Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - N

Pa lás t hy. Lakás-jegyzék. 509 Lakás-jegyzék. Pálinkás. Nagy Sándor, ellenőr, III, tiruár-u. 2ö. — éándor, értékpapirker., V, nádor-u. 11. — Sándor, exp.-imp. ker., IV, Ferencz J.-rkp 19. — Sándor, fa- és szénkereskedő,VII, Péterffy Sándor­utcza 37. — Sándor, férfiszabó, VI, ó-u. 36. — Sándor, férfiszabó m., VI, Forgách-u. 3. — Sándor, fodrász és borb. m., VI, Madarász-u. 27. — Sándor, fogházőr, VIII, nap-u. 20. — Sándor, fogtechn., VI, Hernád-u. 29. — Sándor, főgimn. rajztan., I, Fadrusz-u. 2. — Sándor, földbérlő, X, cserkesz-u. 79. — Sándor, főmérn., VI, Andrássy-út 64. — Sándor, dr., ny. főorvos, VIII, József-u. 5. — Sándor, főv. altiszt, VII, Szabó József-u. 3. — Sándor, főv. iparisk. ig., Űjpest, kassai u. 21. — Sándor, főv. s. hiv. főigazg., IX, üllői út 119. — Sándor, főv. számtan., VII, Thököly-út 40. — Sándor, főv. vámőr, I, Attila-u. 7. — Sándor, gázgy. főtisztv., IX, Koppány-u. 2/4. — Sándor, gyári tisztv., Kispest, Hungária-u. 3. — Sándor, gyáros, VIII, Kisfaludi-u. 28ja. — Sándor, hajógy. nyugd., III, raktár-u. 22. — Sándor, háztul., Csepel, új János-u. 41. — Sándor, háztul., Rpalota, Klapka György-u. 22. — Sándor, háztul., Csepel, József-u. 81. — Sándor, háztul., Psztlőrincz, Egressy-u. 69. — Sándor, háztul., VI, Szondy-u. 89. — Sándor, hiv., II, kapás-u. 12. — Sándor, hivatalnok, VIII, német-u. 49. — Sándor, ny. kántortanító, Psztlőrincz, Wlassics­utcza 96. — Sándor, keresk., VIII, József-u. 16/18. — Sándor, keresk., VIII, Rákóczi-út 62. — Sándor, keresk., VIII, Rökk Szilárd-u. 37. — Sándor, kereskedő, IX, Lónyay-u. 47. — Sándor, kertész, II, hadaprod-u. 5. — Sándor, kocsifény., Kispest, Petőfi-u. 85. — Sándor, kocsigyártó, VIII, Dobozi-u. 41. — Sándor, kocsmáros, IX, soroksári út 132. — Sándor, korrektor, VIII, népszínház-u. 41. :— Sándor, kovács m., VIII, kalvária-u. 8. — Sándor, kőműves, VIII, óriás-u. 25. — Sándor, kőműves m., V, korall-u. 21. — Sándor, könyvelő, III, Lajos-u. 104. — Sándor, lakatos, VIII, kun-u. 7. — Sándor, lakatos, IX, vágóhíd-u. 15. — Sándor, lakatos in., II, retek-u. 3. — Sándor, magántisztv., VIII, Baross-u. 122. — Sándor, magántisztv., VI, szív-u. 28. — Sándor, magánzó, IX, remete-u. 15. — Sándor, máv. áll. előljáró, Rpalota, fő-u. 55. — Sándor, máv. felügy., VII, Almássy-tér 17. — Sándor, vámosi, ny. máv. főkalauz, VIII, Festetics utcza 2. — Sándor, máv. kalauz, IX, gyáli út 15. — Sándor, máv. kalauz, IX, Mária Valéria-telep 53. — Sándor, máv. kocsirendező, VI, komáromi út 25. — Sándor, máv. nyugd,, X, vaspálya-u. 7. — Sándor, máv. tisztv., VI, gyöngyösi lit 66. — Sándor, mechanikus, IX, Ernő-u. 17. — Sándor, mészáros, Újpest, kolozsvári-u. 47. — Sándor, mészáros m., VII, nefelejts-u. 44. — Sándor, ny. jegyző, Psztlőrincz, áll. telep, 18/1. — Sándor, ny. min. ir. főtiszt, I, Attila-u. 99. — Sándor, sarkadi, min. o. tanácsos, VI, Szinyei Merse­utcza 10. — Sándor, min. tan., I, Horthy Miklós-út 57. — Sándor, munkafelügy., II, alsó Dunapart. r. — Sándor, nagykezeskedő, I, bors-u. 18. — Sándor, ny. müsz. tan., VI, Andrássy-út 68. — Sándor, nyomdász, VIÍI, múzeum-krt 10. — Sándor, nyomdász, Rpalota, Rákos-út 87. — Sándor, nyugd., VIII, Baross-u. 119. — Sándor, nyugd., V, Csáky-u. 17. — Sándor, ny. máv. hiv,, IX, liliom-u. 54. — Sándor, dr., orvos, VIII, Baross-u. 87/a, — Sándor, dr., orvos, VII, akáczfa-u. 41. — Sándor, dr., sasvári, orvos, VI, hun-u. 4/a. — Sándor/pék m., Kispest, rózsa-u. 49. — Sándor, pénzbeszedő, IX, Ráday-u. 54. — Sándor, pta altiszt, Kispest, Corvin-krt 81. — Sándor, pta altiszt, Kispest, Zrinyi-u. 120. — Sándor, ny. pta felügy., VII, aréna-út 68. — Sándor, dr., pta fogaim., II, medve-u. 22. — Sándor, pta tisztv., II, lövőház-u. 34. — Sándor, pta tisztv., VI, Székely Bertalan-u. 26. — Sándor, gálfalvi, ny.fpta főfelügy., IX, Ráday­utcza 60. — Sándor, pta s. eil., VII, verseny-u. 10. — Sándor, pta s. tiszt, Kispest, Rákóczi-u. 127. — Sándor, ptpt. tisztv., VII, nefelejts-u. 49. — Sándor, pta és táv. altiszt, VII, Elemér-u. 36. — Sándor, rakt., IX, Lónyay-u. 43. — Sándor, dr., ref. lelkész, VI, Vörösmarty-u. 49/51. — Sándor, rendőr. VI, Andrássy-út 31. Nagy Sándor, rendőr, IV, bástya-u. 19. — Sándor, rendőr, Kispest, Bercsényi-u. 18. — Sándor, rendőr, IX, Mária Valéria-telep 71. — Sándor, rendőr, IX, üllői úti rendőr-barakk. — Sándor, rendőrfelügy., V, révész-u. 9. — Sándor, rt. igazg., víí, Wesselényi-u. 10. — Sándor, szabó m., VII, dohány-u. 1 jb. — Sándor, szabó m., VIII, koszorú-u. 22. — Sándor, szabó m., VII, szövetség-u. 43. — Sándor, szatócs, IX, gr. Haller-u. 22. — Sándor, szerelő, VIII, Dugonics-u. 3. — Sándor, szobafestő mester, VIII. Karpfenstein­utcza 22­Sándor, szobafestő m., Vili, örömvölgy-u. 18. Sándor, szöv. üzletvez., VII, Cserhát-u. 17. Sándor, ifj., tanító, Pestsztlőrincz, Wlassics-u. 96. Sándor, tanító, X, maglódi út 71. Sándor, telepfelügyelő, X, szállás-u. 15. Sándor, tervrajzoló, VIII, Rökk-Szilárd-u. 17. Sándor, tervező építész, I, Bertalan-u. 20. Tel. J 71—22. Sándor, dr., ny. jár. tiszti orv., 1, Horthy Miklós­út 15/a. Sándor, tisztv., IX, gr. Haller-u. 48. Sándor, tisztv., Pesterzsébet, ősz-u. 1. Sándor, ügynök, IX, Mária Valéria-telep 7. Sándor, dr., ny. máv. titk., VI, Andrássy-út 98. Sándor, dr., ügyvéd, V, bálvány-u. 3. 'Tel. T 298-62. Sándor, dr., ügyvéd, IV, múzeum-krt 35. Tel. J 103—54. Sándor, dr., ügyvéd, VII, Wesselényi-u. 10. Sándor, dr., ügyv., VIII, népszínház-u. 19. Sándor, dévaványai, dr., ügyv., VI, Szondy-u. 89. Tel. T 16—53. Sándor, vendéglős, V, Szemere-u. 10. -Sándor, vitéz, vezérkari ezr., VI, Hunyadi-tér 1. Sándor, vezértitkár, X, Pongrácz-út 17. Sándor, vili. altiszt, Kispest, jázmin-u. 28. Sándor, vili. kalauz, I, Naphegy-u. 39. Sándor, vili. kalauz, VI, Szabolcs-u. 30. Sándor, vili. kai., Újpest, szt Gellért-u. 7. Sándor, vili. kocsivez., X, jászberényi út 41. Sándor, villanyszerelő, VÍII, kőris-u. 9. Sándor, villanyszerelő, VII, telep-u. 5. Sándor, vízszab. munkafel., Pesterzs., csillag-u. 47. Sándor, zsibárus, VIII, Dobozi-u. 3. Sándor Kálmán, tanár, IV, magyar-u. 