Pest-Pilis-Solt-Kiskun-Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet (Budapest, 1930)

Helységnévmutató

Orgovány 205 ♦ vitéz Király Gábor. 63 kh. földjén gazdálkodik. Katonai szol­gálatra 1911-ben vonult be. 1914-től 1917-ig a tiizvonalban volt. Kitüntetései: arany, nagy ez., kis ez. v. é., mint törzsőrmester szerelt le. Nős, 3 gyermeke van. Kommun alatt részt vett az ellenforradalom szervezésében, Nyugat- magyarországon is harcolt. Baski Lajos. 110 kh. földön gazdálkodik, régi kun ivadék. Hadiszolgálatra 1915-ben vonult be, orosz harctéren küzdött, 1916-ban fogságba esett, honnan 1918-ban jött haza, mikor is leszerelt. A német hadseregben is szolgált. Kitüntetései: kis ez., bronz és Károly cs. kér. K. Király Imre. Iskoláit Orgoványban és Kecskeméten vé­gezte, 50 kh. földön gazdálkodik 1904 óta közs. I. esküdt. László fia az Isonzónál sú­lyosan sebesült és itthon meghalt. Lajos fia az orosz fronton halt hősi halált. Szelei János. Kecskeméten a felső gazdasági iskola 4 osztályát elvégezte. A Hangya Szöv. alapitója, a Gazdakör megszervezője, a kath. egyház gondnoka és világi elnöke. 40 kh. földön gazdálkodik, 130 kh. földjét gyermekeinek adta át. Háború alatt sok jótékonyságot gya­korolt. s a szegény emberek számára 32 ház­helyet parcellázott. Szelei János huszár káplár, Zsigmond mint hadapród, Uzsoknál hősi ha­lált haltak, Acél András 40 kh., Acél János, Acél József 40, özv. Bankos Károlyné 193, Baski András 130, Baski Lajos 22, Baski Zsigmond 22, Bagyínszki Pál 21, Baráth Lajos 28, Bán József 43, Bér Pál 22, özv. Berki Jánosné 45, Berki István 15, ifj. Bozsoki János 34, Budai Mátyás 40, Budai Sándor 80, özv. Budai Mihály né 28, özv. Csorba Mihály né 1 lé, Csősz Berta­lan 70, Cséplő Gábor 70, Dobos Sándor 130, Damásdi Sámuel 91, Durmáth Pál örök. 63, özv. Deák Lászlóné 34, Dormánd Sándor 22, Eller Ferenc 36. B. Farkas János 123, Farsang Oszkárné sz. Uivári Erzsébet 108, Ficsor László 102, Fekete György 99, Fejszés Gábor 70, Ficsor Fe?énc 55, Fekete Pálné 51, Felföldy Mihály örök. 33, Felföldy Gyula 190, Fekete Mihály 47, özv. Ficsor Gáborné 40, özv. Ficsor Ist­vánná 40, özv. Ficsor Sándorné 40, Gellért Imréné 113, id. Gálló László 23, Gángól Andrásné örök. 30, Ge- réby Pálné 42, György János 70, Hajma Jenőné 100, özv. Hajdú Ba­lázsáé 98, Herodek István 76, Haj­nal Antal és Tsai 29, Hajnal Mi­hály 48, id. Halász Imre 18, Han- kovszky Zsigmondné 50, Harmath Lászlóné 20, özv. Héjjas Sándorné örök. 44, D. Horváth László 40, F. Horváth Sándor 43, Hajdú Andrásné és Tsai 158, Hunyadi István 22, Izsák István 40, Józsa Zsigmond 338, Józan Bálintné 117, Józsa Be­nedek 61, Józsa Istvánná 61, id. Józsa Istvánná 42, N. Király Imre 377, ifj. Király Gábor 389, özv. Ki­rály Kálmánná 152, Kun János 131, Kun Ignácné 130, Kéri Ferenc 120, Kéri László 116, Keserű István 65, Kiss Imre 65, özv. Kelemen Józsefné 30, Kemény Lászlóné 34, Király Já­nos Péter fia 32, Király Pálné 48, Király Sándor 481, Kiss István 29, Kiss Imre 45, R. Kocsis Mihály 47, Kontár József 21, id. Kovács Imre 48, ifj. Kun József 24, Kun László 24, Laboda János örök. 64, Marosi József 70, Molnár Gergely 69, Ma­gyar Ignác 50, özv. Mészáros Jó­zsefné örök. 23, Nagy Mihály 39, özv. Nagy Pálné 25, M. Nagy Pál 21, T. Nagy Sándor 21, Olasz Gá­bor 151, Olasz István 70, Olasz Sán­dor 24, Olasz Zsigmondné 28, Oláh József 21, Dr. Papp Dezső 128, vi­téz Perlei Lajos 154, Papp Sarolta 190, Pánik András 25, Papp József 36, E. Papp Gábor 24, Papp Gyula 24, Papp Lajos 23, ifj. Papp Sán­dorné 36, id. Papp Sándor 42, R. Papp Sándor 45, Paróczai örök. 27, Pál János 21, Pető Lajos 31, Sallai László 52, K. Szalai József 129, Szabó Balázs 50, ifj Szabó István 16, K Szabó Gábor 32, Szabó Kál­mán 32, H. Szabó Imre 20, H. Szabó Lászlóné 20, K. Szalai Sándor 23, Szathmári Alaiosné 22, Száraz Elek 37, Száraz Imre 35, Száraz János 40, Szelei Jánosné 132, özv. Tóth Pálné 289, özv. Tóth Lászlóné 157, özv. Tóth Imréné 133, L. Tóth Sán­dor 25, Tekes Ferenc 174, Tekes József 130, Tekes Móricné 52, Tekes Antal 40, Tekes Zsigmondné 39, özv. Tekes Imréné 62, Urbán Árpád 21,

Next

/
Oldalképek
Tartalom