Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1904-1905 (16. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - A, Á

Anton. Lakás-jegyzék. 867 Lakás-jegyzék. Apáthy. Anton János, ház ti, est er, V, váczi körút 46. — Mária, dohánytőzsdés, H, Irma-tér 2. Antoni 1. Antony. Antonicsek Mihály, házm., YI, nagy János-u. 35. Antonighel József, hajóz, ellenőr, I, fehérvári út 23. Antonovics, A ntonóvits). — György, czipész s., II, fazekas-u. 25. — Oszkárné,özv.,(Antonovits),nyugd.,IX, üllői út 95. Antony, (Antoni). — Ágostonné, özv.,temetk. váll. tulajd., II, fő-u. 58. — Antal, ácsmester, IX, ipar-u. 15—21. — Antal, szabó s.. IV, váczi u. 78. — Béla, (Antoni), ügyvédjelölt, IX, üllői út 21. — Ferencz, (Antoni), hiv. szolga, I, uri u. 31. — Fülöp, háztul., VIII, népszinház-u. 25. — István, kőfaragóm., VIII, koszorú-u. 4—6. — István, főpinczér, YII, csömöri út 87. — János, zenész, VII, síp-u. 7. — Jenő, (Antoni', gépgy. oszt. főn., I, Bercsényi-u. 3. — József, szobafestő. VHI, örömvölgy-u. 44 a. — Lajos, magánzó, II, fő-u. 58. — Mihály, magánzó, VHI, szigony-u. 28. — Pál, műszaki tisztv., VHI, Baross-u. 113. — Pál, zöldségkeresk., YHI, Baross-u. 115. — Budolf. műegyet. tanár s., VHI, koszoru-u. 4—(>. — Sándor, pénzbeszedő, VIII, nap-u. 19. — Tamásné, özv., háztulajd., IX, Ferencz-tér 9. Antos Bertalanné. özv., magánzó, V, visegrádi u. 109. — János, műszaki tanácsos, VH, aréna-út 21. — Pál, előmunkás, IX, tüzoltó-u, 70. — Károly, ny. táblai biró, VIII, ihg Sándor-u. 36. Antoskay Ferencz, építési rajzoló, VI, fóthi út 16. Antscherl Albin, keresk. utazó, VH, dob-u. 33. — Lipót, gépgyári mérnök, V, váczi út 146. Antula János, házmester. I, Krisztina-tér 2. Antunovits János, ifj., déli vasúti irodatiszt, I. Attila­körút 20. — János, fürdőszolga, I, Attila-körút 20. — János, rendőr, YH, Bethlen-u. 5. Antusek Antal, czipész s., VIH, práter-u. 40. — József, czipész s., VIH, óriás-u. 34. Antuska Pál, vasúti őr, VI, sziv-u. 62. Antritter József, czukrász s., V, váczi körút 58. Anyalai József, zenész, YH, Hunyady-u. 50. — Vilmos, zenész, VIII, Hunyady-u. 48. Ányos Árpád, keresk. utazó, VI, szobi u. 4. -— Imre, gépügynök, VI, aradi u. 60. — János, gépkezelő, VIH, József-u. 41. — Kornél, magánzó, VIH, József-körút 59 61. — Lajos, máv. fékező, VI, máglya-u. 185. — Sándorné, özv. magánzó, I, Enyedi-u. 5. — Tivadarné, özv., magánzó, VHI, aggteleki u. 19. Anyusztovics Ágnes, magánzó, VI, bajnok-u. 19. Anzelm Helén, kávémérő, Vili, Illés-u. 16. Anzenberger Aladár, sütő m.,VH, dohány u. 83—85. — József, czipész m., VHI, német-u. 19. — Tivadar, pinczér, H, jégverem-u. 6. Apa Kornél, tanitó, H, csalogány-u. 31. Apafi Ernő, magán hiv., VII, Garay-u. 44. — Ignáczné, özv., magánzó, VI, sziv-u. 64. Apagyi Ákosné, özv., tejker., IX, Czuczor-u. 4. — Farkas, pénzbeszedő, YH, alsó erdősor 20. József, postatiszi,YH, alsó erdősor 20. Apai Farkas, ószeres, VHI, Teleki tér 22. Apátli Ferencz, házmester, VI, Dávid-u. 6. Apáthy, (Apáti). — Gábor, magánhiv., H, fő-u. 73. — György, p. ii. számellenőr, I, Maros-u. 14. — Gyula, dr., ügyvéd, X, füzér-u. 23. — Gyula. hiv. szolga, VH, Peterdy-u. 33. — István, máv. hivat., V, váczi út 50. — Istvánné. özv., nyugdíjas, IX, Erkel-u. 3. — János, (Apáti), czip ész s., YH, nyár-u. 11. — József, czipész, VH, Peterdy-u. 33. — Lajos, háztulajd., H, Nyék-u. 7134/38. — László, kir. itélő táblai biró, IX, Erkel-u. 3. — Móricz, mérnök, H, Nyék dülő 7132/38. Apáthy, (Apáti). — Péter, orsz. képv., VHI, József-körút 22—24. — Sándorné, özv., (Apáti), magánzó,IV,bástya-u. 31. Apáti-AbtClotiide, bankhiv. VI, gyár-u. 5 — Abt Jánosné, özv., nyugd jas, YI, gyár-u. 5. Apátitzkv Kálm., dr., máv.orvos, X.b.