] 6 évi fegyházra Ítélték Halász István és Hegedűs István meggyaszói lakosok hivatalosak vol­tak Farkas [...]
4. 1914-07-21 / 164. szám
[...] 31 25 Klein Márton 22 Feuer Dávid 25 Grünfeld Kálmán 34 [...] 37 Hartman Ferencz 42 Nagy István 46 Farkas Kálmán 64 Kovács [...] Kovács József 1 12 Nyisztor István 1 13 Grosz Ignácz 1 [...] 79 Hermah Izidor 11 63 Feuer Áron 11 53 Kondor Sándor [...]
5. 1943-11-18 / 261. szám
[...] Mit csinált a cukorral Eladtam Feuer Miksának 25 kilo­gram ot Bleich [...] Síp utcába Az elnök Kovács Istvánhoz Ki volt az a Wassermann [...] piaci árus is vásárolt Tóth Istvántól néhány kiló cuk­rot Azzal védekezett [...] érte Négy öt pengőt kilogramonként Feuer Miksa 64 éves nyíregyházi lakos [...]
6. 1929-06-18 / 136. szám
[...] Emil felsőkeresk isk igaz­gató Prékopa István tanonciskolái igazgató tanártársaival és még [...] fogadott nagy hatású előadás után Feuer Miksa választmányi tag a Takarékosság [...] Balkányi Kálmán igazgató reflektált ugy Feuer Miksa fel­szólalására mint Hoffmann Mi­hály [...]
7. 1929-02-05 / 29. szám
[...] Etrenc Minden külön értesítés helyett Feuer Incit Nyíregyháza elje­gyezte Scháffer Sándor Prügy Feuer Klárit Ny regyháza elje­gyezte Dr [...] eljegyezte Willinger Mór A Kovács István szobor­bizottság a fővárosban A Ko vács István szoborbizottság élén Mikecz István alispánnal és Bencs Kálmán dr kir kormányfőtaná­csos polgármesterrel Kardos Ist­ván kulturtanácsnokkal a fővá­rosba utazott Kovács [...]
8. 1935-07-06 / 152. szám
[...] vég­rehajtatónak Gelbermann Jenő és neje Feuer Hani végrehajtást szen­vedők ellen indított [...] a Gelbermann Jenő és neje Feuer Hani nevén álló a Kistelek [...] Úrbéres Birtokosság 206 P Képiró István 2000 P Nyírbátori Takarékpénztár rt [...] Hugó és gyula végrehajta­tóknak Papp István nős Lengyel Veronikával végrehajtást szenvedő [...]
9. 1907-09-22 / 76. szám
[...] polgármestert ren­des tagjaivá dr Fejes Istvánt Novák Lajost Bartha Kálmánt Gönczy [...] doktor aki az u n feuer játéknak való­ságos Maróczyja egy éjszaka [...] szabad Zsül doktornak egy remek feuer partiját 3 ik oldal
10. 1907-04-01 / 4. szám
[...] Czernyina Adler Simon Kökényesd Boldizsár István házaló Csicz György szolga Gerend [...] Kányaháza Dunka György adománygyűjtő Sárosbogdány Feuer Majer ruhatisztító Lanka Ferenczi Klára [...] Szabó Zsuzsánna Aranyos Megyes Timcsisen István házaló Béla Vizikány János terménykereskedő [...]
11. 1912-03-10 / 10. szám
[...] fehér­nemfieket a legolcsóbban szerezhetjük be FEUER MIESÁNÉ női divat és rövidáru [...] Jenő Bálasy József Dr Gulyás István Boros József Fráter István Benedek Zoltán Grünberger Ignácz Felügyelő [...]
12. 1928-07-08 / 153. szám
[...] szén kereskedése Széchenyi út 16 Feuer Miksa uri és női divat [...] uriszabó Bessenyey tér 2 Kertész István látszerész fényképező gépek fényképészeti cikkek [...]
13. 1912-09-22 / 38. szám
[...] esdve maradok mély tisztelettel BRECSKÓ ISTVÁN angol női szabó Bujtos Géza [...] posta­költségek mellőzésével közvetlenül felkereshesse 15 FEÜER MIKSA Nyíregyházán vette át a [...]
14. 1912-09-29 / 39. szám
[...] esdve maradok mély tisztelettel BRECZKÓ ISTVÁN angol női szabó Bujtos Géza [...] 5 5 5 I Í FEUER MIKSA i KOVALÓ PÉTER ÉS [...]
15. 1907-08-01 / 8. szám
[...] Bodnár Osiás terménykereskedő Nadvorna Galiczia Feuer Verber Herman Félegyháza Grószman Izráel [...] Kondor József földmives Milota Gruber István fíirészmester Salánk Meller Ignácz utazó [...]
16. 1913-01-26 / 4. szám
[...] és fá tyol kézimunka cikkekben Feuer Miksáné úri nöi divat ás [...] házam őrök áron eladó Újhelyi István Egy jó házból való fiú [...]
17. 1913-02-09 / 6. szám
[...] koszorú óa fá­tyol kézimunka cikkekben Feuer Miksáné úri női divat éa [...] fizetéssel vagy teljes ellátás lielyi István sál felvétetik a nyomdába
18. 1913-02-02 / 5. szám
[...] koszorú és fá­tyol kézimunka cikkekben Feuer Miksámé úri nöi divat é [...] házam isik áron eladó Újhelyi István Egy jó házból való fiú [...]
19. 1936-10-04 / 228. szám
[...] sorsú büdszent mihályi kántornak Kiss Istvánnak akit elmebeteg fia egyetlen baltacsa [...] Hét kiállítását és utána vásároljon FEUER nál az EXCELSIOR HARISNYAGYÚR R [...]
20. 1913-01-19 / 3. szám
[...] koszorú és fá­tyol kézimunka cikkekben Feuer Miksánó úri r öl div [...] házam őrök áron eladó Újhelyi István Egy jó házból való fiú [...]
21. 1912-07-25 / 166. szám
[...] Vidékre is elmegy Címe Adorján Istvánná Szatmár hegy Ker eekectelmi tanfo [...] Z alá helyeztem át Tisztelettel FEUER IGNÁCZ A FONGIÉRE 1 PESTI [...]
22. 1913-01-12 / 2. szám
[...] koszorú és fá­tyol kézimunka cikkekben Feuer Miksáné úri r 5 i [...] házam őrök áron dalé Újhelyi István Egy jó házból való fiú [...]
23. 1937-05-09 / 103. szám
[...] textilkereskedő Kossuth tér Excelsior Harisnyaház Feuer Miksa divatüzlet Városháza özv Kelemen [...] Ztinyi Ilona utca 9 Mayer István órás és ékszerész rk bérpalota [...] Városház épület Menetjegyiroda mellett Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...] könyvnyomda Bercsényi utca 3 Göcze István férfi női és francia szabászat [...]
24. 1912-10-06 / 40. szám
[...] posta­id költségek mellőzésével közvetlenül felkereshesse FEUER MIKSA Nyíregyházán vette át a [...] 80 fillérért Kapható Nyíregyházán Major István fodrásznál Főtér 599 55 20 [...]
25. 1920-11-24 / 269. szám
[...] nov 28 Gaál András Gaál István Gaál József Városi közlemények X [...] vállkendök nagy választék­ban érkeztek a Feuer Miksa divatáruházában Városhízpalota A nyíregyházai [...] 3 án született szüle Német István és Biri Anna kótaji lakosok [...]
26. 1936-12-06 / 281. szám
[...] választmányi ülést hív nak egybe FEUER MIKSA cég Magyar Festőművészek képeiből [...] uotorventilátor leszakította az ujját Sztupján István 21 éves lakatos segédnek munka [...]
27. 1937-05-12 / 105. szám
[...] az Albusz és a Szent István tápszerművek kartellba tömörültek és megindult [...] textilkereskedő Kossuth tér Excelsior Harisnyaház Feuer Miksa divatüzlet Városháza özv Kelemen [...] Zrinyi Ilona utca 9 Mayer István órás és ékszerész rk bérpalota [...] Városház épület Menetjegyiroda mellett Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
28. 1900-08-26 / 17. szám
[...] 2 Gulyás csárdás 3 Im Feuer Ga­lopp 4 Keringő 5 Torna [...] első apostoli magyar király szent István napján ünnepelték meg Nagybányán a [...] láttuk Nagy László alispánt Gőnyei István megyei t b főjegyzőt
29. 1936-12-08 / 282. szám
[...] fehérneműek nagy választékban Egyedárusitó női FEUER MIKSA cég Városház épfilet Köszönetnyilvánítás [...] szabó 1 1 nadrág Máyer István 1 darab dísz ébresztő óra [...]
