Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

2. rész - C) Erzsébetfalva

Kereskedők. Erzsébetfalva. 1585 Erzsébetfalva. Iparosok. Cserép- és palafedők. Schwartschuk József, Bákóczi út 15. Sztranyász János, Yas Gereben utcza,84. Weith Ágoston, Thurzó-u. 10. Czimfestők. Borgos Béla, Soroksári út 87. ifj. Fülöp Lajos, Ipar-n. 10. Czipészek. Abrabám András, Nagy Sándor utcza 25. Acskányi János, Ilona-u. 24. Ameisz János, Bezeda-u. 23. Antal József, Vörösmarty-u. 99. Azanger Ferencz, János-u. 7. Babos József, Török-u. 33. Bajká Lajos, Lehel-u. 32. Balogh István, Honvéd-u. 10. — János, Vörösmarty-u. 26. Baracsi János, Baross-u. 113. Bartlik József, Kisfaludy-u. 2. Biró József, Vezér-u. 10. Bognár Sándor, nagykőrösi út 1. Boka István, Géza-u. 24. Breier István, Szőlőkert-u. 10. Breitner Samu, Battyhány-u. 20. Búr Antal, rezeda-u. 5. Burián János^Hatvani-u. 8. Burza András, Eötvös-u. 3. Csongrády János, Török Flóris­utcza 18. Csősz József, Albert-u. 8. Czipri Jakab, János-u. 32. Damm Ernő, Angyal-u. 22. Dan László, Kossuth Lajos-u. 32. Domokos Boldizsár, Lóállás-u.60. Dosztál Oszkár. Széchenyi-u. 18. Ebei Ferencz, János-u. 25. Farkas György, Ferencz József­utcza 110. — István, Ferencz József-u. 114. Foraner Vilmos, Vezér-u. 37. Gáspár Vincze, János-u. 32. Grünhut Zoltán. Damjanich-u. 87. Gyürös János. Sas-u. 18. Hahner Mihály, Soroksári út 41. Haller Adolf. Kossuth Lajos-u. 30. Hamar Pál, Kossuth Lajos-u. 68. Hanák József, Vezér-u. 10. Kencze József, Viola-u. 4. Horváth Ferencz, Thököly-u. 6. Horváth József, Mátyás-u. 13. Hozián József, Kende Kanuth­utcza 13. 111 István, Vezér-u. 33. Jakab József, Török Flóris-u. 34. Jiskra Boldizsár, Zsák-u. 3. Józsa Gusztáv Erzsébet út 40. .Tuzeffi István, Zsák-u. 3. Kakas István, Erzsébet-u. 56. Kallarik Ferencz, Akácfa-u, 3. Kalmár Zsigmond, soroksári út 38. Kalubszky László, Zsák-u. 6. Kanyó István, Viola-u. 6. Kaszap István, Zrinyi-u. 32. Kiegel Lajos, Klapka-u. 104. Klein M., Kossuth Lajos-tér 10. Kmetty Miklós, Baross-u. 48. Köntös Illés, Erzsébet-u. 69. Körmendi János, Széchenyi-u. 3. Kreimer Ferencz Kmetty-u. 2. Kubicza István, Zrinyi-u. 24. Kucsorka Imre, Angyal-u. 41. Laki Kálmán, Soroksári út 32. Lancz Mihály, Határ-út 30. Leichner Adolf, Hunyadi-u. 6. Ligacs Lukács, Kossuth Lajos­utcza 68. Magyar László, Kende Kanuth­utcza 8. Martin József, Kisipar-u. 5. Márton József, Klapka-u. 95. Matula Imre, Károlyi-u. 7. Mészáros János, János u. 11. Metzger Sámuel, Arany János-u. 4. Mezei Antal, Valéria-u. 39. — István, Nagy Sándor-u. 76. Miklós György, Csillag-u. 1. Mohácsi Ferencz, Kálmán-u. 20. Molnár Lajos, Szőlőkert-u. 14. — Mihály, Vezér-u ; 18. Moravek Pongrácz, Kossuth La­jos utcza 2. Mráz Rókus, Battyhány-u. 26. Németh Ferencz, Török Flóris utcza 60. Nemina Sándor, Battyhány-u. 26. Pálfi Zsigmond, Vágóhid-u. 26. Pekári Károly, Vas Gereben-u. 48. Péter László, Uri-u. 28. Pogány János, Török Flóris-u. 14. Pollák Győző, Kiss Ernő-u. 5. Reinchard György, Család-u. 24. Richter Alaj., Kossuth Lajos-u. 48. Rieger József, Rákóczi-u. 21. Rokolya András, Ősz-u. 28. Rosenbaum Ignácz, Vörösmarty­utcza 27. Ruzicska József, Vörösmarty-u. 8. Simonyi Lajos, Telep-u. 40. Stefánkovits Béla, Török Flóris­utcza 21. Steiger József, Erzsébet-u. 106. Steiner Bezső, Angyal-u. 20. Szabó Lőrincz, Attila-u. 22. — Pál, Hajnal-u. 38. Szakálas Mihály, Alkotmány-u. 9. Szalay Józs., Kossuth Lajos-u. 46. Szatmári István, Piac-tér 9. Özv. Székács Istvánné, Kossuth Lajos-u. 42. Szigetvári Ferenc, Hajnal-u. 8. Szvitok József, Csillag-u. 3. Takács Géza, Kádár-u. 11. — József, Török Flóris-u. 56. — Károly, Nagy Sándor-u. 1. Teuschik János, Nagy Sándor­utcza 120. Tóth Ferencz, Battyhány-u. 10. Trieb Pál, Baross-u. 38. Uj Lajos, Bem-u. 27. Varga Antal, Csoma-u. 64. Vitéz János, Török Flóris-u. 48. Wabrá János, Széchenyi-u. 18. Wenner Mihály, Tompa-u. 11. Czipőfelsőrész-készitő. Köntös Bezső, Alkotmány-u. 16. Özv. Piski Sándorné, Erzsébet­utcza 41. Popovics István, Széchenyi-u. 5. Sárkány János, Család-u. 29. Téglás Dezső, Bákóczi-u. 27. Czipőkereskedő. Kardos Lajosné, Kossuth Lajos­utcza 52. Czukrászok. Beloharszky Lajos, Iskola-u. 20. Tessik Pál, Kossuth Lajos-u. 36. Unténecker Ferencz, Török Fló­ris-u. 115. Doboz-készitő. Neményi József, Soroksári út Dohánytőzsdék. Balla Aladárné és Szivák Margit, Soroksári út 23. Baller Mihályné, Kossuth Lajos­Lajos-u. 43. Bende Gizella, Török Flóris-u. 2. Eisler Jenő, Kossuth Lajos-u. 18. Klein Gizella, Török Flóris-u. 70. Lakonics Bezsőné, Határ út 97. Markstein Lipót, Kossuth-tér 10. Máté Lajos, Vécsei-u. 54. Pinterics János, Kossuth Lajos­utcza 36. Özv. Bába Albertné, Soroksári út 13. Özv. Somogyi Vilmosné, Kossuth­tér 4. Strom Ferenczné özvegy, Vezér­utcza 86. Térmegi Tstván, Soroksári út 17. Dohányzási-cikk keresk. Özv. Breithbart Zsigmondné, So­roksári út 10. Drogéria. Eckstein Lenke, Kossuth Lajos­utcza 43. Edénykereskedés. Weszler Sándorné, Piac-tér 2. Élelmiszerkereskedők. Batár Istvánné, Erzsébet-u. 38. Lőrincz Márton, Piac-tér 14. Waldner Hugó, Posta-u. 18. Épitési anyagkereskedő. Adler és Glatz, Soroksári út 7. Építészek. Hajzel Gyula, Nagy Sándor-u. 40. Mutyán Emil, Bercsenyi-u. 4. Építkezési vállalkozók. Dueczky Ferenc, Tinódi-u. 9. Bella N. és unokaöccse ép., Alsó­határ-út. Építőmesterek. Cseh József, Imre-u. 13. Major János, Ferencz-u. 1. Esztergályosok. Frank János, Kálmán-u. 3. Hnilicza József, Attiláin. 46. Kiss Máté, piacz-tér. Tóth János, Zrinyi-u. 10. Faárugyár. FlammJános ésFiai,Vörösmarthy­utcza 56. Czim- és lakásjegyzék. 1922. II. 100

Next

/
Oldalképek
Tartalom