11. Sándorné, özv., nyugd., II, Hunyadi János-út 33. Sándorné, özv,, étkezdetul., VII, Wesselényi-u. 30. Sándorné, fa- és szénkeresk., VII, Elemér-u. 36. Sándorné, özv., fa- és szénker., VIII, József-krt 64. Sándorné, gyümölcskor., VIII, Rökk Szilárd-u. 37. Sándorné, özv., nyugd., Pestsztlőrincz, Erzsébet­telep 187/11. Sándorné, özv., nyugd., IX, liliom-u. 54. Sándorné, kocsmáros, II, retek-u. 71. Sándorné, özv., magánzó, VI, Szondy-u. 15. Sándorné, magánzó, VII, alsó erdősor 5. Sándorné, magánzó, VI, aradi u. 64. Sándorné, dr., özv., magánzó, V, alkotmány-u. 20. Sándorné, magánzó, VII, Egressy-út 6. Sándorné, özv., magánzó, IX, Ernő-u. 17. Sándorné, özv., magánzó, II, iskola-u. 28. Sándorné, özv., mag., VIII, Tisza Kálmán-tér 17. Sándorné, özv., min. díjn., IX, Bakáts-tér 6. Sándorné, özv., háztul., Rpalota, Dessewffy-u. 44. Sándorné, özv., nyugd., VÍI, aréna-út 12, Sándorné, özv., nyugd., I, Bercsényi-u. 5. Sándorné, özv., magánzó, Pestsztlőrincz, Kossuth Lajos-utcza 55. Sándorné, özv., pta nyugd., VII, aréna-út 12. Sándorné, özv., tisztv., II, pasaréti út 69. Sándorné, özv., tisztv., Újpest, Türr Istváu-u. 8. Sándorné, óhidi, özv., nyugd., IX, liliom-u. 50. Sándorné, varrónő, Pestsztlőrincz, Egressy-u. 69. Sarolta, tisztv., Kispest, Arpád-u. 164. Sarolta, irodafőtiszt, 1, Ybl Miklós-tér 6. Sarolta, dr., leánvgimn. tanár, I, Attila-u. 39. Sarolta, rt. hiv., III, Zsigmond-u. 70. Sarolta, Alice, tanítónő, VI, király-u. 106. Sebestyén, munkafelügy., IX, vágóhíd-u. 16. Simon, honv. tiszth., IX, remete-u. 34. Simon, nyugd., VII, Garay-tér 14. Stefánia, magánhiv., VIII, József-krt 69. Stefánia, máv. hivatalnoknő, IV, Apponyi-tér 1. Tamás, vili. kocsivez., X, Asztalos Sandor-u. 14. Teréz, tisztv., Csepel, Duna-u. 9. Teréz, szülésznő, VII, dob-u. 91. Terézia, pta s. ellenőr, Pesterzsébet, Vas G.-u. 21. Tibor, gépészmérnök, II, Hunyadi János-út 12. Tibor, rt. főmérn., I, Kemenes-u. 6. Tihamér, főv. számtan., Vili, üllői út 36. Tivadar, magántisztv., Vili, Illés-u. 16. • Tivadar, dr., orvos, V, Aulich-u. 7. Tel. T 257—53. Tivadar, pta főtiszt, VI, Révay-u. 8. Tel. T 266-90. - Tivadarné, mag., VÍII, Magdolna-u. 10/6. Nagy Valér, dr., ny. min., titkár, VIII, fhg. Sándor­utcza 7. Tel. J 430—48. — Valér, rendőrtan., IX, üllői út 49. — Vendel, czipész m., Rpalota, Attila-u. 1. — Vendel, máv. nyugd., Psztlőrincz, Batthyánv­utcza 173. — Vendel, postafőfelügyelő, VII, Ilka-u. 22. — Vendel, sütő m., VII, Damjanich-u, 44. — Vendel, vili. kocsivez., VII, Ilka-u. 13. — Viktorné, tisztv., VI, hajós-u. 26. — Vilma, hivatalnoknő, VIII, Baross-u. 118. — Vilma, máv. pénztárkez., Psztlőrincz, állami telep 14/15. — Vilma Erzsébet, színésznő, VII, kertész-u. 4. — Vilmos, bőrdíszmükészitő, II, szőnyeg-u. 1. — Vilmos, festőművész, 1, budafoki út 20. — Vilmos, dr., hajózási h. főnök, V, hold-u. 15. Tel. T 200—21. v — Vilmos, liáztul., VI, komáromi út 1. — Vilmos, hivataln., V, Lipót-krt 29. . — Vilmos, ny. gazd. tan., II, kapás-u. 39. — Vilmos, máv. nyugdíjas, Pesterzsébet, Hunyadi utcza 28. — Vilmos, pta