423 találat (0,233 másodperc)

Találatok

1. 1957-12-01 / 183. szám
[...] gépesítésében Alumíniumiparunkat a legújabb típusú Ikarus autóbusz és a vízi­busz modellje [...] kell tenni azt is hogy 180 200 kilós súlyt is elérnek [...]
2. 1957-12-05 / 186. szám
[...] a termelési társulások létreho­zásában Jelenleg 180 termelési tár sulás működik a [...] emelkedőt is jól bírja Az IKARUS Gyár és a Cse­pel Autógyár [...]
3. 1958-02-01 / 27. szám
[...] Szentendrei Honvéd Bihari út 11 Ikarus Kistaresa Kistarcsa 14 30 ÖKÖLVÍVÁS [...] u 16 Eladunk 1 darab 180 cm szer 40 cm méretű [...]
4. 1958-07-27 / 176. szám
[...] kezdték a munkát s estig 180 mázsát csépeltek el Ma bizonyára [...] más államok útjain városaiban Az IKARUS autóbuszok például futnak a Német [...] járműveket bocsátanak ki Megjelent az IKARUS 630 as és az IKARUS 31 L tí­pusú autóbusz Jövőre [...] hogy a legsikerültebb típust az IKARUS 31 L t a lipcsei [...]
5. 1958-09-28 / 229. szám
[...] autóbuszai vagy a zaj­talanul suhanó Ikarus trolik és a már vidéken [...] szerzett öttonnás te­herautót és az Ikarus 60 vá­rosi autóbuszt Ugyanebből a [...] a jelenlegi 200 grammról 170 180 gramm­ra csökken Az égéstér új­szerű [...] már nálunk is jól ismert Ika­rus 31 típusból alakítják ki Elkészült [...]
6. 1959-06-10 / 134. szám
[...] héten vágnak sertést olyan 150 180 kilósat Ez bizony bearanyoz­za a [...] forgalomban oly hamar népszerűvé vált Ikarus 68 típusú autóbu­szok farmotorjait is [...] három óra között a Managuától 180 kilométerre északra levő Cerro de [...]
7. 1959-07-08 / 158. szám
[...] át az eseményre Ócsárol az Ikarus busz há­romszor fordult Nagyikátáról mintegy [...] há­romszobás 190 n öl telekkel 180 000 Ft két szoba konyhás [...]
8. 1959-07-10 / 160. szám
[...] ma­gyar mezőgazdaságban betol­juk mind a 180 KISZ tagot brigádba tömöríteni hiszen [...] A nagyméretű ed­zett üvegek az IKARUS 55 ös és a 620 [...] devizaköltség­gel Az idén egyelőre az IKA­RUS 620 as autóbuszokhoz jö­vőre pedig az IKARUS 55 ös autóbuszokhoz készül majd [...]
9. 1959-07-16 / 165. szám
[...] felszerelt autóbuszalvázak is amelyekre az IKARUS gyár készíti a karosszériát Amikor [...] átadó üzemben min­den dolgozónak megmagyaráz­ták 180 darab kocsival kell többet teljesíteni [...]
10. 1959-07-16 / 165. szám
[...] há­romszobás 190 n öl telekkel 180 000 Ft két szoba konyhás [...] Nagyká ta osztályosára A farmotoros Ika­rus külön busz szállította oda és [...]
11. 1959-07-22 / 170. szám
[...] is tökéletesítették rövidesen vízrebocsátják a 180 személyes nyitott hátsó fedélzetű vízibuszt [...] az autó­ra Átkerültem a mai Ikarus gyár elődjébe az Uri testvé [...]
12. 1959-07-28 / 175. szám
[...] Nagy Gábor tűnt ki Vecsés Ikarus 3 3 1 1 Vecsés [...] össz­komfortos 718 n ól gyümölcsössel 180 000 Ft 1 szobás 400 [...]
13. 1959-07-29 / 176. szám
[...] Molnár a kapus már az Ikarus színei­ben rúgja a labdát Jó [...] há­romszobás 190 n öl teletekéi 180 000 Ft két szoba konyhás [...] össz­komfortos 718 n öl gyümölcsössel 180 000 Ft 1 szobás 400 [...]
14. 1959-08-18 / 193. szám
[...] Tápiósüly Tápiószele kö­zelében fekvő csaknem 180 holdas akácerdő fiatalabb fáiról a [...] Hozzájárultunk Budapest köz­lekedésének megjavításához az Ikarus részére gyártott autóbusz motorokkal Modrovits [...]
15. 1959-09-02 / 205. szám
[...] játszanak Szeptember 16 án az Ikarus ellen Mátyásföldön 23 án pedig [...] mel­léképületek 720 n öl telek 180 000 Ft 3 szoba konyha [...]
16. 1959-09-10 / 212. szám
[...] szeptember 16 án Mátyásföl­dön az Ikarus ellen játszot­ta volna első edzőmérkőzését [...] mel­léképületek 720 n öl telek 180 000 Ft 3 szoba konyha [...]
17. 1959-11-03 / 258. szám
[...] mel­léképületek 720 n öl telek 180 000 Ft 3 szoba konyha [...] dön 14 15 órakor az Ikarus ellen lép pályára Az együt­tes [...]
18. 1959-11-17 / 270. szám
[...] karosszériástól Csepel motorok gördítik az Ikarus ízléses és gyors autó­buszait A [...] árammérőt Ez a fogyasz­tásmérő mindössze 180 deka s a régebbi típushoz [...]
19. 1959-11-19 / 272. szám
[...] éléskamra 600 n öl gyümölcsös 180 ezer Ft 3 szoba konyha [...] az egyéves átigazolási időt az Ikarustól jött S he már az [...]
20. 1960-03-24 / 71. szám
[...] válogatott szerdán délután Mátyásföldön az IKARUS csapatával ját­szott edzőmérkőzést és 8 [...] konyha éléskamra előszoba kamra mellékhelyisé­gek 180 n öl telek Azonnal beköltözhető [...]
21. 1960-04-02 / 79. szám
[...] fejlődé se í Ez a 180 oldal egy darab a felszabadult [...] az VDK ban pedig az Ikarus nitóbuszok a dömperek a szerszámgépek [...]
22. 1960-04-30 / 101. szám
[...] a régiek fenntartására 1960 ban 180 millió forintot költünk Az idén [...] illetve a meglevők fenntartá­sára kormányzatunk 180 mil­lió forintot költ ebből az [...] 80 pedagógus a ceglédi járásból Ikarus busz szal utaztak Nyugat Magyar [...]
23. 1960-05-06 / 106. szám
[...] A római tartózkodás alatt ltét Ikarus autóbusz áll maid a ma­gyar [...] szoba konyhás csa­ládi ház eladó 180 négyszögöl gyümöl­csösben Soroksár Mil­lenniumi telep [...]
24. 1960-06-05 / 132. szám
[...] Gondolatát nem fejezhette be Az Ikarus alig zökkenve megállt kicsapódott az [...] a szerző­déseket s ez évre 180 vagonnal Együttműködésben egyezett meg a [...]
25. 1960-06-17 / 142. szám
[...] három tsz sorrendjüknek megfelelőért 173 180 illet­ve 177 pontot szerzett Az [...] a műhelyben az új típusú Ikarus autóbuszokhoz Varga Sándor fémnyomó készíti [...]
26. 1961-02-26 / 49. szám
[...] ködben az előtte haladó bejáratos Ikarus autóbuszt mintegy 40 kilométeres sebességgel [...] helyreállitását Az Országos Műemléki Fel­ügyelőség 180 ezer forintot fordít a csaknem [...]
27. 1961-03-18 / 66. szám
[...] volt elég Megtörtént például az Ikarus gyárban hogy új le­pedőket vettek [...] 50 a nyári szezonban 160 180 munkást foglalkoztató üzem a Kertimag [...] megy a szezonra amikor 150 180 főre emel­kedik a munkáslétszám a [...]
28. 1961-06-18 / 142. szám
[...] 160 ezer hold vetőszántás és 180 ezer hold őszi vetés hárul [...] a csillagos ég alatt robogó Ikaruson Akik az elejében ültek már [...]
29. 1961-08-04 / 182. szám
[...] Baglyasaljai Bá­nyász Vasas Kábel Gázművek Ikarus Kazár Bányász Váci SE Salgótarjáni [...] Tűzhely Sashalom Vác S Ko­hász Ikarus Kazár Kábel Gáz­művek GD Hajó [...] Ha­jó Kazár Kábel s Kohász Ika­rus Dinamó Baglyasalja IV forduló szeptember [...] ez év vé­gére előreláthatólag újabb 180 at adnak át rendeltetésé­nek A [...]
30. 1961-08-16 / 192. szám
[...] csapágy elkészítési ideje Hat éve 180 százalékos önköltséggel dolgoztak ez a [...] pályaudvar Szép és modern farmotoros IKARUS szállítja innen az utasokat a [...]
31. 1961-09-23 / 225. szám
[...] zónából Kartal Mátyásföl­dön vendégszerepei az Ika­rus ellenében s már az egy [...] 15 30 Bánki Kaiser Horányi Ikarus Kart all MEDOSZ Mátyásföld 15 [...] telekkel Ara 45 000 Ft 180 n öl bekerített te­lek gyümölcsfákkal [...]
32. 1961-11-04 / 261. szám
[...] lottósorsolását péntek délelőtt a mátyásföldi Ikarus művelődési házban tartották Ezúttal a [...] 3 156 724 rádió 3 180 122 vásárlási utalvány 3 185 [...] 738 662 televízió 6 740 180 vásár­lási utalvány 6 776 364 [...]
33. 1961-12-13 / 293. szám
[...] mutatni A kopás mérésére egy Ika­rus 31 es autóbusz átalakítá­sával mozgólaboratóriumot [...] eljárást ha­sonló szabálysértések miatt Kauremszkit 180 forint pénz büntetésre Ítélték VÁCON [...]
34. 1961-12-19 / 298. szám
[...] labda­rúgók chilei harmadik mér­kőzésére a 180 ezer lakosú Concepcion városában került [...] 3 32 21 21 3 Ikarus 15 8 5 2 28 [...]
35. 1962-01-20 / 16. szám
[...] ellen­felem Kicsit gondolkodott az­tán az Ikarus beli Pecsenyiczkyt em­lítette A karos­széria [...] a 200 205 szakításban a 180 lökésben a 240 kg os [...]
36. 1962-02-18 / 41. szám
[...] lesatési In­tézet kidolgozta egy hathen­geres 180 lóerős továbbá egy négyhengeres 120 [...] s így 1963 tól a 180 ló­erős motorokból 250 da­rabot gyárt [...] 4700 at gyár­tunk így az Ikarus dolgo­zói a hosszúlejáratú szerző désben [...]
37. 1962-04-21 / 93. szám
[...] munkás­járatok számát Legutóbb pél­dául húsz Ikarus 66 os far­motorost és 47 [...] főműhelyében ké­szítették egy felújításra vá­ró Ikarus 60 as és egy MÁ [...] Indonéziába az idén száz nyolcvan Ikarus autóbusz ér kezik Húszat már [...] elkészítés sorrendjében száll tengerre A 180 autóbusz legfontosabb ré­sze motorja alváza [...]
38. 1962-05-08 / 105. szám
[...] és Kemény labdáját hárí­ 4 Ikarus 24 12 7 5 43 [...] 3 Kazár Dinamó 0 0 Ikarus Nagybátony 4 3 Eladó ingatlanok [...] n öl telek­kel Beköltözhető Ára 180 000 Ft 2 szoba konyha [...]
39. 1962-05-16 / 112. szám
[...] teciinikumosok látogatása városunkban Nagy piros Ikarus autó busz állt meg hétfőn [...] szabású versenyüket vívták A mint­egy 180 főből álló mezőny eredményeit tekintve [...]
40. 1962-05-24 / 119. szám
[...] MTI foto Marosi László felv Ikarus álma nem válhat valóra Gyorsabbnál [...] megterem­tése az állatgondozás meg­szervezése Decemberre 180 fejőstehén a közösben Mégis mit [...]
41. 1962-06-12 / 135. szám
[...] Fe tőfibányára a Dinamó az Ikarus­hoz látogat s Kazár ellenfele pe­dig [...] fürdőszo­ba angol WC Beköl­tözhető Ara 180 000 Ft Érdeklődni lehet PIK [...] 2 Nagybátony 3 Baglyasalja 4 Ikarus 5 Sashalom 6 Chinoln 7 [...] Északi csoport további ered­ményei Kábelgyár Ikarus 0 1 Dinamó Chlnoin 2 [...]
42. 1962-07-03 / 153. szám
[...] veze­tőinek egyhetes bentlaká­sos továbbképző tanfolya­ma 180 hallgatóval AUTÓBUSZBAN REPÜLŐ­GÉPEN IS HASZNÁLHATÓ [...] tudja látni az utasokat Az Ikarus gyár export autóbu­szaihoz már több [...]
43. 1962-07-20 / 168. szám
[...] hozza a 9 értékből álló Ikarustól az űrrakétáig elnevezésű bé­lyegsorozatot Az [...] A 30 filléres bélyegen az Ikarus a 40 filléresen vitor­lázógép a [...] az idén ugyanezen idő alatt 180 000 volt a látogatók száma [...] a közköltsé­re növekszik Megjelent az Ikarustól az űrrakétáig elnevezésű bélyegsorozat Ősszel [...]
44. 1962-08-23 / 196. szám
[...] forgalmat ezen a járaton öt Ikarus 60 as busszal bonyolít­ja le [...] kapnak Gyorsan kiszámítottuk hogy csalá­donként 180 forinttal kell hoz­zájárulnunk a költségekhez [...]
45. 1962-09-04 / 206. szám
[...] egyébként Ro­mánia válogatottja lett 1 Ikarus 3 2 Nagybátony 4 3 [...] Chinoin Kisterenye 0 0 Statisztika Ikarus 0 3 Petőfibá nya Tehertaxi [...] zárt veranda és melléképületekből álló 180 öles jó ál­lapotban levő családi [...]
46. 1962-09-06 / 208. szám
[...] főmérnö­ke és Hirmann Antal az Ikarus főmérnöke A látogatás célja annak [...] V Roosevelt tér 5 Telefon 180 201 381 106 A kiállításon [...]
47. 1962-09-25 / 224. szám
[...] 3 15 6 U 3 Ikarus 6 5 1 11 3 [...] 2 Dinamó Cliinoin 1 1 Ikarus Hajógyár 2 0 Tehertaxi Statiszti­ka [...] ékh ely isé gekből álló 180 öles jókarban levő ház be­költözhetően [...]
48. 1963-03-29 / 74. szám
[...] na­gyobb vonóerejét munkatelje­sítményét a 120 180 lóerős úi vállalta teljesítette Hétszázmilliós [...] előzete­seként részben azért hogy az Ikarus és a Vörös Csillag Traktorgyár [...]
49. 1963-04-20 / 91. szám
[...] a 344 es tehergépko­csikat Az Ikarus új 556 os és 557 [...] új nagy teljesítményű 120 és 180 lóerős motort gyár­tunk négyféle kivitelben [...]
50. 1963-04-20 / 91. szám
[...] a 344 es tehergépko­csikat Az Ikarus új 556 os és 557 [...] új nagy teljesítményű 120 és 180 lóerős motort gyár­tunk négyféle kivitelben [...]