Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Dohány és szivar. Czí m-j egy zék. 948 Czím-jegyzék. Dohány és szivar. Bergstein Adolf, YH, Bem-u. 16. Bernstein Katicza, YHI, Mikszáth Kál­mán-tér 3. Berner Mária, H, Batthyány-tér 5. Beviláqua L.-né, özv., IX, tüzoltó-u. 71. Birinyi Sára. YIH. Mátyás-tér 17. Birnbaum Ferenczné,V, visegrádi u.39. Biró Lajosné, IX, gróf Haller-u. 4. — Lipótné, IX, üllői út 33. Blau Jakabné, I, fehérvári út 44. Bleuer Bóza, YI, váczi körút 65. Tel. 173—56. Blumschein Henriette, Y, Budolf-tér 5. Bocskay Györgyné, V. váczi körút 6. Bocke Gizella, IH, polgár-tér 5. Bodnár Imréné, VH, Garay-tér 5. — Imréné, özv ,VH, király-u. 93 Bohrant Zoltán. IH. Lajos-u. 5. Bokor Gézáné, VIH, József-u. 25. Bolovits József, H, erőd-u. 2. Bolyos Nándorné, I, országház-u. 16. Boros Gizella, VH, Erzsébet királyné­útja 7. Bossányi Józsefné, özv., ATH, muzeum­körút 10. Tel. Józs. 471. Böhm Nándor, IX, üllői út 97. Brauer Vazulné, özv., I, Városmajor. Braun Dávidné, IV, Semmelweis-u. 13. — József, IX, gyep-u. 35. — Lipótné, VH, dob-u. 21. — Mária, VI, vác'zi körút 15. — Mórné, özv. VI, Levente-u. 10. Brauner Manóné,VI, Szondy-u. 36. Breitner Sándorné, özv., IH, laktanya­utcza 9. Brenner Fülöp, IH, Lajos-u. 112. Brett Biza, VI, Szondy-u. 41. Breuer Nővérek, VI, Teréz-krt 54. Tel. 22—88. Breuner Kálmán, IH, viador-u. 7. Brezina Jánosné, AT, váczi körút 35. Broskó Adél, H, fő-u. 10. Bródi Julia, VH, király-u. 51. — Mária, ATI, dob-u. 17. Bronner Manó, AT, sziv-u. 38. Bruck Irma, I, zugleti végállomás. Brucker Károlyné, I, Enyedy-u. 12. Brukács Fer.-né, AT, Csengery-u. 88. Brukatsch Frigyesné,ATI, Gizella-út 14. Brunner Alajos, H, Batthyány-u. 11. — Béláné, özv., ATI, keleti pályaudvar indulási oldal. — Károlyné, özv., TV, Kossuth Lajos­utcza 20. Bruszt Jakab, IX, üllői út 109/6. — Szerén, VI, Lehel-u. 16. Bruzer Mihályné, ATI, kerepesi út 28. BucheltSándorné,ATn,népszinház-u.30. Buchgraber Nándorné,ATH,Baross-u.92 Buchwald Fanny, V, váczi körút 76. Buda Bezsőné. VI , A ndrássy-út 50. Bukoviijy Emilia, VHI, Baross-u. 57. Bürger Ármin, IH. Lajos-u. 164. — Árminné, IH, akadémia-u. 9. — Izidor. LH, kisczelli u. 76. — Bóza, V, Csáky-u. 7. Buriska Alajos,ATH, Baross-u. 117. Burján Sándorné, V, Ferencz József­rakpart 35. Buthi Győző, VH, Bethlen-u. 6. Ceisel Jónás, H, vitéz-u. 12. Cingel Gyula, IH, bécsi út 169. Chavalla Józsefné, I, kelenföldi pu. Christian Jusztina, VHI, József-krt 47. Conrad Margit, ATH, Bákóczi-út 63. Csányi Péter, VI, nagy János-u. 6. Cseh Lajosné, I, budafoki út 52. Csepka Amália, VI, Dessewfíy-u. 25. Cserai László, V, Kobáry-u. 19/a. Cserey Zsigmondné,V, országház-tér 4. Cserna Dezsőné, IX, gyáli út 30. Csicsovacsky Milán, V, Falk Miksa-u.9. Csida Imréné,VI, váczi út 39. Csomay Kálmánné, I, fehérvári út 16/a. Tel. 105 -05. Csonka Matild, A', Eötvös-tér 2. Damkó Lőrincz, IV, városház-u. 6. — Tivadar, IV, városház-u. 20. Daninger János, A TIH, gólya-u. 42. Dávid Mihály. H, Corvin-tér 6—7. Deckner Margit, VH, Thököly-út 3. Debnarik József, VI, jász-u. 54. Dekmár Józsefné, VH, hársfa-u. 10/a. Delikát Ignáczné, V, váczi út 54. Deutsch Ábrahám, VH, akáczfa-u. 47. — Arthur, I, Incze-út — Jánosné, V, Báthory-u. 22. — Károlyné, IX, Ferencz-körút 10. — Márton, H, szalag-u. 30. — Mórné, VIH, Kenyérmező-u. 6. Dévay Ferenczné, V, fürdő-u. 9. — Józsefné, özv., IV, Haris-bazár. Dicker Jónás,VIH, Teleki-tér 21. Dienstl Ferencz, H, kis Bókus-u. 17. Dipold Károly, IX, Lónyay-u. 18. Dobozy István, ifj. I, sárbogárdi út 10. Dobszay Teréz, I, országház-u. 21. Dohnál Gyula, VI, Andrássy-út 53. Domonkos Árpád, IH, vörösvári u. 39 Donáth Bernátné, özv.,VI, Vörösmarty­utcza 69. — Sándor, TV, Kossuth Lajos-u. 3. — Simonné, özv., VH, bosnyák-u. 18. Dorning Jánosné, VIH, Baross-u. 17. Dörner Ignáczné, VI, sziv-u. 28. Draxler Lajosné, I, budaörsi út 13. Dubasevics Győzőné,VH, dob-u. 78. Dulyan Lyubimirné özv., X, Simor-u. és delej-u. sarok. Dux Arnoldné, AT, Teréz körút 17. Dvorzsák Emilia, IX, Báday-u. 39. Dwelly Bóbert, VI, Erzsébet királyné­útja 116. Eckhardt l.-né, IH, kerék-u. 21. — Lujza, X, liget-tér 2. Eckmann Jakab, X, maglódi út 5. — Salamon, X, belső jászberényi út 45. Ebenhöh Antalné, -X, felső pályaudvar. Egerer Antal, IH, kisczelli út 20. Egyedi Sándorné,X,b.jászberényi út 17. Ehrenfeld Samu, X, k. jászberényi út 1. Ehrlich Erna, ATD, Baross-u. 126. Eichenmüller Emil, X, kőbányai út 31. Eidelesz Manó, X, Gergely-u. 23. Eiser Ede, I, fehérvári út 9. Tel. 40—55. EislerMórné,özv.,ATI,Bottenbiller-u.44. Eislitzer Miksáné, VI, aradi u. 42. Elek Józsefné, VH, kerepesi út, czin­kotai hely. érd. vili. vasút állomás. Ellmann Károly, I, ménesi út 70. Elsass Debora, IV, Károly-körút 10. Emmer Ödönné, ATI, akáczfa-u. 65. Endrödi Kapritz Serafin,IV, váczi u. 36. Engel Bernát, H, retek-u. 73. — Lipót, VI, Tar-u. 10. Engelhardt M., I, Béla király-út 40. Engelsmann Mór, VH, Erzsébet krt 30. Tel. 142—01. Englender Sári, V, Balaton-u. 6. Engler Ignácz, VIH, népszinház-u. 59. Tel. Józs. 974. Erdmann Miklós, AJ, Lehel-u., szeke­rész laktanya. Erőss Dezsőné, VI, király-u. 112. Tel. 15—24. Ertner Mária, VI, király-u. 66. Fa Józsefné, ATH, köztemető-út 12. Fábry Endréné, IX, Mihálkovits-u. 16, Faith Zsigm.-né,ATH, fhg Sándor-tér 4. Fantl Ignáczné, V, akadémia-u. 1. Fantó Manóné, özv., I, Attila-körút 2. Faragó Bernát. VIH, Dobozi-u. 41. Farkas Elekné, VH, király-u. 69. — Gizella, AT, felső erdősor 59. — Vilmosné, ATI, akáczfa-u. 30. Faska János. H, fhg Albrecht-út 21. Fay Andorné, özv., VH, rózsa-u. 14. Fehér Farkas,X,küls. jászberényi út 13. — Sámuel, VI, Szabolcs-u. 12. Feigl Dénes, VIH, Baross-u. 30. Fejérpataliy Gézáné, ATH, József-krt 15. Fekete Józsefné, özv., I, bors-u. 8. Feldsberg Zsigm., IV, muzeum-körút 1. Fermendrin Márton, AT, Podmaniczky­utcza 63. Fettik Györgyné, VIH, József-u. 22. Feuermann Adolfné, özv.,VH,Erzsébet­körút 23. — József, V, pozsonyi út 33. Ficsor Ferencz, VH, nefelejts-u. 7. Fill Ferenczné, IH, Lajos-u. 56. Fischer Bernátné, V, Lipót-körút 9. — Györgyné, H, Toldy Ferencz-u. 24. — János, AT, Erzsébet királyné útja 80. — Lipótné, VI, Hunyadi-tér 8. — Mihályné, VH. Izabella-tér 2. — Simon, H, csalogány-u. 33. Fleischmann Dáv.-né,IX,Boráros-tér 3. — Mózes Dávidné,VH, dob-u. 10. — Simon, X, Újhegy 7751. Focher Zsigmond, V, nádor-u. 15. Foglár Géza, H, Albrecht-út 44. Follmann Lajos, VIH, üllői út 24. Forgó Ida, VH, sip-u. 21. — Pálné, TV, Mária Valéria-u. 3. Földes Ernesztin, AT, városliget. Földesi Gézáné, I, hidegkúti út 127. Földi Mihályné, X, sirkert-u. 7. Förstinger K.-né, IH, matróz-u. 9. Frank András, IX, Ferencz-körút 2 —4. — Józsefné, ATI, Vörösmarty-u. 19. — Károly, H, retek-u. 1. — Miksa, X. gyömröi út 1. Francosó Károly, H, Batthyány-u. Freiwirth Ármin, H. Horvát-u. 19. — Henrik, I, csend-u. 7. — Ignácz, HE. vörösvári u. 150. Friedländer Jakab, VI, váczi út 43. — Mór, V, Dráva-u. 12. Friedmann Adolf, VH, Kazinczy-u. 19. — Anna, ATH, ér-u. 2. — E.. IX, soroksári út 116. — Eliászné, IX, kén-u. 4. — Hermin, IX. üllői út 113. — Jakab, IV, Kossuth Lajos-u. 1. Frisch Józsefné,özv., VH,Hermina-út27. Fuchs D., IX, soroksári út 134. — Györgyné, V, Arany János-u. 18. — Samu, V, visegrádi u. 111. — Sári, AT. Andrássy-út 46. Fülöp Károly, IV, váczi u. Fürst Ignáczné, özv.,VH, dohány-u. 63. Fürstner I. Budolf, IX, Banolder-u. 31. Gaál Sándorné, IX, Ferencz-krt 20. Gábris Viktor, X, Hungária-krt és Tom­csányi-u. sarok. Ganger Károlyné, VH, Thököly-út 164. Ganzéi Árminné, özv., IV, kigyó-tér 5. Garay Ignácz, VI, Munkácsy-u. 37. — Lajosné, özv., V, szabadság-tér 12. Gartenfeld Manóné,ATI,Dembinski-u. 10 Gáspár Istvánné, H, török-u. 4. Gehhardt József, IH, fő-tér 2. Geisler János, X, Hungária-krt, Pálffy­tüzérlaktanya. Gelb Nővérek,"AT, Teréz-körút 39. Tel. 93-84.

Next

/
Oldalképek
Tartalom