4. oldal, 2640 találat (0,224 másodperc)

Találatok

301. 1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 6 • 7 • 8
[...] Ernő Ricsár József Czirbus Bálint Farkas Imre Nebel Béla Manajla Pál [...] dr Bárdos Dezső Benedek Dezső Farkas Imre Fodor László Grünhut Ödön [...] Árkovits Péter Wirth Ádám Németh Sándorné Arácsy Mihály Baán Béla Iványos Sándorné Kaufmann Antal Szűcs József Józan [...] Antalné Kamerlor Antal Stumpf Imre vitéz dr Sághelyi Lajos Szilágyi Mihály [...]
302. 1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 6 • 7 • 8
[...] dr Petrasek Lajos Theimer József Farkas Géza Kerner József Bikkal Rezső [...] Perness János dr Zufall Sándor vitéz Horky Ferencné Alsódraskóczy Morvay Ferenc [...] Mészáros István alsódraskóczi Morvay Ferencné vitéz Kudriczy Károly vitéz Jénay Vilmos Kracsun Sándor dr [...] Nemes Józsefné Lendvay Józsefné Székely Sándorné Szentpály Ernő Major Károlyné Grosz [...]
303. 15. 1931. julius 1. rendes közgyűlés jegyzőkkönyve • 188 • 189 • 190 • 191
[...] Halász Alfréd dr Huszár Pál vitéz Mátyásfalvy Erich Miilók Sándor Paulheim [...] Mészáros István Horváth István Kórodi Sándorné Hütter Anna Scherer Sándor Géza [...] Szele Ignác Szentkereszty Dezső Sterio Sándorné Fabinyi Margit Kaszán Kálmán Szorup [...] Ödön Boda Imre Rosenfeld Andor Farkas János Agulár Viktor Hutschenreiter Sándor [...]
304. 19. 1931. december 16. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 307 • 308 • 309 • 310 • 311
[...] táblázatú alkalmazottainak bércsökkentése 16 dr Farkas Zoltán a készülő új Ügyrendnek [...] hozott határozatában kimondotta hogy dr vitéz Csík László törvényhatósági bizottsági tag [...] u 29 14 dr Hisz Sándorné szül Kanitzer Margit dr IV [...]
305. 8. 1935. június 25. rendes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 215 • 216
[...] Martin Sándor Magyarországi Szociáldemokrata Párt Farkas Sándor Deák Lajos Weisz Béla [...] Károly Elek Arthur Tóth József vitéz Kocsárd Ferenc dr Fejes Ferenc [...] Ferenc Buzadics József Binjung Mihály vitéz Balogh Dezsőné Schober Ferenc Bárány [...] Wolf Irma Bányász András Németh Sándorné szül Németh Júlia Ágoston József [...]
306. 8. 1935. június 25. rendes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 221
[...] Frigyes Gyarmathy István Szakácsy István vitéz Zala Ferenc Kővári János Téglássy [...] Bártfay József Herczeg István Iványos Sándorné szül Gangéi Borbála Kollár István [...] Pató József Winkler Fülöp Márkus Sándorné szül Varga Anna Bazsika János [...] Gárdos ezelőtt Goldstein József Fried Farkas Mazug Sándor Nemzeti Egység Pártja [...]
307. 8. 1935. június 25. rendes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 221
[...] Korody Józsa dr Mihalicsek Aurél vitéz dr Sághelyi Lajos Szemerei Roboz [...] Imre báró Gudenus Hugó Tomasoff Sándorné szül Kappeter Ottilia Mészáros Dezső [...] Poszpis Borbála Kecskés Endre Bankó Sándorné szül Géczi Terézia Friedrich Antalné [...] Halász Jánosné szül Kollarovits Matild Farkas Miklós Baticz Rezső Horváth J [...]
308. 8. 1935. június 25. rendes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 221
[...] Bonin Gizella Miskovits Ferenc Kisgyörgy Sándorné Wels Teréz Vajay Jenő Tésy [...] Gyuláné szül Micsinay Mária K Farkas Szilveszter Kovács Aladárné szül Achs [...] Fetter József Nálik Károly dr vitéz Herceg­házy Károly dr Hajdú Sándor [...]
309. 8. 1935. június 25. rendes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 222
[...] Alajos Mazuch János Iring József vitéz Tóth Lajos Dávid István Wischet [...] Béláné Matos Ferenc dr Ekecsi Sándorné Balázs Károly Kasza Imre Rupert Mihály Kovács János özv Fedortsik Sándorné özv Horváth Gyuláné Schwéd Ottóné [...] Ferenc Fodor József Schalk Ferenc Farkas János Opoczky András Kárász József [...]
310. 2. 1938. február 16. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 81
[...] pedig dr Baranyay Lőrincné sz Farkas Ida óvónőnek aki Nagykárolyban 1891 [...] április hó 7 én született vitéz Ottóffy Ottóné sz Szombathelyi Irén [...] hó 6 án született Szabó Sándorné sz Schneider Rózsi elemi iskolai [...]
311. 10. 1938. decmeber 16. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 560
[...] 1 én született özv Witkowszky Sándorné sz Étsy Etel elemi iskolai [...] 1898 március 7 én született vitéz Puy Jenőné sz Skoluda Mária [...] én született Szimon Andrásné sz Farkas Margit elemi iskolai tanítónőnek aki [...]
312. Második rész - Ünnepélyek, jelentések (366. oldal)
[...] II Éles István Éry Ilona vitéz Faltay Pál Falvai Ferenc Fangler László Faragó Andor Farkas Alfréd Farkas Elek Farkas Gusztáv Farkas István II Farkas Izabella Farkas József Farkas Károly Farkas László Farkas Lívia I Farkas Mihály Farkas Tibor Farkas Tibor I Farkasfalvy László I Farkasi Anna Farle János Fazekas Béla [...]
313. Az egyetem oktatóinak, dolgozóinak névsora (1965. július 30-i állapot) (65. oldal)
[...] Egyetemi tanársegéd Horváth Endre Kapitány Sándorné Králik Dénes Laczházi Gyula Ripka [...] Zentai Georgina Egyetemi gyakornok Illyefalvi Vitéz Zsolt Tanszéki adminisztratív ügyintéző Bácsalmási [...] Béla Völgyi Ferenc Egyetemi gyakornok Farkas Botond Gschwindt András Tanszéki adminisztrátor [...]
