Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czím-jegyzéke

Norinbergi keresk. Czím-jegyzék. 1098 Czím-jegyzék. Női-ruha szabók. Pataki Henrik, IY, Andrássy-út 4. Maison Pauker, \II, nefelejts-u. 31. Pauker Sámuel, YH, István-út 10. Pávay Yajna Anna, IV, Kossuth Lajos­utcza 14—16. Péchy Kornélia, VI, király-u. 78. Pecinka Antal, YI, Dessewffy-u. 40. Peizner Maison, YHI, erdélyi-u. 12. Pék János, IX, soroksári út 8/10. ' Pekelniczky Gyula, VHI, fhg Sándor­utcza 25. Pelcz Eszti, VI, felső erdősor 16 18. Tel. 60. Perlmann Farkas, YH, király-u. 3. — Lipót, VI, gr. Zichy Jenő-u. 40. Peschke Dezsőné, özv.,IV,Gizella-tér 2. Pethő és Bors, V, sas-u. 7. Tel. 105—28. Petrovich Teréz, VII, Peterdy-u. 35. Petrovszky Katalin, YEI, Pál-u. 6. Petz Károlyné, H, Toldy Ferencz-u. 60. Pfeifer J., V, nádor-u. 13. Pick Illésné, V, túkör-u. 5. Piday Elekné, H, iskola-u. 36. Pig Anitzkv Antal, VIII, nap-u. 36. Pinkay Mária, MII, Magdolna-u. 12. Piroska János, MII, nap-u. 6. Piszkács Már ia, VI, Szondy-u. 80. Pitra József, VIH, Bökk Szilárd-u. 19. Pitzek Ede, I. roliam-u. 4. Pitzker Adolfné, VHI, Bezerédi-u. 6. Pius Józsa, VIH, vas-u. 16. Plevniczky Jolán, H, Margit-krt 54. Pohner Ferencz, IV, vámliáz-krt 8. Polatsik J. Ignácz, V, Erzsébet-tér 4. Maison Polgár, IY, váczi u. 22. Policsek Alajos, VH, Barcsay-u. 3. Pollák Aranka, VI, király-u. 80. — Ignácz, VIII, Bezerédi-u. 10. — Malvin, VHI, népszinház-u. 47. -- Zsigmondné, IH, Szentlélek-tér 4. Popper Zsófia, M, Hunyadi-tér 8. Posch Mih.-né,özv.,VIH,fhgSándor-u.32 — Bezsőné, VH, dob-u. 92. i'oszpisil Ferencz,VH,szövetség-u.5—7. Poszthorn Betti, VHI, vas-u. 15lb. Priesner Katicza, YH, nyár-u. 18. Prince Albertné, IH, Szentlélek-tér 13. Prókai Sándorné,VH,Wesselényi-u. 18. Proschek József, IV, váczi u. 10. Puclier Antal. IV, váczi u. 71. — Gabriella,VHI, Horánszky-u. 8. Pulvermacher Árpád, IY, párisi u. 1. Badócziner Mihály, VI, Szondy-u. 24. Bády Adél, VIII, fhg Sándor-u. 27. Bagó László, IV, Semmelweis-u. 8. Bajcsányi Jánosné, IX, csillag-u. 4. Bákóczy Lajosné, IV, muzeum-krt 7. Ranschburger Mórné, VH, angol-u. 1. Bappaport S. Manó, IV, Semmelweis­utcza 11. Rasovszky Alajosné, VI, Izabella-u. 82. Batatics Sándor, IV, Gizella-tér 2. Ráthonyi ós Társa, ÍV, Kossuth Lajos­utcza 15. Bedlich Karolin, I, Attila-krt 9. Reich Jolán, VI, Eötvös-u. 6!b. — Katicza, VI, Teréz-krt 30. Reichart Lajosné, H, iskola-u. 17. Reicheles Fanni, YH, dohány-u. 69/a. Reichmann Lajosné, YH, Károly-krt 9. Sándorné, V, nagykorona-u. 24. Tel. 56 84. Reiner Gyuláné, IV, váiosház-u. 6. — Lipót, VIH, Bákóczi-tér 8. — M.y IV, Mária Valéria-u. 1. Reisinger József, VH Kazinczy-u. 6/6. Beisz Bernhardtné, VI, aradi u. 17. Beiter Adolfné, V, nagykorona-u. 23. Tel. 43—17. — Gizella, VI, Podmaniczky-u. 27. Beitlinger Dezső, VI, Andrássy-út 46. Beitzer Miksáné, V, dorottya-u. 9. Bennhoffer Teréz, VHI, József-u. 56. Révay L., VI.. hajós-u. 19. Richli Anna, H, vitéz-u. 15. Richterné, Firtinger Lujza, IV, vámház­körút 16. Riedler Antalné, H, Batthyány-tér 4. Rippert Mihály, VII, nefelejts-u. 47. Risztin Döme/lX, Ráday-u. 16. Ritczinger Mózesné, VII, dob-u. 20. Bogacsnig Teréz, VI, aréna-út 132. Bóna József, YH, kertész-u. 43. Bónay Ida, özv., YII, Jósika-u. 26. Booz Adolf, VI, Dessewffy-u. 22. Bosenbach Katicza, VH, Károly-körút 9. Tel. 97—38. Bosenbaum Bernátné, IH tavasz-u. 9. Bosenberg Emil, VH, király-u. 85. Bosenblath J., V, Arany János-u. 34. Rosenfeld József, IV, Semmelweis-u. 7. Rosenstock Jakabné, VH, Dembinski­utcza 28. Rosenzweig Szidi, YI, nagymező-u. 43. — Zsigmond, VI, király-u. 12. Rosner Leonora, VI, Teréz-krt 26. Bóth Manó, VII, akáczfa-u. 13. — Margit, VH, király-u. 7. —né, Spiller Julia, V, Erzsébet-tér 4. —né és Tsa, YIH, Bezerédi u. 5. Rothbaum M., VIII, vas-u. 3. Rotschild Ábrahám utóda, Y, bálvány­utcza 4. Tel. 73-59. — A.-né, IV, váczi u. 69. Rott Ferencz, IV, Mária Valéria-u. 5. Rottenstein Ilona, VH. kertész-u. 33. Rozgonyi Boldizsár, IX, gát-u. 9. Bózsa Teréz, I, országház-u. 7. Rubletzky István, ifj., IV, párisi u. 1. Saál Ella, V, sziget-u, 9. Salamon Nővérek, IY, váczi u. 9. Salgó Árthurné, VH, akáczfa-u. 18. Sámuel Dávid,M, grf Zichy Jenő-u. 10. Sándor Istvánné, VI, Lázár-u. 16. Sántha Győzőné, VHI, Szentkirályi­Saphir Adolfné, VIII, fhg Sándor-u. 17. Sarkady Julia, IV, váczi u. 45. Sárközi Sándor, VI, Révay-u. 8. Sárvay Janka, VI, Teréz-krt 22. Sattler Ignáczné, özv ,VH,Klauzál-tér 15 — Sarolta, YI, Eötvös-u. 30. Schaffler Anna, IH, szentendrei út 7. Schaller Jánosné, IV, molnár-u. 24. Schames Kain, VI, király-u. 20.­Schau Adolf, VH, sip-u. 13. Scheer Jakab utóda, Benes Ferencz, Y, szabadság-tér 6. Scherzer Ferenczné, I, Krisztina-krt 81. Schippert Jánosné, VIH, József-krt 49. Schlachta L. Ferencz.VIH, fhg Sándor­utcza 32. Tel. Józs. 31—22. Schlesinger Margit, VHI, fhg Sándor­tér 3. — Sándor, VH, Dembinski-u. 6. Schlésingerné Schneider Elza, VTTT, József-krt 62. Schlüsselberg A.,VI,Liszt Ferencz-tér9. Schmelovsky Emma, IV, Irányi-u. 9. Maison Schmidek, IV, muzeum krt 35. Schmidt Kálmánné, özv., VH, Károly­körút 9. Schneebeck Károly, IY, váczi ii. 19. Schneider Ferencz, VH, dob-u. 50. — József, IV, Kossuth Lajos-u. 13. Maison Schneider, IV, városház-u. 3/5. Schneitzer Éliás,VH, Wesselényi-u. 31. Schön Árminné, VH, nagydiófa-u. 15. Schönberger Bóza, V, Csáky-u. 6. Schönfeld Lipót, VI, hajós-u. 15. Schöpflin Ida, IX, Báday-u. 40. Schramm Miksa, IV, Veres Pálné-u. 4/6. — Sámuel, VH, Rombach-u. 5. Schulz Verona, V, Lipót-krt 24. Maison Schuster, IV, régiposta-u. 15. Schvartz Adolf utóda. IV, váczi u. 16. — A.-né, VI, Dessewffy-u. 41. — Frida, H, Zsigmond-u. 3. — Ilona, (Schwarz), VI, király-u. 54. — J.-né, YI, váczi körút 39. — Mártonné, (Schwartz), IV, Veres Pálné-u. 40. — Mór, (Schwarcz), IV, magyar-u. 42. — Náthán, V, sziget-u. 38. — Nővérek, M, Teréz-krt 33. — Paula, VI, rózsa-u. 62. — Rega, VI, Liszt Ferencz-tér 9. — Stefánia VH, Izabella-u. 36. — Szidi, (Schwarcz), IV, Kristóf-tér 6. Tel. 104-00. Schwimmer Bernátné,VHI, Lujza-u. 22. Sebes Lajosné, özv.,V, váczi krt 24. Tel. 178—06. Sebestyén Maison, VH, Károly-krt 3. Mme Seidenné, VI, Szondy-u. 44/a. Seiler Ármin, VH, óvoda-u. 36. Simkó Mariska, VI, Teréz-krt 28. Simon András, IX, Báday-u, 61. — Ilka, V, Arany János-u. 9. — Jánosné, I, szarvas-tér 6. — P., IV, Deák Ferencz-u. 19. Simonits József, M, váczi krt 15. Singer Karolina, V, Erzsébet-tér 10. Tel. 150—17. — B. Sarolta, YHI, Baross u. 77. Sinkó Mariska, YI, gyár-u. 5. Sipos Lipótné, özv.,'VI, Teréz-krt 28. Skalier Á., IV, váczi u. 36. Tel. 67-86. Skerlok György. MII, kálvária-tér 18. Sladky József, ÍV, váczi u.23. Tel. 111—57. Slányi Rozina, IX, Knezits-u. 2. Maison Smilovits IV, váczi u. 63. Sofer Bernát, V, fürdő-u. 1. Sommer Mór, MH, Bökk Szilárd-u. 14. Somody Károly, V. Arany János-u. 34. Somosné Spiegel Ilka,VH, Klauzál-tér 6. Sonnenfeld Bezsőné, YH, Miksa-u. 11. Sonnenschein és Társa,VH,Wesselényi­utcza 10. — Klára, VH, Rottenbiller-u. 6!a. Speck Mátyás, H, Batthvány-u. 46. Sperl Gynla.MH, Bökk Szilárd-u. 21. Spiegel Nővérek, VH, kiiály-u. 33. Spindler Oszkár, V, Arany János-u. 33. Spitzer Janka, VI, Podmaniczky-u. 39. — Margit, V, ügynök u. 7. — Zsigmondné, VH, dohány-u. 57. M. Spivák, V, nagykorona-u. 5. Spreiné Kandel Árminné, IY, korona­herczeg-u. 3. — Hugó, M, Teréz-krt 24/6. Springer Ida, IV, aranykéz-u. 6. Sporn Leó, IV, Irányi-u. 15.Tel.177—02. Stark A., V, nagvkorona-u. 13. — Gizella, VH, Rottenbiller-u. 4/6. Maison Stefaniay, IV, koronahczeg-u.8. (Haris-bazár 5.) Steffek Károly, VIH, üllői út 46. Stein A., IV, aranykéz-u. 7. Maison Steiner, IV, párisi u. 1. Steiner Elza. VH, Wesselényi-u. 9. — Nővérek. IX, Lónyay- u. 18. Steinhaus Naftálné, VI, Csengery-u. 58. Stern Amália, V, váczi krt 66. — Jolán, VI, Vörösmarty-u. 64. Sternberger Dávidné,özv., VII, Jókai-u.5. Stikker Mária, H, medve-u. 10.

Next

/
Oldalképek
Tartalom