30. 1941-10-24 / 244. szám
[...] 1 özv Kojhn Iginiácné 10 Feuer tMiilksa 5 Szilágyi Bánnia 5 [...] 2 Kalbay Miihiáflly 30 Keheimen István 1 ÖZJV Fiekiete Andrá 6 [...] 50 Gaszper József 50 Haiuser István 5 Vaskó Miihály 50 Steiner [...]
31. 1914-09-22 / 224. szám
[...] und so müssen wir ihr Feuer erwiedern Wir bedauern dass der [...] Budapestről táviratozzák hogy gróf Tisza István minisz­terelnök Bécsből visszaérkezett Budapestre A [...] Takács Sándor Rebi András Papp István Jurtim Vaszil Világ Gergely Kontra [...] Podolák Ándrás Popovics György Véréi István Dregán György Szabó Ignác és [...]
32. 1936-03-22 / 69. szám
[...] kérelmét Hasonló sors érte Sigray István gépészmérnököt akit a villamossági koncessziószerződés [...] szomorodni 88 fillér vitéz Tornay István I fűszer és csemegeüzletében Bethlen [...] feltűnő olcsó árban árusítja a FEUER Mim cég a gyár egyedárusitója [...] Paulik József Kovács János Benczúr István Gibuly Pál és Ba­lázs István 3 Népdal egyveleg énekli a [...]
33. 1939-08-09 / 179. szám
[...] tekintse meg olcsó kirakat áraimat Feuer divatház Várnsbázépiilet gPORT Nyelve úszók [...] szép fek­vési strandra élén Lénárt István főjegyzővel és dr Nánássy jegyző­vel [...] fog részesülni Teljes tisztelettel Zoltán István Virág utca 10 Tel 551 [...]
34. 1918-08-10 / 180. szám
[...] a vá­ros díszpolgárává választotta Tisza István a harctérre megy Bndapest augusztus 9 Pöstyénböl jelentik Tisza István gróf feleségével holnap Pöstyénbe érke­zik [...] üzleti berendezés pultokkal együtt eladó Feuer Bethlen utea 2 798 Könyvelőnő [...]
35. 1936-04-05 / 80. szám
[...] szabott olcsó áraikkal vezetnek Egyedárusitó Feuer Miksa Nyiregyháza Városház palota Natkó [...] szomorodni 88 fillér vitéz TQRNAY ISTVÁN fűszer és csemege üzletében Bethlen [...]
36. 1937-10-31 / 247. szám
[...] tűzifa és szénkcrcskedő 6 őcze István férfi és aői szabó Budapesti [...] Kelemen Károlyná uridivat és cipőháza Feuer Miksa divatüxletc Kertész István látszerésc Földes Drogéria R T [...] ruhák és urí szaeóság Mayer István órásfés ékszerész Merkur kőnynyemda Nyíregyháza [...]
37. 1924-06-08 / 131. szám
[...] szemefénye volt a nagy Széchenyi István­nak ifjúkorában óhajtott mintaképe Hogy az [...] Káeoly felsőke­reskedelmi iskola III osztályú Feuer Ilonka leányfőgimnázium VIII osztályú tanulók [...] áfi dijat nyer­ te Ballá István Kossuth főgimn IV osztályú j [...] polgári leányiskola IV osztályú Ko­zák István Kossuth főgimnázium IV osztá­lyú Racsek [...]
38. 1914-09-21 / 223. szám
[...] welcher auf das Bote Kreuz feuern Hess wurde zum Tode verurteilt [...] Bécsből táviratozzák hogy gróf Tisza István minisz­terelnök tegnap reggel Becsbe érkezett [...]
