Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - L

Lep csen y i. Lakás-jegyzék. 1950 Lakás-jegyzék. Leszko vszky. Lunger Adolf, keresk. alkalm., IX, Szvetenay-u. 12. — Béla, hivatalnok, YI, Bévay-u. 8. — Bernát, hivatalnok. YI, lovag-u. 10. - Mór, hivatalnok, VI, lovag-u. 1 6. Lungmayer György, betűszedő, IB, Lajos-u. 67. Luntág Ignácz, ügynök, VB, Klauzál-tér 5. Lunz 1. Luncz. Lunzer, (Lunczer). — Gyula, (Lúnczer), gyárhiv., Újpest, mező-u. 2. — Ignáczné, özv., magánzó, B, pasaréti út 99. József, (Lunczer), hiv., IB, vörösvári-u. 62. — Lajos, hivataln., YH, városligeti-fasor 42. — Lajos, (Lunczer), malomhiv., B. vitéz-u. 10. — Nándor, (Lunczer), máv. szertárnok.. Erzsébeti., Kiss Ernő-u. 14. — Pál, r. t. fő tisztv., Y, Csáky-u. 23. Tel. 131—06. — Pétemé, zöldségárus, n, Donáti-u. 40—42. — Vilmos, m. hivatalnok, VB, városligeti fasor 43. . Lup 1. Lupp. Lupa Józsefné, özv., magánzó, VI, csángó-u. 4. Lupán Andor, mérnök, II, lövőház-u. 11. — Demeter, gymn. tanár, VBI, erdélyi u. 7. — Györgyné, magánzó, B, Bézmál dülő, Lujza-lak. — Miklós, korcsmáros, VIII, bérkocsis u. 24. Lupár Sándor, hivatalnok, VI, Andrássy-út 92. Lupkovics Albert, banktisztv., IX, Kinizsy-u. 5. — Endre, mérnök, II, Vérmező-út 10. - István, honv. tüzérszázados, B, fő-u. 73. - László, (Lupkovich), kántor, IX, Bakáts-u. 5. Lupoe Cónstantin, magánhiv., X, maglódi út 25. Lupos Mihály, dr., klinikai gyak., IX, Bákos-ti. 15. Lupp Jánosné, özv., magánzó, VI. Hermina-út 55. — Jeromos, keresk. alkalmazott,YHI, Bákóczi-út 53. Luppe Móricz, dr., orvos, Y, Zrinyi-u. 17. Lupschitz Arnold, keresk., VIH, Madách-u. 30. — Janka, tanitónő,YI, Podmaniczky-u. 61. Lupszilványi Istvánné, magánzó, IX, Telepy-u. 6/8. Lupták Antal, ifj., betűszedő, VH, rózsa-u. 36. — Antal, id., czipész m., VH, rózsa-u. 36. — József, szabó m., VH, dob-u. 80. Luptovits Sándor, szabó, IX, Ferencz-u. 32. Lupucz Jánosné, magánzó, I, Városmajor-u. 21. Luraresku Sándorné, özv., mag., I, márvány-u. 40. Lurász Károly, bankhiv., V, Pannonia-u. 21. Lurcz Hermann, dr., ezredorvos, YI, kartács-u. 13. — Mária, tanárnőjel., IX, Ernő-u. 15. Luria, (Lurja). — Artúr, magánhivatalnok, V, újpesti rakpart 5. — Elek, lakatos, YI, Hungária-körút 111. — Gyuláné, özv., magánzó, VHI, József-u. 34. Jánosné, magánzó, VHI, Magclolna-u. 20. — László, (Lurja), vendéglős, "ró, dob-u. 12. — Lipót, bérkocsitulajd., IH, körte-u. 7. — Zsigmond, (Lurja), magánhiv., YHI, práter-u. 68. Lurie Adolf, sonkakereskedő, I, Orbán-u. 6. — Miksa, hivatalnok, H, Zsigmond-u. 3. Lurja 1. Luria. Lurmann János, géplakatos, Kispest, Baross-u. 50. Lurmuth Ervin, pallér, YI. Beitter Ferencz-u. 92. Lusafszkv Lajos, rajzoló, VIB, Madách-u. 42. Luscéder Oszkár, utazó, V, Balaton-u. 2. Luscher Ferencz, bankhiv., X, kerepesi lit 102. — József, bőrkeresk., X, kerepesi lit 126. Luschinsky Budolf, lovag, hálókocsi társ. felügyelő, V, sziget-u. 17. Luser Károly, cs. és kir. főhadn. VI, Szabolcs-u. 29. Lusiczki Ignácz, földbérlő, YB, Elemér-u. 17. Lusig Géza, dr., szfőv., fogalmazó, IX, üBői út 119. Luske Károly, ujságiró, B, iskola-u. 28. Lusker Adél, tanitónő, V, Katona József-u. 39. Rudolfné, magánzó, Erzsébeti., Mária-u. 2. Luspay Dezső, magánhiv., X, Héderváry-u. 2. — Mihály, id., magánzó, X, Héderváry-u. 2. — Mihály, ifj., máv. hiv., X, Orczy-út 27. — Ödön, máv. tisztv., X, Héderváry-u. 2. — Pál, áll. gépész, IX, Knezits-u. 4. Lussa Yincze, keresk., ügynök, I, hadnagy-u. 30. Lustbader 1. Lusztbader. Lustgarten, (Lusztgarten). — Ábrahám, szűcs m., VHI, Teleki-tér 7. — Adél, varrónő, VI, dalnok-u. 1 Ib. — Áron, czipész, VH, király-u. 21. — Eszti, fodrásznő, II, gyorskocsi-u. 30. — Gusztáv, ékszerkeresk., VHI, Teleki-tér 7. — Izsák, kereskedő, YHI, Teleki-tér 7. — József, (Lusztgarten), kereskedő s., VH, verseny­utcza 10. — Márk, (Lusztgarten), keresk., YH, Péterfy Sán­dor-utcza 47. Lusthaus Emil, szőnyegüzletes, YI, király-u. 6. Ignáczné, özv., magánzó, YI, Eötvös-u. 28. — József, szőrmekereskedő, V, hold-u. 23. — Mór, zsákkeresk., VI, Horn Ede-u. 66. Lustig 1. Lusztig. Lúsz Ignácz, magánzó, VH, Bákóczi-út 70. — Márton, irnok, VILI, práter-u. 69. Luszt Ármin, keresk. utazó, VI, Andrássy-út 79. — Ferencz, lakatos m., B.-Palota, Bákos-u. 89. - Sándor, magánhiv., VH, Dembinski-u. 22. Lusztbader Mór, szobrász, VI, Kmetty-u. 8. — Mórné, özv., magánzó, X, hölg,y-u.38. Lusztgarten 1. Lustgarten. Luszthausz 1. Lusthaus. Lusztig, (Lustig). — A. Imre, nagykeresk., VHI, fhg Sándor-u. 9. — Ábrahám, (Lustig), ügynök, VH, Ilka-u. 20. — Ábrahámné, özv., mag., VHL, népszinház-u. 57. — AdoB, (Lustig), czipész m., YI, Révay-u. 6. Adolf, hiv., \ I, dalnok-u. 2/6. Adolf, karvezető, YH, Elemér-u. 39. — Adolf, kereskedő, VH, Cserei-u. 7. — Adolf, könyvelő, V, Zoltán-u. 13. — Adolf, magánhiv., VE, Elemér-u. 40. — Adolf, magánzó, IX, Ernő-u. 24. Adolf, (Lustig), ügynök, VIH, Kisfaludy-u. 28. Adolf Dezső, hivatalnok, VI, Teréz-körút 6. I — Adolf, Imre, (Lustig), keresk., YH, sip-u. 6. j — Albertné, özv., magánzó. YI, Andrássy-út 4. Alfréd Aladár, (Lustig), dr., ezredorvos, I, Krisz­tina-krt 155. — Anna, (Lustig), magánhiv., I, uri u. 10. — Antal, borbély m,, Újpest, Arpád-út 48. — Ármin, (Lustig), felügy., YI, Munkácsy-u. 5/7. — Ármin, magánhiv., VIH, Tavaszmező-u. 19. Ármin, magántisztviselő, VHI, Karpfenstein-u. 15. Ármin, takarmány ker., X, Schuszter János-tér 6. Arnold, kiadóhiv. tisztv. H, Margit-krt 13. Artúr, hivatalnok, V, Erzsébet-tér 8. — Béla, hivatalnok, V, szabadság-tér 6. — Béla, (Lustig), kereskedő, YH, király-u. 57. j — Béla, keresk., YI, rózsa-u. 74. j — Béla, szabó m., H. fő-u. 65. ! — Bernát, (Lustig), bérkocsiiparos,VEI,sárkány-u. 7. | — Bernát, (Lustig), magánzó, II , M argit-rkpt 53. — Bernát (Lustig), máv. mérnök,VH, Huszár-u. 6. — Bernát Benő, magánhiv.. H, fhg Albrecht-út 6/8. — Dávid, gyümölcsker., IX, Ráday-u. 42. Dávid, (Lustig), háztul., YH, Klauzál-tér 9. — Dávid, ügynök, VL, Munkácsy-u. 33. — Dávid, üzletvezető, YH, Péterfy Sándor-u. 19. — Dávidné, özv., magánzó, IX, Lónyay-u. 25. Ede, (Lustig), divatárukeresk.,YH, Rákóczi-út 80. Tel. 148—95. — Ede, ügynök, V, süllő-u. 3. Ede, (Lustig), viaszkészitő, Y, váczi út 102. — Emma, varrónő, VH, Hernád-u. 26. — Ernő, művezető, VLLl, népszinház-u. 47. — Farkas, (Lustig), ügynök, YI, dalnok-u. 22. - Farkasné, (Lustig), özv., magánzó,V, sziget-u. 1L — Ferdinánd, kereskedő s., YH, Garay-u. 21. Ferencz, asztalos m., VH, Bem-u. 5. — Ferencz, (Lustig),asztalosm.,VHI.népszinház-u.33 — Ferencz, betűszedő, Kispest, Taksony-u. 16. i — Ferencz, karvezető, VH, Péterfy Sándor-u. 47.

Next

/
Oldalképek
Tartalom