Nyírvidék, 1912 (33. évfolyam, 27-54. szám)

1912-09-22 / 38. szám

12 38-ik szám. Hölgyek figyelmébe! Gáborjáni Szentmiklóssy Ilona kozmetikus Nviiegyháza, Báthory-utca 16. sz. kozmetikai kezeléseket végez. Szépség­hibák rendbehozása, szépségápolás bérlet­ben is, mérsékelt árak mellett — rövid ideig. 549—2—2 Árverési hirdetmény, Alólirott kézizálog külcsön üzletében a ki nem váltott és meg nem hosszabbított arany, ezüst tárgyak és egyéb ingóságok folyó évi szeptember hó 25-én délelőtt 10—12 és délután 2 órától a Ferlicska-féle ház udvarán hatósági kiküldött közreműködésével nyilvános árverés utján el fognak adatni. Práger Károly, 544—2—2 zálogkölcsön-üzlet tulajdonos. Saját gyártmányú elismert jó rendszerű kútszi va tty ukat mérsékelt árakon ajánl: Irsay és Tsa ===va$öatő gyára, lJyiregyhá2a,== 10—52—38 Porcellán versenyáruház a Széchenyi-tér (Casínóval átellen­ben) Heider-féle butorraktár mellett. Tekintse meg e dúsan felszerelt porcellán raktárt, melyben a sok szép majolika és terakotta dísztárgyakon kívül a háztartás­hoz szükséges mindenféle porcellán cikkek a legolcsóbban beszerezhetők. Étkezőkészlet teljes 12 személyre, finom roccoco festve és ara­nyozva 50 K Ugyanaz 6 személyre .... 25 K Hat személyes reklám étkészlet roccoco festve és aranyozva csak 16 K Kávés vagy teás szerviz 6 személyre, roccoco festve, aranyozva csak 5 K Raktár dúsan felszerelve állandóan nyitva. Pontos és figyelmes kiszolgálás. Vidékre vasúton vagy postán csomagolás díjmentes. JfijfflPgfejj* Á vencsellííi urad. kertészetben helyszűke miatt a következő növények kerülnek eladásra: 4 drb 3—4 éves Músa enzette, ára darabonként 12, 15 és 20 korona, 10 drb Asparagus springeri a legdivatosabb szobai lefutó, igen szép növények, ára darabonkint 3, 4, és 6 korona. — Cím Uradalmi kertészet Vencsellö. 546—2—2 1912. szeptember 22. HIRDETMÉNY. Angliából importált telivér lincolnshirei kanok után származó szépen fejlett lincoln-mangalicza keresztezésü 4—5 hónapos tenyészkanok és koczák özv. Jászay Jcnéné barabási gazda­ságában eladók. (Barabás, Bereg m. vasúti áll. Beregsoni—Mezők&szony) 517—4—4 Uj angol női szabó! A legelegánsabb kosztümök, mindenféle felöltők, valamint ezek átalakí­tását, úgyszintén szabónőktől fazon elkészítését jutányos áron elvállalok. 15 évi külföldi tapasztalatom biztosíték arra, hogy csak megelégedésre fogok szolgálni. Szíves pártfogásáért esdve, maradok mély tisztelettel BRECSKÓ ISTVÁN angol női szabó, (Bujtos) Géza-utca 11. szám._J 563-2-1 11 IXI d o I rn\ • r a & 0 női kosztüm-, ruha-, pongyola- és biaus-szdvet külön­legességbsn, mintázott és sima flanellek, barctiettekben, férfi ölti! és felöltő szövetekben már teljes választékban kaphatók Un Lipót áruházában Nyíregyházáé Telefon 63, 542—?-2. ÖT s>4» Kész női és férfi fehérnemüek. • ír * *F * -í KOVALD PETER ES FIA* cs. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztitó és gőzmosó-gyár BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG-UTCA 37. SZÁM jfc megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki városban képviseletet Jfc létesit és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy cégét — a csomagolás és posta­költségek mellőzésével — közvetlenül felkereshesse, -15 | FEÜER MIKSA Nyíregyházán % vette át a képviseletet és a gyár rendes áraiban vállalja az uri-, női- és gyermek-öltönyök, diszitö és .1. bútorszövetet, függönyök, kézimunkák, szőnyegek, csipke- és végáruk, szőrmék stbiek vegytisz- K titúsát és festését. Úgyszintén ágytollak tisztítását és fahérnemüek mosását is. '3M ^ A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor méltányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet és számos megbízatást kér a -jfr 538-15-3 ICovafd Péter és fia cég. £ % VT "^r 7""^ 7" MA

Next

/
Oldalképek
Tartalom