Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Dohány és szivar. Czím­•jegyzók. 981 Czím-jegyzék. Dohány és szivar. Bródi Julia, YH, király-u. 61. — Mária, YII, dob-u. 17. Bronner Manó, YI, sziv-u. 38. Broskó Adél, II, fő-u. 10. Bruck Irma, I, zugleti végállomás. Brucker Károlyné, I, Enyedi-u. 12. Brukács Fer.-né, YI, Csengery-u. 88. Brukatsch Frigyesné,YH, Gizella-út 14. Brunner Alajos, II, Batthyány-u. 11. — Béláné, özv., YII, keleti pályaudvar indulási oldal. — Károlyné, özv., IY, Kossuth Lajos­utcza 20. — Oszkár, n, Batthyány-u. 11. Bruszt Jakab. IX, üllői út 109/6. — Szerén, VI, Lehel-u. 16. Bruzer Mihályné, YH, kerepesi út 38. Brüll Ignáczné, IIT, vörösvári út 92. — Linka, VI, király-u. 112. Tel. 15-24. — Beinholdné. V, Falk Miksa-u. 5. Buchelt Gusztáy. 1, Naphegy-u. 37. — Sándorné, YTH, népszinház-u. 30. Buchgraber Nándorné,VHI,Baross-u.92 Tel. Józs. 39—64. Buchwald Fanny, V, Vilmos császár­út 76. Bukoviny Emilia, VHI, Baross-u. 57. Burger Armin, V, akadémia-u. 9. — Dávid, IH, Lajos-u. 195. — Izidor, IH, kisczelli u. 84. — Róza, V, Csáky-u. 7. Buriska Alajos,VHI, Baross-u. 117. Burián Sándorné, IV, Petőfi-tér. Buthi Győző, VH, Bethlen-u. 6. Ceisel Jónás, H, vitéz-u. 12. Cingel Gyula, IH, bécsi út 169. Chavalla Józsefné, I, kelenföldi pu. Christian Jusztina, Vili, József-krt 47. Conrad Margit, VIH, Bákóczi út 65. Császár Imréné, özv., V. szabadság­tér 6. Tel. 46 -75. Cseh Lajosné, I, budafoki út 52. Cserai László, V, Koháry-u. 19/a. Cseri Géza.VH, Erzsébet királyné-út49 Csicsovacsky Milán, V, Falk Miksa-u.9. Csomay Kálmánné, I, fehérvári út 16/a. Tel. 105-05. Csonka Matild, V, Eötvös-tér 1. Czeiner Stefánia, I. fehérvári út 2. Tel. 126—03. Damkó Károly, IV, városház-u. 6. — Tivadar, IV, városház-u. 20. Daninger János, VIH, gólya-u. 42. Dávid Matild, H, Corvin-tér 6—7. Deckner Margit, VH, Thököly-út 3. Dékány Márton, I. csurgói út 38. Dekmár Józsefné, VH, hársfa-u. 10/a. Delikát Ignáczné, V, váczi út 54. Deniko r.-t., V, szt István-tér 2. Deutsch Ábrahám, VH, akáczfa-u. 47. — Arnoldné, Hl, szentendrei u. «2. — Jánosné, V, Báthory-u. 22. Károlyné, IX, Ferencz-körút 10. — Márton, II, szalag-u. 30. Mórné, VIH, Kenyérmező-u. 6. Dévay Ferenczné, V, fürdő-u. 9. Dipold Károly, IX, Lónyay-u. 15. Dobó Béla, VI, angyalföldi út 38. Dobszay Stefánia, VI, Andrássy-út 79. — Teréz, I, országház-u. 21. Doktor Adolfné, I, Krisztina-krt 63. Domonkos Árpád, Hl, vörösvári u. 39 Donáth Bernátné, özv.,VI, Vörösmarty­utcza 69. — Simonné, özv., VH, bosnyák-u. 18. Dörner Ignáczné, VI, sziv-u. 28. Dravits Rezső, I, átlós-út 22. Draxler Lajosné, I, budaörsi út 13. Dubasevics Győzőné,VH, dob-u. 78. Dulyan Lyubimirné özv., X, Simor-u. és delej-u. sarok. Dux Arnoldné, VI, Teréz körút 17. Tel. 52—49. Dvorzsák Emilia. IX, Ráday-u. 35. Dwelly Róbert, VI, Erzsébet királvné­útja 116. Dzurilla Mária, VIH, Baross-u. 4. Ebeczkv Jenőné, özv., V, Gizella-tér 1. Tel. 128 -03. Ebenböh Antalné, X, felső pályaudvar. Ecker Adolf, VI, Hungária-krt 75. Eckhardt L-né, IH, kerék-u. 21. — Lujza, X, liget-tér 2. Eckmann Jakab, X, maglódi út 5. — Salamon, X, belső jászberényi út 45. Eckmayer Péterné, VHI, Baross-u. 126. Egerer Antal, IH, kisczelli út 20. Egyedi Sándorné,X,b.jászberényi út 17. Ehrenfeld Samu, X, k. jászberényi út 1. Eichenmüller Emil, X, kőbányai út 31. Eidelesz Manó, X, Gergely-u. 23. Eiser Ede, I, fehérvári út 9. Tel. 40—55. Eisler Ede, VH, róna-u. 27. — Mórné, özv., VH, Bottenbiller-u. 44. Eislitzer Miksáné, VI, aradi u. 42. Elek Józsefné, VH, kerepesi út, czin­kotai hely. érd. vili. vasút állomás. Ellmann Károly, I, ménesi út 70. Elő Ferencz, I, hidegkúti út 1. Elsass Debora, IV, váczi u. 51. Endrőd,i Kapritz Serafin.IV, váczi u. 36. Engel Árminné, VHI, szigony-u. 29. — Bernát, H, retek-u. 73. — Lipót, VI, Tar-u. 10. Engelhardt M., I, Béla király-út 40. Englender Sári, V. Báthory-u. 6. Engler Ignácz, VIH. népszinház-u. 59. Tel. Józs. 974. Erdélyi Lászlóné, I, Zsolt-u. 11. Erdmann Miklós, VI, Lebel-u., szeke­rész laktanya. Erdős Lipót. VI,Szondy-u.30.Tel.69—63 Eri Sándorné. "ró, bosnyák-u. 7. Erőss Dezsőné, VI, király-u. 112. Tel. 15-24. Fa Józsefné, YIH, köztemető-út 12/6. Fábián Viktor, VI, Nagy János-u. 6. Faith Zsigm.-nó,YIH, fhg Sándor-tér 4. Fantó Manóné, özv., I, Attila-körút 2. Faragó Bernát. VHT, Dobozi-u. 41. Farkas Gizella, VI, felső erdősor 59. , — Imréné, VH, Erzsébet kir.-né-útja 7. — Vilmosné. VH, akáczfa-u. 30. Tel. 62—67. Faska János. H, fbg Albrecht-út 21. Fay Andorné, özv., VH, rózsa-u. 14. Fehér Farkas,X,küls. jászberényi út 13. Feigl Dénes, VIH, Baross-u. 30. Fejérpataky Gézáné, ATH, József-kit 15. Fekete Józsefné, özv., I, bors-u. 8. — Olga, V. Báthory-u. 12. Feldsberg Zsigm., IV, muzeum-körút 5. Fermendrin Márton, VI, Podmaniczky­utcza 63. Fettich Györgyné, VHI, József-u. 22. Feuermann József, V, pozsonyi út 33. Ficsor Ferencz, VH, nefelejts-u. 7. Filip Kálmánné. özv., VHI, Mátyás­tér 5/a. Fill Ferenczné, IH, Lajos-u. 56. Fischer Bernátné, V, Lipót-körút 9. — Györgyné, H, Toldy Ferencz-u. 24. — János, VI, Erzsébet királyné útja 80. — Lipótné, VI, Hunyadi-tér 8. — Mihályné, VH, Izabella-tér 2. — Simon, H, csalogány-u. 33. Fiskál Sándor, VI, Szabolcs-u. 12. FleÍ8chmami Dáv.-né,IX,Boráros-tér 3. Fleischmann József, V, Zrinyi-u. 16. Tel. 31—87. — Miksáné. VI, Teréz-krt l/a. Tel. 131—36. — Ilka, VH, dob-u. 10. — Simon, X, Újhegy 7751. Foglár Géza, H, Albrecht-út 44. Follmann Lajos, VIH, üllői út 24. Földes Ernesztin, VI, Városliget. Földesi Gézáné, I, hidegkúti út 127, Földváry József, VI, Jász-u. 160. Förstinger K.-né, IH, matróz-u. 9. Főv. közm. tan., alsó Margitsziget. Főv. közm. tan., felső Margitsziget. Francosó Károly. H, Batthyány-u. Frank András, IX, Ferencz-körút 2—4. — Károly, H, retek-u. 1. — Miksa, X. gyömröi út 1. Friinkl Miksáné, IX, mester-u. 4. Freiwirth Ármin, H. Horvát-u. 19. — Henrik, I, csend-u. 7. — Ignácz, HL vörösvári u. 150. Fried Árminné, VI. király-u. 72. Tel. 106—40. — Adolf, VHI, német-u. 28. — Izraelné, VÍI, Zugló-u. 65. Friedländer Jakab, VI, váczi út 48. — Mór, V, Dráva-u. 10. Friedmann E.. IX, soroksári út 116. — Eliászné, IX, kén-u. 4. — Hermann, IX, üllői út 113. — Jakab, IV, Ferenciek bazára. Frisch Józsefné,özv., VH,Hermina-út27. Fuchs D., IX, soroksári út 134. Fuchs Györgyné, V, Arany János-u. 18. — Jánosné, özv., IX, Mihálkovics-u. 16. — Samu, V, visegrádi u. 111. Sári, VI. Andrássy-út 46. Tel. 54—83. Fülöp Károly, IV, váczi u. 61. Fürst Ignáczné, özv.,VH, dohány-u. 63. Fürstner I. Budolf, IX, Banolder-u. 31. Gábris Viktor, X, Hungária-krt és Toin­csányi-u. sa rok. Gál Sándorné, VH, amerikai út 2. Ganger Károlyné, VH, Thököly-út 164. Ganzéi Árminné, özv., IV, kigyó-tér 5. Tel. 87—76. Garay Ignácz, VI, Munkácsy-u. 37. — Lajosné, özv., V, szabadság-tér 12. Gartenfeld Manóné, VH, Dembinski­utcza 10. Gáspár Istvánné, H, török-u. 4. Gebhardt József, IH, fő-tér 2. Geisler János, X, Hungária-krt, Pálffy­tüzérlaktanya. Gelb Nővérek, VI, Teréz-körút 39. Tel. 93-84. Gerőfi Mórné, VH, Klauzál-u. 5. Geröly Jenő, IX, gr. Laudon-laktanya. Gevay Károly, VHI, Berzsenyi-u. 4. Gilly Gabriella, I, Krisztina-tér 9. Gindele János, VI, Andrássy-út 66. Gipsz József, VI, dévai út 14. — Mór, VI, szent László-u. 49. Gira Zoltán, IX, páva-u. 37. Glanz Pál, VI, nagy János-u. 27. Glasner Gyuláné, X, Bezső-tér 7. Glasz Vilmosné, H, retek-u. 22. Glatz Lajosné, VIH, muzeum-krt 18. Tel. 86--08. Goldenberg Henrik, V, Dráva-u. 17. Goldmann Adolf, VIH, óriás-u. 42. Goldstein Fülöp, I, Mészáros-u. 62. Gottlieb Mátyásné,VTH, József-körút 2. Tel. 4-33. Gödel Adolfné, VI, felső erdősor 25. Gömöri Lujza,IV,Ferencz József-rkpt2. Graf Ferencz, VI, sziv-u. 59. Grasz József. VII, alsó erdősor 36.

Next

/
Oldalképek
Tartalom