-jászber. út 11. — Sándor, dr., orvos, VII, Gizella-út 39/41. — Sándor, ifj., orvos, YH, Erzsébet-körút .'í!. Apek Pál, lakáskiadó, IX, soroksári u.l-l. Apeller Istvánné, özv., magnnzó, iX. gát-u. 10. — Teréz, szabónő, IX, gát-u. 10. Apfel Adolf, irodista, VH, kertész-u. 32. — Adolf, ruhakeresk., VH, Peterdy-u. 14. — Czeczilia, magánzó, VH, kisdiófa-u. 12. — Fülöpné, csemegekeresk., YH. I embinski-u. 33 — Janka, pénztárosnő, YI, király -u. 44. — János, váltóőr, VI, dévai u. 10. — József, asztalos s., H. retek-u. 9. — József, fogtechnikus, VI, váczi körút I. — Józsefné, fodrászüzlettul.. VIH, népszinház-u. 43 - Kálmánné, özv., magánzó, VITT, Tököly-u. 6. — Leon, utazó mérnök, VH, muranyi-u. 61. — Lipót, raktárnok, YI, gyár-u. 5. — Miksa, pénztáros, VI, Vörösmarty-u. 64. — Mózes, magánzó, VH. kertész-u. 32. — Salamon, házmester, VI, Lehel-u. 23. — Sámuel, tollkereskedő, VIH, József-körüt 45. — Simon, fehérnemütiszt., VIH, Magdolna-u. 44. Apion György, magánzó, IX, gyep-u. 33. Apolczer Ferencz, gépszijgyártó, Yl, Teréz-körút 8. — Irén, magánzó, VH, Kazinczy-u. 9. Apoly Józsefné özv., zöldségárus, V. váczi út 142. Apor Fül.. László, p.ü. számell,, H, Zsigmond-u. 12. — Gyula, statisztikai hiv., H, török-u. 4. — János, statisztikai hiv., H, lövőház-u. 17. — Lajos, szűcs s., YI, szerecsen-u 11. — Lipót, dr., törvénysz. biró, IY, eskü-tér 6. — Nándor, zálogh. tisztv., VI, Hunyady-tér 12. — Sámuel, lapszerkesztő, VI, sziv-u. 66. — Sándor, lapkiadó, VI, Kmetty-u. 20. Apostol Dezső, megyei seg.-számv.. VHI, Józs.-krt. 2. Mórné, özv.. nyugdíjas, X, család-u. 43. Appán Mária, tornatanitó, VHI, József-körút 25. Appel, (Appl). — Ágoston, (Appl), szerelő, H, zárda-u. 11. — Alfréd, hivatalnok, Yl, Kmetty-u. 22. — Aurél, banktisztv., YIH, Horánszky u. 17. — Ferenczné, özv., nyugdíjas, H, hattyu-u. 11. — Flóra, (Appl), háztul., I, bécsi kapu-tér 8. — Géza, p. ü. min. hiv., YI, Izabella-u. 92. — György, házmester, H, trombitás-út 169. — György, kertész, I, kuruezlesi dűlő 7844. — Henrik, tejkihordó, VI, röppentyü-u. 21. — Ignácz, bérkocsitul., IX, viola-u. 12. — István, szabó s., I, budaörsi út 14093. — János, (Appl), kávémérő, IX, soroksári u. 14. — János, (Appl), vendéglős, VH, kerepesi út 88. — Józsefné. özv., házfelügyelő, II, vitéz-u. 9. — Lajos, (Appl), dr., gyakorló orvos, I, Fortuna-u. 7 — Lipót, pinczér, VI, király-u. 54. — Mária, özv., magánzó, VI, király-u. 54. — Márton, házmester, I, tárogató-út 28. — Mór, fogtechnikus, VH, Károly-körút 11. — Nándor, kávéh. szakács, VITT, szigony-u. 5—7. — Pinkász Fülöp, szatócs, VI, röppentyü-u. 27. — Bezső, hzalámigyáros, X, füzér-u. 37. — Bóza, magánzó, H, Donáti-u. 28. Appelt Ferencz, hajóskapitány, I, árok-u. 25. — Ferencz, zenész, IX, páva-u. 26. — József, vasesztergályos s., IH, kórház-u. 18. Appl 1. Appel. Appler Áyostonné, özv., magánzó, IH, pacsirta-u. 15. — Antal, ruhatisztító m., VH, dob-u. 36. Apponyi Albert, gróf, orsz. képv., I. Verbőczy-u:23. Tel. 41—85. — Antal, gr., ifj., nagybirtokos, VI, Andrássy-út 117. — Géza, gr., főrendiházi tag, IV, Deák Ferencz-u. 1. 55*

Next

/
Oldalképek
Tartalom