Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - M

M üll er. Lakás-jegyzék. 1808 Lakás-j egyzék. Müll er . Melly Józsefné, özv., nyugdijas, IX, Eáday-u. 56. Melmert Ernő, magánzó, VI, Bulyovszky-u. 2. Melocco Ablondis, magánzó, V, Lipót-korát 13. Borbála, czementgyáros, IQ, ürömi u 24. Győző, gyártulajd., EH, Zsigmond-u. 21. — Hugó, czementgyáros, IH, ürömi u. 32. — János, dr., gyártulajd., IH, ürömi u. 32. Lénárdné, özv., czementgyáros. Hl, ürömi u. 32. — Péter, gyárigazg., VI, nagymező-u. 51. T. 29—94. Melón Gaston, tanár, VH, Csányi-u. 3. Meloszavlyevics Sándor, főpinczér, I. Attila-körút 58. Melót de Beauregard Lajos, cs. és kir. katonai szám­járulnok, IX, Ferencz-körút 6. Lajosné, özv., magánzó, MH, üllői út 16/a. Meltsok Ede, redőny m.,VH,Erzsébet kir.-né-útja 121 Meitzer 1. Melczar. Meltzner Antalné, varrónő, HT, pusztaszeri út 2. — Eerenczné, özv , nyugdijas, H, Donáti-u. 3. — János, háztulajd., IH, ürömi u. 23. — Jenő, p. ü. számellenőr, H, iskola-u. 6. — Károly, nyugdijas, Hl, ürömi út 39. Melza Joachimné, özv., IV, magyar-u. 40. Melzeles Seligmann, irnok, YH, nagydiófa-u. 3. Melzer, 1. Melczer. Membrez Jozefin, özv., magánzó, YI. Hunyadi-tér 2. Memkesz Osiás, esztergályos m..V III.Yay Adám-u.6. Memlebényi Izidorné, özv., I, Krisztina-körút 55. Menchal Kelemen, fametsző,VHI, losonczi-u. la/a. Menchesz József, czipész, VIH, szigetvári u. 19. Menchsek József, nyomdász. H, Horvát-u. 12. Mencsik, (Mentsik). — Ferencz, könyvkötő m., VEH, Szerdahelyi-u. 7. — Ferencz, (Mentsik), dr.. min. tan., B, szegényház­utcza 19. Mencz Fer. József, órás- és éksz.,VHI, József-krt 44. Menczel, 1. Menzl alatt is. Menczel, (Mentzel, Menzel). Adolf, hiv., VH, Bákóczi-út 56. — Adolfné, (Mentzel), özv., mag. YI, Teréz-krt 30. — Istvánné, magánzó, X, liget-tér 3. — Károly, magánhiv., VI, Csengery-u. 62/6. — Laj os, takpt. tisztviselő, H, fbg. Albrecht-út 17. — Lipót, (Menzel), magánzó, YB. Klauzál-tér 4. — Miklós, hiv., YH, akáczfa-u. 27. — Paula, (Menzel), mag., H, Alvinczi út 14/6.T.76—30 — Zsigmond, magánhiv., IX, Ferencz-körút 5. Menczer, (Menzer). — Ábrahám, utazó, I, alkotás-u. 31. — Adolf, magánhiv., YI, Podmaniczky-u. 47. — Adolf, marhabizományos, IX, Lónyay-u. 13. — Adolfné, özv., magánzó, YH, király-u. 93. — Aladár, betűszedő, YIH. kender-u. 10. — Aladár, dr., ügyvéd,YI, Eötvös-u. 31. Tel. 95—35. — Albert, betűszedő, IY, kecskeméti u. 4. — Ármin, zsákkereskedő, V, dagály-u. 7. — Árpád, (Menzer), hivataln., VH, Almássy-tér 17. — Árpád, kir. szabad, biró, VHI, koszorú-u. 23. — Béla, r.-társ. főmérnök, VH, hajtsár-út 46. — Bernát. (Menzer), utazó. IH, bécsi út 86. — Czeczilia, varrónő, YI, Teréz-krt 71. — Ernő, dr., orvos, YI, Szabolcs-u. 33. — Emil, magánhiv., IH, Lajos-u. 68. — Ferencz, keresk.. YB, kertész-u. 22. — Ferencz, utazó, YH, Elemér-u. 23. — Fülöp,(Menzer),gabonaügyn.,VH,Damjanich-u.44. — Gyula, betűszedő, VTH, Dobozi-u. 27. — Gyula, magánhiv., VI, Dávid-u. 4. — Gyula, magánhiv., IX, csarnok-tér 3—4. — Henrik, vendéglős, VI, röppentyű-u. 11. — Henrikné, varrónő, VI, hajós-u. 17. — Ignácz, magánhiv., IX, Báday-u. 56. — Ignácz, napidíjas, IV, Kossuth Lajos-u. 1. — Ignáczné, özv., magánzó, VI, Izabella-u. 92. — Jakabné, magánzó, VHI, aggteleki u. 15. — János, papirügynök, VI, Izabella-u. 81. — Laj os, mészáros, IX, mester-u. 