Nyírvidék, 1912 (33. évfolyam, 27-54. szám)

1912-09-29 / 39. szám

39-ik szám. JÍYÍRYIDÉK. ' É A legelegánsabb kosztümök, mindenféle felöltők, valamint ezek átalakí­tását, úgyszintén szabónőktől fazon elkészítését jutányos áron elvállalok. 15 évi külföldi tapasztalatom biztosíték arra, hogy csak megelégedésre fogok szolgálni. Szíves pártfogásáért esdve, maradok mély tisztelettel BRECZKÓ ISTVÁN angol női szabó, (Bujtos) Géza-utca 11. szám.. 563-2-2 •uu. MHHMMH ím^i X <0 a fi '0 g « 2 X s g £ fi ifi női kosztüm-, ruha-, pongyola- és blous-szovet külön­legességben. mintázott és sima fianeliek, barcheltekben, férfi öltöny és felöltő szövetekben már teljes választékban kaphatók Ungár Lipót áruházában Njrus;jrháza> Telefon 63. 542— ?-3. Kész női és férfi fehérnemüek. » 5­5' * »r 5' 5' 5' I Í FEUER MIKSA i? KOVALÓ PÉTER ÉS FIA cs. és kir. szab. kelme- és szőrmefestő, vegytisztitó és gőzmosó-gyár BUDAPEST, VII., SZÖVETSÉG-UTCA 37. SZÁM megbízói kényelmét szem előtt tartva elhatározta, hogy minden tekintélyes vidéki városban képviseletet létesit és ezáltal módot nyújt a nagyérdemű közönségnek arra, hogy cégét — a csomagolás és posta­költségek mellőzésével — közvetlenül felkereshesse, vette át a képviseletet és a gyár rendes áraiban vállalja az uri-, 11ÖI- és gyermek-öltönyök, díszítő és bútorszövetek, függönyök, kézimunkák, szőnyegek, csipke- és végáruk, szőrmék stblek vegytisz­ta ását és festését. 89SF" Úgyszintén ágytollak tisztítását és f hérnemüek mosását is. A nagyérdemű közönséget biztosítva kifogástalan munkájáról és mindenkor méltányos árairól, szives jóindulatába és figyelmébe ajánlja a képviseletet és számos megbízatást kér a 538 15-4 ÜGvaid Péter ós fia cég. 1912. szeptember 29. 1.5 Jff -á^'j f f • ^ 1««8 óta fényesen be Tilt -FŐJ ^cpiiijji iYSZAPPÁN ü. Halt & Co. gyártmánya. Muei orvosok ijftn latára Korópu legtöbb .UimUM: fé­nyes ei ményriyel alkalmazzak minden uemü bőrkiütések, Wtog luöaüms ás pikké lysömö. és óiösJi kiütések, továD Ji1 orr. ía*ye«bek, láblzza, áás, ísj- és szak ú.! pikkelyek ellen- -erga tílrtiiyiiippsna 40 11 á*alék íakátrányr foglal macában 63 ié­ayegeaeu eliír a kereste delemben 'orjró ejfyéh c&tr&ny-saappa ­noktól. Mívkao. hőrl-i n'oknál alk ilm V4I.- -.aírhitiisii Berger-féle kátrány-kénszappant. Knytiébb kAtrányBMppan gyanánt : Berger-féle g lycerin-kátrányszappant - Továbbá Berger-i fele borax-szappant * 3 padi* pönenések, n ap«?M, uepiök, elósdlo.. e; más Mrbije elieu. 4938 ludMaUkt nMr •«• CajtCból fO úUta, haaraAlatl atesl tées»l e*ytttt. Uj! Berger-féle folyékony kátrányszappan. Kittaé hetéén bűcbetc* eéewkben, tej- éa nzakáJkotpéoál él mint hwtnff Teeet6-s*er. 1 ttveg K 1.50. Kérjen e il ni 1H.111H nj ometékoeen Berger-féle •zappeaokat, G. Heil k. Oomp. gyártmányéit és vlgyáuson az Itt íbrúmo! t védjegyre és a mellette i hívő oéeaUMam. metr ltodén címkén ott kell j hegy iegyeo. Eftfls- * tetve Béesbeo ISS3 bnu dtezokmAnyokkaJ - , *m t, pArái íeee. évi ~ vflAgkliUUtáaon unj és ammel. Gyár: G MelJ 4 Md Wlea, I. Bieber«tra*M •• Kapható minden gr< drogériába* > ét szkkbevágó üitetben. 3UÖ — I i — i Legjobb és legszebb Harisnyák, keztyük Fehérnemüek kaphatók Ungár Lipót áruházában, Nyíregyházán telefon 63. 543-?—3 csak rövi dideig hatóságilag engedélyezett végkiárusitás! Ne mulassza el ERDÉLY! JÁNOS divatáruházát felkeresni, ahol kiárusitásra kerülnek a követ­kező cikkek: szőrme-áru nagy választékban, kötött áru, ha­risnya, férfi- és női alsó ruhák, bélelt bőr- és kötött keztyük, autó- és posztó-sapkák, Buhadiszek nagy választékban kaphatók. Telefon 241. sz. 579—?-l

Next

/
Oldalképek
Tartalom