314. Az egyetem oktatóinak, dolgozóinak névsora (1966. július 31-i állapot) (73. oldal)
[...] Gyula Dózsa Lajos fél állás Farkas Béla fél állás Hecker Gerhard [...] Pülöp Sándor Horváth Endre Kapitány Sándorné Illyefalvi Vitéz Zsolt Králik Dénes Laczházi Gyula [...]
315. Az Egyetem oktatói, tudományos és igazgatási dolgozói (54. oldal)
[...] oki gépészmérnök egyetemi adjunktus félállású Farkas Béla oki gépészmérnök egyetemi adjunktus [...] oki villamosmérnök egyetemi tanársegéd lllyefalvi Vitéz Zsolt oki villamosmérnök egyetemi tanársegéd Kapitány Sándorné oki gépészmérnök egyetemi tanársegéd Králik [...]
316. Az egyetem oktatói, tudományos és igazgatási dolgozói (44. oldal)
[...] oki gépészmérnök egyetemi adjunktus félállású Farkas Béla oki gépészmérnök egyetemi adjunktus félállású Farkas Miklós oki gépészmérnök egyetemi adjunktus [...] oki villamosmérnök egyetemi tanársegéd Illyefalvi Vitéz Zsolt oki villamosmérnök egyetemi tanársegéd Kapitány Sándorné oki gépészmérnök egyetemi tanársegéd Králik [...]
317. Az egyetem oktatói, tudományos és igazgatási dolgozói (59. oldal)
[...] oki villamosmérnök egyetemi tanársegéd Illyefalvi Vitéz Zsolt oki villamosmérnök egyetemi tanársegéd félállású Kapitány Sándorné Hantos Gizella oki gépészmérnök egyetemi [...] középiskolai tanár egyetemi adjunktus Dr Farkas Miklósné Urbán Irén oki középiskolai [...]
318. 1991 / 13. szám (526. oldal)
[...] GABOR SZITA 6 ABQR ILLEFALVI VITÉZ Z DR BITO JÁNOS HASZNYIK [...] ZOBORY LASZLO VARGA LÍDIA SZÁNTÓNÉ FARKAS L DR HICHELBERGER PAL RADVANYI GYÖRGY HRONSZKY IHRE BIRO SANDORNE POKOL GYÖRGY HADARASZ JÁNOS NOVAK [...]
319. Ülésnapok • 1935-203 (1935-XII-305. oldal)
[...] szerint bonyolódik le Gróf Festetics Sándorné Gádoros és Nagy­szénás községek határában [...] és ellenmondások jobbfelől Tessék cáfolni vitéz Sebestyén Kálmán Bi­zonyítani kell Mózes [...] és az ő sérelmükre Far­kasfalvi Farkas Géza A dömpingsajtó kapjon valamivel [...]
320. Ülésnapok • 1939-82 (1939-III-349. oldal)
[...] 38 66 özv Gyorffy Bengyel Sándorné és a m kir miniszterelnök [...] 81 Szinyei Mérse István 68 vitéz Horthy István 70 Szmreesányi Lajos [...] elnöki megemlékezés 335 81 Zsindely Sándorné köszönete a felsőház részvétéért 81 [...] Ertl János írom 360 81 Farkas Géza írom 360 81 Feilitzsch [...]
321. 1940-01-03 / 1. szám
[...] 30 lejt adott Gulya Sándor Vitéz Rezső 20 lejt adót Huszár [...] Ándrásné Koncza Béla özv Papolczi Sándorné 4 liter buzat adott Kopándi [...] lejt adott id Pál Sámuel Far­kas Izsák Nánási István Tamás Mihály [...]
322. 1940-04-21 / 92. szám
[...] Dénes 10 Partha Endre 20 Vitéz András 20 Bariba Jolán 20 [...] 5 Nagy József 5 Mihner Sándorné 5 Dónátb Dénes 10 Vitéz Dani 5 Kiss Ádám 5 özv Puj Ignác né 10 Farkas József 30 Bakó Lajos 20 [...] 50 Ü 2 V Fothy Sándorné 100 Takáts István 20 Kugel [...]
323. 1940-09-19 / 214. szám
[...] főz B é nyesy Vilma Farkas utca 6 Ko 359 NŐI [...] Magyar német nyelvórákat gákra előkészítek Farkas u 6 GYERMEKTELEN házaspár házmesternek [...] Buza utca 17 szám Kerekes Sándorné K 241 i K G [...] budapesti körök is felfigyeltek János vitéz Az idei évadnyitó díszelőadást ismétli [...]
324. 1940-12-14 / 287. szám
[...] Julia Palló Imre de és vitéz Szende Ferenc az Operaház tagjai [...] Minisztérium rádióelőadás sorozata 3 30 Farkas Béla és cigányzenekara muzsi j [...] árak élelmiszer árak 3 0 Farkas Sándor és cigányzenekara O 40 [...] a Nemzeti Szalonból Beszél Geeső Sándorné 4 15 Diákfélóra Amit otthon [...]
325. 1941-01-19 / 15. szám
[...] Lukáts Imréné Lohinszky Józsefné Leitersdorfer Sándorné vitéz Mó­zes Mihályiiné dr Mátyás Mátyásné [...] Jeriöné Platsinlár Andrásáé dr Rudas Sán­dorné Radó Andráíné Radó Sándorné Ren­ner Frigyesné dr Rostál Sándorné Re tezár Menyliártné dr Szabó [...] kétfátt f mníec Iáiéi diákok Farkas Itnre Közismert diákoperettjének ragyogó filmváltozata [...]
326. 1941-02-18 / 40. szám
[...] Bálint Margit Mi kóla Margit Farkas Jolán Steinhübel Ju­ci Kómis Sárika [...] Qu tárt Károlyné dr Nagy Sándorné Nagy Ernöné Suáh Andorne Csűrös Istvánné dr Gardó Emiimé Pelényi Sándorné Szabó Sándorné Bruckné Ir Pallos Ma­rianne Német [...] Lász lónél Pásztory Pálné Losonezv Sándor­né Kapitány Lászlódé dr vitéz Biró Gyű láné Cseke Domokosáé [...]
327. 1941-03-15 / 62. szám
[...] solni a csütörtöki előadási Péfkeken VITÉZ LÉLEK Tamási Áron nagysikerű szteiótéka [...] Hí­rek 8 10 clr Debreczeni Sándorné magyar nótákat zongorázik 8 30 [...] árukban Széchenyi tér 17 emeleten Far­kasnál F MODERN ebédlő eladó Álegtekintbető [...] 60 100 liter tehén bivalytejet Far­kas utca 6 emelet 12 ajtó [...]
328. 1941-05-31 / 124. szám
[...] A Népművelés rendezése Be­szélő Gecső Sándorné 18 30 Cavour és a [...] 8 A FÜLEMÜLE Szabados Árpád Farkas Ferenc zenés szinjátéka Főszereplők Fényes [...] FÜLEMÜLE Ház EU 1 ENE VITÉZ TIBOR LESZ A KOLOZSVÁRI OPERA [...] illetve az Opera rendezője lesz Vitéz Tibor a kiváló operaénekes Vitéz Welser Ti­bor régi kolozsvári családból [...]
329. 1941-07-08 / 154. szám
[...] minőségű pénzügyi főtaná­csosokká kinevezte dr vitéz Nyerges Gyula pénzügyi tanácsosnak a [...] Nagyvárad Vadász Ferencet Nagyvárad és Farkas Sándort Máramarossziget II osz­tályú postatisztté [...] Tóth Maróéinál Nagyvárad özv Pál Sándornét Kézdivásárhely Galigóczy Ilonát Kolozsvár és [...] Bcnki I Bélánét Kolozs­vár Pop Sándornét Kolozsvár Zászló Her I minát [...]
330. 1941-07-16 / 161. szám
[...] széről választott Széli Kálmánné és Farkas István titkár mellé bizottságot kiidenek [...] a nemeslelkii ado­mányt özv Nagy Sándorné 10 özv Szar iuári Fercncné [...] légiraj a német hadsereg egyik legvitézebb alakulata Már jelszavá­ban benne van [...]
331. 1941-07-29 / 172. szám
[...] I chfet étiből jelentik Öze Farkas Kál ménné zsáltui lakos elhunyt [...] fíudá károly kereskedő és Ke­lemen Sándorné mezőbándi háztartásbeli a z szony [...] oroszok élénk füzében elakadt raját vitéz és bátor személyes példájával magával [...]
332. 1941-08-14 / 186. szám
[...] cselt László Pétert ezen elszán­tan vitézül és kiváló katonai érzékkel végrehajtott haditettéért az arany vitéz ségi éremmel tüntették ki ü [...] Cser László Bámészkodás Pekingben Gecső Sándorné Korok és diva­tok Bevilaqua Borsody [...] a következő cimre Diákvédő Hivatal Farkas utca 3 Telefon 15 43 [...]
333. 1941-11-06 / 254. szám
[...] álláspontját A villában felmerül észrevételekre vitéz Molnár Géza alezredes a közélelmezési [...] be a közélelmezési hivatalhoz i Farkas utca 4 sz I em [...] József Veress Lajos és Bara Sándorné Nép huszárok cigányok Törté­nik Tölgyesen [...] az Er­délyi Párt kolozsvári tagozatánál Farkas utca 7 szám emelet reggel [...]
334. 1942-03-20 / 65. szám
[...] eljárás végett átadták az ügyészségnek Farkas Berta kolozsvári lakos csütörtökön feljelentést [...] elkö­vetett bűnök hazaárulás címen dr vitéz Berde Károly pedig Mitől óvakodjunk [...] a Mátyás Király Díákházbapi lesz vitéz nagybányai Horthy Istvásaé jeleu létébea [...] első filmszer epe ár Nagy Sándorné az ismert kolozsvári uriasszony aki [...]
335. 1942-04-23 / 91. szám
[...] és annak édesanyját özv Csá­nyi Sándornét A gyilkos tettének elkövetése után [...] San tinelli utóda Duronelly egyébként vitéz Béldy Alajosnak az Országos Sport [...] Gecző Pullry Boga és j Farkas csatárok A fenti összes jáleko [...] 10 Nemzetközi vizjelzószolgálat 11 20 Vitéz Galánthay Jer dr hegedül li [...]
336. 1942-05-01 / 98. szám
[...] ecskev Kírolyné Egyed Lajosáé bisztrai Far­kas Imréné Finzler Sándornc özv Fodor [...] Miklósné Gyarmathy Miklósné dr Györfi Sándorné Ilajdu Gyuláné Kövér Rózsa dr Keledy Tibomé vitéz Kékessy Lő rincné Kompanek Jánosné [...] utca 11 a hadigondozó iroda Farkas utca 4 szám alatt földszint [...]
337. 1942-06-05 / 125. szám
[...] 6 80 fűzve 4 80 Farkas István A levegő titánjai Köt­ve [...] kozott szinre kerűinek Ludas Matyi Vitéz László kaland­jai é s Paprika [...] vették a műsort ás Gecső Sándorné kisérőszövenét Első számként az ezertanu [...]
338. 1942-08-29 / 195. szám
[...] Ború Bo­torul Böhm Károly Bölöni Farkas Brétfii Bu­zogány Cukorgyári Cigány telep [...] Hóry Béla Horthy Miklós János vitéz Libucgáti sétaút Linczeg Lorántffy Ma­gyar [...] és elütötte Faz a kas Sándorné kolozsvári asszonyt aki sé­rülése következtében [...] autó meg­csúszott és elgázolta Fazakas Sándornét A bíróság tanúként kihallgatta a [...]
339. 1942-09-30 / 221. szám
[...] és ne adfeaiik hitek rémhíreknek Vitéz Nagy Vilmos honvédelmi minisz­ter nyilatkozott [...] dr Fisch Kál­iján Borgoprund dr Farkas Tibor Kolozsvár dr Farkas László Kolozsvár dr Friedmann Adolf [...] Tasnád dr Poilák Mária Kar­dos Sándorné H dalmás dr Keller Ernő [...] az Erdélyi Párt kolozsvári tagozatánál Far­kas utca 7 I em d [...]
340. 1942-10-07 / 226. szám
[...] misél n i i a Farkas utcai református templomban Nagy Géza [...] 1 El­nöki megnyitó mondja dr vitéz Berdn Károly 2 Dr György [...] az után Izsák Sarol­ta Bell Sándorné Nagy Mihály é S Nagy [...] Mihály négyhónapi Nemes Lajos Bell Sándorné Nagy Aíihályné és Izsák Sarolta [...]
341. 1942-11-03 / 248. szám
[...] temetik a műegyetem előcsarnokából a Farkas réti temetőbe ELMARAD TAMÁSI ÁRON [...] november 5 én lesz mlkorls vitéz Raithy Tivadar egyete pvl professzor [...] Csapó Józseíné Deák Pálné Dobos Sándorné Fehérváry Gézáné Ferenczy Gyuláné Hikkel [...] dr Meskó An dorné Pálffy Sándorné dr Rozgonyi Istvánná Schindler Gusztávné [...]
342. 1942-11-23 / 265. szám
[...] napján lép hatályba KŐTELEZŐ a FARKASOK irtása a hiva­talos lap vasárnapi [...] a vadászatra jogosultakat hogy a farkasokat lőfegyverrel csapdával és méreg­gel pusztítsák [...] jogosult vadőr alkalmazottjának minden el­pusztított farkas után 50 pengőt tartozik kifi­zetni [...] kit állami gépipari középiskolába Ggyarmathy Sándorné Dénes Ibolya maiosvásárhelyi lakost a [...]
343. 1943-03-25 / 68. szám
[...] Makk s Nándonüt dr Imreh Sándornét Var­sányi Ferencnét Elekes Andrásnét és [...] Jenőné Kárpáthy Karolyné Makira Elekné vitéz Vargha István­ná Sala Jáncsné Gyarmati [...] Kalmár Tiborné Ferencz Árpádné Németh Sándorné Bojár Pálné Lakatos Jánosné Vincze [...] Mátyás király á tál alapítót Farkas utcai templomban lesz háőaadó református [...]
344. 1943-04-22 / 91. szám
[...] részéről Szenik György Hor­nyát Mihály vitéz Gorgényi Tivadar és Szabó Imre [...] Az operaegyüttes egyébként szerdán este Farkas Ferenc Bűvös szekrényét a balett [...] Rökk Marika NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELETEK A FAR­KAS UTCAI REF TEMPLOMBAN Ncgypén e [...] is hozzájárult A darabot Várady Sándorné és a táncokat Heves Györgyné [...]
345. 1943-05-05 / 100. szám
[...] lehetett hallgatni Kiderült hogy Pirkés Sándornénak hív­ják a férje fuvaros és [...] parotis nyirok­csomók gümőkóros megbetegedéseiről Előadások vitéz Derde Botond Kisérle tes vizsgálatok [...] hosszú időn keresztül úgynevezett bőr farkas betegségben szenvedett Betegsé­gét annakidején olyan [...]
346. 1943-05-21 / 114. szám
[...] az egyesület számított Erről beszélgettünk vitéz V aradi József zászlóssal hadtest [...] Bokor Ilonka Bokor Kató Bara Sándorné K Fábián Margit Horatek Irén [...] az Erdélyi Párt kolozsvári tagozata Farkas u 7 sz irodájában és [...]
347. 1943-06-04 / 125. szám
[...] ÁG özv bözbduj falusi Ko­vács Sándorné szül Kápolnai Takáts Bo­ri ska [...] a HONSz kolozsvári csoportjának ajánlatára vitéz Ozoray Lajos a IX ik [...] és az evangélikus templomban A Farkas utcai templomban D Bodonhelyi József [...] lelkipLztor az evargé ikus templomban vi­téz Sréter Ferenc lelkipásztor szolgál A [...]
348. 1943-06-25 / 141. szám
[...] báró Bánffy Lászlóné Beck Albertné vitéz Bojtár Ferencné dr Boni s [...] dr Deák Gyu láné bisztrai Farkas Imréné Ginzery Jó zsefné dalnoki [...] Pápai Zoltánná Pla tsintár Lukácsné vitéz Somfay Lajosn Szentiványi Döméné Szopós Sándorné fel vmei dr Takács Zoltánná [...] Paine dr Tusa Jenőmé dr vitéz kibédi Varga La josné dr [...]
349. 1943-07-21 / 162. szám
[...] középiskolai és ipariskolai tanszemélyzet létszámában vitéz László A Árpád márosvásárhelyi a [...] ta narokat rendes tanárrá Ács Sándorné Gazdag Ilona baróti állami polgári [...] szász régeni Stétz Gyula alsókosáíyi Farkas Sán­dor mezőszakadáti Gozár Demeter számos [...]
350. 1943-11-10 / 254. szám
[...] tudományos szakülést tart Ülés­elnök dr vitéz Ilaynal Imre Tárgysoro­zat Előadások 1 [...] kereskedő Szent györgyi Ferenc és Farkas János gazdál­kodók árdrágítás és a [...] egy borjut vágatott le Csutak­kal Farkas ellen hasonló volt a vád [...] Kálmán utcai lakost munkaadójával Ágoston Sándorné kávé­mérés tulajdonosával együtt vád alá [...]
351. 1943-11-26 / 268. szám
[...] AZONNALI belépésre ügyes elárusitónőt keresek Vitéz Fekete üv güzlet Wesselényi Miklós [...] MÚZEUMOK EGYETEMI ÁLTALÁNOS NÖVÉNYTANI INTÉZET Farkas u 1 Közp Egyt 1 [...] íróvá 1 beszélget Ge cső Sándorné 21 20 Oláh Kálmán cigány­zenekara [...]
352. 1944-02-16 / 37. szám
[...] a Vöröskeresz kolozsvári fiók helyiségében Farkas utca 6 folyó február hó [...] rövid hangverseny műsora 1 Dalok farkas Ferenciül Énekli P I rdőssy [...] ELŐADÁST RENDEZETT SZOLNOK DOBOKA VÁRMEGYEI VITÉZEK TÁRSADALMI BIZOTTSÁGA A S olnok [...] következők Appán Gvuláné dr Asz­talos Sándorné br Banffy Lászlóné dr Ba­logh [...]
353. 1944-02-22 / 42. szám
[...] valósággal lehetetlen a gya­logközlekedés a farkasok miatt Borsa és Bor sabánya között több bányászt 40 farkasból áiló csorda támadott meg A [...] gázolt el a farkascsordából több farkast A MAI MAGYAR TÁRSADALOM AZ [...] értesült arról hogy szőkefalvi Nagy Sándorné üzletében nagymennyiségű vászonárut lehet kapni [...]
354. 1944-02-29 / 48. szám
[...] hirdette az igét Ezután Bagoly Sándorné Laki Ernőné és Szeréna nővér [...] ame­lyen a miniszteri vizsgabiztosi tisztséget vitéz Szász István az EMGE ügyvezető [...] tanár­nővel együtt oktatták a leányokat Vitéz Szász István miniszteri vizsgabiztos kér­déseire [...] este fél 7 órakor a Farkas utca 21 szám alatti ta­nácsteremben [...]
355. 1944-03-07 / 54. szám
[...] hályfhi Bélával Vaszy Viktorral és Vi­téz Tiborral a legnagyobb előzékenysé­get tanúsította [...] dr az Országos Nemzeti Filmbizottság vitéz Haász Aladár ta­nácsos a kultuszminisztérium [...] Zsuzsanna Györíi Sándor Koppány Gyula Farkas István Kertész István Bene­dek Attila Biró Adáin B zra Sándorné Kude lász Gyöngyi Mufh Aranka [...]
356. 1944-04-21 / 89. szám
[...] A Magyar Távirali Iroda jelenti Vitéz Jn ross Andor belügyminiszter csütörtökön [...] A belügyminiszterrel együtt utazott Győrbe vitéz Vörös Géza ve­zérőrnagy országos légoltalmi [...] nejét 2000 pengő pénzbüntetésre Bcrkovív Sándorné kereskedő nejét 1200 pengő Jakab [...] bőröndös segédet 500 pengő Nussbecher Farkas rak tárnokot 1200 pengő Salamon [...]
357. 1944-07-07 / 151. szám
[...] MÚZEUMOK EGYETEMI ALTALANOS NÖVÉNYTANT INTÉZET Farkas u 1 Közp Egyt 1 [...] telt hordóba és belefulladt TIZENÖT VITÉZT AVATNAK DÉSEN Désről jelentik A [...] Déren most tmfolyamot tártéit me­lyem vitéz BáméLy Kálmán főhadnagy vi­tézi elnök [...] rendőrség nyomára jött hogy Rosenberg Sándorné Lerchneí Irén 33 éves gettóból [...]
358. 1944-07-15 / 158. szám
[...] u 6 sz 8 Angyal Sándorné Állomás u 5 sz 9 Farkas Péter Irinyi u 32 sz [...] lakosok HÁZASSÁG Kocsg Márta és vitéz Ridély Alfonz 7944 julius hó [...] amíg megfelelő üzlethelyiséget kapok a Farkas utca 6 szám alatt Tisztelettel [...]
359. 1944-07-20 / 162. szám
[...] sits a Puszta kécccel megfojtotta far­kast Mállóiról jW etnUik lakwucs Zwárkó [...] les felvette a har­cot a farkassal és hosszabb v iaistko dás után sikerült neki megfojtania a farkast amelyet diadallal vilit el századpara [...] János Királ v Pilné bartha Sándorné 50 napi elzárás vagv c [...]
360. 1944-08-21 / 188. szám
[...] tettet jelentett az egyén hadműveletének vitéz és helytálló cselekedetét ellenséges pergőtűz [...] püspöki helynek mondott beszédet a Farkas utcai ref templomiban pedig László [...] a hétgyermekes Ferenczi Lajosnénakr Kilin Sándornénak Köpeci Ár pádnénak László Jánosnénak Szabó Sándor­nénak és Szováti Petemének a hatgyermekes [...]
361. 2012-04-12 / 14. szám
[...] TANÁRAINK Arday Tímea dr Ádám Sándorné Babus Zoltán Bácsik Erika dr [...] Eszter Barkóczi Márta t Barna Sándorné Bartha Andrea Bencsik Mária Csákány [...] Virág Csóka Júlia Csonka Ferencné Farkas Ferenc Földiné Brezvai Erika Girasek [...] Szabó Zoltán Jánosné Várhalmi Eszter Vitéz Diána Weinrich Ida Az iskola [...]
362. 2012-11-29 / 40. szám
[...] 00 Újpesti LMP Iroda FOGADÓÓRA Farkas István önkormányzati MSZP képviselő előzetes [...] órától tart foga­dóórát a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnáziumban 1046 [...] IV Tavasz u 4 ahol Farkas Bálint ünnepi operett műsorát lát­hatják [...] ukranonkujpest t online hu Ladányi Sándorné elnök Újpesti Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat [...]
363. 1929-10-09 / 41. szám
[...] fertőtlenítő hídmérlegszerelési munkáit Pataki és Farkas kaptak 6 223 pengőért A [...] 427 Adler Henrik 22 159 Farkas Izor 22 380 Schwan Testvérek [...] 747 Dvorzsák Vince 2 772 vitéz Molnár és Faragó 2 891 [...] Géza 5 512 özv Schacsek Sándorné 5 849 Pfeiffer Károly 6 [...]
364. 1930-04-30 / 17. szám
[...] Béla 3638 Mayer Ottó 4041 vitéz Horváth Nándor 4243 pengővel Ugyanott [...] Szekér Gyula 4962 özv Schaczek Sándorné és Spierer JózSe 5245 Fliegl [...] 206 Fried Zsigmond 14 234 Farkas Izor 14 304 Desztler Jenő [...] Rt 5756 Kajtár Lajos 6601 Farkas és Társa 6270 Csáky L [...]
365. 1930-09-24 / 38. szám
[...] föld kőműves és elhelyező munkáit vitéz Lukóy Emil 5894 pengőért A [...] Kolbányi és Pákozdy 5946 Schatze Sándorné 6439 pengővel A Szabó József [...] Károly 8680 Jungfer Gyula 9890 Farkas Kálmán 9908 Knausz Gyula 10 [...] 758 Knausz Gyula 33 068 Farkas Kálmán 34 483 Dénes János [...]
366. 1930-10-01 / 39. szám
[...] Árminná Bálint Ferenc és neje vitéz dr Zurányi Rudolf Kovács István [...] Erzsé­bet Kovács Mihály és neje vitéz dr Kmety István Gries­mayer Vilmos [...] Balázs Gábor és neje Lozsányi Sándorné Schmidt Pál Kristóf Sámuslné Liska [...] neje Sanyo József és neje Farkas György és neje Pallag Péter [...]
367. 1930-11-19 / 46. szám
[...] iskolákban létesítendő főzőhelyek összes munkáit vitéz Lukó Lmil kapta 12 679 [...] Imre 9348 Halász Hubert 9396 Farkas Lajos 9840 Schäffer A 9348 [...] 496 Hlatky József 12 901 Farkas Lajos 12 994 Csengery Pallay [...] 3313 Subacsis Lajos 3300 Sacsek Sándorné 3909 pengővel I 4 Márvány [...]
368. 1931-06-03 / 22. szám
[...] pengőért Ugyanott a bádogosmunkát Sehaczek Sándorné kapta 8470 pen­gőért Az Erzsébet [...] Lajos 5116 May Imre 5908 vitéz Katona Mihály 6376 Méhn Antal [...] G 08 23 Tetőfedést vállal FarKas József vili Rákóczi úl 13 [...]
369. 1934-11-14 / 46. szám
[...] Dezső Eck Nándor özv Rózsa Sándorné ideiglenes hivatalnokokat Drégely Dezső özv [...] János Székely György Galaez Veronica vitéz Andrássy Gyula Szász Alajos Haviin [...] Margit Szász Alajos 3 dijat Farkas Ákos 20 pengős díjat Payer [...]
370. 1935-05-15 / 20. szám
[...] Hangya propagandafőnök Krausz Gusztáv kereskedő vitéz Fodor Árpád papírkeresk nyomdatulaj Kronits [...] Imre b Gudenus Hugó Tomasckoff Sándorné Kopeter Ottilia Mészá­ros Dezső Ruppert [...] tkp vezérigazgató Dongó Orbán tanár vitéz Berencsy Béla Állami gépgy tanácsos [...] Ferenc Fodor Jó­zsef Schalk Ferenc Farkas János OpocNty András Kárász József [...]
371. 1938-09-14 / 37. szám
[...] polgármester rendeletet adott ki amelyben vitéz Kiss Lajos tűzoltófőparancsnokot megbízta hogy [...] Bozsó Lászlóné Debreceni Ilona 1 Farkas Richling Emilné Fodor Dezsőné Geyer [...] Endréné özv Schmied Ká­rolyné Szalay Sándorné özv dr Székely Adámné Vasdényey [...]
372. 2003. július-augusztus / 7. szám
[...] Margit Zsikai Lajosné Kulcsár Paula Farkas Lászlóné a többi kerületi nyugdíjas [...] Tamás Zoltánná Zsilinszky József Smajdáné Far­kas Éva Farczádi Béláné Vaskó Sándorné Ujj Lajosné Barta Anita dr [...] mellett A bábelő­adások Majális és Vi­téz László csodamal­ma és a Kolompos [...]
373. 2005. november / 11. szám
[...] december 18 ig Kiállítók Bús Sándorné Vessző Erzsébet dr Moskovszky Éva [...] 13 vasárnap 17 óra János vitéz Bérletszünet jegyek válthatók November 16 [...] zenés mesejáték Szereplők Presits Tamás Farkas Zoltán Túróczi Éva Imre István [...] november 16 án 18 órakor Farkas László Magyarbánhegyesen élő festőművész kiállításának [...]
374. 1945-06-28 / 144. szám
[...] külön értesítés helyett f özv vitéz Végvárj Lászlóné szül Ribás Lnjzi mint neje özv Gallé Sándorné Pé­ter Józsefné dr Nagy Tibor [...] rokon a leg­nemesebben gondolkodó ember vitéz Végváry László kéményseprő mester f [...] re félve Cím Gaál Vilmosné Farkas Istváo u 1 KÖZÉPKORÚ rk [...]
375. 1946-03-31 / 74. szám
[...] 7 órakor ünnepi előadás János vitéz Péntek este 7 órakor Az [...] Sebestyén Botond utca 43 16 Farkas Józsefné Felsővámház utca 19 17 [...] Hársfa u 35 27 Kovács Sándorné Szilágyi D utca 31 28 [...] L út 54 30 Lengyel Sándorné Rákóczi út 48 sz 31 [...]
376. 1947-07-25 / 167. szám
[...] János szoba­festő Bras ó u Farkas József t sztv iselö Vitéz u 34 Nagy Pál gyárimunkás [...] gyárimunkás Bátai István gyárimunkás Bolyai Farkas u 35 Vitári Jenő vájár [...] u 4 óra dr Sebők Sándorné Virá­gos d u 4 óra [...] A mérkőzés egyetlen gólját öreg Farkas szerezte Pénteken délután fél 6 [...]
377. 1947-07-26 / 168. szám
[...] János szoba festő Brassó u Farkas József tisztviselő Vitéz u 34 Nagy Pál gyárimunkás [...] gyárimunkás Bátai István gyárimunkás Bolyai Farkas u 35 Vitári Jenő vájár [...] Vilmosné Zerge u 13 Mándi Sándorné Brassó u 16 Pinterics Ilona [...] István Gáspár u 17 Szita Sándorné Sándor a 15 Kisfalvi Hona [...]
378. 1948-05-23 / 116. szám
[...] kül áros 7 óra Sebők Sándorné Kert l város 7 óra [...] os Tibor Elmarad a János vitéz vá­di napra délutánra tervezett gyer­ [...] lakFuso inat óba konyha élés­kamráért Farkas Ágon Ion tér 4 408 [...]
379. 1950-08-06 / 181. szám
[...] Isztl János 71 éves Szőke Sándorné 38 éves Vilá­gos Ilona 48 [...] 140 centiméternél nem hosszabbat vennék Farkas Deák ti 2 H 1192 [...] alig használt hófehér krómozott gyermeksportkocsi Vitéz u 20 2 Schnee hétfőtől [...]
380. 1951-11-06 / 259. szám
[...] legénye Ikonban is vaunak ilyenek Farkas György és társai az egyes [...] Petőfi Sándor költeményeiből a János Vitézt olvassa hangosan í tána cgy [...] parasztok ahol a tanácselnök Móricz Sándorné aki példamutatón túl teljesitette min­denből [...]
381. 1954-07-25 / 175. szám
[...] hazától dal 15 40 Já­nos vitéz Petőfi Sándor elbeszélő költemé­nye 16 [...] 00 Zenekari hangverseny 0 10 Farkas Ferenc Szüret PETőFI RADIó 8 [...] képkere­tek eladók Mezőszél utca 32 Farkas 750 MINDENNEMŰ villanyszerelési munkát vállalok [...] négyszögöl szántóföld Szőkeközségben Cím Gondos Sándorné Pécsbánya rendező állomás Sürgősen bérbeadó [...]
382. 1954-12-25 / 306. szám
[...] Jó­zsef 61 éves özv Kocsis Sándorné szül Pap Éva 81 éves [...] szül Simon Mária 68 éves Farkas József 63 éves Árvái Lívia [...] operettje 16 20 A szabadságharc legvitézebb bakája Előadás 16 35 Tánczene [...]
383. 1955-07-10 / 161. szám
[...] 00 Kacsóh Pong rácz János vitéz 15 00 Hol tart a [...] 30 Álmodj kedvesem 0 10 Farkas Ilonka és Szabó Miklós énekel [...] iro­dalom története 15 50 Részle­tek Farkas Zeng az erdő című daljátékából [...] márvány síremlék eladó özv Ribics Sándorné Szigetvár FOGSORÁT aoronkívüj megjavítja Vajda [...]
384. 1955-09-04 / 208. szám
[...] 00 Művészlemezek 14 00 János vitéz Részletek Kacséit Pongrác dallátékából 15 [...] megnyitó hangversenye 20 20 Rádiódráma Vitézek és hősök 22 15 Tíz [...] Részletek a Piroska és a farkas oímű meseoperábóh Csütörtök szeptember 8 [...] Gazdasághoz én F k ker Sándorné Pécs Deák u 15 SÖTÉT [...]
385. 1955-09-13 / 215. szám
[...] órától Pánczél Ottó és Nagy sandorné I kerületi az Alkotmány üti [...] x 2 BEJÁRÓNŐT keresek FarkSA Vitéz u 34 KODAK mozifelvevőgép asztal [...] SzerkeezTl a szerkesnőBlzottsáa Felelős kiadó FARKAS LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal Pécs [...]
386. 1956-07-26 / 175. szám
[...] zenés jeleneteket és a János vitéz­ből részleteket adnak elő Rossz idő [...] Márkné al­sószentmártoni sokác szövő Jakab Sándorné csányoszrói és Borbás Mihályné lakácsai [...] Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős kiadd FARKAS LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal Pécs [...]
387. 1956-09-23 / 225. szám
[...] 28 án délután 6 óra­kor Farkas Ernőné és Till Antalné a [...] Nagy Istvánná és Kaszás Júlia Vitéz utca 24 szám alatt Marton [...] utca 58 szám alatt Sipos Sándorné és Balogh Anna a Ped [...] beköl­tözhető családi ház eladó Cím Farkas Lajos Máriagyűd EGY szőlődaráló eladó [...]
388. 1956-10-07 / 237. szám
[...] 17 10 Részletek a János vitézből 18 00 A lakás­fronton 18 [...] egyben vagy több részben Budai Sándorné Pereked 99 sz LAKÁSCSERÉK Házfelügyelői [...] Szerkeszti a szerkesztőbizottság Felelős kiadó FARKAS LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal Pécs [...]
389. 1956-10-14 / 243. szám
[...] Keller Vilmos műszaki ellenőr és Farkas Erzsébet tanítónő Fiumei Frigyes továbbszolgáló [...] én délután 5 órától Magdó Sándorné és Bedekovics József a Petőfi [...] hu i szárezredes aki bátor vitézei vei a székesegyház közeié f [...] iskolá­ban Juhász Károly és Odor Sán­dorné az Egyetem utcai ált isko­lában [...]
390. 1957-06-30 / 152. szám
[...] D dur szimfónia 19 30 Farkas József és zenekara játszik 20227 [...] Ajánclékhang verseny 18 20 Hollós vitéz Hu­nyadi József regé­nyét ismerteti Nyíri [...] Részletek Polgár Tibor Blaháné és Farkas Ferenc Csí­nom Palkó c ope­rettjéből [...] I emelet igazgatói szobában Szabó Sándorné és Asztalos Fe­renc a Szabadság [...]
391. 1957-10-06 / 235. szám
[...] 8 10 Részletek a János vitéz című daljáték­ból 8 50 Népi [...] Hona Börőcz István Balog Tamás Farkas István Kohl Ildikó Fábián László [...] Palc sí József szerszámlokatossegéd es Farkas Mária lánchegesztő Bü hönyei Lajos [...] Szép József 63 éves Szefcsik Sándorné szül Ko­vács Mária 77 éves [...]
392. 1958-03-15 / 63. szám
[...] Lányok asszo­nyok 13 15 János vitéz Részletek Kaasóh Holtai daljátékából 14 [...] áe szauer Edit Duga József farkas György Szabó István Nagy Unde [...] Borbála Jolán 83 éves Hebeja Sándorné sz í eresztes Tibor halló [...] 71 szám alatt i pos Sándorné és Balogh Avi v s [...]
393. 1958-04-19 / 92. szám
[...] Szovjet filmzene 21 20 Csokonai Vitéz Mihály versei és dalai 21 [...] Szikra Nyomdában Délután 5 órakor Farkas Emőné Till Antalné Szabadság úti [...] Józsefné Alkotmány utca 71 Sí­pos Sándorné Balogh Anna Kls Rókus utca [...]
394. 1960-04-08 / 83. szám
[...] Bajai Epitökhöz utaznak vasárnap társasgépkocsival Farkas József edző szintén gondban van [...] Bocsor Tóth Gy Túrcsák sör Farkas Király az Április 16 an [...] iskolai testneve­mozi Park Emberek és farkasok fél 5 háromnegyed 7 és [...] személygépkocsit tí­pus gyártmány ármeí jelöléssel Sándorné Vitéz utca 20 a ilj Kb [...]
395. 1960-12-11-01 / 292. szám
[...] az Alajos Nagy Jenő Garay Vitéz és a Kó­dén Sándor utcákban [...] os könyvutal­vány jutalomban Illés Mária Farkas Ferenc dr Szathmáry Lajos Winkler [...] Fürst Sándor u 17 Nagy Sándorné Fel sővámház utcai iskola December [...] Buzássy A u 16 Dani Sándorné Bálics ü 4 Balogh György [...]
396. 1961-01-01 / 1. szám
[...] né Mák János Rodt Kornél Far­kas Ferenc Nagy Révész Dezső Horváth [...] gépészmérnök és Mániái Éva óvó­nő Vitéz József gépkocsivezető és Vass Ibolya [...] nagynéni a Keresztka özv Hopp Sándorné Nagy Mária 1960 december 28 [...]
397. 1961-04-08 / 82. szám
[...] Fürst Sándor u 17 Nagy Sándorné Felső Vám ház utcai Iskola [...] 13 án délután 3 órakor Farkas Jánosné gyárvárosi óvoda délután 5 [...] K 6 c ián Sándor Vitéz Hőgyes Go­ra y Jászai Mari [...]
398. 1961-04-29 / 100. szám
[...] olcsón eladó Magyarürög 29 505 Vitéz u 12 sz három­szobás ház [...] családi házat Cserelakás van Érdeklődni Sándorné Doktor Sándor u 33 Tél [...] szo­ba konyha beleöltöz­hető sürgősen eladó Farkas féle ház Cím Hortobágyimé Pécs [...] Gertrud és Melis György 4 Farkas Zeng az erdő Emlék­szel tavasz [...]
399. 1961-05-14 / 112. szám
[...] István Kis Szkókó 6 Dani Sándorné Bá lics u 4 Berki [...] Anna Nacsa Szüvia Somlai Már­ta Farkas Rita TiHmann Zsu­zsanna Óvári László [...] Endre utca Jászai Mari utca Vitéz utca Hargita utca Uzsok utca [...]
400. 1961-12-03 / 285. szám
[...] dr Ernst Jenő és Odor Sándorné városi valamint Link János Juhász [...] moz­donyvezető és Zsáfkó Erzsébet konyhalány Farkas János BM dolgozó és Jungl [...] éves Ko­vács Márton 63 éves Farkas Ka­mill 76 éves Jozipovics Ignácné [...] József Attila Erreth Lajos Zombor Vi­téz Rét Váradi Antal Dischka Győző [...]

 

Találatok szűkítése Forrás
mind
Bakonyi Természettudományi Múzeum 1Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 54Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 1Békés Megyei Könyvtár 113Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 123Budapest Főváros Levéltára 19Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 7Csorba Győző Könyvtár 61Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 134A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 13Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém) 2Erzsébetváros Önkormányzata 9Evangélikus Országos Könyvtár 102Evangélikus Országos Levéltár 4Ferenczy Múzeum 1Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 14Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 386Hajdúsági Múzeum 1Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 98II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 35Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 98József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 29Katona József Könyvtár (Kecskemét) 158Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 14Kecskeméti Katona József Múzeum 1Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Levéltára 1Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 203Laczkó Dezső Múzeum 3Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 10Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 58Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 1Magyar Természettudományi Múzeum 1Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 206Országgyűlési Könyvtár 42Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 20Országos Széchényi Könyvtár 1Pápai Református Gyűjtemények 3Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 80Petőfi Irodalmi Múzeum 12Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 1Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 1Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 369Szent István Király Múzeum 1Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 39Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 71Újpest Önkormányzata 2Vác Város Levéltára 1Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 28XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Archivum - A Heves Megyei Levéltár Közleményei 1A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 1982-2013 1Balatonvidék 1900–1917 5Békés 1869-1937 48Békés Megyei Hírlap 1971-2010 22Békésmegyei Közlöny 1877–1938 27Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 4Buda és vidéke 1893-1904 8Budai Napló 1914-1938 12Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 15Budapest történetének bibliográfiája 1Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 81Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 7A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 7Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 117Címjegyzékek 1867-1942 44Cumania 1972-2010 1A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 1Délmagyarország 1910-2010 369Dombóvári Hírlap 2Dunántúli Napló 1944-2004 61Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 10Eger - hetilap 1863-1914 8Eger - napilap 1915-1944 84Ellenzék 40Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 3Esztergom 1895–1932 17Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 73Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 4Evangélikus Élet 5Evangélikus gyülekezettörténetek 2Evangélikusok lapja 1Észak-Magyarország 1956-2009 35Északkeleti Újság 1909-1919 2Felsőbányai Hírlap 1896-1918 6Felsőházi naplók (1927–1944) 1Fővárosi Hírlap 1912-1938 4A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 4Független Budapest 1906- 1938 9Gazdasági címtárak 1842-1932 67Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 2Harangszó 1918–1939 93Hegyen épített város 1Heti Szemle 1899-1914 3Heves Megyei Hírlap 1953-2018 31Hídlap 2003-2011 2Hírhozó 1991-2010 2Iskolai Értesitők - Kolozsvár 2Iskolai Értesitők - Sepsiszentgyörgy 1Iskolai értesítők - Debrecen 1Iskolai értesítők - Esztergom 1Iskolai értesítők - Kiskunhalas 1Iskolai értesítők - Nagykőrös 8Iskolai értesítők - Nagyszombat 1Iskolai értesítők - Nyíregyháza 1Iskolai értesítők - Orosháza 1Iskolai értesítők - Sárospatak 1Iskolai értesítők - Szarvas 1Iskolai értesítők - Székesfehérvár 1Képviselőházi naplók (1927–1944) 1Kiskunhalasi helyi lapok 197Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 6Klasszikus orvosi könyvek 1Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 29A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyvei 1Könyvek Esztergomról 6Körösvidék 1920–1927 12Közérdek 1908-1916 1Kővárvidék 1904-1918 3Levéltári Füzetek, Szolnok 1Magyar Paizs 1900–1917 4Mátészalka 1909-1915 1MDP Budapesti testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956 2A MOL segédletei 1-28 1MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989 1MTI - Magyar Országos Tudósító 19MTI - Napi hírek 34MTI - Tematikus sorozatok 1Nagybánya 1903-1931 6Nagybánya és Vidéke 1899-1918 14Nagybányai Hírlap 1908-1919 6Nagykároly 1906-1912 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 4Nemere 1871-1884 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 54Nyírvidék 1882–1942 111Orvostörténeti Közlemények 1Pápa és Vidéke 1923–1944 35Pápai Hirlap 33Pápai Közlöny 1892–1921 6Pápai Lapok 1874–1919 5Pápai Újságok 3Pest Megyei Hírlap 1957-1995 80Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 1Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 1A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 10A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959-1987 1Petőfi Népe 1950-2011 158Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 6Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 6Rákos Vidéke 1901-1937 34Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 9Református egyházmegyei jegyzőkönyvek 2Református konventi jegyzőkönyvek 2Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 39Sorozaton kívüli 6Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 1Szamos 1899-1919 19Szatmár-Németi 1899-1912 5Szatmár 1899-1911 1Szatmár és Bereg 1923-1931 5Szatmár és Vidéke 1899-1919 9Szatmári Hírlap 1902-1919 2Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 2Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Szocialista Nevelés 1956-1989 2Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 28Tanügyi Értesítő 1902-1919 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 24Tolnamegyei Közlöny 11Tolnamegyei Ujság 29Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 4Uj Budapest 1921-1938 4Új Kelet 1994-1998 4Új Szó 1948–2017 6Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 2Vadász- és Versenylap 1857-1919 1Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 1Váci Hirlap 1887-1942 14Váci Történelmi Tár 1Vendéglősök Lapja 1896-1940 3A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 3Veszprémi Független Hirlap 2Zalai Közlöny 1925 2Zalai Magyar Élet 1940-1944 18Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 4Zalamegyei Ujság 1920-1944 100Zemplén 9Zempléni Népujság 1