altiszt, Kispest, Álmos-u. 26. Vilmos, raktára., IX, viola-u. 44. — Vilmos, rt. igazg., VI, ó-u. 3. — Vilmos, rt. igazg., V, Falk Miksa-u. 18/20. — Vilmos, tisztv,, VIII, üllői út 52/6. — Vilmos, nagybaczoni, vitéz, vezérkari alezredes. IX, soroksári út 38/40. — Vilmosné, háztul., Újpest, Mikes Kálmán-u. 7. — Vilmosné, özv., magánzó, VIII, gólya-u. 33. — Vincze, czipész, II, kapás-u, 40. — Vincze, férfiszabó, VIII, Rökk Szilárd-u. 19. — Vincze, rendőr, X, Szörény-u. 5. — Vincze, szabó m., VI, szt László-u. 89. — Vincze, ügynök, Vll, dob-u. 97. — Vincze, dr.. nemz. gy. képv.. IV, Károly-körút 14. Tel. L 984—92. — Vinczéné, özv., magánzó, 1, szt János-tér 4. — Virgilné, özv., nyugd., IÍ, mész-u. 11. Zoltán, állomásfőnök, Psztlőrincz, pacsirta-u. 7. Zoltán, bankhiv., VIÍI, práter-u. 20/6. Zoltán, betegs. ptári fogaim., Pesterzsébet, iskola­utcza 45. Zoltán, főv. polg. iskolai igazgató, VIII, német­utcza 44. Zoltán, gyógyszerész s., VIII, József-u. 31. Zoltán, háztul., Rpalota, Arany J.-u. 21. Zoltán, ingatlanköz v., IV, váczi u. 21. Zoltán, közs. főjegyző, Rpalota, Árpád-u. 31. Zoltán, müsz. hiv., IX, soroksári út 46. — Zoltán, nemes, dr., orvos, IV, váczi u. 66. Zoltán, ptpt. számellenőr, 111, kisczelli u. 58. — Zoltán, ny. pénzügyigazg., I, bécsi kapu-tér 7. — Zoltán, ny. máv. mozdonyv., VI, Podmaniczky­utcza 65. Zoltán, pü. könyvszakértő, VII, Dembinski-u. 23. Zoltán, rendőr, I, Erzsébet-u. 18. — Zoltán, táblabíró, IV, molnár-u. 29. Zoltán, tisztv., IX, Rákos-u. 3. Zoltán, dr., rt. tisztv., II, Batthyány-u. 46. Zoltán, rézöntő, Újpest, Knezits-u, 8. Zoltán, dr., szöv. tisztv., II, lánczhíd-u. 23. Zoltán, dr., ügyvéd, V. Árany János-utcza 1. Tel. L 910—80. — Zoltán, dr., ügyv., VII, Klauzál-u. 29. — Zoltán, bülgezdi, dr., ügyv., 11, Margit-krt 64/6. — Zoltán, vegyész, X, máv. északi főműhely. — Zoltán István, tvsz. tisztv., IX, gyáli út 21. — Zsigmond, adóhiv. számtan., VÍII, alföldi u. 18. — Zsigmond, bankhiv., Vili, József-krt 46. — Zsigmond, bútorkeresk., VI, ó-u. 3. — Zsigmond, dr., min. oszt. tanácsos, II, fő-u. 42. — Zsigmond, nőiszabó, VII, Thököly-út 16. — Zsigmond, pta altiszt, Pestújhely, székely-u. 21. — Zsigmond, vendéglős, IX, soroksári út 35. — Zsigmond, vili. alk., Psztlőrincz, Madarász-u. 38. — Zsigmondné, özv., mag., VIII, Hunyadi-u. 35. — Zsigmondné, özv., nyugd., V, honved-u. 16. — Zsófia, mag., VII, nefelejts-u. 51. — Zsuzsánna, főv. tisztv., Í, Attila-u. 99. — Zsuzsánna, magánzó, VI, aradi-u. 64. — Barna György, pta altiszt, Kispest, szigetvári utcza 13. — Bogyó András, bankaltiszt, Psztlőrincz, állami telep 122/5. — Czirók Lajos, teherfuvaros, IX, soroksári út 18. — Faragó László, pénzint, tisztv., IV, molnár-u. 13. — Farkas György, dr., orvos, VIIÍ, fhg Sándor-u. 27. — Farkas Vilmos, dr., ügyvéd, VII, Erzsébet-krt 1. — Gál József, halárus. IV, Czuczor-u. 4. — Gál Márton, háztul., Rpalota, munkás-u. 16. — Gányó József, tiszth., VII, szövetség-u. 11. — Göde József, máv. müvez., Kispest, szt István­kőrút 10/a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom