Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Vegyeskereskedők. Czim-j egy z ék. 911 Czím-jegyzék. Vegyeskereskedők. Jaáry István, IX, liliom-u. 33. Jaeger Ignácz, Y, vadász-u. 27. Jakubovits Aron,VHI, Dobozi-u. 17. Jandik Márton,MH, Rökk Szilárd-u. í Jancsó Lázárné, VILI, óriás-u. h3. Janisch Soma, IY, Királyi Pál-u. 18. Jónás Ferencz,VI, nagymező-u. 22. Joó Gábor, VI, Frangepán-u. 37. Józsa Elekné, I, márvány-u. 38. — Kálmán, IV. gr. Károlyi-u. 24. Józsa Károly, IX, üllői út 99. Jung Ferenczné, X, Almos-u. 20/6. — Miklós, Vin. Déry-u. 1. Justitz S., 111, Lajos-u. 41. Kacsirek Antal, VII, hajtsár-út 139. Kalmár Hermann, VI, Szondy-u. 19. Kammer Samu, yiH, Lujza-u. 26. Kandel Mór, V. Arpád-u. 7. Kanitz Bernát, H, szalag-u. 16. Kára Mária, VILI, Baross-u. 52. Kard Jánosné.VELL, Losonczy-u. 8. Kárpáti Adolf, VH, nefelejts-u. 6. Karsai Mór, V, visegrádi u. 19. Kása Géza, Hl, ürömi u. 53. Kassitzky István, IH, kiskorona-u. 56. Kátai Adolf. VI, király-u. 100. Katz Benő, VI, Frangepán-u. 36. Katzburg Miksa, VH, király-u. 85. Katzenbach István,VHI, József-u. 74. Kauders Simon, VH, sip-u. 4. Kaufmann Emil, VH, Csengery-u. 26. — József, V, váczi körút 2. — Miksa,VHI, nagyfuvaros-u. 19. Kedvessy Bózsa, VII, Gizella-út 38. Keleti Károly,VIH, Rákóczi-út 63. Kellner Béláné,VII, Bottenbiller-u. 56. •— Ferenczné, özv.,IH,szentendreiu. 31. Kemény Mór, IX, soroksári út 70. Kerekes A. Ernő, VI, lőportár-u. 3. •— Mátyás, X, Cserkesz-u. 16. — Bóza, VH, Dernbinski-u. 31. Kerényi Adolfné. VII, aréna-út 10. Kerpen B. Adolf, VII, Thököly-út 87. Kesztler Zsigmond, VH, belló-u. 10. Kiss Ferenczné, VI, Csengery-u. 72. — Lajos, VI, Izabella-u. 74. — László, IH, szőlőkert-u. 15. 'Klär Mária,VH, kertész-u. 21. Klein Ábrahám, VHI, koszoru-u. 12. —-Adolf, VH, nefelejts-u. 6. — Albertné, özv., IV, hajó-u. 14. — Árminné, özv., IX, Ráday-u. 96/a. — Dávid, VII, kisdiófa-u. 7. — Emilia, VI, Eötvös-u. 5. — Hermann, IV, magyar-u. 4. — Márton, IX, Ráday-u. 63. — Riza, VHI, népszinház-u. 17. — Sándor, VH, István-út 26. — Simon, VHI, Rökk Szilárd-u. 3. Kleinmann Izidor, VH, telep-u. 4. — Lipót, VI, Petneházy-u. 62. Klen Vilmosné, VII, Elemér-u. 24. Klingenberg Sándor, H, fő-u. 75. Klug Lipót, V, nádor-u. 32. Klupp Albert. H, szegényház-u. 27. Kohn Adolf, VI, csángó-u. 3la. — Dávid, VII, Komócsy-u. 15. — Dezső, VI, Csengery-u. 86. — Fülöp, VI, Teréz-körút 30. — Ignácz, Vm, Conti-u. 24. — Izsó, H, vitéz-u. 17. — J. Gyula, Vm, Festetics-u. 7. — Jónás, IH, Lajos-u. 111. — Jónás, VHI, Szerdahelyi-u. 12. — József, VI, Kerekes-u. 25. — Kálmán, VH. hársfa-u. 3. — Károly, YLH, Teleki-tér 22. — Lajos, I, fehérvári út 6. — Lázár, VI, csángó-u. 4. Kohn Lina, VH, kerepesi út 30. — Lipót, VH, Ilka-u. 35. — Mór, VI, Szondy-u. 9, Kohm Rezső, V, vácei körút 140. — Salamon, YH, István-út 29. — Sámuel, VI fóthi út 31. — Sámuel, I, Mószáros-u. 13. — Sándor, VII, utász-u. 4. — Sándorné, VEI, kálvária-u. 23. Kolb József, VI, Eötvös-u. 24. Kolm Lipót és fia, IX, remete-u, 2. Kollmann J.,VH, Kazinczy-u. 52—54. Kölnit István, IX, Ferencz-tér 5. Koncz Miklósné, X, gyömrői út 33. Konnerth Albert, IH, Flórián-u. 2. Korányi Miksa, IX, Szvetenay-u. 5. Korbély György, VHI, Mátyás-tér 13. Kósa János. VHI, vig-u. 9. Kosár András, Hl, szentendrei u. 36. Kostkievics Ludovica, TV, Gerlóczy-u. 2. Kosztolányi Jánosné, I, Attila-u. 73. Kovács Ferencz, VI, váczi körút 19. — Ignáczné, X, máv. munkástelep. — János, VI, Munkácsy-u. 24. — József, IX, lihom-u. 32. — Károly, V, Zápolya-u. 20. — Lipót, V, vadász-u. 12. — Simon, VI, aradi u. 28. — Tamásné, VI, Szabolcs-u. 5. Kőcse György, YIH, Hunyady-u. 11. Kögl Hermann, VHI, Baross-u. 108. König Gyula, V, nagykorona-u. 26. Kőrössy Dezső, VI, Vörösmarty-u. 69. Kránitz István,VH, Thököly-u. 95. Krausz Alfréd, VH, király-u. 23. — Ármin, VI, Hungária-körút 57. — Frigyes, VH, nefelejts-u. 50. — Fülöpné,özv., VII,Erzsébet kir. út 55. — Henrik és Társa, X, gyömrői út 9. — Ida, VH, Hungária-körút 235. — József, V, váczi út 110. — Károly, VI, új-u. 34. — Károlyné, özv., EH, kiskorona-u. 20. — Lipót, IX, viola-u. 37/6. — Sámuel, YLH, óriás-u. 6. Krille M. C. IV, Károly-u. 4. Krisztián Lajos, VI, váczi út 171. Kronfeld Sámuel,VHI, n.-fuvaros-u. 27. Kronstein G., IH, kisczelli u. 20. Kröszl Mihály,YH, Gizella-u. 16. Kubicsek Rezsőné, H, Batthyány-u. 20. Krumenacker Póter, \T, Teréz-krt 31. Kudar Béla, I, Lógody-u. 75. Kunstofny Antal, VH, Cserei-u. 10. Kupferstein Ignácz, IX, soroksári út 15. — Mózes, VH, Dembinski-u. 36. Kürth József, VH, Barcsay-u. 3. Lambert Mátyásné, IH, föld-u. 40. Láng Antalné, VTH, óriás-u. 7. — Bernát, YIH, Madách-u. 16. — Lajos, VH, telep-u. 25. — Lipót, VLH, futó u. 17. — Mihályné, özv., VHI. futó-u. 45. Lasser K., H, retek-u. 17. László Károlyné, VI, Dávid-u. 18. — Mihály, VI, hajós-u. 9. Laufer Samu, VHI, kálvária-tér 10. Laviánszky Miklósné, I, uri-u. 18. Lederer Henrik, VH, Alpár-u. 5. — Jakab,VH. hajtsár-út 135. Lefkovics Adolf, IX, mester-u. 61. Lehner József, VHI, szigetvári u. 24/6. j Leimuth Jánosné, I, daróczi út 10. Leipniker Armin, IX, Ferencz-u. 16. Lemberger Mózes, EH, Zsigmond-tér 8. Lengyel Dezs ő, VH, Cserei-u. 3. — Jozefa,Vm, tavaszmező-u. 22/6. Lichtenstadt S., V, Arany János-u. 9. ! Lichter Jakab,Vm, Karpfenstein-u. 26. Lichtmann Árm.,I,németvölgyi út 30/32 Lieb Ferencz, m, kisczelli u. 34. Lieblich B., Hl, Lajos-u. 112. Liebschütz Samu, VH, Hernád-u. 27. Ligeti János, VLH, nagyfuvaros-u. 20. Lihócs Bódogné, IX, viola-u. 9. Lindenfeld Ignácz, IX, gr. Haller-u. 26. — Sándor, IX, gát-u. 36. Lindmayer Antal, EH, kerék-u. 29. -— Antal, ifj., m, szentendrei u. 31. — István. IH, vörösvári út 125. — Jánosné, özv., Hl, Majláth-u. 41. — József, IH, kiskorona-u. 78. — József, in, vörösvári u. 114. Loboda Henrikné, özv., n, fő-u. 22. Lovassy Béláné, özv., I, kökény-u. 14. Löffler Miksa, EH, vörösvári u. 78. — Teréz, V, hold-u. 5. Lőrinczy János, VLH, sárkány-u. 1. Lőwinger Samu, EH, solmári u. 14. Lőwy Illésné.Vm, Horánszky-u. 27. — József, VI, felső erdősor 52. — József, VH, kertész-u. 20. — Sámuel, I, fehérvári út 14. — Salamon V, váczi út 120. Lurja Lipót, II, zivatar-u. 14. Lusztig Bernát, Vm, fecske-u. 17. — Jónás, VH, fogarasi út 18. — Miksa, m, szentendrei út 55. — Sándor, IV, egyetem-u. 7. Lux Ignácz, VLH, Dugonics-u. 14. Malek Lajos, I, hadnagy-u. 24. Mandl Fáni, VH, dohány-u. 84. Manger Mátyásné, IX, Ferencz-tér 12. Mann Antalné,özv.,Hl, Szépvölgy-u. 30. Mareczki Ignácz,Vm, bórkocsis-u. 30. Marer Kálmán, V, visegrádi u. 18/a. Márffy Gyula, VH, hársfa-u. 3. Markovits Miksáné,VH, Kazinczy-u. 19. Mar ksteinV ilmos, VH, Bottenbiller-u. 11 — József, VI, uj-u. 12. Marmorstein Israel,-V, Kálmán-u. 12. Marozsán Mihály, IX, Ferencz-krt 31. Marschal Helén, X, jászberényi út 16. Máté István, VH I, D ugonics-u. 5. MatusikGyőzőné,Vm,örömvölgy-u.44/« Matuska Ferencz, IX, viola-u. 46. Mayer Anna, H, iskola-u. 40. — Imre, \TH, koszoru-u. 22. — Istvánné, özv., H, Niedermayer-u. 10. — Kálmán, VIH, Stáhly-u. 5. Mayerszky Gusztávné, X, Gergely-u. 26. Medák H. Manó, VHI, Teleki-tér 25. Medgyesi Ferencz, I, táltos-u. 7—9. — István, IX. Lónyay-u. 42/6. Menczer Henrik, V, váczi út 88. — Henrik, VI, Mohács-u. 10. — Zsigmond. VHI, örömvölgy-u. 16. Messinger Sándor,\TH, köztemető-út 4. Mészáros Istvánné, I, Krisztina-krt 101. Mihalicza Mátyás, VI, kartács-u. 2. Mittelmann Jakab, IH, vörösvári u. 92. Mohoss G., H, fő-u. 42. Molat Miksa, V, Csáky-u. 16. Möller Henrikné, özv., VHI, üllői út 46. Molnár Bertalan, VEH, Madách-u. 10. — Ferenczné, VHI, Mária-u. 6. — József és Társa, VI, Hungária-krt 73. Morláth Károly, Hl, ürömi u. 51. Moskovits Samu, Hl, kiskorona-u. 42. Mosolgó Gyula, I, alkotás-u. 10. Mottl Ede,'X, Zalán-u. 18. Muszka Károly, VH, Izabella-u. 36—38. Müller Ferenczné, özv., IH, bécsi út 64. Nádor Árpád, VI, sziv-u. 28. Nagel Vilmos, VH, hársfa-u. 25. Nagy Farkas, VHI, Illés-u. 14. — György, VHI, Lujza-u. 1/c. — György, I, Schwartzer Ferencz-u. 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom