Rendőri Lapok, 1907 (4. évfolyam, 1-11. szám)

1907-04-01 / 4. szám

6-ik oldal. RENDŐRILAPOK. 4-ik szám Veisz József és neje bírt. Nagy­károly Varga N. utazó Budapest Veizenbach utazó Budapest Váczi József utazó Budapest Vázsonyi N. utazó Budapest Zóla Zs. utazó Budapest Zelenai N. jegyző Ó-becse Zóla Ferencz utazó Budapest Zsupman N. utazó Prága Zóla Zsigmond utazó Budapest Arany sas szálloda Berki András felvigyázó Alsóvee Hegedűs Ferencz sertés keres­kedő Ujfehértó Fele Ferencz sertés kereskedő Ujfehértó Hegedűs János Ujfehértó Károlyi szálloda. Báti Mariska magánzó Nagy­károly Balog Gábor ügyvédjelölt Kolozsvár Erényi József utazó Budapest Fehér József utazó Budapest Grósz Ferencz fatermelő Av.- felsöfalu Jaczkó József nöiszabó Budapest Klein Mór fakeresk. Szilágycseh Keéri József és neje gépész Budapest Léner Lipót hivatalnok Szász­régen Müller János keresk. Kr.-Béltek özv. Molnár Lajosné magánzó Nagykároly Novák Dániel képviselő őrmező Rezsler Ödön és neje N. károly Salamon Ábrahámné Tiszaderzs Stokker Bajázs tanító Csőké Somogyi Mihály utazó Debrecen Sebes József kereskedő Győr Scheffer Antónia magánzó Bpest Steiner József és tsa utazó Bécs Dr. Váradi László orvos Király­mező Dr. Vas Gyula ügyvéd Nagybánya Hungária szálloda. Boka József hegedű művész Bpest Filep Gyula ügyvédjei. Misztótfalu Frenkl Zsigmond földbirtokos Ura Rédei Rezső hivatalnok Debreczen Steiner Mózes Madrzejov Bosznia Stern Leopold birtokos Szászfalu Markovics szálloda. Asztalos Mihály lakatos segéd S.-Ujhely Ádám Miksa adománygyűjtő Gzernyina Anyencsik György Czernyina Adler Simon Kökényesd Boldizsár István házaló Csicz György szolga Gerend Dikun Mihály terménykereskedő Kányaháza Dunka György adománygyűjtő Sárosbogdány Feuer Majer ruhatisztító Lanka Ferenczi Klára cseléd Mikola Gora Simon vasöntő Kadrák Gerendási András Bene Kovács Károly asztalos Válaj Lakatos Rupi házaló Ágostonfalva Markó Vazul házaló Béla Makiári János munkás Szatmár Paulischen Pauczu adománygyűjtő Sárobogdány Rózner József utazó Budapest Silberman József házaló Bpest Szabó Ágnes cseléd Tiszakóród Szabó Zsuzsánna Aranyos-Megyes Timcsisen István házaló Béla Vizikány János terménykereskedő Kány Vas Miklós munkás Fehérgyarmat »re»v Telefon 107. A „SZABADSAJT!) ( í' Telefen 107. két villamos erőre berendezett nagy gyorssajtóval, két amerikai nyomó-géppel és minden szükséges segédgéppel felszerelt NYOMDAI MÜINTÉZET, készít mindenféle nyomtatványt a legegyszerűbbtől a legfinomab­big jutányos ár mellett) a legrövidebb idő alatt. FIZESSÜNK ELŐ Szatmár vármegye és az egész északkeleti Magyarország legel­terjedtebb lapjára, a Alapittatott C7Al\jriC(írj Alapittatott 1867-ben. „OaAIVIUo 1867-ben (XXXIX. ÉVFOLYAM.) mely újság az iparosok érdekét különösen támogatja. Hirdetésre különösen alkalmas. Előfizetési ár egy évre 8 K. — Kiadja a »Szabadsajtó* nyomda. Nyomatott a , Szabadsajté * könyvnyomdában Seatmáron. 1907.

Next

/
Oldalképek
Tartalom