Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet (Budapest, 1930)

Helységnévmutató

266 Kecel Bor és szeszkeresk.: Borbényi László, Kohn Jenő, Schwartz Károly, So­mogyi borpince. T.: 14. Bőrkeresk.: Boldog Lajos. Cementkeresk. : Palásti József, Pap- lanos András, Schwartz Károly, Walter Antal. Cipészek: Babenyecz János, Csordás Károly, Csupor István, Darázs Imre, Dudás Pál, Dulinfka Mihály, Fecske Károly, Fodor Antal, Kecskés János, Kupsza Dénes, Kupsza Ferenc, Mor­vái János, Orcsik János, ifj. Stadler Ferenc, Schwer István, Schwer Pál, Tábori József, Vullmann József, Grobál József, Darázs Mihály. Cipőfelsőrész készítők : Boldog Lajos, Joó György. Csizmadiák: Babenyec Imre, Balogh József. Cukorkakeresk, : Goór Gergely, Pap- lanos Istvánné, Petrás Jánosné, Papp Sándor, Radva András, vitéz Ránta Györgyné, Vanczík Jánosné. Cukrász : Bálint Imre. Cséplőgéptulajd.: Borbényi Mihály, Filus Imre, Gloczlik István, Jung János, Klopcsek Pál, Minda György, Pertics Márton, vitéz Pozsgai Miklós, Téglás Gábor, Városi Vince, Zuba-1 lek Ernő. Esztergályosok: Klopcsek Pál, Szabó István, Téglás Gábor. Fényképész : Szigethi Jánosné. Fodrászok: Farkas János, Horváth B. Fanciska, Szőke Mihály, Urlauber Ferenc, Zubalek Antal, Prucser Jenő. Földbirtokosok: Kalocsai főkáptalan 1500 kh.. Kecel község 1500, Minda Pálné 204, vitéz Pozsgai Miklós 450, Fejes István 172, Rákóczi Istvánné 160, Mező és szőlőgazd R. T. 180, özv. Gubik Mihályné 150, Palásti Andrásné 132, Pertics Márton és Tsai 385, Gubik Pál örök. 135, Bor­bély i József né 104, Flajsz Pál 114, Tusori János 103, Herczegh Ferenc 96, Palásti István 94, Borbényi Fe­renc 91, özv, Hercegh Mátyásné 92, Borbényi József 92, Németh Károly 89, Orcsik András 89, Lehoczky Já­nosné 81, Weinhardt Ágoston 80, Fejes Pálné 76, Király György 76, Font János 74, Megy es Mihály 71, Németh Sándor 66, Haszilló István 65, Glocker István 62, Lukács Jó­zsef 61, Palásti Károly 60, Hercegh András 59, Lajkó János 57, Flajsz Ferenc 56. Flajsz Pál 56, Flajsz András 53, Cserni István 53, Né­meth Ferenc 52, Orcsik Sándor 52 kát. hold. Földhaszonbérlők: Mészáros János bérel a kalocsai főkáptalantól 600 k.-holdat, lejár 1933-ban. Szőlőbirtokosok: Kalocsai főkáptalan 134 kh., özv. Gajáry Ödönné 32, özv. Brandtner Györgyné 30, özv. Minda Pálné 22, Herceg István 18, vitéz Pozsgai Miklós 12 kh. Fűszer és vegyeskeresk.: Blaufeld Zsigmond, Büchler Mátyás, Berger Bernát, Fecske Etelka, Fejes István, Hangya Szöv , Joó Györgyné, Kiss Ernő, Kiss Márton, Mátyás József, Meskó Gyula, Nagy Gézáné, Pásztor Sándor, Puskás és Kellner, Révész Ödön, Schwartz Verona, Urbán Fe­renc, Vető Szilárd és Fia, Ungár Benő, Weisz Ferenc, Rácz Ferenc, Sing2r Illésné, Weisz Andor, özv. Ökrész Andrásné, Jungreisz Jenőné, Joó Sándorné, Singer Illés. Kalapkeresk. : Borbényi László, Szvet- nyik Mihály. Kádárok : Arnold Ferenc, Balázs Ist­ván, Berta Ferenc, Berta István, Brunner János, Sendula Ferenc. Korcsmárosok és vendéglősök : Bohus István, Flajsz Károly né, Hercegh József, Horváth Jánosné, Horváth B. Franciska Papp T. Imre, Ipar­testület, Kisa József, Pásztor Sándor, Petrányi József, Rákóczi Sándor, özv. Turcsik Jánosné, Horváth B. György. Kovácsok: Almást Antal, Babenyec Sán­dor, Bányászi Sándor, Borbényi Mi­hály, Cserny Ferenc, Gasovics Péter, Kovács András. Pásztor János, Ma- sek István, StenczelMihály, Szlobosz- kai István, Szabadi Gergely, Tóth Lajos, Téglás Mihály, Varga Pál

Next

/
Oldalképek
Tartalom