A Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 1970-1971

Az egyetem oktatói, tudományos és igazgatási dolgozói

híradás és műszeripari technológia tanszék Dr. Ambrózy András oki. villamosmérnök, egyetemi docens, tanszékvezető, a műszaki tudományok kandidátusa. Bede István oki. gépészmérnök, egyetemi docens. Dr. Szombathy Emil oki. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok kan­didátusa. Fülöp Sándor oki. gépészmérnök, egyetemi adjunktus. Illés László oki. gépészmérnök, egyetemi adjunktus. Komáromi János oki. gépészmérnök, egyetemi adjunktus /félállású/. Laczházi Gyula oki. villamosmérnök, egyetemi adjunktus. Ripka Gábor oki. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, Dr. Szilágyi Miklós oki. fizikus, egyetemi adjunktus, természettudományi doktor. Szikszay Róbert oki. gépészmérnök, egyetemi adjunktus. Tóth Endre oki. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus. Hajdú István oki. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd /félállású/. Horváth Elekné Fehérváry Mária oki. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd. Horváth Endre oki. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd. Illyefalvi Vitéz Zsolt oki. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd /félállású/. Kapitány Sándorné Hantos Gizella oki. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd. Králik Dénes oki. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd. Papp Károly oki. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd /félállású/. Schön András oki. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd. Szemmelweisz Péter oki. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd /félállású/. Sziics Tibor oki. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd /félállású/. Dr. Tóth Istvánné Zentai Györgyi oki. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd. MATEMATIKA TANSZÉK Dr. Frey Tamás oki. villamosmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a matematikai tu­dományok doktora. Dr. Kiss Ottó oki. középiskolai tanár, egyetemi tanár, a matematikai tudományok kan­didátusa. Dr. Prékopa András oki. középiskolai tanár, egyetemi tanár, a matematikai tudományok doktora. Dr. Andrásfai Béla oki. középiskolai tanár, egyetemi docens, a matematikai tudományok kandidátusa. Dr. Császár Ákosné dr. Cseley Klára oki. középiskolai tanár, egyetemi docens, természet- tudományi doktor. Dr. Máté László oki. középiskolai tanár, egyetemi docens, a matematikai tudományok kandidátusa. Bárány Sándor oki. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus. Béke fi Elemér oki. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus. Csatár Györgyné Győri Márta oki. középiskolai tanár, egye temi adjuntus. Csató Tamásné Schmideg Éva oki. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus. Diószegi Ferencné Varga Éva oki. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus. Fant a Katalin oki. matematikus, oki. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus. Dr. Farkas Miklósné Urbán Irén oki. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus. Forgó Pétemé Boros Anna oki. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus. Jaczina László oki. alkalmazott matematikus, egyetemi adjunktus. 59

Next

/
Oldalképek
Tartalom