Nyírvidék, 1912 (33. évfolyam, 1-26. szám)

1912-03-10 / 10. szám

16 10-ik szám. NYÍR VIDÉK 1912. március 10. -ö s •Ml 0 A H m n •o a 0 0 M Práger és Domány (ezelőtt Guttmann Henrik) újonnan felszerelt tttAftftrl*A?+Ak ::: áruraktárába megetőesteő a legújabb divatú gyapjú és selyem szövetek, va­lódi rumburgi vásznak, asztalkészletek, minden­nemű damasztáruk, ágygarniturák, függönyök, stórok, axminster, nyirott, gyapjú, futó és fali szőnyegek, divántakarók, linoleumok dus válasz­tékban. Kérjük a n. é. közönséget raktárunk meg­tekintésére, a legszolidabb kiszolgálásról bizto­sítva. Yidéki megrendeléseket gyorsan és pon­tosan eszközlünk. Dohánytakaró mollinó el­áruiitása. Telefon 103. 130-1—3 II II Érte Dohánytermelők figyelmébe! Van szerencsénk b. tudomására hozni, hogy meleg­ágyak betakarásához kiválóan alkalmas hazai gyártmányú it a legnagyobb mennyiségben raktárunkon tartjuk és azok­kal a t. dohánytermelőknek a legolcsóbb árak mellett rendelkezésére állunk. 682—1—21 Kiváló tisztelettel BilISIi!! SIMON UTÓDAI divat és szőnyegáru cég Nyíregyházán. a szükséges gazdasági épületekkel ellátott 500 holdas tagos birtok 1912. okt. hó í-tői haszonbérbe kiadó. cezhetni BALOGH KÁLMÁN tulajdonossal Hajdusámsonban vagy Debreczenben Dr. MEGYERY PÁL ügyvéddel. 191-1-1 üszőket adunk, tenyésztés céljából, kisgazdáknak, gazdaságoknak és uradalmaknak. A tarka faj üszők és tehenek jelenlegi értékét a tenyésztő készpénzzel, vagy 2 év után fizetheti. -o­Neuschlosz Testvérek nagybérlő czég Sxatmár. Irodai telefon sz. 16. Gazdasági telefon sz. 155. 6—52—10 KOVALD FEST, TISZTIT. A LEGÚJABB női ruhadíszek«t, a legjobb férfi-, női- és gyermek fehér­nemfieket a legolcsóbban szerezhetjük be FEUER MIESÁNÉ, női divat- és rövidáru üzletében Nyíregyházán, Bethlen (Szentmihályi!-utca sarok, Városház-palota mellett. Kováid Péter és fia vegytisztitó gyárának egyedüli képviselete, legpontosabban a legrövidebb idő alatt fest, tisztit. == 789—13—12 KOVALD FEST, TISZTIT. X o < > r a ni (0 H GAZDAK SÜTŐDEJE R. T. DEBRECZEN Főraktár Sándor Jakabnál Nyíregyháza, Keskeny-utca 3. Van szerencsénk a n. é. közönséggel tudatni, hogy f. év márezius hó 1-én újonnan épült sütödénkben az üzemet megkezdtük, ahol a mai kor igényeinek, úgy higiénikus, mint tisztasági szempontból megfelelőleg a legjobb házi burgonya nélküli kenyeret, úgy­szintén kiflit, zsemlyét sütünk és bármily mennyiségben házhoz és üzletekbe szállítunk. Igazgatóság: Poroszlai László, elnök. Grosz Béla, alelnök. Mihalovits Jenő, Bálasy József, Dr. Gulyás István, Boros József, Fráter István, Benedek Zoltán, Grünberger Ignácz. Felügyelő-bizottság: Dr. Tüdős Kálmán, elnök. Takács Samu, Dr. Grünfeld Zsigmond, Vajda Henrik. Dr. Nagy Zoltán, ügyész. Jakobi Dániel, ügyvezető. Megrendeléseket elfogad.: Sándor Jakab Nyíregyházán, Keskeny-utca 3. 176—20—2 GilMMI SARKAK VILÁG CZIKK UTOLÉRHETETLEN TARTÓSSÁGI!! MINDENÜTT KAPHATÓ. 496—52—26 Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos könyvnyomdájában Nyíregyházán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom