Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Elemi iskolák. 465 Elemi iskolák. Baross-utczai elemi fiúiskola. (VIII, Baross-u. 62.) Igazgató-tanító: Imrey Árpád. Tanítók és tanítónő: Ekker Imre, Musztetz János, Vida Lajos, Ibrányi Ferencz, Ottlik Mária, Miklós Tiva­darné, Lányi Jakabné, Ekamp Nándor, Szánthó Lajos, Marosi István, Zombori Béla,Wargha Béla, Petrik Sándor, Fodor L. Győző. Mária Terézia-téri elemi leányiskola. (VHI, Mária Terézia-tér 8—9.) Igazgató-tanító : Balla László. Tanitónők: Jurkovich Emiiné, Jusits Teréz, özv. Vil­lányi Tivadarné. Dobozi Kálmánné, Wilde Margit, Sánta Etel Kleinecke Hilda, Lipinszky Margit, Macskássy Paula, Bedő Tivadarné, Sebessy György. Mária Terézia-téri elemi fiúiskola. (Vm, Mária Terézia-tér 8 -9.) Igazgató: Bákos István. Tanítók: Andor Mihály, Ács Ödön, Üserny József, Gerhard Lajos, Gundy Károly, Harmati Anna. Horváth Emő, Jovicza Ignácz, Koltay Ferencz, Steiner Bezső, Tóth Árpád, Vámbéri Lipót, Wilde Ferencz. Práier-utczai elemi iskola. (VIII, práter-u. 11—17.) Igazgató-tanitó: Barna Jakab. Tanítók és tanitónők: Besze Klára, Fehér Ilona, Kircz Mária, Bózsay Valéria, Kégly Ilona, Moravetz Ilona, Né­meth Istvánné, Bednarik Antalné, Ibrányi Ferenczné, Kovalovszky Józsefné. Bezerédi-utczai elemi fiúiskola. (VIII, Bezerédi-u. 16/a.) Igazgató-tanító: Barca Albin. Tanítók: Xantus Bálint, May Vilmos, Ligeti Gyula, Schramm Alajos, Szabó Kálmán, Streiling Géza, Szőllőssy Lajos, Bappai Farkas, Kaveggia Frigyes, Ambrózy Béla, Baumgartner Dezső. Albrecht István, Szőcs Károlyné, Vámbéri Lipótné, Móra László, Kiss Kálmán, Bruckner Irén, März Ilona. Bezerédi-utczai elemi leányiskola. (VHI, Bezerédi-u. 16/a.) Igazgató-tanító: Pagács János. Tanitónők: Barcza Albinné, Péterffy Józsefné, Eny­váry Gizella, Toperczer Ernőné, Bagályi Elemérné, Pongrácz Margit, Both Erzsi, Prazsenka Árpádné, Ábra­hám Ilona, Horváth Jolán, Pallády Leontinné. Király Ala­dárné, Ancsin Pálné, Szily Gizella, Prenoszil Ilona, Vajda Erzsébet. Erdélyi-utczai elemi iskola. (VIII, erdélyi u. 6—8. — Tel. Józs. 29-31.) Igazgató tanitó : Kallós József. Tanítók és tanitónők: Fazekas Istvánné, Madary Margit, dr. Hrebeczky Józsefné, Czagánvi Sándorné, Gröber Vilma, dr. Bán Aladárné, Visinger Józsefné, Hor­váth Mária, Gregersen Dagmár, Fleischhacker Istvánné, Sajóhelyi Dezsőné, Nyirák Károlyné, Mattyasovszky Gi­zella, Stromwasser Leóné, Gál Stefánia, Farkas Julia, özv. Zerbs Antalné,Vindl Inez, Dózsa Edith, Mács Ella, Madary Ilona, Budinszky Károly,Valnicsek Károly, Perger Ferencz, Virágh László, Sor Mihály, Lantos Lajos, Galgóczi Gyula, Debreczeny Miklós, Göndöcs József, Kaán Géza, Halász Ignácz, Kiss Károly, Bévész Sámuel, Halbarth Alajos, Kapocsy László ; Modla István és Ilartmann Samu hit­oktatók. » József fiárvaházi elemi iskola. (VIII, üllői út 76.) (L. Árvaházak alatt.) Czim- és IakésjeKvzék. 1913. Madách-utczai elemi iskola. (VIII, Madách-u. 31.) Igazgató-tanító: Alapi István. Tanítók és tanitónők : Bartha Gyuláné, Sipőtz Béla, Sipőtz Béláné, Badimetzky Erzsébet, Strammer Józsefné, Pachner Irma, Egyedy Irma, Podlussányi Kálmánné, Waj­dits Anna, Végh Mihályné, Molnár István, Cservik Gábor, Bóna Simon, Varjú Tivadar, Bákos Mária (hospitáló), Schekolin Teréz (ének), Knutzen Frigyesné, Sárközi Ist­vánné, Arató Jolán, Nagy Károly, Drozdy Győző,Vágvölgyi Valéria. Csobáncz-utczai elemi iskola. (VIH, Csobáncz-u. 1—3.) Igazgató: Gergely István. Tanítók és tanitónők: Angyalossy Bélánó, Ács Ödönné, Dobó Sándor, Fleischhacker Margit, Göndör Ilona, Haas Tivadarné, Lucsivjanszky Paula. Lehrner Bezsőné, Németh István, Musztetz Jánosné, Kauser Me­lanie, Győrke Géza, Király Lajos, Kapossy Pongrácz, Joó Gizella, Kallós Arnold, Kilián Gézáné, Molnár Gyula, Westermayer Antal, Schoditsch Karolin, Schill Eugenia, Stark Gabriella, Tettey Emil, Veres Izabella. lázmin-utczai elemi fiúiskola. (Vili, jázmin-u. 6—14.) Igazgató: Bévhegyi Iván. Tanítók: Bielek Antal, Mihalovits János, Vasvári Károiy, Vámos Péter, Bévész Ignácz, Kégl Tibor. Erős István, Kollányi Ignácz, Tapolcsányi Péter, Héber Károly, Báthonyi Ferencz, Ballun Ferencz, Balla Béla. Kandel Henrik, Schmitt Sándor, Székely Erzsébet, Kurtsay Fe­renczné. lázmin-utczai elemi leányiskola. (VHI, jázmin-u. 6— 14.) Igazgató-tanitó: Galambos László. Tanitónők: Farkasfalvi Sarolta, Barcza Mária, Algyai Jenőné, Schüler Dezsőné, Knesch Vilma, Helcl Anna, Schmith Margit, Furmann Károlyné, Wagner Berta, Faitli Gizella, Fritsch Elza, Koltai Ferenczné, Stáw Eleonóra, Kégly Ilona, Tőtössy Gizella. Hitoktató : Bereczky Jenő, r. kath. Dugonics-utczai elemi fiúiskola. (VHI, Dugonics-u. 19—21.) Igazgató-tanító : Zanker Ferencz. Tanítók és tanitónők : Kovách Alajos, ifj. Szüts Jenő, ifj. Eller Ferencz, Tuba Károly, Gárdos Dávid, Balázs Erzsébet. Janisch Kató,Varga Győző, Lukáts Gyula, Nyers Elek, Rácz János, Kapronczay Mihály (ének), Kárpáti Aurél rajz). Dugonics-utczai elemi leányiskola. (Vm, Dugonics-u. 17.) Igazgató: Juhász Béla. Tanitónők: Bika Zoltánné, Debreczeny Miklósné, Dús Árpádné, Dobóné Dömény Mária (ének), Harmat Pálné, Klement Lujza, Kis Irén, Kugler Sándorné, Schmoll Bor­bála, Szelecsényi Ernőné, Tanos Berta. IX. kerület. Ernö-utczai elemi iskola. (IX, Ernő-u. 16.) Igazgató-tanító : Horváth E. János. •Tanítónők: Kiss Jolán, Elsner Margit. Babolt Fe­renczné, Sipőtz Pálné, Subsilvány Józsa, Császár Jenőné, Preisz Emilia, Vágó Margit, Kobler Edéné, br. Zomberg Lucie, Magyar Margit, Szabó Sándorné, Benczelda, Spel­lenberg Margit, Vitéz Bózsi, Vajda Gyuláné, Villám Margit. 30

Next

/
Oldalképek
Tartalom