39. 1937-03-17 / 61. szám
[...] pályaműn kája isy míg Aknássy István VII o tanuló nyilvános dicséretben [...] textilkereskedő Kossuth tér hxcelsior Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza özv Kelemen [...] Zrinyi Ilona utca 5 Mayer István órás és ékszerész Róni kat [...] Rt illatszertár Városház épület Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
40. 1937-08-30 / 195. szám
[...] Városháza Telefon 318 EXCELSIOR HARISNYAHÁZ Feuer Miksa divatüzlete kötött szö­vött és [...] és műszerész Kállói utca GÖCZE ISTVÁN férfi női és francia szabász [...] minőségű és kivi­telű áruk KERTÉSZ ISTVÁN látsze rész Bethlen u 3 [...] vá­lasztékban és olcsó árakkal MÁYER ISTVÁN órás és éksze­rész Zrínyi Ilona [...]
41. 1936-12-30 / 298. szám
[...] dr Aradványi Endre dr Rácz István és dr Süttő Gyula Jegyző dir Kasza István Fiatalkorúak tanácsa és uzsora ügyek [...] Várady Mihály Bírák dr Rácz István dr Süttő Gyula és dr [...] fehérnemiiek nagy választékban Egyedárusitó nő FEUER MIKSA cég Városház épület A [...]
42. 1937-03-21 / 65. szám
[...] 2 Megnyitót mond vitéz Putnoky István ezredes 3 Gyóni verseket ad [...] textilkereskedő Kossuth tér Excelsior Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza özv Kelemen [...] Ármin textilüzlet Korona épület Mayer István órás és ékszerész Róm kat [...] Rt illatszertár Városház épület Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
43. 1941-12-19 / 290. szám
[...] köziben Gairaj Júlia lés Gairaj István szalvafllattitail szánaikoiz­tattálk a közönségeit Bűntbocsámí [...] maradt csak a helv változott FEUER MIKSA ES URI DIVATUZLETE Korona [...]
44. 1937-12-25 / 292. szám
[...] December 26 Vasárnap Rám kát István Gör kát Istensz M Prot István Izr Tebeth 22 A nap [...] na Jo Lankát el­jegyezte Márkus István banktisztvi­selő Minden külön értesítés he­lyett [...] Mackóruhák bébi kelengye nagy választékban FEUER nál Női meleg nadrág Női [...] egyház­község vezetői és hívei Hulvej Ist­ván Újévkor megkezdi lelkészi szol­gálatát Nyíregyházán [...]
45. 1937-10-27 / 243. szám
[...] Nagyváradon több fejszecsapással meggyilkolták Tóth István gyógyszerészt A szilágyme­gyei torockói születésű Tóth István a nagyváradi Oroszlán gyógyszer tárban [...] párás levegő Légnyomás 765 Emelkedő FEUER divatäzlet Városháza épület Olcsó szabott [...]
46. 1918-08-08 / 178. szám
[...] üzleti berendezés pultokkal együtt eladó Feuer Bethlen utea 2 798 Intelligens [...] vsgonba rakva eladó Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építész­nél Debrecen Poroszlay ut 1 [...]
47. 1936-07-26 / 171. szám
[...] 1936 április 26 án Matus István Matus János és ennek fele [...] térő olcsó vásárlási alkalom a FEUER MIKSA Excelsior gyár egyedárusitója Városházépület [...]
48. 1937-04-18 / 86. szám
[...] ev Bánszki Edit ref Kotricz István g kat Be­lánszky Judit Berta [...] ág h ev Halálozás Krajecz István ág h ev 75 éves [...] textilkereskekő Kossuth tér Excelsíir Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza Maysr István drás és ékszerész rk bérpalota [...] iVárosház épülrt Menetjegyiroda mellett Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
49. 1912-12-15 / 286. szám
[...] Náci a hordár Előadja Márton István 7 A mucsai mozi­ban Előadja [...] Legrégibb legelőkelőbb márka GRÓF KEGLEVICH ISTVÁN UTD COGNAC BUDAFOK A legbiztosabb [...] a következő bejegyzések tétettek Születtek Feuer Sára Kenczo Ilona Mészáros András [...]
50. 1936-03-25 / 71. szám
[...] feltűnő olcsó árban árusitja a FEUER MIKS 9 cél a gyár [...] szomorodni 88 íillér vitéz Tornay István fűszer és csemegeüzletében Bethlen utca [...] Ferenc többszörö­sen büntetett hajcsárt Varga István gazda azzal bízta meg hogy [...]