4. —• Lajos. nyug. min. tanácsos, VI, Bajza-u. 20. ' Menczer, (Menzer). — Lajos, pénzint. hivatalnok, IV, papnövelde-u. 8. — Lipótné. özv., magánzó, Y, koráll-u. 8. — Márk, aranyműves, VH, Károly-körút 13. — Mihály, gépészmérnök, IX, Lónyay-u. 13. — Mór, pálinkamérő. VHI, vig-u. 20. — Mór Emil, vegytisztitó, YH, dob-u. 34. — S. Sándorné, operaházi tag, VT, dalnok-u. 2/c. — Salamon, magánzó, VH, Bákóczi-út 56. — Samu, pálinkakeresk., Hl, Lajos-u. 68. — Samu, vendéglős. IX, Báday-u. 4. — Sándor, ügynök, VI, rózsa-u. 84. — Sándorné, tanitó, I, alkotás-u. 19. — Szeréna, magánhiv., VI. sziv-u. 12. — Zsigmond, hivatalnok, IX, Máriássy-u. 1. — Zsigmond, pék m., VTH, örömvölgy-u. 18. Menczner Béla, magánhiv., V., koráll-u. 8. — Bezső, hivatalnok, V, koráll-u. 8. Mend Henrik, hivatalnok. H, vitéz-u. 15. Mende Aladár, magánhiv., VI, Vörösmarty-u. 41. - Albert, küld. váll. tulajd., V, Géza-u 9.. — Béla, máv. tisztviselő. YI, kis János-u. 6. — Bódog, földbirtokos, IX, Lónyay-u. 14. — Géza, czipőgyáros, YE. Klauzál-tér 9. — Gyula, bankügynök, TV, sütő-u. 6. — Károly, szabó m., VTH, aggteleki u. 17. — Károlyné, szülésznő, YE, Bákóczi út 86. — Lipót, festékkereskedő, V, Falk Miksa-u. 7. — Pál, üzletvezető, IV. Veres Pálné-u. 19. — Bezső, hajózási főfelügyelő, V, vigadó-u. 2. — Valér, műépítész, I, Mészöly-u. 6. Tel. 175—64. Mendege Istvánné, fehér varrónő,VEI, szűz-u. 3. Mendel, 1. Mendl. Mendelényi Izidorné, nyugd.,VI,Liszt Ferencz-tér 14. — László,"dr., kir. ügyész, I, Mátray-u. 9. — Vilmosné, özv., magánzó, VI, gyár-u. 23. Mendelovits, 1. Mendlovits alatt is. Mendelovits, (Mendelovics). — Ábrahámné, (Mendelovics), özv., varrónő,YE, Ist­ván-út 21. — Adolf,(Mendelovics)asztalosm., VTH,aggteleki u.12 — Farkas, asztalos m., VE, Eákóczi-út 64. — Lajosné, özv., magánzó, VI, Osengery-u. 54. — Majerné, özv., magánzó, VHI, aggteleki u. 11. Mendelsohn Alfréd, dr., bankbizom., V, nádor-u. 5. — Ernő, zongora in., YH, Hernád-u. 32. — Györgyné, özv., magánzó, V, nádor-u. 5. — Hermán, ügynök, YH, nefelejts-u. 27. — J. Gyuláné, magánzó, VE. nefelejts-u. 58. — Lajos, üzletvezető, VE, tábornok-u. 32. — Sándorné, ügynök. VIH, Orezy-út 10/a. Mender Gusztáv, palafedő, VIE, József-u. 67. Menderer Izsák, magánzó, VIE. német-u. 40. Mendi Dánielné, nevelőnő, I, Gellért-tér 3. Mendik Károly, mérnök, VE, kertész-u. 4. Mendl, (Mendel). — Ábrahám, (Mendel), szűcs m.. IV, Károly-krt 22. — Alajos, czipész, m., IH, kerék-u. 33. — Arthur, dr., ügyvéd, V, Deák Ferencz-u 12. Tele­fon 26-26. — Géza, máv. főmérnök ,VI, Liszt Ferencz-tér 9. - Géza, tisztviselő,VH, Bethlen-u. 10. — Henrikné, özv., nyugdijas, H vitéz-u. 15. — Hermanné, özv., magánzó, VI, Liszt Fer.-tér 9. — Jeromos, bizományos, V, alkotmány-u. 12. — József, (Mendel), utazó, YHI, kistemplom-u. 7. — Józsefné, özv.. magánzó, I, fehérvári út 30. - Karolina, magánzó, YI, Liszt Ferencz-tér 9. Te­lefon 152 - 38. — Károly, fuvaros, VH, telep-u. 15. — Lambert, (Mendel), üzletvezető, IX, üllői út 61. — Manó, (Mendel), keresk. s., VI, lovag-u. 15. — Márk. nyug. máv. főellenőr, VI, bajnok-u. 3. Mór. vendéglős, V, alkotmány-u. 12. Mórné, özv., magánzó, IH. határ-u. 3. — Bezső, hajózási felügyelő, V, Lipót-körút 13. — Samu, bizományos, I, Verbőczy-u. 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom