Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Női-rulia szabók. Czím-jegyzék. 1111 Czím-jegyzék. Női-ruha szabók. Mali Angyelkóné, "Vili, fhg Sándor-u.17. Mandl Testv., IV, Semmelweis-u. 9. Maison Mannheimer, IV, váczi u. 46. Mann Gergely, IX, üllői út 95. Manswirth Betti utód., VI, Eötvös-u. 31. Manya Imre, VH, Damjanich-u. 46. Marity Márton, VI , nagymező-u. 8. Markbreit Ilka, VHI, Baross-u. 104. Marmorstein Aranka, VI, Izabella-u. 81. — Emilia, VH, Dembinski-u. 48. Martin Anna, H, retek-u. 21. Marton Ferenczné, V, berzenczei u. 24. — Teréz, VH, király-u. 93. Mateka Bozália, H tégla-u. 4. Maton Lajosné. VIH, Baross-u. 123. Mayer Gizella, VH, Wesselényi-u. 15. Medzihradszky Béla, TV, váczi u. 11/6. Tel. 177—01. Meer Sámuelné, V, Arany János-u. 9. Mentes Béla, IV, vámház-körút 12. — Kálmán, IV, vámház-krt 4. Maison Mergl, IV, kötő-u. 14. Méri és Nágai, IV, papnövelde-u. 8.Tél. 179—77. Metz Benő, VH. Bákóczi-út 12. Michl Leopoldina,VH,Wesselényi-u.56. Miklós Balázs, VHI, Mária-u. 22. Miselbach M.-né, VI, király-u. 76. Miskolczy Amália, IV, korona herczeg­utca 20. Misura Ferencz, IV, váci u. 76. Mitzger Ernőné, VII, Erzzébet-krt 41. Modern Biza, IV, Kristóf-tér 6. Tel. 68—95. Módik Lázár, IV, molnár-u. 19. Molnár Ignáczné, VH, Klauzál-u. 10. - István, IV, váczi u. 57. — Jenőné,VH, Károly-krt 9.Tel. 65—41. — Károlyné, Singer B. Sarolta, VHI, Baross-u. 77. — Sándor, V, vadász-u. 6. Monaszterly és Kuzmik utódai, IV, váczi u. 12. Tel. 11—96. Muresán József, VI, Csengery-u. 55. Mosonyi Mihály,VII, Bottenbiller-u. 62. Muszkán István, VH, hársfa-u. 31. Muth Alajos, IV, papnövelde-u. 8. — József, IV, váczi u. 46. Müller Ignáczné,VH, Vörösmarty-u. 17. — Manó,7, Erzsébet-tér 4. Tel. 157—37. — Mme, IV, váczi u. 13. Nádai Jánosné és Társa, H, fő-u. Í0. Nagy Elek, IV, Gizella-tér 2. — Erzsébet, I, fehérvári út 9. — Istvánné, V, kádár-u. 6. Nánási Jenőné, VHI, Teleki-tér 3. Naszner Ferenczné, VTTT, tömő-u. 46. Nemes Elemérné, VH. Vörösmarty­utcza 13. Németh István, IV, korona-u. 3. Tel. 159—10. — Lőrincz, VH, nefelejts-u. 50. Margit, VH, akáczfa-u. 13. Németné Bosenberg Katicza, VII, sip­utcza 6. Neubauer és Spinner, IV, váczi u. 11/6. Tel. 702. Neufeld J., IV, váczi u. 22. — Mórné, VII, Csengery-u. 9. Maison Neumann Berta, V, Dorottya­utcza 3. Tel. 13—67. — Erzsébet, V. szabadság-tér 5. Neumann Fánny, VH, Alpár-u. 8. — Ignácz, IV, hajó-u. 12—14. — Irén, VI, Teréz-krt 43/a. — Bóza, VHI, nap-u. 9. Neuner Mór, VI, Bulcsu-u 21. Neuwirth Lajos, IX, Báday-u. 25. Nobl Ede, V, Vilmos császár-út 16. Nóvák Ferenczné, IV, vámház-krt. 8. — Henrik, IV, Ferencz József-rkpt 19. Novotny Alajos, VHI, kőfaragó-u.. 5. — Sándorné, III, határ-u, 4. Noziczka Ferencz, VHI, Bákóczi-út 55.§ Obernauer. Mária, Janka, VHI, német­utcza 36. Odor Péter, IV, váczi u. 45. Oestreicher Flóra,VIII,fhg Sándor-u. 17. Ormándy István, V, Csáky-u. 28. Oskó Gyula, VIH, vas-u. 18. — Vilma, I, pálya-u. 4. Osztián Antalné Szabó Zsófia, VIH, üllői út 52'6. Örsi István, IV, kecskeméti u. 4. Pálinkás Erzsébet, IH, határ-u. 7. Pallér Amália, IX, Calvin-tér 8. Pásztor János, IV, váczi u. 30. (Haris­bazár 1.) — József, VI, hajós-u. 19. Pas-g úszenky János, IX,Banolder-u.25. Pataki Henrik, VI, nagymező-ii. 21. Pataki Pauker Sámuel, \II, nefelejts­utcza 31. Pávay Vajna Anna, IV, Kossuth Lajos­utcza 14—16. Payer Hermina, H, ostrom-u. 31. Péchy Kornélia, IV. egyetem-tér 5. Peizner Maison, VHI, erdélyi-u. 12. Pék János, IX, soroksári út 8/10. Pekelniczky Gyula, VHI, fhg Sándor­utcza 25. Pelcz Eszti, VI, felső erdősor 16 '18. Perlmann Farkas, VH, király-u. 3. — Lipót, VI, gr. Zichy Jenő-u. 40. Peschke Dezsőné, özv.,IV,Gizella-tér 2. Pethő és Bors, V, sas-u. 7. Tel. 105—28. Petrovich Teréz, VII, Peterdy-u. 35. Petrovszky Katalin, Vin. József-krt 85. Pfeifer J„ V, nádor-u. 13. Piringer Péter, V, visegrádi-u. 29. Piroska János, IX, üllői-út 21. Piszkács Mária, VI, Szondy-u. 80. Pitzek Ede, I. roham-u. 4. Pitzker Adolfné, VHI, Bezerédi-u. 6. Pius Józsa, VHI, vas-u. 16. Plevniczky Jolán, H, Margit-krt 54. Pohner Ferencz, IV, vámház-krt 8. Polatsik J. Ignácz, IV, koronaherczeg­utcza 10. Polgár Emiiné, V. Erzsébet-tér 8, Tel. 170-27. Pollák Aranka, VI, király-u. 80. Tel. 61—65. -Malvin, VH, Károly-krt 9. Popper Zsófia, VI, gróf Zichv Jenő-u.9 . Posch Mih.-né,özv. .VIH.fhgSáador-12 — ezsőné , VH, dob-u. 92. Poszpisil Ferencz,VH,szövetség-u.5—7. Poszthorn Betti, VIH, vas-u. 15/6. Preisach nővérek, IV, Deák Ferencz­utcza 15. Tel. 114—08. Priesner Katicza, IV. Károly-krt 4. Prince Albertné, IH, Szentlélek-tér 13. Prókai Sándorné,VH,Wesselényi-u. 18. Pucher Anta l. I V, váczi u. 71. — Gabriella, VHI, Horánszky-u. 8. Tel. Józs. 34—94., Pulvermacher Árpád, IV, párisi u. 1. Badócziner Mihály, VI, Szondy-u. 24. Bády Adél, VIII, fhg Sándor-u'. 27. Bagó László, IV, kötő-u. 6. Bajcsányi Jánosné, IX, csillag-u. 4. Bappaport S. Manó, IV, Semmelweis­utcza 11. Basovszky Alajosné, VI, Izabella-u. 82. Eatatics Sándor, TV, Gizella-tér 2. Báthonyi és Társa, IV, Kossuth Lajos­utcza 15. Bedlich Karolin, I, Attila-krt 9. Beich Jolán, VI, Eötvös-u. 6/6. — Katicza, VI, Teréz-krt 30. Beichart Lajosné, H, iskola-u. 17. Beicheles Fanni. VI, Liszt Ferencz­tér 22. Beichmann Lajosné, VH, Károly-krt 9. — Sándorné, V, nagykorona-u. 24. Tel. 56— 84. Beiner E. és Társa, IV, váczi-u. 19. — Gyuláné, IV, sarkantyús-u. 9. Tel. 84—22. — Lipót, VIH, Bákóczi-tér 8. — M., IV, Mária Valéria-u. 1. Beisz Bernhardine, VI. Liszt Ferencz­tér 19. Reiter Adolfné, V, nagykorona-u. 23. Tel. 43—17. Beitzer Miksáné, V. Dorottya-u. 9. Révay L., VT., hajós-u. 19. RichU Anna, H. vitéz-u. 15. Richternó, Firtinger Lujza,VIH,Baross­utcza 21. Eiedler Antalné, H, Batthyány-tér 3. Rippert Mihály, VH, István-út 17. Eisztin Döme, IX, Báday-u. 16. Bitczinger Mózesné, VII, király-u. 11. Bónay Ida, özv., VII, Jósika-u. 26. Booz Adolf, VI, ó-u. 42. Bosenbach Katicza, VH, Károly-körút 9. Tel. 97—38. Bosenbaum Bernátné, LH tavasz-u. 9. Rosenblath J., IV, Károly-körút 26. Rosenstock Jakabné, VH, Dembinski­utcza 28. Rosenzweig Szidi, V. Lipót-körút 30. — Zsigmond, VI, király-u. 12. Rosner Leonora, VI, Teréz-krt 26. Róth Berta, X, vaspálya-u. 6. — Manó, VII, akáczfa-u. 13. Margit, VII, király-u. 7. -—né, Spiller Julia, IV, bécsi-u. 1. —né és Tsa, VHI, Bezerédi u. 5. Rothbaum Mihály, VHI, vas-u. 3. Rotschild Ábrahám utóda. V, bálvány­utcza 4. Tel. 73-59. — A.-né, IV, váczi u. 69. Rott Ferencz, IV, Mária Valéria-u. 5. Rottenstein Ilona, VH. Barcsay-u. 3. Bózsa Lajosné, IV, váczi-u. 19. — Teréz, I, országház-u. 7. Bubletzky István, ifj., IV, párisi u. 1. Saár Ella, V, sziget-u. 9. Salamon Nővérek, IV, váczi u. 9. Salgó Arthurné, VH, akáczfa-u. 18. Sámuel Dávid,VI, gr. Zichy Jenő-u. 10. Sántha Győzőné, VIH, Szentkirályi­utcza 49. Saphir Janka ós Társa IV. Deák Fe­rencz-u. 17. Sarkady Julia, IV, váczi u. 45. Sárkány Ivánné, VILI, práter-u. 59la. Sárközi Sándor, VI, Révay-u. 8. Sárvay Janka. VH, Teréz-krt 22. Sattler Ignáczné, özv. ,VH,Klauzál-tér 15 — Sarolta, VI, Eötvös-u. 30. Schaffler Ánna, IH, szentendrei út 7. Schaller Jánosné, IV, molnár-u. 24. Schames Kain, VI, király-u. 20. S hattelesz Mariska, VI, Izabella-u. 80. Schau Adolf, VHI, Horánszky-u. 8. Scheer Jakab utóda, Bcnes Ferencz, V, szabadság-tér 6. Scherzer Ferenczné, I, Krisztina-krt 81. Schiffmann Jenő,VHI,fhg Sándor-u. 20. Sch'ippert Jánosné, IX, Báday-u. 22. Scblachta L. Ferencz,VIH. fhg Sándor­utcza 32. Tel. Józs. 31 22.

Next

/
Oldalképek
Tartalom