51. 1919-03-25 / 12. szám
[...] sk Walter Ede sk Dézsy István sk Náth Sándor sk Feuer sk Sza­bó Fülöp sk Chlopiczky [...] sk Pál T sk Miklós István sk Windischman Ignác sk Á [...] sk Sch Béla sk Császár István sk Varga Albert sk Erzsi [...]
52. 1890-07-27 / 30. szám
[...] Budapest 1890 április havában Ur Feuer Szabolcsvár megye alispánjától i 6974 [...] julius hó 2 án Simák István jegyzó Jeszenszki András főbíró 6574 [...]
53. 1936-12-04 / 279. szám
[...] Telefon 121 Halálraégett gyermek Topán István zilahi irodaszolga feleségével laikásáróíl eltávozott [...] nagy választékban Eíycdám 8 itó FEUER MIKSA cég Városház épület Megrágalmazta [...] birét Fáibián Ferenc és Fábián István gé gényi lakosok azt híresztelték [...] a bejelentésünk hogy Zá dor István a hírneves magyar grafi kus [...]
54. 1936-05-10 / 109. szám
[...] RT f nyíregyházi egyedárusitójánál l Feuer Miksánál Városház palota I Női [...] Ujj Jenő 4 Szaval Orosz István közig tanf hallgató 5 Angol [...]
55. 1920-10-26 / 245. szám
[...] zefirek kartonok nagy választékban érkeztek FEUER MIKSA divat áruházába Városházpalota 3615 [...] október 25 én Dr Yietorisz István 3637 h polgái mester Önkéntes [...]
56. 1936-05-27 / 122. szám
[...] Excelsíor Harisnyagyár RT nyíregyházi egyedárusitójánál Feuer Miksánál Városház palota 5 Női [...] Bővebb felvilágosítást ad dr Török István Nyiregyháza Kótaji utca 38 3 [...]
57. 1892-09-10 / 35. szám
[...] Horváth Gyula Ugrón János Tisza István Csoba Ede szólották szellemesen és [...] hónap múlva már a főrendiházban feuer volt a jelszó Rajta igazán [...]
58. 1920-10-27 / 246. szám
[...] lagerélyesebben folyik minden irányban Friedrích István németországi utazása Nyíregyháza okt 26 [...] a hírrel kap­csolatban hogy Frieirich István Németországba utazik meginterjúvolta Wsin Dezső [...] lesz aktuális mert addig Friedrích Istvánt az itteni politikai vi­szonyok visszatartják [...] t Osgyáni József Kohn Ignác Feuer Miksa ifj Huray János Bodor [...]
59. 1937-12-15 / 283. szám
[...] vecsernye Dec 27 én Szent István fődiákon első vértanú egy­házmegyénk védőszentje [...] kelengye nagy választékban Bizalom hitel FEUER nál V árosház épület AAAAAAAAAÁ [...] Völgyesi Sándor II dékán Dorogi István Papp János és a többiek [...]
60. 1937-08-04 / 174. szám
[...] napon megkezdte Távollétében dr Vernes István kir ügyész az ügyészség alelnöke [...] vitéz Lázár Fe­renc főszolgabíró Reök István al­ezredes A bál iránt széles [...] pénzügyminisz­ter a jövő évi Szent István jubileum alkalmából Szent István ötpengős ezüst érméket veret A [...] a cink kohó megépíté­se ügyében FEUER divatüzlet Idény árusítás Fürdőcikkek szabott [...]
61. 1936-02-05 / 29. szám
[...] kiárusitasi árban Excelsíor Harísnyagyár Rt FEUER MIKSA CBfl Városház épület A [...] hozzá­szólás Szentmiklósi Péter Dr Horthy István Dr Méreyné Dr Juhász Mar­git [...] következő hétfői munka­délutánon Dr Keéky István tart elő­adást Jó bor jó [...] szamorodni 88 fillér vitéz TORNAY ISTVÁN fűszer és csemegeüzletében Bethlen utca [...]
62. 1937-11-27 / 269. szám
[...] tudta hogy öngyilkos lett Ulveczky István 58 éves püspökla­dányi cipész mellbelőtte [...] tettét önkívü­leti állapotban követte el FEUER divatüzlet Városháza épület Síabolt árak [...]
63. 1939-08-15 / 184. szám
[...] ke lengyen porain Dr Murányi István és felesége Schőnflug Klára dr [...] Féláru utazás Budapestre A Szent István ünnepségek alkal­mából ezévben is félárú [...] Gvörgy gyógyszertár Kállai u Szent István u szolgáltatja ki a gyógy­szereket [...] tekintse meg olcsó kirakat áraimat Feuer divatház Városbízépület Húsz pengőben állapították [...]
64. 1937-11-22 / 264. szám
[...] Váczi utca 15 V Szt István körút 26 IV Calvin tér [...] vérfódulás ellen­súlyozható Kérdezze meg orvosát FEUER divatiizlet Városháza épölet Olcsó szabott [...]
65. 1937-03-14 / 60. szám
[...] Zsigmond textilkereskedő Kossuth tér Mayer István órás és ékszerész Róm kat [...] Zrinyi Ilona utca ífxcelsior Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza Földes Drogéria [...] divat és cipöüzlet Takarékpalota Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Reisz [...] és Kalapház Kossuth tér Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Berger [...]
66. 1936-11-20 / 267. szám
[...] volt Villamossági üzlet vitéx Tornay István fűszer ccemege kereskedő Csehországnak szét [...] téli fehérnemüek nagy választékban Egyedink FEUER MIKSA Cég Váiosház épület Nyírség [...]
67. 1937-12-21 / 288. szám
[...] kádfürdő nyitva Dr Kováts J István a nyíregy­házi közönség előtt jóldsmert [...] Mackórukák bébi kelengye nagy választékban FEUER nál Városház épület Női meleg [...] A debreceni m kir Tisza Ist­ván Tudományegyetem mind a négy református [...]
68. 1937-11-14 / 258. szám
[...] Feldmann Lajos uriszabó zzövetraktár Mayer István órás és ékszerész Böhm Jeni [...] szc keresked 5 6 őcze István férfi és női szabd Nyíregyháza [...] Kabát és Kalapház Reis Cipöház Feuer Miksa divatűzletc Kertész István látircrész Róna Miklós fotóművész Földes [...]
69. 1930-10-05 / 226. szám
[...] Kőbányai Polgári Serfőzde és Szent István Tápszermüvek r t hölgyközön­ségünket kedves [...] részesíteni Mindazok ugyanis akik Szent ístván cikó­riával főzik kávéjukat s az [...] jzléses gyöngysorokat kapnak a Szent István cikória pótkávé dobozfedeleiért Az összegyűjtött [...] azonkívül tetszés szerint bármikor becserélhetők Feuer Miksa uri nőidivat és rö­vidáru [...]
70. 1935-08-02 / 175. szám
[...] három termé­ben helyeztek el Zichy István gróf a Nemzeti Muzeum főigaz [...] harisnya retikül keztyü és nyakkendőkben Feuer Miksánál Városházpalota Nagy részvét mellett [...]
71. 1922-02-16 / 38. szám
[...] Árpádné Deutsch József Faragó Jakabné Feuer Miksáné Fischer Menyhért Fleiner Lajosné [...] Káté Lajos Balázs Ferenc Kacsari István Jónás Béla Galambos Náci Férfi [...]
72. 1931-01-11 / 8. szám
[...] hangversenye i 8 00 Csekey István dr előadása 8 30 Odry [...] fekete er­dő Seherezáde költemények sza­valja Feuer Ilonka 4 Kiss József Gyöngy [...]
73. 1936-10-02 / 226. szám
[...] stafétát legyünk ott mindnyájan Móna István A vásár területére a belépődíj [...] Hét kiállítását és utána vásároljon FEUER nál az EXCELSIOR HARISNYAGYÚR R [...]
74. 1937-08-01 / 172. szám
[...] sikerült külföldi útjáról Halálozás Fekete István aszta­los a Munkásotthon gondnoka e [...] az EXCELSIOR 1 HARISNYÁGYÁR lerakatának FEUER MIKSA cégnek OLCSÓ KIÁRUSÍTÁSA TEKINTSE [...] ág h ev Házasság Jánosik István r kát és Tóth Mária [...]
75. 1900-10-21 / 42. szám
[...] kérni 555 t Tisztelettel Tahy István Uj üzlethelyiség Yárosház tér kántor [...] hirdetmény Lissauer József és társainak Feuer és társa czég elleni végrehajtási [...]
76. 1910-12-11 / 276. szám
[...] Löcherer gyógyszerésznél Bártíán I Haírialjor Feüer féle Eisafwidot és Feller féle [...] készítő és fel találó Jakab István füszerk ereskedőnél törv bejegy Debreczenben [...]
77. 1937-11-28 / 270. szám
[...] 30 án kedden délután Porzsolt István esperes tart istentiszteletet a ref [...] Mar­git Z Tábori Piroska Havas István és mások írásait találjuk a [...] negyedévre aján­dékkönyvvel együtt 2 pengő FEUER divatSzlet Városháza épület Szabott árak [...]
78. 1913-04-09 / 81. szám
[...] Eljegyzés Róth Móric Szatmárról eljegyezte Feuer Rózsikát Nagypeleskéről Ügyvédből biró Dr [...] 5 órakor lesz Halálozás Fleckestein István a Szat­mári Gőzmalomtársulat főmolnárja hosszas [...]
79. 1937-12-08 / 278. szám
[...] Bizalom hitel Telefon 660 Gál István és Takáts Géza dr előadásai [...] Zsuzsanna ág h ev Tomasószki István ág h ev Mazák András [...] Miklós Erzsébet g kát Kiss István raf és Brezina Zsu zsánna [...] a tablettán E nélkül utánzat FEUER divatiizlet Városháza épület Szabott árak [...]
80. 1937-08-30 / 195. szám
[...] x Orvosi hír Dr Kiss István se­bész szakorvos rendelőjét a Bocs [...] téli kalap modelljeit érdemes megtekinteni FEUER divatiizlet Városháza épület Olcsó szabott [...]
81. 1923-09-29 / 220. szám
[...] Gyarmatáru r t Khón Ignác Feuer Miksa N N Oláh Gyuláné [...] eltűnt részére ügygondnokul dr Bálint István nyíregyházi ügyvédet rendelte ki Az [...]
82. 1936-09-23 / 218. szám
[...] jól vásárolni Keresse fel a FEUER MIKSA céget Városháza épület Excelsior [...] János ág h ev Miskolczy István g kat Házasság Szekeres Mihály [...] ág h ev ifj Román István r kat és Gulyás Ilona [...]
83. 1937-12-30 / 295. szám
[...] mondott Az ava­táson résztvettek Kocsis István espe­res plébános és a környéki [...] 58 1 Női divatzsebkendők 26 FEUER ná Bizalom hitel­V áro ház [...] Tóth Lőrinc Bánhegyi Béla Gsatih István Soltánszky Tivadar tanulók Az új [...] tiszalöki járásbíróság elnö­kévé dr Korlátíh István nyíregyházi járásbírósági jegyzőt a nagykállói [...]
84. 1928-05-20 / 114. szám
[...] VII VIII oszt i Kozák István VIII oszt TI Teítsch IstvánVII [...] Varga Károly VII oszt Balla István Blau Pál Kele­men Ferenc Máczay [...] Uzoni Éva V oszt II Feuer Magda V oszt III SomlyóiTfona [...] lés előtt álló te­henet Nagy Istvánnak Antal és Lajos nevü fia [...]
85. 1921-04-21 / 89. szám
[...] Kecske­mét várcs feliratát amelyet Haller István kép­viselő utján nyújtott be a [...] uton való védelme érdekében Rubinek István a mentelmi bizott­ság előadója több [...] neveltünk részére egy pár eipöt Feuer M ksa ur egy pár [...]
86. 1927-04-30 / 97. szám
[...] 1 Megbízható miodenes sza­kácsnét fölveszek Feuer Miksáné Vay Ádám ncca 39 [...] Elevátor eladó Érdek­lődői Njiregyházán Palotay István Vasgyár ucca 5 6820 2 [...]
87. 1937-01-26 / 20. szám
[...] hivatalnak hogy bátyját és Herezeg István 12 éves pásztor fiút napokkal [...] árban árusítja a nyíregy­házi egyedárusitó FEUER MIKSA cég Városházépület Nagyszerű volt [...] tag jai szerepelitek Dr Nemes István egyetemi tanácsos vezetése alatt résztvetteq [...] dr vármegyei főügyész vitéz Putnoky István ny ezredes á Frontharcos Szövetség [...]
88. 1922-05-05 / 101. szám
[...] Bortermelők Szöv Harsá­nyi L Kajati István Dr Katonka Bertalan Raksányi Gyula Fleiner Lajos Feuer Miksa Goldstein Bertalan Batta Zoltán [...] örgy özv Matolcsy Péterné Puskás István 50 50 K Özv Barzó [...]
89. 1937-08-20 / 188. szám
[...] 20 Péntek Róm bat Szt István Gór kot Sít István Prot Szt István Izr Elül 13 A nap [...] Ferencet 13 évi fegyházra Kiss Istvánt 6 évi fegy­házra Grandner Dánielt [...] megbénult A kár 8000 pengő FEUER divatiizlet Városháza épület Olcsó szabott [...]
90. 1941-12-29 / 296. szám
[...] lálkottják Két imbír megíagyott IKiiss István 45 éves polgári lakos koldus [...] maradt csak a helv változott FEUER MIKSA MOI ES URI DIVATÜZLETE [...]
91. 1937-10-31 / 247. szám
[...] Tábori Piroska Vándor Iván Havas István Jovicza Sándor és mások versei [...] Gáspár Gyula dr és Hoffmann István dr tanügyi tanácsosok kíséretében je­lent [...] ha maga mögött érzi támoga­tását FEUER divatüzlet Városháza épület Olcsó szabott [...]
92. 1922-03-02 / 50. szám
[...] Qeduly Henrik Hartstein Sándor Mikecz István dr Porkoláb István Rima­szombathy Géza Rosenthal Gyula 500 [...] K Szabó Gusztáv 112 K Feuer Miksa 106 K Hartmann Márton [...] Gönczy József Zoltán Gáspár Orosz István Hoffer Bertalan dr Meskó László [...]
93. 1928-07-21 / 164. szám
[...] következők nevét sikerült feljegyez­ni Miklóssy István Angol Magyar Bank 10 10 [...] 3 3 P dr Orosz Ist­ván dr Ébner Béla 1 1 [...] zsebkendőt gal­lért Hungária cipőüzlet cipőkré­met Feuer Miksa 5 drb póólot Mindezekért [...]
94. 1914-04-25 / 17. szám
[...] Az értekezleten résztvettek Szinyei Merse István főispán a járási főszolga birák [...] Márton Dezső urad kasznár fia István ref Boros István gazd cseléd fia Sán­dor ref [...] Béla rk 10 hónapos kanyaró Feuer Gábor izr 2 és fél [...]
95. 1935-09-19 / 214. szám
[...] cik­keit a vásárló közönség a FEUER MIKSA cég Városháza épületében lévő [...] jegyző egyesületi tűzoltóparancsnok és Aranyos István pénztári igazgató tb tüzrendészeti felügyelő [...] érmét Kocsis Józsefet és Aranyos Ist­vánt kik a mindenki részére meg­nyugtató [...]
96. 1937-12-17 / 285. szám
[...] szép lm parti város Szilágyi István nemes patináju városa Má ramarossziget [...] Mackóruhák bébi kelengye nagy választékban FEUER nál 1 Ildi Városház épület [...] Bizalom hitel Dr Kovács J István teológiai tanár 18 án szombaton [...] Horváth Irén r kát Kamenszki István Tibor r kát Enes János [...]
97. 1937-09-01 / 197. szám
[...] x Orvosi hír Dr Kiss István se­bész szakorvos rendelőjét a Bocs [...] a meghívókat ide­jében elküldhesse x FEUER divatiizlet Városháza épület Olcsó szabott [...]
98. 1912-02-11 / 33. szám
[...] kerületi anyakönyvi él Házasság Duzskay István és Vitéz Má­ria Berinde Sándor [...] és Józsa ZsuzSánna Halálozás öZv Feuer Izsákné Fekete Juliánná 82 éves [...]
99. 1936-06-24 / 144. szám
[...] szamorodni 88 ííllér vitéz TORNAY ISTVÁN fűszer és csemege üzletében Bethlen [...] 10 R Harisnyagyár Rt egyedárusitója FEUER MIKSA Városháza
100. 1937-10-17 / 235. szám
[...] r kát 21 hónapos Dózsán István gör kát 7 éves Felmentették [...] Budapest XL Lenke­it 117 5 FEUER divatüzlet Városháza épület Olcsó szabott [...]